Criptografie și securitatea informației

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 11 fișiere: pdf
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 45846
Mărime: 1.79MB (arhivat)
Publicat de: Aurel Axinte Lungu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CIPRIAN RACUCIU

Cuprins

 1. 1. Bazele matematice ale sistemelor de secretizare 1
 2. 1.1 Noţiuni de teoria numerelor 1
 3. 1.2 Congruenţe 3
 4. 1.3 Inele de polinoame 14
 5. 2. Bazele teoretice ale sistemelor secrete 26
 6. 2.1 Introducere 26
 7. 2.2 Modelul matematic al sistemului secret 26
 8. 2.3 Reprezentarea sistemelor secrete 27
 9. 2.4 Compunerea sistemelor secrete 29
 10. 3. Succesiuni pseudoaleatoare în secretizarea informaţiei 41
 11. 3.1 Succesiuni de numere aleatoare 41
 12. 3.2 Teste de aleatorism 44
 13. 3.3 Scheme liniare şi neliniare pentru generarea succesiunilor
 14. pseudoaleatoare 48
 15. 4. Metode de cifrare 55
 16. 4.1 Metode de cifrare bazate pe funcţii de permutare 55
 17. 4.2 Funcţii polinomiale 58
 18. 4.3 Metode de cifrare 58
 19. 5. Dispozitive şi maşini criptografice 68
 20. 6. Elemente de criptanaliză 83
 21. 6.1 Caracteristicile statistice ale limbajelor naturale 83
 22. 6.2 Metode de decriptare 92
 23. 6.3 Spargerea sistemelor criptografice 98
 24. 6.4 Spargerea sistemelor poligrafice 106
 25. 7. Mijloace criptografice moderne 111
 26. 7.1 Introducere 111
 27. 7.2 Echipamente de criptare pentru protecţia comunicaţiei terminal la
 28. terminal 112
 29. 7.3 Echipamente de secretizare de grup 130
 30. 8. Aspecte privind managementul secretizării în reţelele moderne de
 31. telecomunicaţii 136
 32. 8.1 Reţele de telecomunicaţii moderne. Prezentare generală 136
 33. 8.2 Sistemul de management 137
 34. 8.3 Managementul protecţiei informaţiilor 138
 35. 8.4 Protecţia datelor de management 141
 36. Bibliografie 142

Extras din curs

1.1 Noţiuni de teoria numerelor

1.1.1 Numere prime

Fiind date două numere naturale m şi n, spunem că m divide pe n, sau că n

este multiplu al lui m, dacă există un număr natural k astfel încât: n=m⋅k. În

acest caz se scrie m/n sau m:n. Relaţia de divizibilitate pe ! o vom nota cu | .

Pentru un număr n∈! , un numărm∈! se numeşte divizor al lui n dacă

m/n. Deoarece n=1⋅n şi n=n⋅1, avem 1/n şi n/n, deci 1şi n sunt divizori ai lui

n pentru ∀n∈!. Numerele 1 şi n se numesc divizori improprii ai lui n, iar orice

alt divizor al lui n se va numi divizor propriu. Orice număr natural m este

divizor al lui 0, deci 0=m⋅0 şi m/0.

Cu excepţia numărului 1 care are un singur divizor, orice număr natural

n >1 are cel puţin doi divizori distincţi, aceştia fiind 1 şi n. Un număr natural

n >1 care are numai doi divizori se numeşte număr prim.

Proprietăţi

1) Relaţia de divizibilitate este o relaţie de ordine pe !.

2) Pentru ∀n∈! avem n/n deci relaţia este reflexivă.

3) Dacă m şi n sunt două numere naturale şi avem m/n şi n/m, putem scrie:

n=k1mşim=k2n, undek1,k2∈!

deci n=k1(k2n)=k1k2n=n(k1k2), ceea ce arată că n =0 sau k1k2 =1

Dacă n =0, atunci m=k2n=0=n. Dacă k1k2 =1, atunci se demonstrează

că k1=k2=1, deci m=n. Putem spune că relaţia este antisimetrică.

4) Dacă m, n si p sunt numere naturale şi avem: m/n şi n/p atunci:

n=k1mşip=k2n=k1k2m

Deci m/p şi relaţia / este tranzitivă.

Definiţie. Un număr natural p >1 este număr prim dacă şi numai dacă

pentru orice două numere naturale m şi n avem:

p=m⋅n⇒m=1saun=1.

Bazele matematice ale sistemelor de secretizare

Numerele prime sunt foarte importante în primul rând datorită faptului că

orice număr natural nenul se scrie în mod unic ca un produs de numere prime.

Acest rezultat, cunoscut sub numele de teorema fundamentală a aritmeticii, a

devenit, prin generalizările care i s-au dat instrumentul de bază în multe capitole

ale teoriei algebrice a numerelor şi ale algebrei abstracte. Numerele prime sunt

de asemenea importante deoarece multe teoreme despre numere prime sunt uşor

de formulat, dar foarte greu de demonstrat. Unele din aceste „teoreme” se

dovedesc adevărate în toate cazurile accesibile calculului, prin mijloacele

cunoscute până în prezent, dar aceste mijloace se dovedesc insuficiente pentru a

se verifica valabilitatea generala a „teoremei” respective.

Una din primele probleme care s-a pus este dacă mulţimea numerelor

prime este infinită sau nu. Răspunsul este dat de teorema lui Euclid.

Teorema: Mulţimea numerelor prime este infinită.

Demonstraţia se face foarte simplu dacă, prin reducere la absurd

presupunem că mulţimea numerelor prime este finită. Fie P={p1,p2 ,...,pn}

această mulţime:

Considerăm numărul natural: N=p1⋅p2...pn+1. Deoarece ! >1, există

un număr p astfel încât p /!. Deoarece p∈P, rezultă p/p1p2...pn şi deci

p/N−(p1p2...pn)=1. Aşadar p/1, ceea ce contrazice faptul că p este număr

prim.

Legat de faptul că mulţimea numerelor prime este infinită, s-a pus

problema distribuţiei acestor numere. Notând cu Π(x) numărul numerelor

prime mai mici decât x, se pune problema găsirii unei formule de calcul pentru

Π(x). Mai mulţi matematicieni au găsit experimental că: Π(x) ≅

ln

x

x

, însă

abia la sfârşitului secolului trecut J. Hadammar şi Ch. J. de la Valle Paussin au

demonstrat că:

lim

x→∞

( )

ln

x

x

x

Π =1

S-a pus şi problema dacă anumite mulţimi de numere prime, cu anumite

proprietari sunt infinite sau nu. Astfel, numerele prime de forma 22 1 n + se

numesc numere prime Fermat iar numerele prime de forma 2p −1, unde p este

număr prim, se numesc numere prime Mersenne. Nu se cunoaşte dacă mulţimea

numerelor prime Fermat sau Mersenne este finită sau nu.

Teoremă. Dacă a şi n sunt numere naturale, a≥1 şi n≥2 astfel încât an −1

este număr prim, atunci a = 2 şi n este număr prim.

Preview document

Criptografie și securitatea informației - Pagina 1
Criptografie și securitatea informației - Pagina 2
Criptografie și securitatea informației - Pagina 3
Criptografie și securitatea informației - Pagina 4
Criptografie și securitatea informației - Pagina 5
Criptografie și securitatea informației - Pagina 6
Criptografie și securitatea informației - Pagina 7
Criptografie și securitatea informației - Pagina 8
Criptografie și securitatea informației - Pagina 9
Criptografie și securitatea informației - Pagina 10
Criptografie și securitatea informației - Pagina 11
Criptografie și securitatea informației - Pagina 12
Criptografie și securitatea informației - Pagina 13
Criptografie și securitatea informației - Pagina 14
Criptografie și securitatea informației - Pagina 15
Criptografie și securitatea informației - Pagina 16
Criptografie și securitatea informației - Pagina 17
Criptografie și securitatea informației - Pagina 18
Criptografie și securitatea informației - Pagina 19
Criptografie și securitatea informației - Pagina 20
Criptografie și securitatea informației - Pagina 21
Criptografie și securitatea informației - Pagina 22
Criptografie și securitatea informației - Pagina 23
Criptografie și securitatea informației - Pagina 24
Criptografie și securitatea informației - Pagina 25
Criptografie și securitatea informației - Pagina 26
Criptografie și securitatea informației - Pagina 27
Criptografie și securitatea informației - Pagina 28
Criptografie și securitatea informației - Pagina 29
Criptografie și securitatea informației - Pagina 30
Criptografie și securitatea informației - Pagina 31
Criptografie și securitatea informației - Pagina 32
Criptografie și securitatea informației - Pagina 33
Criptografie și securitatea informației - Pagina 34
Criptografie și securitatea informației - Pagina 35
Criptografie și securitatea informației - Pagina 36
Criptografie și securitatea informației - Pagina 37
Criptografie și securitatea informației - Pagina 38
Criptografie și securitatea informației - Pagina 39
Criptografie și securitatea informației - Pagina 40
Criptografie și securitatea informației - Pagina 41
Criptografie și securitatea informației - Pagina 42
Criptografie și securitatea informației - Pagina 43
Criptografie și securitatea informației - Pagina 44
Criptografie și securitatea informației - Pagina 45
Criptografie și securitatea informației - Pagina 46
Criptografie și securitatea informației - Pagina 47
Criptografie și securitatea informației - Pagina 48
Criptografie și securitatea informației - Pagina 49
Criptografie și securitatea informației - Pagina 50
Criptografie și securitatea informației - Pagina 51
Criptografie și securitatea informației - Pagina 52
Criptografie și securitatea informației - Pagina 53
Criptografie și securitatea informației - Pagina 54
Criptografie și securitatea informației - Pagina 55
Criptografie și securitatea informației - Pagina 56
Criptografie și securitatea informației - Pagina 57
Criptografie și securitatea informației - Pagina 58
Criptografie și securitatea informației - Pagina 59
Criptografie și securitatea informației - Pagina 60
Criptografie și securitatea informației - Pagina 61
Criptografie și securitatea informației - Pagina 62
Criptografie și securitatea informației - Pagina 63
Criptografie și securitatea informației - Pagina 64
Criptografie și securitatea informației - Pagina 65
Criptografie și securitatea informației - Pagina 66
Criptografie și securitatea informației - Pagina 67
Criptografie și securitatea informației - Pagina 68
Criptografie și securitatea informației - Pagina 69
Criptografie și securitatea informației - Pagina 70
Criptografie și securitatea informației - Pagina 71
Criptografie și securitatea informației - Pagina 72
Criptografie și securitatea informației - Pagina 73
Criptografie și securitatea informației - Pagina 74
Criptografie și securitatea informației - Pagina 75
Criptografie și securitatea informației - Pagina 76
Criptografie și securitatea informației - Pagina 77
Criptografie și securitatea informației - Pagina 78
Criptografie și securitatea informației - Pagina 79
Criptografie și securitatea informației - Pagina 80
Criptografie și securitatea informației - Pagina 81
Criptografie și securitatea informației - Pagina 82
Criptografie și securitatea informației - Pagina 83
Criptografie și securitatea informației - Pagina 84
Criptografie și securitatea informației - Pagina 85
Criptografie și securitatea informației - Pagina 86
Criptografie și securitatea informației - Pagina 87
Criptografie și securitatea informației - Pagina 88
Criptografie și securitatea informației - Pagina 89
Criptografie și securitatea informației - Pagina 90
Criptografie și securitatea informației - Pagina 91
Criptografie și securitatea informației - Pagina 92
Criptografie și securitatea informației - Pagina 93
Criptografie și securitatea informației - Pagina 94
Criptografie și securitatea informației - Pagina 95
Criptografie și securitatea informației - Pagina 96
Criptografie și securitatea informației - Pagina 97
Criptografie și securitatea informației - Pagina 98
Criptografie și securitatea informației - Pagina 99
Criptografie și securitatea informației - Pagina 100
Criptografie și securitatea informației - Pagina 101
Criptografie și securitatea informației - Pagina 102
Criptografie și securitatea informației - Pagina 103
Criptografie și securitatea informației - Pagina 104
Criptografie și securitatea informației - Pagina 105
Criptografie și securitatea informației - Pagina 106
Criptografie și securitatea informației - Pagina 107
Criptografie și securitatea informației - Pagina 108
Criptografie și securitatea informației - Pagina 109
Criptografie și securitatea informației - Pagina 110
Criptografie și securitatea informației - Pagina 111
Criptografie și securitatea informației - Pagina 112
Criptografie și securitatea informației - Pagina 113
Criptografie și securitatea informației - Pagina 114
Criptografie și securitatea informației - Pagina 115
Criptografie și securitatea informației - Pagina 116
Criptografie și securitatea informației - Pagina 117
Criptografie și securitatea informației - Pagina 118
Criptografie și securitatea informației - Pagina 119
Criptografie și securitatea informației - Pagina 120
Criptografie și securitatea informației - Pagina 121
Criptografie și securitatea informației - Pagina 122
Criptografie și securitatea informației - Pagina 123
Criptografie și securitatea informației - Pagina 124
Criptografie și securitatea informației - Pagina 125
Criptografie și securitatea informației - Pagina 126
Criptografie și securitatea informației - Pagina 127
Criptografie și securitatea informației - Pagina 128
Criptografie și securitatea informației - Pagina 129
Criptografie și securitatea informației - Pagina 130
Criptografie și securitatea informației - Pagina 131
Criptografie și securitatea informației - Pagina 132
Criptografie și securitatea informației - Pagina 133
Criptografie și securitatea informației - Pagina 134
Criptografie și securitatea informației - Pagina 135
Criptografie și securitatea informației - Pagina 136
Criptografie și securitatea informației - Pagina 137
Criptografie și securitatea informației - Pagina 138
Criptografie și securitatea informației - Pagina 139
Criptografie și securitatea informației - Pagina 140
Criptografie și securitatea informației - Pagina 141
Criptografie și securitatea informației - Pagina 142
Criptografie și securitatea informației - Pagina 143
Criptografie și securitatea informației - Pagina 144
Criptografie și securitatea informației - Pagina 145
Criptografie și securitatea informației - Pagina 146
Criptografie și securitatea informației - Pagina 147
Criptografie și securitatea informației - Pagina 148
Criptografie și securitatea informației - Pagina 149

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.pdf
 • Cap1_c.pdf
 • Cap2_c.pdf
 • Cap3_c.pdf
 • Cap4_c.pdf
 • Cap5_c.pdf
 • Cap6_c.pdf
 • Cap7_c.pdf
 • Cap8_c.pdf
 • CUPRINS.pdf
 • Prefata.pdf

Alții au mai descărcat și

Steganografie criptografică pentru fișiere mp3

1. STEGANOGRAFIA 1.1 INTRODUCERE Steganografia este arta ascunderii de informatie secreta în informatie obisnuita non-secreta. Un atacator se...

Proiectarea unei soluții de comerț electronic

Comertul electronic reprezinta multitudinea proceselor software si comerciale necesare proceselor business sa functioneze numai, sau în primul...

Sisteme de securitate în rețele de calculatoare

1. Introducere in retelele cu acces la Internet TIPURI DE RISCURI - VEDERE GENERALA Conectarea unui sistem de calcul la Internet il expune la...

Șabloane de proiectare a interfețelor utilizator pentru aplicații web

Capitolul 1 Introducere Lucrarea prezinta sabloanele de proiectare , ce sunt acestea si cum ne ajuta ele in rezolvarea problemelor de proiectare...

Securitatea Informației

INTRODUCERE Securitatea informatiilor este acum o problema majora cu care se confrunta societatea electronica. Indiferent de dimensiunea...

Securitatea Calculatoarelor

Introducere Acest proiect a fost scris pentru a răspunde la necesitatea unei mai bune înţelegeri a securităţii calculatoarelor. Multe persoane şi...

Rezolvarea Ecuațiilor Diofantice

Rezolvarea Ecuatiilor Diofantice Orice Congruenta Ax1+cº0 (Mod B) Se Poate Scrie Ca O Ecuatie Ax1+bx2+c=0 (În Care A¹ 0), B³1 si C, X1, X2 Sunt...

Curs ASDN

1.1. Sisteme de numeratie - Sistemele numerice prelucrează informatie - Informatia este codificată ® un anumit tip de reprezentare - Sistemul...

Te-ar putea interesa și

Studiul experimental al dirijării pachetelor utilizând algoritmul multicast - protejarea informațiilor pe baza algoritmului RC5

CAP.I. REŢELE DE CALCULATOARE – GENERALITĂŢI 1.1. CONCEPŢIA DE REŢEA O reţea de calculatoare reprezintă un mod de conectare a unor calculatoare...

Implementarea comerțului electronic în cadrul sistemului informatic al întreprinderii

Termenul de “comerţ electronic” tinde să însemne diferite lucruri pentru diferite persoane, însă trebuie subliniat, încă de la început, că nu se...

Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară

I. ANALIZA CRIMINALITĂŢII INFORMATICE, ECONOMICO- FINANCIARĂ ŞI CIBERNETICĂ Nu există, până în prezent, o definiţie a criminalităţii...

Rolul Criptografiei în Securitatea Comunicațiilor

CAPITOLUL I ROLUL CRIPTOGRAFIEI ÎN SECURITATEA COMUNICATIILOR 1. EVOLUTIA ISTORICA A CRIPTOGRAFIEI Criptografia este stiinta scrierilor...

Manipularea Cecurilor Electronice în Sistemele de Internet Banking

INTRODUCERE Societatea umanã cunoaşte în momentul de faţã una din cele mai profunde transformãri din întreaga ei existenţã, în care informatica...

Sisteme de securitate în rețele de calculatoare

1. Introducere in retelele cu acces la Internet TIPURI DE RISCURI - VEDERE GENERALA Conectarea unui sistem de calcul la Internet il expune la...

Rețele de Calculatoare

Introducere Cele mai multe calculatoare sunt folosite azi în interconectare, în retele locale si de arie larga, ceea ce confera informaticii un...

Auditul Sistemelor Informatice

S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. profilul companiei Date generale: SC Distrigaz Sud SA Bucuresti a fost infiintata ca urmare a Deciziei guvernamentale...

Ai nevoie de altceva?