Criptografie

Imagine preview
(8/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Criptografie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 12 fisiere pdf de 177 de pagini (in total).

Profesor: Adrian Atanasiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

1.1 Definit¸ii ¸si notat¸ii preliminare

Criptografia este o componentØa a unui domeniu mult mai larg, numit securitatea informat¸iei.

Obiectivele urmØarite de acesta pot fi sumarizate ˆ1n:

1. Confident¸ialitate (privacy): proprietatea de a pØastra secretul informat¸iei, pentru ca

aceasta sØa fie folositØa numai de persoanele autorizate.

2. Integritatea datelor: proprietatea de a evita orice modificare (inserare, ¸stergere,

substitut¸ie) neautorizatØa a informat¸iei.

3. Autentificare: Proprietatea de a identifica o entitate conform anumitor standarde.

Este compusØa din

(a) Autentificarea unei entitØat¸i;

(b) Autentificarea sursei informat¸iei;

4. Non - repudierea: Proprietatea care previne negarea unor evenimente anterioare.

Celelalte obiective legate de securitatea informat¸iei (autentificarea mesajelor, semnØaturi,

autorizare, validare, controlul accesului, certificare, timestamping, confirmarea recept¸iei,

anonimitate, revocare) pot fi derivate din acestea.

Definit¸ia 1.1 Criptografia este studiul metodelor matematice legate de securitatea informat

¸iei, capabile sØa asigure confident¸ialitatea, autentificarea ¸si non-repudierea mesajelor,

precum ¸si integritatea datelor vehiculate ([1].

Termenul criptografie ˆ1nseamnØa scriere secretØa1. Domeniul cuprinde atˆat operat¸ia de

criptare (cifrare) a unui text, cˆat ¸si eventualele ˆ1ncercØari de descifrare ¸si de aflare a cheii

1Cuvˆantul este format din cuvintele grece¸sti cryptos – ascuns ¸si grafie – scriere

1

2 PRELEGEREA 1. NOT¸ IUNI DE BAZ ØA ALE CRIPTOGRAFIEI

de criptare. ˆIn unele lucrØari, cadrul general de lucru este numit criptologie, termenul de

criptografie desemnˆand numai operat¸ia de cifrare ¸si descifrare legalØa.

Situat¸ia generalØa de care se ocupØa criptografia este urmØatoarea:

Criptanalist

Expeditor Destinatar

6

-

Expeditorul (personalizat ˆ1n majoritatea lucrØarilor cu apelativul Alice) dore¸ste sØa trimitØa

destinatarului (numit Bob) un mesaj printr-un canal de comunicat¸ie, canal cu un grad

ridicat de nesigurant¸Øa2. AceastØa insecuritate o prezintØa un adversar criptanalist (Oscar)

care dore¸ste – din diverse motive – sØa cunoascØa ¸si – eventual – sØa modifice cont¸inutul

mesajului, de¸si acesta nu ˆ1i este destinat.

AceastØa confident¸ialitate solicitatØa de Alice ¸si Bob se rezolvØa de obicei prin transformarea

mesajului ˆ1n a¸sa fel ˆ1ncˆat el sØa nu poatØa fi ˆ1nt¸eles de nici o persoanØa care l-ar putea

intercepta. Transformarea respectivØa se nume¸ste criptare.

ˆIn general, hackerul Oscar poate avea douØa tipuri de comportament:

• Pasiv: el se mult¸ume¸ste sØa intercepteze mesajele ¸si sØa le citeascØa, folosindu-le ˆ1n

scop personal;

• Activ: dore¸ste sØa modifice mesajele, sØa le schimbe ordinea sau sØa introducØa propriile

sale mesaje, ˆ1n intent¸ia de a fi acceptat de Bob drept Alice. ˆIn acest caz, mesajul va

trebui sØa verifice –ˆ1nafarØa de condit¸ia de confident¸ialitate – ¸si pe cea de autenticitate:

Bob trebuie sØa fie sigur cØa mesajul primit a fost de la Alice.

ˆIn unele cazuri, problema se poate complica prin faptul cØa existØa anumite mesaje pe

care Alice neagØa cØa ˆ1i apart¸in, de¸si le-a trimis chiar ea. ˆIn acest caz trebuie prevØazute

anumite protocoale care sØa ˆ1ntØareascØa proprietØat¸ile de autentificare; proprietØat¸i care

sØa o sileascØa pe Alice sØa ˆ1¸si recunoascØa propriile mesaje (non-repudiere).

Fisiere in arhiva (12):

 • Criptografie
  • c1.pdf
  • c10.pdf
  • c11.pdf
  • c12.pdf
  • c13.pdf
  • c2.pdf
  • c3.pdf
  • c4.pdf
  • c5.pdf
  • c6.pdf
  • c7.pdf
  • c8.pdf

Alte informatii

Curs de criptografie, semestrul 1 al profesorului Adrian Atanasiu