BPAC

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 6670
Mărime: 39.00KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. Activitatea de proiectare. Enumerarea principalelor etape şi faze. Diagrama procesului de proiectare. 1

2. Proiectarea industrială. Definire. Procesul de proiectare inginerească. Principalele etape ale realizării unui produs tehnic. 3

3. Procesul de proiectare asistată de calculator. Diagrama procesului. 4

4. Conceptul de proiectare asistată de calculator. Definire. Terminologie şi principii ale proiectării asistate de calculator. 5

5. Procesul de proiectare asistată de calculator în domeniul mecanic. Descriere. Diagrama. 6

6. Ingineria asistată de calculator. Definire. Analiza cu elemente finite. 7

7. Noţiunea de sistem CAD. Arhitectura unui sistem CAD. Fig. Diagrama. 10

8. Noţiunea de sistem integrat CAD-CAM. 10

9. Avantaje ale sistemelor de proiectare asistată de calculator. 10

10. Programe utilizate în proiectarea asistată de calculator. Clasificarea pachetelor de programe. Facilităţi ale sistemelor CAD moderne. 11

11. Schimbul de date CAD. Metode de transfer a datelor. 14

12. Formate intermediare de schimb de date (formate de fişiere) 15

13. Modelarea geometrică. Definire. Noţiunea de model CAD. Modelorul geometric. Definire. 16

14. Clasificarea modelelor geometrice tridimensionale. 17

15. Metode de modelare geometrică 3D. 18

16. Operaţii Booleene şi efectul aplicării operaţiilor Booleene asupra primitivelor geometrice. 19

17. Obţinerea modelelor solide de revoluţie. 20

18. Obţinerea modelelor solide prin operaţia de extrudare. 20

Extras din document

1. Activitatea de proiectare. Enumerarea principalelor etape şi faze. Diagrama procesului de proiectare.

În prezent între firmele sau companiile ale căror ţintă comună este piaţa, concurenţa este tot mai acerbă, iar timpul este un factor esenţial pentru ca un produs să fie lansat pe piaţă la termenul stabilit. Folosind sisteme informatice se salvează deopotrivă timp şi bani în etapele de cercetare şi de dezvoltare a proiectului.

După unii autori: „Proiectarea este acea arie a experienţei umane în care omul cu abilităţile sale, pricepere şi îndemânare este preocupat de modelarea mediului său pentru a corespunde nevoilor lui materiale şi spirituale”.

„Proiectarea este un proces fundamental raţional, logic şi secvenţial având intenţia de a rezolva problemele sau de a iniţia schimbările în lucrurile create de om”.

Procesul de proiectare începe cu identificarea şi analiza unei probleme sau a unei nevoi (cerinţe) şi duce la bun sfârşit o secvenţă structurată în care informaţiile sunt investigate şi ideile sunt explorate şi evaluate până când este găsită soluţia optimă.

Procesul de proiectare implică următoarele faze:

1. Definirea problemei

Procesul de proiectare este întreprins după ce a fost identificată o problemă specifică sau nevoia de proiectare a unui produs. Identificarea problemei survine în etapa de cercetare şi de dezvoltare a fabricaţiei, cercetători şi ingineri din departamentele de proiectare cercetare şi dezvoltare trebuie să identifice nevoia pentru proiectarea unui produs sau problema descoperită.

Procesul de proiectare este folosit şi pentru a crea un nou produs sau servicii.

2. Descoperirea ideilor şi soluţiilor

În această fază ideile sunt analizate şi este dezvoltată pe baza lor o variantă a proiectului global. În această fază schiţele preliminare sunt folosite pentru a dovedi cu documente proiectul.

3. Documentarea ideilor

În această fază toate schiţele sau desenele preliminare de la faza precedentă sunt transformate într-un pachet final.

În trecut proiectele erau documentate pe planşetă sau masa de desenare folosind mijloace clasice. În prezent această fază este realizată folosind sisteme de proiectare asistată de calculator.

4. Testare şi rafinare (îmbunătăţire)

În această fază proiectul trebuie să fie testat în cele mai realiste moduri. Aceasta poate să implice construirea şi testarea prototipurilor sau folosind mijloace de vizualizare computerizând. Ex. de vizualizare computerizate sunt: - animaţia computerizată; - realitatea virtuală.

5. Fabricaţia (produsului)

În ansamblu general de proiectare poate fi prezentat sub forma unei scheme:

2. Proiectarea industrială. Definire. Procesul de proiectare inginerească. Principalele etape ale realizării unui produs tehnic.

Conform cu ICSID (Consiliul Internaţional al Societăţilor de Proiectare Industrială)

„Proiectarea este o activitate creatoare al cărui ţel este de a stabili multi faţete de calitate a obiectelor, proceselor, serviciilor şi sistemelor în întreg ciclul lor de viaţă. Proiectarea este un factor esenţial în inovarea tehnologică dar şi un factor al schimbărilor economice şi culturale”.

Procesul de proiectare inginerească poate fi definit ca un proces decizional folosind ca elemente esenţiale ştiinţele (chimia, biologia, matematică) şi ştiinţe inginereşti: mecanica, ştiinţa calculatoarelor şi altele. Pentru a satisface a cerinţă s-au pentru un ţel concret rezultând de obicei un produs sau un sistem.

Principalele etape în procesul de proiectare inginerească sunt:

- Definirea problemei: această etapă constă în identificarea deficienţelor în metodele curente şi ce este necesar pentru noile soluţii.

- Etape de cercetare (explorare) aceasta constă în cercetare tehnologiilor şi a metodelor existente ca să poate fi adoptată la proiect.

- Proiectarea şi analiză această etapă implică proiectarea soluţiilor alternative şi analiza pentru a determina potrivirea ei în cadrul cerinţelor conform specificaţiilor de proiectare.

- Evaluarea în această etapă sunt comparate rezultatele fiecărei variante de soluţii analizate şi este aleasă varianta optimă pe baza unor criterii tehnice, economice, ecologice şi sociale.

- Delegare această etapă implică repartizarea sarcinilor pentru proiectarea, managementul şi fabricaţia produsului.

- Testare aceasta implică identificare procedeelor de cercetare şi aprobare a testelor.

Principalele etape ale realizării unui produs tehnic sunt ilustrate in fig 1.2

Un proiect tehnic este format din 2 părţi:

- o parte scrisă, bibliografie şi

- o parte grafică.

3. Procesul de proiectare asistată de calculator. Diagrama procesului.

Proiectarea sistată de calculator este un proces complex în cadrul căruia proiectantul foloseşte o serie de unelte specializate care pot accelera ritmul de proiectare, să minimizeze erorile şi să valorifice rezultatele.

Parcurgerea fiecărei etape din proces necesită cunoştinţe specifice precum şi folosirea de programe specifice.

Un avantaj major al proiectării unui produs în varianta asistată de calculator constă în posibilitatea de folosire a bibliotecilor de piese.

Piesele standardizate sunt piese create de alţi membri ai echipei de proiectare şi pot fi folosite în proiectele lor. Prin folosirea acestor piese predefinite în proiect se garantează că ele sunt corecte salvând astfel o cantitate semnificativă de timp şi bani.

Când se lucrează la un proiect mare folosirea bibliotecilor de piese devine o necesitate, garantând astfel că membrii echipei de proiectare care conlucrează în proces, fac schimb de piese echivalente şi repartizarea sarcinilor lor este coordonată.

Preview document

BPAC - Pagina 1
BPAC - Pagina 2
BPAC - Pagina 3
BPAC - Pagina 4
BPAC - Pagina 5
BPAC - Pagina 6
BPAC - Pagina 7
BPAC - Pagina 8
BPAC - Pagina 9
BPAC - Pagina 10
BPAC - Pagina 11
BPAC - Pagina 12
BPAC - Pagina 13
BPAC - Pagina 14
BPAC - Pagina 15
BPAC - Pagina 16
BPAC - Pagina 17
BPAC - Pagina 18
BPAC - Pagina 19
BPAC - Pagina 20

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Teoria Sistemelor

Cap. 1. Noţiuni fundamentale şi terminologie 1.1. Conceptele de semnal, sistem şi model Conceptul de semnal Noţiunea de semnal posedă un...

Limbaje de Asamblare

Introducere. Necesitatea programării în limbaje de asamblare Modalităţile de programare s-au schimbat imens de la inventarea calculatorului, în...

Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date

7.1 CONSULTARE BAZĂ DE DATE Realizarea unui program prin care să se consulte o bază de date creată în mediul de lucru Access şi să se vizualiueze...

Fiabilitate

NOTIUNI GENERALE PRIVIND CALITATEA SI FIABILITATEA Notiuni introductive Sistemul calitatii, asa cum este definit de Organizatia Internationala de...

Curs Pachete Software

Pachete software– noţiuni de bază 2. Elemente constitutive ale software-ului de aplicaţie 3. Clasificarea produselor program 4. Criterii de...

Procesarea semnalelor digitale în timp real

Introducere în procesarea semnalelor digitale în timp real Semnalele pot fi clasificate în trei categorii: - semnalele continue în timp...

Prelucrarea Semnalelor - Curs 1

1.1. Notiunea de semnal Exista în lumea înconjuratoare o mare varietate de semnale: semnalele luminoase emanate de diverse surse de lumina...

Sisteme Informatice de Gestiune

Sisteme informatice de gestiune 1. ABORDAREA SISTEMICĂ 1.1. Sistem; noţiuni generale Conceptul de sistem apare în forme embrionare în filosofia...

Ai nevoie de altceva?