Curs C++

Curs
7.3/10 (12 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 15 fișiere: doc, rtf
Pagini : 222 în total
Cuvinte : 80511
Mărime: 587.44KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

PARTEA I

CAPITOLUL 1 Notiuni introductive 3.2. Implementarea structurii de decizie 42

1.1. Structura generala a unui sistem de 3.3. Implementarea structurilor repetitive

calcul 9 (ciclice) 45

1.2. Algoritmi 11 3.3.1. Implementarea structurilor

1.2.1. Notiuni generale 11 ciclice cu test initial 45

1.2.2. Definitii si caracteristici 12 3.3.2. Implementarea structurilor

1.2.3. Reprezentarea algorimilor 12 ciclice cu test final 46

1.2.3.1. Reprezentarea prin 3.4. Facilitati de întrerupere a unei secvente 50

scheme logice 13 Întrebari si exercitii 51

1.2.3.2. Reprezentarea prin

pseudocod 14 CAPITOLUL 4 Tablouri

1.3. Teoria rezolvarii problemelor 16 4.1. Declararea tablourilor 53

Întrebari si exercitii 18 4.2. Tablouri unidimensionale 53

4.3. Tablouri bidimensionale 55

CAPITOLUL 2 Date, operatori si expresii 4.4. Siruri de caractere 57

2.1. Limbajele C si C++ 19 Întrebari si exercitii 60

2.2. Programe în limbajul C/C++ 19

2.3. Preprocesorul 21 CAPITOLUL 5 Pointeri

2.4. Elemente de baza ale limbajului 22 5.1.Variabile pointer 61

2.4.1. Vocabularul 22 5.1.1. Declararea variabilelor pointer 61

2.4.2. Unitatile lexicale 22 5.1.2. Initializarea variabilelor pointer 62

2.5. Date în limbajul C/C++ 23 5.1.3. Pointeri generici 63

2.5.1. Tipuri de date 23 5.2. Operatii cu pointeri 63

2.5.2. Constante 25 5.3. Pointeri si tablouri 64

2.5.2.1. Constante întregi 25 5.3.1. Pointeri si siruri de caractere 64

2.5.2.2. Constante numerice, reale. 25 5.3.2.Pointeri si tablouri bidimensionale. 66

2.5.2.3. Constante caracter 27 5.4. Tablouri de pointeri 67

2.5.2.4. Constante sir de caractere 28 5.5. Pointeri la pointeri 68

2.5.3. Variabile 29 5.6. Modificatorul const în declararea

2.5.3.1. Declararea variabilelor 29 pointerilor 69

2.5.3.2. Initializarea variabilelor în Întrebari si exercitii 69

declaratii 29

2.5.3.3. Operatii de intrare/iesire 30 CAPITOLUL 6 Functii

2.6. Operatori si expresii 31 6.1. Structura unei functii 71

2.6.1. Operatori 31 6.2. Apelul si prototipul unei functii 72

2.6.2. Expresii 39 6.3. Transferul parametrilor unei functii 74

2.6.3. Conversii de tip 39 6.3.1. Transferul parametrilor prin

Întrebari si exercitii 39 valoare 75

6.3.2. Transferul prin pointeri 75

CAPITOLUL 3 Implementarea 6.3.2.1. Functii care returneaza

structurilor de control pointeri 77

3.1. Implementarea structurii secventiale 41 6.3.3. Transferul prin referinta 77

PARTEA a II a

6.3.4. Transferul parametrilor catre CAPITOLUL 9 Concepte de baza ale

functia main 81 programarii orientate obiect

6.4. Tablouri ca parametri 81 9.1. Introducere 129

6.5. Functii cu parametri impliciti 84 9.2. Abstractizarea datelor 129

6.6. Functii cu numar variabil de parametri 84 9.3. Mostenirea 130

6.7. Functii predefinite 85 9.3.1. Mostenirea unica 130

6.7.1. Functii matematice 85 9.3.1. Mostenirea multipla 130

6.7.2. Functii de clasificare (testare) a 9.4. Încapsularea informatiei 131

caracterelor 85 9.5. Legarea dinamica (târzie) 132

6.7.3. Functii de conversie a 9.6. Alte aspecte 132

caracterelor 87

6.7.4. Functii de conversie din sir în CAPITOLUL 10 Clase si obiecte

numar 87 10.1. Definitia claselor si accesul la

6.7.5. Functii de terminare a unui proces Membri 133

(program) 87 10.1.1. Legatura clasa-structura-

6.7.6. Functii de intrare/iesire 88 Uniune 133

6.8. Clase de memorare 90 10.1.2. Declararea claselor 133

6.9. Moduri de alocare a memoriei 92 10.1.3. Obiecte 136

6.10.Functii recursive 95 10.1.4. Membrii unei clase 136

6.11.Pointeri catre functii 100 10.1.5. Pointerul this 139

Întrebari si exercitii 101 10.1.6. Domeniul unui nume,

vizibilitate si timp de viata 139

CAPITOLUL 7 Tipuri de date definite 10.2. Functii inline 140

de utilizator 10.3. Constructori si destructori 142

7.1. Tipuri definite de utilizator 103 10.3.1. Initializarea datelor 142

7.2. Structuri 103 10.3.2. Constructori 143

7.3. Câmpuri de biti 106 10.3.1.1. Constructori cu

7.4. Declaratii typedef 107 liste de initializare 144

7.5. Uniuni 107 10.3.1.2. Constructori de

Extras din document

Limbajele C si C++ sunt limbaje de programare de nivel înalt.

Limbajul C a aparut în anii 1970 si a fost creat de Dennis Ritchie în laboratoarele AT&T Bell. Limbajul C face parte din familia de limbaje concepute pe principiile programarii structurate, la care ideea centrala este ”structureaza pentru a stapâni o aplicatie”. Popularitatea limbajului a crescut rapid datorita elegantei si a multiplelor posibilitati oferite programatorului.

Limbajul C++ apare la începutul anilor ’80 si îl are ca autor pe Bjarne Stroustrup. El este o varianta de limbaj C îmbunatatit, mai riguroasa si mai puternica, completata cu constructiile necesare aplicarii principiilor programarii orientate pe obiecte (POO). Limbajul C++ pastreaza toate elementele limbajului C, beneficiind de eficienta si flexibilitatea acestuia. Limbajul C++ este un superset al limbajului C. Incompatibilitatile sunt minore, de aceea, modulele C pot fi încorporate în proiecte C++ cu un efort minim.

Lucrarea cuprinde doua parti.

Prima parte se adreseaza programatorilor începatori. Ea prezinta elementele de baza si constructiile limbajului C, completate cu extensiile limbajului C++. Acestea permit rezolvarea problemelor prin metoda programarii structurate.

Partea a doua se adreseaza cunoscatorilor limbajului C dornici sa-si modernizeze stilul si conceptia abordarii proiectelor informatice. Elementele prezentate sunt specifice limbajului C++ si permit stiluri de programare impracticabile în C: programarea prin abstractizarea datelor si programarea orientata obiect. Citându-l chiar pe Bjarne Stroustrup, ”C++ este un limbaj de programare general, conceput astfel încât sa-i faca pe programatorii seriosi sa programeze într-o maniera cât mai placuta”.

Si cum cea mai buna metoda de învatare este practica, prezentarea aspectelor teoretice este însotita de multe exemple si probleme rezolvate. Deasemenea, întrebarile teoretice si problemele propuse spre rezolvare, de la sfârsitul fiecarui capitol, permit cititorului sa-si verifice cunostintele dobândite. Un aspect foarte important îl constituie implementarea si testarea pe calculator a exemplelor si a problemelor rezolvate sau propuse, gasirea unor solutii proprii.

Speram ca acest material sa constituie un sprijin real pentru cei care doresc sa patrunda în tainele limbajelor C/C++, cât si un punct de plecare în activitatea de programare.

1.1. STRUCTURA GENERALA A UNUI SISTEM DE CALCUL

Calculatorul reprezinta un sistem electronic (ansamblu de dispozitive si circuite diverse) complex care prelucreaza datele introduse într-o forma prestabilita, efectueaza diverse operatii asupra acestora si furnizeaza rezultatele obtinute (figura 1.1.).

Principalele avantaje ale folosirii calculatorului constau în:

- viteza mare de efectuare a operatiilor;

- capacitatea extinsa de prelucrare si memorare a informatiei.

Desi constructia unui calculator - determinata de tehnologia existenta la un moment dat, de domeniul de aplicatie, de costul echipamentului si de performantele cerute - a evoluat rapid în ultimii ani, sistemele de calcul, indiferent de model, serie sau generatie, au o serie de caracteristici comune. Cunoasterea acestor caracteristici usureaza procesul de întelegere si învatare a modului de functionare si de utilizare a calculatorului.

În orice sistem de calcul vom gasi doua parti distincte si la fel de importante: hardware-ul si software-ul.

- Hardware-ul este reprezentat de totalitatea echipamentelor si dispozitivelor fizice;

- Software-ul este reprezentat prin totalitatea programelor care ajuta utilizatorul în rezolvarea problemelor sale (figura 1.2.).

Software-ul are doua componente principale:

- Sistemul de operare (de exploatare) care coordoneaza întreaga activitate a echipamentului de calcul. Sistemul de operare intra în functiune la pornirea calculatorului si asigura, în principal, trei functii:

- Gestiunea echitabila si eficienta a resurselor din cadrul sistemului de calcul;

- Realizarea interfetei cu utilizatorul;

- Furnizarea suportului pentru dezvoltarea si executia aplicatiilor.

Exemple de sisteme de operare: RSX11, CP/M, MS-DOS, LINUX, WINDOWS NT, UNIX.

- Sistemul de aplicatii (de programare): medii de programare, editoare de texte, compilatoare, programe aplicative din diverse domenii (economic, stiintific, financiar, divertisment).

Preview document

Curs C++ - Pagina 1
Curs C++ - Pagina 2
Curs C++ - Pagina 3
Curs C++ - Pagina 4
Curs C++ - Pagina 5
Curs C++ - Pagina 6
Curs C++ - Pagina 7
Curs C++ - Pagina 8
Curs C++ - Pagina 9
Curs C++ - Pagina 10
Curs C++ - Pagina 11
Curs C++ - Pagina 12
Curs C++ - Pagina 13
Curs C++ - Pagina 14
Curs C++ - Pagina 15
Curs C++ - Pagina 16
Curs C++ - Pagina 17
Curs C++ - Pagina 18
Curs C++ - Pagina 19
Curs C++ - Pagina 20
Curs C++ - Pagina 21
Curs C++ - Pagina 22
Curs C++ - Pagina 23
Curs C++ - Pagina 24
Curs C++ - Pagina 25
Curs C++ - Pagina 26
Curs C++ - Pagina 27
Curs C++ - Pagina 28
Curs C++ - Pagina 29
Curs C++ - Pagina 30
Curs C++ - Pagina 31
Curs C++ - Pagina 32
Curs C++ - Pagina 33
Curs C++ - Pagina 34
Curs C++ - Pagina 35
Curs C++ - Pagina 36
Curs C++ - Pagina 37
Curs C++ - Pagina 38
Curs C++ - Pagina 39
Curs C++ - Pagina 40
Curs C++ - Pagina 41
Curs C++ - Pagina 42
Curs C++ - Pagina 43
Curs C++ - Pagina 44
Curs C++ - Pagina 45
Curs C++ - Pagina 46
Curs C++ - Pagina 47
Curs C++ - Pagina 48
Curs C++ - Pagina 49
Curs C++ - Pagina 50
Curs C++ - Pagina 51
Curs C++ - Pagina 52
Curs C++ - Pagina 53
Curs C++ - Pagina 54
Curs C++ - Pagina 55
Curs C++ - Pagina 56
Curs C++ - Pagina 57
Curs C++ - Pagina 58
Curs C++ - Pagina 59
Curs C++ - Pagina 60
Curs C++ - Pagina 61
Curs C++ - Pagina 62
Curs C++ - Pagina 63
Curs C++ - Pagina 64
Curs C++ - Pagina 65
Curs C++ - Pagina 66
Curs C++ - Pagina 67
Curs C++ - Pagina 68
Curs C++ - Pagina 69
Curs C++ - Pagina 70
Curs C++ - Pagina 71
Curs C++ - Pagina 72
Curs C++ - Pagina 73
Curs C++ - Pagina 74
Curs C++ - Pagina 75
Curs C++ - Pagina 76
Curs C++ - Pagina 77
Curs C++ - Pagina 78
Curs C++ - Pagina 79
Curs C++ - Pagina 80
Curs C++ - Pagina 81
Curs C++ - Pagina 82
Curs C++ - Pagina 83
Curs C++ - Pagina 84
Curs C++ - Pagina 85
Curs C++ - Pagina 86
Curs C++ - Pagina 87
Curs C++ - Pagina 88
Curs C++ - Pagina 89
Curs C++ - Pagina 90
Curs C++ - Pagina 91
Curs C++ - Pagina 92
Curs C++ - Pagina 93
Curs C++ - Pagina 94
Curs C++ - Pagina 95
Curs C++ - Pagina 96
Curs C++ - Pagina 97
Curs C++ - Pagina 98
Curs C++ - Pagina 99
Curs C++ - Pagina 100
Curs C++ - Pagina 101
Curs C++ - Pagina 102
Curs C++ - Pagina 103
Curs C++ - Pagina 104
Curs C++ - Pagina 105
Curs C++ - Pagina 106
Curs C++ - Pagina 107
Curs C++ - Pagina 108
Curs C++ - Pagina 109
Curs C++ - Pagina 110
Curs C++ - Pagina 111
Curs C++ - Pagina 112
Curs C++ - Pagina 113
Curs C++ - Pagina 114
Curs C++ - Pagina 115
Curs C++ - Pagina 116
Curs C++ - Pagina 117
Curs C++ - Pagina 118
Curs C++ - Pagina 119
Curs C++ - Pagina 120
Curs C++ - Pagina 121
Curs C++ - Pagina 122
Curs C++ - Pagina 123
Curs C++ - Pagina 124
Curs C++ - Pagina 125
Curs C++ - Pagina 126
Curs C++ - Pagina 127
Curs C++ - Pagina 128
Curs C++ - Pagina 129
Curs C++ - Pagina 130
Curs C++ - Pagina 131
Curs C++ - Pagina 132
Curs C++ - Pagina 133
Curs C++ - Pagina 134
Curs C++ - Pagina 135
Curs C++ - Pagina 136
Curs C++ - Pagina 137
Curs C++ - Pagina 138
Curs C++ - Pagina 139
Curs C++ - Pagina 140
Curs C++ - Pagina 141
Curs C++ - Pagina 142
Curs C++ - Pagina 143
Curs C++ - Pagina 144
Curs C++ - Pagina 145
Curs C++ - Pagina 146
Curs C++ - Pagina 147
Curs C++ - Pagina 148
Curs C++ - Pagina 149
Curs C++ - Pagina 150
Curs C++ - Pagina 151
Curs C++ - Pagina 152
Curs C++ - Pagina 153
Curs C++ - Pagina 154
Curs C++ - Pagina 155
Curs C++ - Pagina 156
Curs C++ - Pagina 157
Curs C++ - Pagina 158
Curs C++ - Pagina 159
Curs C++ - Pagina 160
Curs C++ - Pagina 161
Curs C++ - Pagina 162
Curs C++ - Pagina 163
Curs C++ - Pagina 164
Curs C++ - Pagina 165
Curs C++ - Pagina 166
Curs C++ - Pagina 167
Curs C++ - Pagina 168
Curs C++ - Pagina 169
Curs C++ - Pagina 170
Curs C++ - Pagina 171
Curs C++ - Pagina 172
Curs C++ - Pagina 173
Curs C++ - Pagina 174
Curs C++ - Pagina 175
Curs C++ - Pagina 176
Curs C++ - Pagina 177
Curs C++ - Pagina 178
Curs C++ - Pagina 179
Curs C++ - Pagina 180
Curs C++ - Pagina 181
Curs C++ - Pagina 182
Curs C++ - Pagina 183
Curs C++ - Pagina 184
Curs C++ - Pagina 185
Curs C++ - Pagina 186
Curs C++ - Pagina 187
Curs C++ - Pagina 188
Curs C++ - Pagina 189
Curs C++ - Pagina 190
Curs C++ - Pagina 191
Curs C++ - Pagina 192
Curs C++ - Pagina 193
Curs C++ - Pagina 194
Curs C++ - Pagina 195
Curs C++ - Pagina 196
Curs C++ - Pagina 197
Curs C++ - Pagina 198
Curs C++ - Pagina 199
Curs C++ - Pagina 200
Curs C++ - Pagina 201
Curs C++ - Pagina 202
Curs C++ - Pagina 203
Curs C++ - Pagina 204
Curs C++ - Pagina 205
Curs C++ - Pagina 206
Curs C++ - Pagina 207
Curs C++ - Pagina 208
Curs C++ - Pagina 209
Curs C++ - Pagina 210

Conținut arhivă zip

 • Curs C++
  • capitolul1.doc
  • capitolul10.doc
  • capitolul11.doc
  • capitolul12.doc
  • capitolul13.doc
  • capitolul2.doc
  • capitolul3.rtf
  • capitolul4.doc
  • capitolul5.doc
  • capitolul6.doc
  • capitolul7.doc
  • capitolul8.doc
  • capitolul9.doc
  • cuprins4.doc
  • introd.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Microsoft Acces - Dictionar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Baze de Date pentru Gestionarea Activității unei Societăți Comerciale

1. Enuntul problemei de rezolvat Societatea “Telena” este o societate comerciala din Romania care are ca obiect principal de activitate producerea...

Elemente de Teoria Grafurilor

INTRODUCERE IN TEORIA GRAFURILOR Exista situatii când oameni ce lucreaza în diverse domenii ajung la reprezentarea unor cazuri concrete prin...

Bazele Programarii

1) Sa se determine elementul maxim din triunghiul de sub diagonalele unei matrice patrate(exclusiv diagonalele). a.pseudocod integer a[10][10],...

Probleme Rezolvate în C

1. Calculati suma elementelor unui vector #include <stdio.h> #include <conio.h> void main() { int v[10], n, i, s=0; clrscr(); printf ("dati...

Sisteme de Intrari Prelucrari si Iesiri a Datelor prin Intermediul a PHP si MYSQL

Introducere Proiectul de specialitate constituie un element obligatoriu al planului de învatamânt astfel, proiectul de specialitate reprezinta...

Firewall - Protectia Sistemelor Linux

CAPITOLUL 1 GENERALITATI PRIVIND SECURITATEA INFORMATICA SI SISTEMELE LINUX 1.1 SECURITATEA INFORMATICA Tehnologiile informatice si...

Scurta Comparatie intre Doua Sisteme de Operare

Noţiuni introductive despre sistemele de operare Definiţia sistemului de operare Un sistem de operare este un sistem de programe care gestionează...

Te-ar putea interesa și

Impactul Politicii de Dividend asupra Cursului Bursier al Acțiunilor

CAPITOLUL I ESTE NECESAR SA SE DISCUTE DESPRE POLITICA DE DIVIDEND ? Abordarea unei teme precum politica de dividend a firmelor românesti cere...

Moneda și Cursul de Schimb

INTRODUCERE Prima manifestare concretă a realităţii internaţionale este piaţa pe care se efectuează schimbul unei monede naţionale pe altă monedă...

Studiul Cursului Actiunilor SC Oltchim SA Ramnicu Valcea la Bursa de Valori Bucuresti

STUDIUL CURSULUI ACTIUNILOR S.C.OLTCHIM S.A. RM. VÂLCEA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI I. Prezentarea generala a Societatii Comerciale OLTCHIM S.A....

Piata Valutara si Influenta sa Asupra Cursului de Schimb

I N T R O D U C E R E Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea conceptului de piaţă valutară, ca fiind locul unde se desfăşoară vânzarea şi...

Directii de Actiune pentru Solutionare Datoriei Crizei Externe a Tarilor in Curs de Dezvoltare

INTRODUCERE În opinia multor economişti occidentali, dacă fluxurile financiare provenind din ţările dezvoltate şi îndreptate către ţările în curs...

Industializarea si Comertul - Instrumente ale Dezvoltarii Tarilor in Curs de Dezvoltare

INDUSTRIALIZAREA Conceptul de industrializare are doua intelesuri: pe de o parte, se poate vorbi despre industrializare in sens larg, cu referire...

Cursul de schimb valutar

Introducere Obiectivul general al lucrării constă în analiza impactul cursului schimb asupra relațiilor economice internaționale. Accent în mod...

Cursul de schimb - rol și evoluție în cadrul economiei

INTRODUCERE Obiectivul fundamental al politicii valutare începând cu anul 1991 l-a constituit înfăptuirea convertibilității interne a leului, ca...

Ai nevoie de altceva?