Concepte de Baza ale Tehnologiei Informatiei

Imagine preview
(7/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Concepte de Baza ale Tehnologiei Informatiei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 28 de pagini .

Profesor: Ciorchina Luiza

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

CUPRINS .2
ASPECTE GENERALE PRIVIND PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR.3
DATE SI INFORMATII:.3
PRELUCRAREA DATELOR (NUMITA SI PROCESARE) .3
STRUCTURA UNUI CALCULATOR PERSONAL.5
TIPURI DE CALCULATOARE .7
HARDWARE.9
UNITATEA CENTRALA DE PRELUCRARE .9
MEMORIA.9
DISPOZITIVE DE INTRARE .9
DISPOZITIVE DE IESIRE .11
DISPOZITIVE DE INTRARE/IESIRE .12
DISPOZITIVE DE STOCARE A DATELOR .12
REPREZENTAREA DATELOR ÎN MEMORIE .13
SOFTWARE.14
FUNCTIILE SISTEMULUI DE OPERARE .14
APLICATII SOFTWARE.15
ETAPELE REALIZARII APLICATIILOR SOFTWARE.16
GUI – (GRAPHICAL USER INTERFACE) – INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL.16
RETELE INFORMATIONALE (LAN, MAN, WAN, GAN) .17
INTRANET, EXTRANET.18
INTERNETUL.18
UTILIZAREA TELEFONULUI PENTRU CONECTAREA LA INTERNET .19
DEFINIREA TERMENILOR SEMNAL ANALOGIC, SEMNAL DIGITAL, RATA DE TRANSFER .19
UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMATIEI IN VIATA DE ZI CU ZI .20
CALCULATOARELE LA SERVICIU.20
Utilizarea calculatoarelor în diferite domenii de activitate.20
POSTA ELECTRONICA (E-MAIL) .21
COMERTUL ELECTRONIC (E-COMMERCE) .22
ERGONOMIE, SANATATE, SIGURANTA, SECURITATE.23
ERGONOMIE .23
PROBLEME DE SANATATE .23
MEDIUL DE LUCRU .24
SECURITATE .24
Securitatea informatiei – Avantajele securizarii datelor .24
Diferite implicatii rezultate în urma pierderii laptop-ului, a dispozitivelor PDA sau a telefonului mobil .24
Virusi.24
LEGISLATIE .26
COPYRIGHT. TERMENUL DE COPYRIGHT PENTRU SOFTWARE, DAR SI PENTRU FISIERE DE TIP TEXT, AUDIO, VIDEO. .26
COPYRIGHT-UL FOLOSIT LA DISTRIBUIREA MATERIALELOR DE PE CD, DISCHETA. .26
TERMENII LICENTA, SHAREWARE, FREEWARE.26
LEGEA PENTRU PROTECTIA DATELOR .27

Extras din document

Aspecte generale privind prelucrarea automata a datelor

Orice domeniu de activitate cere o cunoastere rapida si complexa a realitatii, în scopul luarii unor

decizii operative, oportune si fundamentate pe cerintele legilor obiective ce actioneaza în societate, se

impune folosirea pe scara larga a mijloacelor informatice. Aceasta cerinta a izvorât din sporirea însemnata

a volumului de informatii, fapt care a condus la scaderea operativitatii în luarea deciziilor. Orice decizie

are la baza informatii ce se obtin din prelucrarea unor date culese despre obiectul activitatii respective.

Date si informatii:

- datele – privesc evenimente primare, colectate din diverse locuri, nedefinite sau neorganizate întro

forma care sa stea la baza luarii deciziilor;

- informatiile - sunt mesaje obtinute prin prelucrarea datelor; aceste mesaje trebuie sa fie concise,

actuale completate si clare, astfel încât sa raspunda cerintelor informationale în scopul carora au

fost prelucrate datele.

Prelucrarea datelor (numita si procesare)

Prelucrarea datelor se poate realiza manual sau cu ajutorul echipamentelor electronice de calcul.

Prelucrarea automata a datelor presupune atât resurse materiale (echipamente electronice de calcul), cât si

umane (operatori, programatori), organizate într-o forma care sa permita functionarea acestora ca un

ansamblu unitar; aceasta forma poarta denumirea de sistem de prelucrare automata a datelor (SPAD).

Prelucrarea datelor presupune totalitatea transformarilor, ca forma si continut a datelor.

Dintre transformarile cele mai importante se pot enumera:

1. Generarea: reprezinta operatia prin care se obtin date primare (sursa);

2. Culegerea si pregatirea: Forma initiala a datelor difera de forma sub care acestea intra în

prelucrare. Pregatirea datelor în vederea prelucrarii lor, presupune etapele:

1. selectarea – dintre datele primare se aleg datele care sunt necesare pentru generarea

anumitor informatii;

2. codificarea – trecerea datelor într-o forma adecvata prelucrarii (de exemplu, utilizarea

numerelor pentru a desemna lunile anului);

3. conversia – transferarea datelor de pe un suport pe altul ;

4. copierea, multiplicarea – reproducerea pe un mediu identic a datelor, pastrându-se forma,

continutul si semnificatia acestora;

5. verificarea – analiza corectitudinii datelor, ca forma si continut, urmarind eliminarea

posibilelor alterari datorate culegerii, pregatirii sau transmiterii;

3. Prelucrarea datelor în scopul obtinerii diferitelor rezultate se face cu ajutorul functiilor:

- sortarea – aranjarea datelor într-o anumita ordine, conform unor criterii bine precizate,

pentru ca prelucrarea sa fie cat mai eficienta si prezentarea rezultatelor cat mai atractiva;

- clasificarea – gruparea datelor dupa caracteristici comune, fara stabilirea unor anumite

prioritati în cadrul grupei ;

- compararea – stabilirea asemanarilor si/sau deosebirilor dintre doua sau mai multe date;

- analiza – examinarea unui grup de date, urmarindu-se conditiile îndeplinirii unei cerinte

(sau mai multor cerinte), de catre fiecare data a grupului, în parte;

- sintetizarea – stabilirea unor caracteristici esentiale, generale, pe care le au datele

constituente ale unui grup, formându-se o noua structura ce cuprinde acele caracteristici comune;

- calcularea – operatii aritmetice sau logice efectuate asupra uneia sau mai multor date

simultan.

4. Furnizarea datelor. Pe parcursul prelucrarii, forma în care sunt datele, de cele mai multe ori

nu corespunde cerintelor celui care asteapta rezultatele (beneficiarul). Se impune deci necesitatea

furnizarii rezultatelor într-o forma clara, astfel încât sa nu existe probleme de întelegere sau de

interpretare eronata a lor.

5. Pastrarea datelor se face în colectii de date alcatuite dupa reguli bine definite, în vederea unor

prelucrari ulterioare. Asupra unei astfel de colectii se poate actiona prin una dintre functiile:

- validarea datelor –precizarea modului în care o data poate fi introdusa în colectie;

- regasire- cautarea si localizarea unei date în cadrul colectiei;

- modificare- transformarea unei date existente în colectie prin schimbarea unor atribute;

- distrugere- eliminarea din colectie a unor date, cu precizarea conditiilor în care se poate

face acest lucru.

6. Transmiterea (comunicarea) datelor se refera la modul în care datele trec de la o etapa la alta

pe parcursul prelucrarii. Orice activitate, în orice domeniu, se desfasoara pe baza unui flux informational.

Totalitatea fluxurilor informationale, cu o anumita organizare, care asigura legatura dintre

conducere (sistemul decizional) si executie (sistemul de executie) se numeste sistem informational.

Daca desfasurarea activitatii presupune, în mod special, utilizarea echipamentele electronice,

sistemul informational se numeste sistem informatic.

Este evident ca cele doua sisteme nu se pot identifica, sistemul informatic fiind parte

componenta a sistemului informational, însa cresterea permanenta a nivelului de automatizare a activitatii

conduce de la accentuarea importantei sistemului informatic.

În structura unui sistem informatic, al carui element principal este calculatorul electronic sau

sistemul de calcul, se identifica urmatoarele componente:

- cadrul organizatoric al societatii si datele vehiculate;

- resursele umane, pe de o parte analistii sistemului informatic si proiectantii sistemului

informatic, pe de alta parte beneficiarul sistemului informatic si utilizatorii acestuia;

- metodele si tehnicile de proiectare;

- echipamentele electronice de calcul;

- sistemul de programe utilizat pentru realizarea obiectelor sistemului informatic si pentru

utilizarea eficienta si corecta a echipamentelor.

Omiterea uneia dintre aceste componente face imposibila functionarea respectivului sistem

informatic.

Din punct de vedere structural, pornind de la diferentierea modulelor fizice si logice, calculatorul

electronic (el însusi un sistem informatic)are doua componente:

- hardware, (pe scurt hard): ansamblul elementelor fizice si tehnice cu ajutorul carora datele

se pot culege, verifica, transmite, stoca si prelucra, suporturile de memorare a datelor precum si

echipamentele de redare a rezultatelor – reprezinta componentele ce pot fi practic atinse;

- software, (pe scurt soft) : ansamblul programelor, procedurilor, rutinelor care controleaza

functionarea corecta si eficienta a elementelor hard; exista sub forma de concepte si simboluri, nu are

substanta.

Tehnologia informatiei (TI) - reprezinta normele si procedeele de colectare, memorare,

transmitere si prelucrare a datelor, în vederea obtinerii rezultatelor scontate, cu ajutorul calculatorului

Fisiere in arhiva (1):

  • Concepte de Baza ale Tehnologiei Informatiei.pdf