Criptografie

Curs
8.8/10 (7 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 12 fișiere: pdf
Pagini : 177 în total
Cuvinte : 51772
Mărime: 1.71MB (arhivat)
Publicat de: Alis Ispas
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Atanasiu
Curs de criptografie, semestrul 1 al profesorului Adrian Atanasiu

Extras din curs

1.1 Definit¸ii ¸si notat¸ii preliminare

Criptografia este o componentØa a unui domeniu mult mai larg, numit securitatea informat¸iei.

Obiectivele urmØarite de acesta pot fi sumarizate ˆ1n:

1. Confident¸ialitate (privacy): proprietatea de a pØastra secretul informat¸iei, pentru ca

aceasta sØa fie folositØa numai de persoanele autorizate.

2. Integritatea datelor: proprietatea de a evita orice modificare (inserare, ¸stergere,

substitut¸ie) neautorizatØa a informat¸iei.

3. Autentificare: Proprietatea de a identifica o entitate conform anumitor standarde.

Este compusØa din

(a) Autentificarea unei entitØat¸i;

(b) Autentificarea sursei informat¸iei;

4. Non - repudierea: Proprietatea care previne negarea unor evenimente anterioare.

Celelalte obiective legate de securitatea informat¸iei (autentificarea mesajelor, semnØaturi,

autorizare, validare, controlul accesului, certificare, timestamping, confirmarea recept¸iei,

anonimitate, revocare) pot fi derivate din acestea.

Definit¸ia 1.1 Criptografia este studiul metodelor matematice legate de securitatea informat

¸iei, capabile sØa asigure confident¸ialitatea, autentificarea ¸si non-repudierea mesajelor,

precum ¸si integritatea datelor vehiculate ([1].

Termenul criptografie ˆ1nseamnØa scriere secretØa1. Domeniul cuprinde atˆat operat¸ia de

criptare (cifrare) a unui text, cˆat ¸si eventualele ˆ1ncercØari de descifrare ¸si de aflare a cheii

1Cuvˆantul este format din cuvintele grece¸sti cryptos – ascuns ¸si grafie – scriere

1

2 PRELEGEREA 1. NOT¸ IUNI DE BAZ ØA ALE CRIPTOGRAFIEI

de criptare. ˆIn unele lucrØari, cadrul general de lucru este numit criptologie, termenul de

criptografie desemnˆand numai operat¸ia de cifrare ¸si descifrare legalØa.

Situat¸ia generalØa de care se ocupØa criptografia este urmØatoarea:

Criptanalist

Expeditor Destinatar

6

-

Expeditorul (personalizat ˆ1n majoritatea lucrØarilor cu apelativul Alice) dore¸ste sØa trimitØa

destinatarului (numit Bob) un mesaj printr-un canal de comunicat¸ie, canal cu un grad

ridicat de nesigurant¸Øa2. AceastØa insecuritate o prezintØa un adversar criptanalist (Oscar)

care dore¸ste – din diverse motive – sØa cunoascØa ¸si – eventual – sØa modifice cont¸inutul

mesajului, de¸si acesta nu ˆ1i este destinat.

AceastØa confident¸ialitate solicitatØa de Alice ¸si Bob se rezolvØa de obicei prin transformarea

mesajului ˆ1n a¸sa fel ˆ1ncˆat el sØa nu poatØa fi ˆ1nt¸eles de nici o persoanØa care l-ar putea

intercepta. Transformarea respectivØa se nume¸ste criptare.

ˆIn general, hackerul Oscar poate avea douØa tipuri de comportament:

• Pasiv: el se mult¸ume¸ste sØa intercepteze mesajele ¸si sØa le citeascØa, folosindu-le ˆ1n

scop personal;

• Activ: dore¸ste sØa modifice mesajele, sØa le schimbe ordinea sau sØa introducØa propriile

sale mesaje, ˆ1n intent¸ia de a fi acceptat de Bob drept Alice. ˆIn acest caz, mesajul va

trebui sØa verifice –ˆ1nafarØa de condit¸ia de confident¸ialitate – ¸si pe cea de autenticitate:

Bob trebuie sØa fie sigur cØa mesajul primit a fost de la Alice.

ˆIn unele cazuri, problema se poate complica prin faptul cØa existØa anumite mesaje pe

care Alice neagØa cØa ˆ1i apart¸in, de¸si le-a trimis chiar ea. ˆIn acest caz trebuie prevØazute

anumite protocoale care sØa ˆ1ntØareascØa proprietØat¸ile de autentificare; proprietØat¸i care

sØa o sileascØa pe Alice sØa ˆ1¸si recunoascØa propriile mesaje (non-repudiere).

Preview document

Criptografie - Pagina 1
Criptografie - Pagina 2
Criptografie - Pagina 3
Criptografie - Pagina 4
Criptografie - Pagina 5
Criptografie - Pagina 6
Criptografie - Pagina 7
Criptografie - Pagina 8
Criptografie - Pagina 9
Criptografie - Pagina 10
Criptografie - Pagina 11
Criptografie - Pagina 12
Criptografie - Pagina 13
Criptografie - Pagina 14
Criptografie - Pagina 15
Criptografie - Pagina 16
Criptografie - Pagina 17
Criptografie - Pagina 18
Criptografie - Pagina 19
Criptografie - Pagina 20
Criptografie - Pagina 21
Criptografie - Pagina 22
Criptografie - Pagina 23
Criptografie - Pagina 24
Criptografie - Pagina 25
Criptografie - Pagina 26
Criptografie - Pagina 27
Criptografie - Pagina 28
Criptografie - Pagina 29
Criptografie - Pagina 30
Criptografie - Pagina 31
Criptografie - Pagina 32
Criptografie - Pagina 33
Criptografie - Pagina 34
Criptografie - Pagina 35
Criptografie - Pagina 36
Criptografie - Pagina 37
Criptografie - Pagina 38
Criptografie - Pagina 39
Criptografie - Pagina 40
Criptografie - Pagina 41
Criptografie - Pagina 42
Criptografie - Pagina 43
Criptografie - Pagina 44
Criptografie - Pagina 45
Criptografie - Pagina 46
Criptografie - Pagina 47
Criptografie - Pagina 48
Criptografie - Pagina 49
Criptografie - Pagina 50
Criptografie - Pagina 51
Criptografie - Pagina 52
Criptografie - Pagina 53
Criptografie - Pagina 54
Criptografie - Pagina 55
Criptografie - Pagina 56
Criptografie - Pagina 57
Criptografie - Pagina 58
Criptografie - Pagina 59
Criptografie - Pagina 60
Criptografie - Pagina 61
Criptografie - Pagina 62
Criptografie - Pagina 63
Criptografie - Pagina 64
Criptografie - Pagina 65
Criptografie - Pagina 66
Criptografie - Pagina 67
Criptografie - Pagina 68
Criptografie - Pagina 69
Criptografie - Pagina 70
Criptografie - Pagina 71
Criptografie - Pagina 72
Criptografie - Pagina 73
Criptografie - Pagina 74
Criptografie - Pagina 75
Criptografie - Pagina 76
Criptografie - Pagina 77
Criptografie - Pagina 78
Criptografie - Pagina 79
Criptografie - Pagina 80
Criptografie - Pagina 81
Criptografie - Pagina 82
Criptografie - Pagina 83
Criptografie - Pagina 84
Criptografie - Pagina 85
Criptografie - Pagina 86
Criptografie - Pagina 87
Criptografie - Pagina 88
Criptografie - Pagina 89
Criptografie - Pagina 90
Criptografie - Pagina 91
Criptografie - Pagina 92
Criptografie - Pagina 93
Criptografie - Pagina 94
Criptografie - Pagina 95
Criptografie - Pagina 96
Criptografie - Pagina 97
Criptografie - Pagina 98
Criptografie - Pagina 99
Criptografie - Pagina 100
Criptografie - Pagina 101
Criptografie - Pagina 102
Criptografie - Pagina 103
Criptografie - Pagina 104
Criptografie - Pagina 105
Criptografie - Pagina 106
Criptografie - Pagina 107
Criptografie - Pagina 108
Criptografie - Pagina 109
Criptografie - Pagina 110
Criptografie - Pagina 111
Criptografie - Pagina 112
Criptografie - Pagina 113
Criptografie - Pagina 114
Criptografie - Pagina 115
Criptografie - Pagina 116
Criptografie - Pagina 117
Criptografie - Pagina 118
Criptografie - Pagina 119
Criptografie - Pagina 120
Criptografie - Pagina 121
Criptografie - Pagina 122
Criptografie - Pagina 123
Criptografie - Pagina 124
Criptografie - Pagina 125
Criptografie - Pagina 126
Criptografie - Pagina 127
Criptografie - Pagina 128
Criptografie - Pagina 129
Criptografie - Pagina 130
Criptografie - Pagina 131
Criptografie - Pagina 132
Criptografie - Pagina 133
Criptografie - Pagina 134
Criptografie - Pagina 135
Criptografie - Pagina 136
Criptografie - Pagina 137
Criptografie - Pagina 138
Criptografie - Pagina 139
Criptografie - Pagina 140
Criptografie - Pagina 141
Criptografie - Pagina 142
Criptografie - Pagina 143
Criptografie - Pagina 144
Criptografie - Pagina 145
Criptografie - Pagina 146
Criptografie - Pagina 147
Criptografie - Pagina 148
Criptografie - Pagina 149
Criptografie - Pagina 150
Criptografie - Pagina 151
Criptografie - Pagina 152
Criptografie - Pagina 153
Criptografie - Pagina 154
Criptografie - Pagina 155
Criptografie - Pagina 156
Criptografie - Pagina 157
Criptografie - Pagina 158
Criptografie - Pagina 159
Criptografie - Pagina 160
Criptografie - Pagina 161
Criptografie - Pagina 162
Criptografie - Pagina 163
Criptografie - Pagina 164
Criptografie - Pagina 165
Criptografie - Pagina 166
Criptografie - Pagina 167
Criptografie - Pagina 168
Criptografie - Pagina 169
Criptografie - Pagina 170
Criptografie - Pagina 171
Criptografie - Pagina 172
Criptografie - Pagina 173
Criptografie - Pagina 174
Criptografie - Pagina 175
Criptografie - Pagina 176
Criptografie - Pagina 177

Conținut arhivă zip

 • Criptografie
  • c1.pdf
  • c10.pdf
  • c11.pdf
  • c12.pdf
  • c13.pdf
  • c2.pdf
  • c3.pdf
  • c4.pdf
  • c5.pdf
  • c6.pdf
  • c7.pdf
  • c8.pdf

Alții au mai descărcat și

Steganografie criptografică pentru fișiere mp3

1. STEGANOGRAFIA 1.1 INTRODUCERE Steganografia este arta ascunderii de informatie secreta în informatie obisnuita non-secreta. Un atacator se...

Sisteme de securitate în rețele de calculatoare

1. Introducere in retelele cu acces la Internet TIPURI DE RISCURI - VEDERE GENERALA Conectarea unui sistem de calcul la Internet il expune la...

Securitatea Calculatoarelor

Introducere Acest proiect a fost scris pentru a răspunde la necesitatea unei mai bune înţelegeri a securităţii calculatoarelor. Multe persoane şi...

Curs IT

1. HARDWARE (HARD): Reprezinta totalitatea componentelor materiale ale unui sistem informatic. 2. SOFTWARE (SOFT): Reprezinta totalitatea...

Proiectarea Algoritmilor

1. INTRODUCERE ÎN PROIECTAREA ALGORITMILOR 1.1. Definiţii Un algoritm este o metodă de rezolvare pas cu pas a problemelor. O problemă este...

Curs Pachete Software

Pachete software– noţiuni de bază 2. Elemente constitutive ale software-ului de aplicaţie 3. Clasificarea produselor program 4. Criterii de...

Noțiuni de Teoria Informației

Reprezentarea cunoaşterii prin cadre şi scenarii Reprezentarea cunoaşterii prin cadre Se ştie că oamenii nu interpretează noile situaţii...

Bazele inteligenței artificiale

In rezolvarea problemelor utilizind strategii de cautare neinformata numarul de stari investigate inainte de a gasi o solutie poate ajunge...

Te-ar putea interesa și

Steganografie criptografică pentru fișiere mp3

1. STEGANOGRAFIA 1.1 INTRODUCERE Steganografia este arta ascunderii de informatie secreta în informatie obisnuita non-secreta. Un atacator se...

Sisteme Criptografice cu Chei Publice

1.Introducere Criptografia este stiinta scrierilor secrete. Ea sta la baza multor servicii si mecanisme de securitate folosite in internet,...

Rolul Criptografiei în Securitatea Comunicațiilor

CAPITOLUL I ROLUL CRIPTOGRAFIEI ÎN SECURITATEA COMUNICATIILOR 1. EVOLUTIA ISTORICA A CRIPTOGRAFIEI Criptografia este stiinta scrierilor...

Criptografia cu Ajutorul Steganografiei

PREZENTAREA TEMEI Pentru a realiza o comunicaţie sigură între două sisteme informatice este necesar faptul ca această comunicaţie sa fie codată...

Criptografie cu Chei Publice

Crearea sistemului criptografic cu chei publice este o adevarata revolutie în istoria criptografiei. De la începuturi pâna în timpurile moderne...

Criptografie și informații

1. Criptografia a jucat un rol foarte important în istorie, iar producătorii de cifruri au dorit realizarea unor sisteme de cifrare cât mai...

Criptografia Computatională

În aceste circumstante, securitatea informaticã a devenit una din componentele majore ale cea ce numim Cyberspace. Analistii acestui concept au...

Criptografie vizuală color

Criptografie vizuala color, fara intunecarea culorii Rezumat. Schemele de criptografie vizuala permit codificarea unei imagini secrete in mai...

Ai nevoie de altceva?