Bazele proiectării asistate de calculator

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 31
Mărime: 47.57KB (arhivat)
Publicat de: Lili L.
Cost: Gratis

Cuprins

  1. 2. Bazele proiectări asistate de calculator.
  2. 2.1. Procesul de proiectare.
  3. 2.2. Moduri de prezentare a obiectului proiectat.
  4. 2.3. Moduri de realizare a procesului de proiectare.
  5. 2.4. Tipizarea elementelor procesului de proiectare.
  6. 2.5. Proiectare asistată de calculator.

Extras din curs

2.1. Procesul de proiectare.

Proiectarea este una din activităţile de bază a inginerului, elementul de legătură dintre investigaţiile stiinţifice şi realizarea lor practică. Conform STAS 22487 77 (Rusia) "proiectare se numeşte procesul de concepere a descriilor necesare creării unui obiect neexistent (a algoritmului de funcţionare, algoritmului procesului) şi care se realizează prin transformarea descrierii iniţiale (temei de execuţie), prin optimizarea parametrilor obiectului şi a algoritmului de funcţionare, prin înlăturarea incorectitudinelor descrierii iniţiale şi prin elaborarea consecutivă a descrierilor obiectului detaliat în diferite limbaje pentru diferite etape a procesului de proiectare.

Proiectarea corespunde unui proces informaţional în care are loc transformare informaţiei iniţiale (la întrare) despre obiectul proiectat, a cunostinţelor despre domeniul abordat,a experienţei acumulate sau însuşite asupra proiectării obiectelor analogice, în informaţie finală (la ieşire) sub forma unor documente executate conform structurii şi formelor cunoscute şi care conŢin decizia de proiect sau rezultatele proiectării.

Proiectarea poate fi concepută ca o consecutivitate de acte decizionale asupra soluţiilor de proiect în rezultatul cărora se realizează descrierea obiectului proiectat în conformitate cu nivelul cerut de detalizare.

Posibilitatea proiectării obiectelor complexe este susţinută de un şir de principii: ca decompoziţia şi ierarhizarea descrierii obiectelor, etapizerea şi caracterul iteraţional al proectării, tipizarea şi unificarea soluţiilor de proiect şi mijloacelor de proiectare etc.

Principiile de baza ale sistemotehnicii

În activitatea inginereasca apar doua situatii : situatia de cunoastere , de studiu al unui obiect , sistem existent din diverse motive - sau nu ne îndestuleaza performantele sistemului , nu ne sînt cunoscute principiile de functionare a sistemului etc ; situatia de sinteza a unui obiect , sistewm cu performantele date

În primul caz apare întrebarea - la ce nivel de dezmembrare , descompunere a obiectului sa ne oprim pentru a fi convinsi ca cunostintele despre sistem sînt adecvate lui Adica , pornind la studierea obiectului avem în fata un tel , un scop si deci apare întrebarea la ce etapa de dezmembrare scopul propus va fi atins În procesul cunoasterii asupra obiectului sînt efectuate oarecare actiuni si deci este necesara motivarea acestor actiuni si verificarea veridicitatii rezultatelor

În cazul al doilea apare întrebarea de unde de unde sa începem , cu ce sa începem sinteza noului sistem Si mai departe ce ar trebui de întrprins ca în rezultatul lucrarilor de proiectare sa optinem un un sistem vital , optimal din punct de vedere al îndestularii necesitatilor propuse

În acest scop ne vom folosi de principiile sistemotehnicii: principiul fizic , principiul fizic principiul modelarii , principiul orientarii ca scop

Principiul fizic: oricarui sistem , indiferent de natura lui îi sînt proprii procese fizice ( legaturi fizice ) , posibil unicale , care determina relatiile interne de cauza efect - efect , existenta si functionarea lui Pentru a explica comportarea unui sistem de oorice natura ( inclusiv si a celor vii ) nu sînt necesare alte legi ( teorii ) decîtt cele fizice

Principiul fizic incorporeaza (include) cîteva postulate:

Postulatul integritatii: un sistem complicat (compus) se examineaza ca un tot întreg. Notiunea de întegritate se bazeaza pe o proprietate (sau o grupa de proprietati) specifice sistemului. În ultimile decenii ideia conform caruia un obiect “mai compus“ sau ”mai mare“ consta din parti (componente) “mai putin compuse” sau “mai mici“ si-a perdut sensul.(Exemplu: ce e mai simplu o roata sau patru roti (adica o platforma pe patru roti)). Un aspect al postulatului integritatii consta în faptul ca nici la sinteza (compunerea sistemului), adica la îmbinarea subsistemelor (elementelor) în sistem, nici la dezmembrarea (decompozitia) lui , nu se permite omiterea (pierderea) notiunilor. În procesul studierii componentelor e inadmisibila eliminarea notiunilor integrative (sistemice).

Preview document

Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 1
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 2
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 3
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 4
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 5
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 6
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 7
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 8
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 9
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 10
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 11
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 12
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 13
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 14
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 15
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 16
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 17
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 18
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 19
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 20
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 21
Bazele proiectării asistate de calculator - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Bazele Proiectarii Asistate de Calculator.doc

Alții au mai descărcat și

Autocad pentru începători

C1.1.CONCEPTUL DE CAD TERMINOLOGIE - COMPUTER AIDED ENGINEERING -CAE-vizeazăetapeledecercetare,inovaresiconcepţie; - COMPUTER AIDED DRAWING/...

Calculatoare

Răspunsuri Arbori şi păduri 1. D. O relaţie de încredere oferă posibilitatea folosirii în comun doar a resurselor între domenii; ea nu oferă în...

Securitatea informațională a business-ului

Lecţia 1 Introducere în securitatea informaţională 1.Informaţia ca obiect de valoare şi protecţie 4 2.Conceptele de bază ale Securităţii...

Informație și Document în Societatea Cunoașterii

Introducere I. Documente electronice – definire, caracteristici şi tipologie I. 1. Delimitări terminologice I. 2. Document text I. 3....

Evaluarea eficienței investițiilor în IT&C

Capitolul 1.BAZE METODOLOGICE ALE EVALURII EFICIENŢEI INVESTIŢIILOR ÎN IT&C 1.1. Evaluarea eficienţei în condiţiile specifice investiţiilor din...

Arhitectura microcalculatoarelor tip IBM-PC. configurații, caracteristici. reguli de instalare și exploatare

. Notiuni introductive Un sistem de calcul poate contine sute sau mii de componente individuale (circuite integrate, diode, rezistoare,...

Bazele Informaticii - Curs 1

I. SISTEME INFORMATICE I. 1. NOTIUNEA DE “SISTEM” În general, un sistem se defineste ca fiind un ansamblu de elemente fizice si logice...

Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000

Concepte de bază Un sistem de baze de date: este un sistem computerizat de păstrare a înregistrărilor al cărui scop principal este să stocheze...

Te-ar putea interesa și

Managementul Inovării

CAPITOLUL I Aspecte generale privind sistemele, procesele şi potenţialul tehnologic al întreprinderilor. I.1 Sisteme tehnologice şi sisteme de...

Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate

Memoriu justificativ Tema lucrării de diplomă este “Proiectarea şi verificarea unui şasiu spatial sudat utilizând pachete software dedicate”. Ea...

Reproiectarea Subansamblului Manivelă prin Medode CAD

Capitolul 1. Introducere 1.1 Privire de ansamblu Suntem martorii rezultatelor unuia dintre cele mai uimitoare procese ce pare să se desfăşoare...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Produse și tehnologii destinate producției de automobile

Cum ajuta robotizarea producatorii de componente auto din Romania 23 Metode si tehnologii de mare eficienta economica folosite în managementul...

Modelarea Geometrică și Proiectarea Asistată de Calculator

CAPITOLUL I Modelarea geometrică şi proiectarea asistată de calculator Una dintre activităţile cheie în orice proces de design de produs este de...

Instalații Electrice

1. INSTALATII ELECTRICE LA CONSUMATORI Definiţii, clasificări Instalaţia electrică defineşte un ansamblu de echipamente electrice interconectate...

Geometrie Computațională

1. Complemente de geometrie si metode de aproximare 1.1. Spatii vectoriale. Spatii afine. Fie N - multimea numerelor naturale, Z - multimea...

Ai nevoie de altceva?