Curs Excel

Curs
8.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 16 fișiere: doc
Pagini : 145 în total
Cuvinte : 28937
Mărime: 5.50MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Diaconescu Gabriel
curs complet excel

Cuprins

CAP. 1. Noţiuni de bază 7

1. 1. Lansarea în execuţie a programului 7

1. 2. Părăsirea programului EXCEL 8

1. 3. Fereastra principală a programului EXCEL 8

1.3.1. Bara de titlu a aplicaţiei 8

1.3.2. Bara de meniuri 9

1.3.3. Barele cu instrumente 10

1.3.3.1. Afişarea/ascunderea barelor cu instrumente

10

1.3.3.2. Crearea unei noi bare cu instrumente 13

1.3.3.3. Adăugarea unui buton pe o bară cu instrumente

13

1.3.3.4. Ştergerea unui buton de pe o bară cu instrumente

15

1.3.3.5. Ştergerea unei bare cu instrumente 15

1. 4. Alegerea comenzilor 16

1. 5. Lucrul cu fişiere EXCEL 16

1.5.1. Crearea unui fişier EXCEL 16

1.5.2. Deschiderea unui fişier EXCEL 17

1.5.3. Salvarea unui fişier EXCEL 17

1.5.4. Închiderea unui fişier EXCEL 18

CAP. 2. Scrierea primului registru de calcul 19

2. 1. Prezentarea foii de calcul 19

2.1.1. Bara de titlu a registrului de calcul 19

2.1.2. Noţiuni de bază 20

2. 2. Deplasarea în cadrul unei foi de calcul 21

2.2.1. Deplasarea folosind tastatura 21

2.2.2. Deplasarea folosind barele de derulare 22

2.2.3. Deplasarea la o destinaţie precisă 23

2. 3. Introducerea şi modificarea datelor 23

2. 4. Cursorul mouse-ului 24

2. 5. Selectarea celulelor 25

2. 6. Modificarea dimensiunii unei coloane, linii 27

CAP. 3. Formatarea celulelor 29

3. 1. Formatarea conţinutului unei celule 30

3.1.1. Tipul numeric 31

3.1.2. Tipul monetar 32

3.1.3. Tipul contabil (Accounting) 33

3.1.4. Tipul dată calendaristică 33

3.1.5. Formatul procent 34

3. 2. Alinierea datelor în cadrul celulei 35

3. 3. Stabilirea fontului unei celule 38

3. 4. Stabilirea modului de încadrare (bordare) a unei celule

39

3. 5. Stabilirea culorilor unei celule 40

CAP. 4. Utilizarea formulelor 41

4. 1. Tipuri de operatori 42

4. 2. Ordinea operaţiilor într-o formulă 42

4. 3. Introducerea formulelor 43

4. 4. Modificarea formulelor 44

4. 5. Ştergerea unei formule 44

4. 6. Copierea, mutarea unei formule 44

4. 7. Extinderea unei formule 45

4. 8. Moduri de adresare a unei celule 46

• Adrese relative 46

• Adrese absolute 47

CAP. 5. Copierea, mutarea şi ştergerea celulelor

51

5. 1. Copierea celulelor. 51

5.1.1. Copierea celulelor în întregime 51

5.1.2. Copierea unor caracteristici în interiorul unei celule

53

5.1.3. Copierea unei părţi din conţinutul unei celule în altă celulă

53

5.1.4. Copierea celulelor în mod special 54

5. 2. Mutarea celulelor 56

5. 3. Ştergerea celulelor 57

5.3.1. Golirea celulei 58

5.3.2. Eliminarea celulelor din foaia de calcul 58

CAP. 6. Umplerea celulelor 60

6. 1. Metoda Fill  Down 60

6. 2. Metoda Fill  Right 61

6. 3. Metoda Fill  Up 62

6. 4. Metoda Fill  Left 63

6. 5. Metoda Fill  Justify 63

6. 6. Crearea seriilor cu ajutorul meniului 64

6. 7. Crearea seriilor cu ajutorul mouse-ului 67

CAP. 7. Inserarea celulelor 68

7. 1. Inserarea celulelor 68

7. 2. Inserarea unei coloane 71

7. 3. Inserarea unei linii 71

CAP. 8. Utilizarea funcţiilor 72

8. 1. Modul de lucru cu funcţiile 72

8. 2. Funcţii simple 74

8.2.1. Câteva funcţii pentru celule cu valori numerice

74

8.2.2. Câteva funcţii pentru celule care conţin texte 78

8.2.3. Câteva funcţii care ne dau informaţii despre celule

80

8. 3. Funcţii condiţionale (IF, SUMIF, COUNTIF) 81

8. 4. Funcţii de numărare 86

CAP. 9. Comentarii 89

Extras din document

1. Noţiuni de bază

1.1. Lansarea în execuţie a programului

Programul Excel, la fel ca şi programul Word, face parte din pachetul Microsoft Office. Pentru a-l lansa în execuţie, trebuie să executaţi un clic pe butonul Start, şi din submeniul Programs să alegeţi opţiunea Microsoft Excel.

O altă modalitate de a lansa în execuţie programul Excel este de a executa un dublu clic pe iconiţa aplicaţiei. (iconiţa care apare pe ecranul principal al Windows-ului numit Desktop)

În cazul în care pe Desktop nu există iconiţa pentru Excel aceasta se poate crea respectând următorii paşi:

1. Se execută un clic pe butonul drept al mouse-ului, oriunde pe ecran (mai puţin pe iconiţele existente);

2. Din meniul care se deschide se alege opţiunea New, iar apoi Shortcut.

3. În acest moment, pe ecran apare o fereastră, în care avem o căsuţă goală sub care există un buton pe care scrie Browse... se apasă acest buton.

4. Din noua fereastră care apare, se parcurge structura de directoare până când găsiţi fişierul Microsoft Excel. După ce l-aţi găsit, se selectează fişierul şi se apasă butonul Open sau se execută un dublu clic pe fişierul respectiv, revenind astfel în fereastra anterioară.

5. Observaţi acum că în căsuţa goală de mai înainte a apărut calea pe care am parcurs-o pentru a găsi fişierul Microsoft Excel. Se apasă în continuare butonul Next.

6. În căsuţa Select a name se introduce numele care doriţi să apară sub iconiţa programului Excel.

7. Se apasă butonul Finish şi pe ecran va apărea iconiţa pe care aţi creat-o.

1.2. Părăsirea programului Excel

Pentru a închide Excel-ul se alege din meniul File comanda Exit sau se execută un clic pe butonul Close din colţul din dreapta sus al ferestrei Excel.

1.3. Fereastra principală a programului Excel

1.3.1. Bara de titlu a aplicaţiei conţine:

- pictograma programului Excel

- numele aplicaţiei, în cazul nostru Microsoft Excel;

- în partea dreaptă a barei de titlu se află butoanele pentru:

• minimizare – un clic pe acest buton reduce fereastra la pictograma corespun-zătoare.

• maximizare

sau

restaurare – Când fereastra nu acoperă tot ecranul apare butonul de maximizare, iar un clic pe acest buton face ca fereastra să se extindă pe tot ecranul. Când fereastra apare pe tot ecranul, apare butonul de restaurare, iar un clic pe acest buton determină reducerea dimensiunilor ferestrei principale.

• închidere

(Close) - un clic pe acest buton duce la închiderea programului sau la închiderea ferestrei curente.

1.3.2. Bara de meniuri

Printr-un clic pe unul din cuvintele de pe bară sau prin introducerea de la tastatură a combinaţiei de taste Alt + litera subliniată din cuvântul de pe bară, se determină deschiderea unui submeniu sau execuţia unei comenzi asociate cuvântului ales.

În general, submeniul:

• File (Alt + F) - deschide, creează, salvează, închide şi tipăreşte fişiere, setează paginile, iese din program.

• Edit (Alt + E) – copiază, mută, şterge zone selectate, anulează ultima comandă, caută şi înlocuieşte porţiuni de text.

• View (Alt + V)– modifică forma în care este afişat documentul şi componentele ecran, cum ar fi barele de instrumente.

• Format (Alt + O) – permite formatări ale elementelor documentului.

Preview document

Curs Excel - Pagina 1
Curs Excel - Pagina 2
Curs Excel - Pagina 3
Curs Excel - Pagina 4
Curs Excel - Pagina 5
Curs Excel - Pagina 6
Curs Excel - Pagina 7
Curs Excel - Pagina 8
Curs Excel - Pagina 9
Curs Excel - Pagina 10
Curs Excel - Pagina 11
Curs Excel - Pagina 12
Curs Excel - Pagina 13
Curs Excel - Pagina 14
Curs Excel - Pagina 15
Curs Excel - Pagina 16
Curs Excel - Pagina 17
Curs Excel - Pagina 18
Curs Excel - Pagina 19
Curs Excel - Pagina 20
Curs Excel - Pagina 21
Curs Excel - Pagina 22
Curs Excel - Pagina 23
Curs Excel - Pagina 24
Curs Excel - Pagina 25
Curs Excel - Pagina 26
Curs Excel - Pagina 27
Curs Excel - Pagina 28
Curs Excel - Pagina 29
Curs Excel - Pagina 30
Curs Excel - Pagina 31
Curs Excel - Pagina 32
Curs Excel - Pagina 33
Curs Excel - Pagina 34
Curs Excel - Pagina 35
Curs Excel - Pagina 36
Curs Excel - Pagina 37
Curs Excel - Pagina 38
Curs Excel - Pagina 39
Curs Excel - Pagina 40
Curs Excel - Pagina 41
Curs Excel - Pagina 42
Curs Excel - Pagina 43
Curs Excel - Pagina 44
Curs Excel - Pagina 45
Curs Excel - Pagina 46
Curs Excel - Pagina 47
Curs Excel - Pagina 48
Curs Excel - Pagina 49
Curs Excel - Pagina 50
Curs Excel - Pagina 51
Curs Excel - Pagina 52
Curs Excel - Pagina 53
Curs Excel - Pagina 54
Curs Excel - Pagina 55
Curs Excel - Pagina 56
Curs Excel - Pagina 57
Curs Excel - Pagina 58
Curs Excel - Pagina 59
Curs Excel - Pagina 60
Curs Excel - Pagina 61
Curs Excel - Pagina 62
Curs Excel - Pagina 63
Curs Excel - Pagina 64
Curs Excel - Pagina 65
Curs Excel - Pagina 66
Curs Excel - Pagina 67
Curs Excel - Pagina 68
Curs Excel - Pagina 69
Curs Excel - Pagina 70
Curs Excel - Pagina 71
Curs Excel - Pagina 72
Curs Excel - Pagina 73
Curs Excel - Pagina 74
Curs Excel - Pagina 75
Curs Excel - Pagina 76
Curs Excel - Pagina 77
Curs Excel - Pagina 78
Curs Excel - Pagina 79
Curs Excel - Pagina 80
Curs Excel - Pagina 81
Curs Excel - Pagina 82
Curs Excel - Pagina 83
Curs Excel - Pagina 84
Curs Excel - Pagina 85
Curs Excel - Pagina 86
Curs Excel - Pagina 87
Curs Excel - Pagina 88
Curs Excel - Pagina 89
Curs Excel - Pagina 90
Curs Excel - Pagina 91
Curs Excel - Pagina 92
Curs Excel - Pagina 93
Curs Excel - Pagina 94
Curs Excel - Pagina 95
Curs Excel - Pagina 96
Curs Excel - Pagina 97
Curs Excel - Pagina 98
Curs Excel - Pagina 99
Curs Excel - Pagina 100
Curs Excel - Pagina 101
Curs Excel - Pagina 102
Curs Excel - Pagina 103
Curs Excel - Pagina 104
Curs Excel - Pagina 105
Curs Excel - Pagina 106
Curs Excel - Pagina 107
Curs Excel - Pagina 108
Curs Excel - Pagina 109
Curs Excel - Pagina 110
Curs Excel - Pagina 111
Curs Excel - Pagina 112
Curs Excel - Pagina 113
Curs Excel - Pagina 114
Curs Excel - Pagina 115
Curs Excel - Pagina 116
Curs Excel - Pagina 117
Curs Excel - Pagina 118
Curs Excel - Pagina 119
Curs Excel - Pagina 120
Curs Excel - Pagina 121
Curs Excel - Pagina 122
Curs Excel - Pagina 123
Curs Excel - Pagina 124
Curs Excel - Pagina 125
Curs Excel - Pagina 126
Curs Excel - Pagina 127
Curs Excel - Pagina 128
Curs Excel - Pagina 129
Curs Excel - Pagina 130
Curs Excel - Pagina 131
Curs Excel - Pagina 132
Curs Excel - Pagina 133
Curs Excel - Pagina 134
Curs Excel - Pagina 135
Curs Excel - Pagina 136
Curs Excel - Pagina 137
Curs Excel - Pagina 138
Curs Excel - Pagina 139
Curs Excel - Pagina 140
Curs Excel - Pagina 141
Curs Excel - Pagina 142
Curs Excel - Pagina 143
Curs Excel - Pagina 144
Curs Excel - Pagina 145
Curs Excel - Pagina 146

Conținut arhivă zip

 • CAP1.DOC
 • CAP10.DOC
 • CAP11.DOC
 • CAP12.DOC
 • CAP13.DOC
 • CAP14.DOC
 • CAP15.DOC
 • CAP2.DOC
 • CAP3.DOC
 • CAP4.DOC
 • CAP5.DOC
 • CAP6.DOC
 • CAP7.DOC
 • CAP8.DOC
 • CAP9.DOC
 • cuprins.DOC

Alții au mai descărcat și

Afaceri de viitor. restaurante. studiu de caz - SC San Sebastian SRL

Introducere Un Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară. Lucrarea de faţa are ca punct de început câteva sfaturi pentru orice persoană dornică de...

Proiect Excel - Planificator pentru Bugetul Familial

Prezentare generala a programului de calcul tabelar Excel Excel este un program de calcul tabelar. O foaie de calcul este un plan dreptunghiular...

Ghid Office

Cap. 1. SISTEME DE OPERARE 1.1,Prezentare generala Se numeste sistem de operare ansamblul programelor si procedurilor care asigura indeplinirea...

Exerciții cu formule medii spre avansate și metode de formatare - Hotel Plaza Târgu Mureș

Prezentarea temei Am ales drept bază un hotel din orașul natal. Datele sunt fictive în proporție de 100% și nu sunt logice în ansamblu ca raport,...

Componenta hardware a unui calculator

Alcătuirea hardware a unui sistem de calcul 2 ARGUMENT Tema aleasă, „Alcătuirea hardware a unui sistem de calcul” are ca scop atingerea...

Pachete de aplicații pentru PC-uri - proiect Excel

CAPITOLUL I PROCESORUL DE TABELE EXCEL Produsul Excel, elaborat de firma Microsoft, face parte din sistemul integrat de programe MS-Office,...

Microsoft Excel

1.INTRODUCERE Microsoft Excel este un program de calcul tabelar ( spreadsheet, in limba engleza), care poate fi utilizat pentru a organiza,...

Te-ar putea interesa și

Informatică de gestiune - curs Excel

Formatting Workspace Feature Formatting Workspace. ->Formatting number characters Formatting Toolbar Format -> Cells -> ->Number Worksheet...

Curs Excel

STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL CURSULUI Structura întregului curs MICROSOFT EXCEL cuprinde: CURS 1: - CAP. 1 - Elemente de bază despre foile de calcul...

Curs EXCEL

Notite curs 1 LISTE. FILTRARE LISTE 1. Utilizarea caracteristicii AutoFill pentru introducerea textului Exista memorate un set de liste...

Curs Excel

Excel este unul dintre cele mai populare programe de calcul tabelar. El vă pune la dispoziţie foi de lucru, diagrame, operaţii cu baze de date şi...

Curs Excel pentru începători

1.1 Scopul cursului Cursul se adreseaza angajatilor care au un nivel elementar de cunostinte Excel, pentru a ajunge la nivelul mediu pentru ca mai...

Bazele tehnologiei informației

1.1. Dată, informatie, decizie Data reprezintă o însiruire de caractere numerice sau alfanumerice, care au o anumită semnificatie. Datele sunt...

Curs 1 Excel

Istoricul spectacolelor Cod Spectacol Nr de ani de cand se joaca spectacolul respectiv Curs Euro 4.27 1 5/5/1950 2 3/1/1955 3 12/1/1990...

Curs Excel

Deplasarea prin foi Deplasarea dintr-o foaie in alta se face cu clic cu mouse-ul pe eticheta foii dorite. Deplasarea prin celule Va puteti...

Ai nevoie de altceva?