Criptografie si Securitatea Informatiei

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 11 fișiere: pdf
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 45846
Mărime: 1.79MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CIPRIAN RACUCIU

Cuprins

1. Bazele matematice ale sistemelor de secretizare 1

1.1 Noţiuni de teoria numerelor 1

1.2 Congruenţe 3

1.3 Inele de polinoame 14

2. Bazele teoretice ale sistemelor secrete 26

2.1 Introducere 26

2.2 Modelul matematic al sistemului secret 26

2.3 Reprezentarea sistemelor secrete 27

2.4 Compunerea sistemelor secrete 29

3. Succesiuni pseudoaleatoare în secretizarea informaţiei 41

3.1 Succesiuni de numere aleatoare 41

3.2 Teste de aleatorism 44

3.3 Scheme liniare şi neliniare pentru generarea succesiunilor

pseudoaleatoare 48

4. Metode de cifrare 55

4.1 Metode de cifrare bazate pe funcţii de permutare 55

4.2 Funcţii polinomiale 58

4.3 Metode de cifrare 58

5. Dispozitive şi maşini criptografice 68

6. Elemente de criptanaliză 83

6.1 Caracteristicile statistice ale limbajelor naturale 83

6.2 Metode de decriptare 92

6.3 Spargerea sistemelor criptografice 98

6.4 Spargerea sistemelor poligrafice 106

7. Mijloace criptografice moderne 111

7.1 Introducere 111

7.2 Echipamente de criptare pentru protecţia comunicaţiei terminal la

terminal 112

7.3 Echipamente de secretizare de grup 130

8. Aspecte privind managementul secretizării în reţelele moderne de

telecomunicaţii 136

8.1 Reţele de telecomunicaţii moderne. Prezentare generală 136

8.2 Sistemul de management 137

8.3 Managementul protecţiei informaţiilor 138

8.4 Protecţia datelor de management 141

Bibliografie 142

Extras din document

1.1 Noţiuni de teoria numerelor

1.1.1 Numere prime

Fiind date două numere naturale m şi n, spunem că m divide pe n, sau că n

este multiplu al lui m, dacă există un număr natural k astfel încât: n=m⋅k. În

acest caz se scrie m/n sau m:n. Relaţia de divizibilitate pe ! o vom nota cu | .

Pentru un număr n∈! , un numărm∈! se numeşte divizor al lui n dacă

m/n. Deoarece n=1⋅n şi n=n⋅1, avem 1/n şi n/n, deci 1şi n sunt divizori ai lui

n pentru ∀n∈!. Numerele 1 şi n se numesc divizori improprii ai lui n, iar orice

alt divizor al lui n se va numi divizor propriu. Orice număr natural m este

divizor al lui 0, deci 0=m⋅0 şi m/0.

Cu excepţia numărului 1 care are un singur divizor, orice număr natural

n >1 are cel puţin doi divizori distincţi, aceştia fiind 1 şi n. Un număr natural

n >1 care are numai doi divizori se numeşte număr prim.

Proprietăţi

1) Relaţia de divizibilitate este o relaţie de ordine pe !.

2) Pentru ∀n∈! avem n/n deci relaţia este reflexivă.

3) Dacă m şi n sunt două numere naturale şi avem m/n şi n/m, putem scrie:

n=k1mşim=k2n, undek1,k2∈!

deci n=k1(k2n)=k1k2n=n(k1k2), ceea ce arată că n =0 sau k1k2 =1

Dacă n =0, atunci m=k2n=0=n. Dacă k1k2 =1, atunci se demonstrează

că k1=k2=1, deci m=n. Putem spune că relaţia este antisimetrică.

4) Dacă m, n si p sunt numere naturale şi avem: m/n şi n/p atunci:

n=k1mşip=k2n=k1k2m

Deci m/p şi relaţia / este tranzitivă.

Definiţie. Un număr natural p >1 este număr prim dacă şi numai dacă

pentru orice două numere naturale m şi n avem:

p=m⋅n⇒m=1saun=1.

Bazele matematice ale sistemelor de secretizare

Numerele prime sunt foarte importante în primul rând datorită faptului că

orice număr natural nenul se scrie în mod unic ca un produs de numere prime.

Acest rezultat, cunoscut sub numele de teorema fundamentală a aritmeticii, a

devenit, prin generalizările care i s-au dat instrumentul de bază în multe capitole

ale teoriei algebrice a numerelor şi ale algebrei abstracte. Numerele prime sunt

de asemenea importante deoarece multe teoreme despre numere prime sunt uşor

de formulat, dar foarte greu de demonstrat. Unele din aceste „teoreme” se

dovedesc adevărate în toate cazurile accesibile calculului, prin mijloacele

cunoscute până în prezent, dar aceste mijloace se dovedesc insuficiente pentru a

se verifica valabilitatea generala a „teoremei” respective.

Una din primele probleme care s-a pus este dacă mulţimea numerelor

prime este infinită sau nu. Răspunsul este dat de teorema lui Euclid.

Teorema: Mulţimea numerelor prime este infinită.

Demonstraţia se face foarte simplu dacă, prin reducere la absurd

presupunem că mulţimea numerelor prime este finită. Fie P={p1,p2 ,...,pn}

această mulţime:

Considerăm numărul natural: N=p1⋅p2...pn+1. Deoarece ! >1, există

un număr p astfel încât p /!. Deoarece p∈P, rezultă p/p1p2...pn şi deci

p/N−(p1p2...pn)=1. Aşadar p/1, ceea ce contrazice faptul că p este număr

prim.

Legat de faptul că mulţimea numerelor prime este infinită, s-a pus

problema distribuţiei acestor numere. Notând cu Π(x) numărul numerelor

prime mai mici decât x, se pune problema găsirii unei formule de calcul pentru

Π(x). Mai mulţi matematicieni au găsit experimental că: Π(x) ≅

ln

x

x

, însă

abia la sfârşitului secolului trecut J. Hadammar şi Ch. J. de la Valle Paussin au

demonstrat că:

lim

x→∞

( )

ln

x

x

x

Π =1

S-a pus şi problema dacă anumite mulţimi de numere prime, cu anumite

proprietari sunt infinite sau nu. Astfel, numerele prime de forma 22 1 n + se

numesc numere prime Fermat iar numerele prime de forma 2p −1, unde p este

număr prim, se numesc numere prime Mersenne. Nu se cunoaşte dacă mulţimea

numerelor prime Fermat sau Mersenne este finită sau nu.

Teoremă. Dacă a şi n sunt numere naturale, a≥1 şi n≥2 astfel încât an −1

este număr prim, atunci a = 2 şi n este număr prim.

Preview document

Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 1
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 2
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 3
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 4
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 5
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 6
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 7
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 8
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 9
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 10
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 11
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 12
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 13
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 14
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 15
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 16
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 17
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 18
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 19
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 20
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 21
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 22
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 23
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 24
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 25
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 26
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 27
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 28
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 29
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 30
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 31
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 32
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 33
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 34
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 35
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 36
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 37
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 38
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 39
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 40
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 41
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 42
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 43
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 44
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 45
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 46
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 47
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 48
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 49
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 50
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 51
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 52
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 53
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 54
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 55
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 56
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 57
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 58
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 59
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 60
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 61
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 62
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 63
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 64
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 65
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 66
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 67
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 68
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 69
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 70
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 71
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 72
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 73
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 74
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 75
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 76
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 77
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 78
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 79
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 80
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 81
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 82
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 83
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 84
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 85
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 86
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 87
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 88
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 89
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 90
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 91
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 92
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 93
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 94
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 95
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 96
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 97
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 98
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 99
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 100
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 101
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 102
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 103
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 104
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 105
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 106
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 107
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 108
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 109
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 110
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 111
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 112
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 113
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 114
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 115
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 116
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 117
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 118
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 119
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 120
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 121
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 122
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 123
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 124
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 125
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 126
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 127
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 128
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 129
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 130
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 131
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 132
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 133
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 134
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 135
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 136
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 137
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 138
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 139
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 140
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 141
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 142
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 143
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 144
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 145
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 146
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 147
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 148
Criptografie si Securitatea Informatiei - Pagina 149

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.pdf
 • Cap1_c.pdf
 • Cap2_c.pdf
 • Cap3_c.pdf
 • Cap4_c.pdf
 • Cap5_c.pdf
 • Cap6_c.pdf
 • Cap7_c.pdf
 • Cap8_c.pdf
 • CUPRINS.pdf
 • Prefata.pdf

Alții au mai descărcat și

Securitatea Autentificarii Informatiei - Kerberos

INTRODUCERE Fiecare din ultimele trei secole a fost dominat de 0 anumita tehnologie. Secolul al XVIII-lea a fost secolul marilor sisteme...

Virusi si Antivirusi

Denumirea de virus a fost folosita în literatura de specialitate pentru prima data în anul 1983, de catre expertul american Fred Coen, de la...

Steganografie Criptografica pentru Fisiere Mp3

1. STEGANOGRAFIA 1.1 INTRODUCERE Steganografia este arta ascunderii de informatie secreta în informatie obisnuita non-secreta. Un atacator se...

Rolul Criptografiei în Securitatea Comunicațiilor

CAPITOLUL I ROLUL CRIPTOGRAFIEI ÎN SECURITATEA COMUNICATIILOR 1. EVOLUTIA ISTORICA A CRIPTOGRAFIEI Criptografia este stiinta scrierilor...

Principiile Steganografiei Digitale si Aplicarea lor Utilizand Fisiere Grafice

Introducere Cuvîntul Steganografie vine din limba greacă unde steganos înseamnă ascuns şi graph scris. Am putea spune că steganografia este...

Criptografia cu Ajutorul Steganografiei

PREZENTAREA TEMEI Pentru a realiza o comunicaţie sigură între două sisteme informatice este necesar faptul ca această comunicaţie sa fie codată...

Securitatea Firewall

Securitatea informatică este o problemă vitală pentru toţi utilizatorii de internet, fie că sunt furnizori de servicii fie că sunt utilizatori. În...

Ai nevoie de altceva?