Curs IAC

Curs
9.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 18295
Mărime: 903.89KB (arhivat)
Publicat de: Cristinel Grigoraș
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Brut

Extras din curs

I. Rolul computerului în activitatea de predare-învăţare

Evoluţia ştiinţei şi tehnicii a luat un mare avânt, mai ales în ultimele decenii, fapt care s-a reflectat şi în procesul de învăţământ. Acum câţiva ani, calculatorul era perceput ca un instrument de lucru pentru domeniile tehnice, o modalitate de prelucrare mult mai uşoară şi mult mai rapidă a datelor. După acest moment, computerul a devenit un mijloc de informare şi de comunicare, (mai ales după extinderea reţelei Internet). Teoreticienii procesului de învăţământ nu au putut rămâne indiferenţi la o astfel de resursă.

Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate, în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate, în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor, proceselor şi fenomenelor, în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul.

Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare de cunoştinţe noi, pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior. Cu toate că, la început, utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de asimilare a acestora, în ultimul timp, au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor, care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare. Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ.

II. Instruirea asistată de calculator

Unii teoreticieni consideră instruirea asistată de calculator ca fiind o metodă didactică de raţionalizare a predării şi învăţării. Raţionalizarea presupune organizarea învăţării sub formă de algoritmi sau o structurare riguroasă a conţinutului şi a operaţiilor de învăţare, o succesiune bine stabilită a conţinuturilor şi activităţilor, condiţionarea însuşirii unor elemente noi de altele anterioare, evitarea informaţiilor şi operaţiilor inutile, evitarea greşelilor, răspunsuri precise.

În acelaşi timp, putem privi instruirea asistată de calculator ca fiind un domeniu distinct în cadrul ştiinţelor pedagogice, deoarece îşi propune o abordare novatoare a activităţilor de predare şi învăţare, urmărind însuşirea de cunoştinţe, formarea de priceperi şi deprinderi prin interacţiunea dintre elev şi calculator, prin aparenta lipsă a profesorului.

Instruirea asistată de calculator constă într-o varietate de experienţe didactice care are calculatorul ca suport tehnic (componenta hardware a unui computer) şi ca suport informaţional (componenta software a calculatorului).

Calculatorul poate fi privit ca un al treilea personaj, alături de profesor şi colectivul de elevi, cu rolul de a contribui la găsirea unor soluţii de eficientizarea a procesului didactic.

Prezenţa profesorului în momentul aplicării instruirii asistate de calculator este discretă, dar esenţială. Cadrul didactic este cel care, ghidându-se după experienţa şi cunoştinţele sale, stabileşte momentul şi modul în care se face uz de această metodă. Rolul profesorului nu poate fi suplinit de calculator, echipamentul electronic fiind doar un mijloc prin care educatorul îşi poate etala măiestria în activitatea la catedră.

Prin utilizarea instruirii asistate de calculator, profesorului i se oferă un răgaz de timp care poate fi utilizat pentru organizarea activităţilor didactice, structurarea conţinuturilor, alegerea metodelor şi mijloacelor cele mai adecvate, sau pentru propria perfecţionare.

Pentru a putea folosi în mod eficient instruirea asistată de calculator trebuie să fie îndeplinite simultan următoarele cerinţe:

- Instituţiile de învăţământ trebuie dotate cu echipamentele hard şi soft necesare;

- Profesorul trebuie să-şi însuşească metoda instruirii asistate de calculator, ca o alternativă la metodele clasice de predare, învăţare şi evaluare;

- Trebuie cunoscute avantajele şi limitele utilizării acestei metode didactice, precum situaţiile în care se impune utilizarea sa în locul metodelor clasice de predare-învăţare;

- Introducerea noilor tehnologii în procesul de învăţământ ar fi trebuit să fie precedată de formarea cadrelor didactice pentru ca acestea să poată să utilizeze calculatorul şi a programele software specifice fiecărei discipline;

- Fiecare profesor trebuie să cunoască programele software specifice pentru disciplinele care le predă;

- Cadrele didactice trebuie să cunoască principiile de alcătuire a programelor pe calculator pentru educaţie;

- Profesorii trebuie să facă analiza direcţiilor de cercetare pe plan naţional şi internaţional a instruirii asistate de calculator.

Preview document

Curs IAC - Pagina 1
Curs IAC - Pagina 2
Curs IAC - Pagina 3
Curs IAC - Pagina 4
Curs IAC - Pagina 5
Curs IAC - Pagina 6
Curs IAC - Pagina 7
Curs IAC - Pagina 8
Curs IAC - Pagina 9
Curs IAC - Pagina 10
Curs IAC - Pagina 11
Curs IAC - Pagina 12
Curs IAC - Pagina 13
Curs IAC - Pagina 14
Curs IAC - Pagina 15
Curs IAC - Pagina 16
Curs IAC - Pagina 17
Curs IAC - Pagina 18
Curs IAC - Pagina 19
Curs IAC - Pagina 20
Curs IAC - Pagina 21
Curs IAC - Pagina 22
Curs IAC - Pagina 23
Curs IAC - Pagina 24
Curs IAC - Pagina 25
Curs IAC - Pagina 26
Curs IAC - Pagina 27
Curs IAC - Pagina 28
Curs IAC - Pagina 29
Curs IAC - Pagina 30
Curs IAC - Pagina 31
Curs IAC - Pagina 32
Curs IAC - Pagina 33
Curs IAC - Pagina 34
Curs IAC - Pagina 35
Curs IAC - Pagina 36
Curs IAC - Pagina 37
Curs IAC - Pagina 38
Curs IAC - Pagina 39
Curs IAC - Pagina 40
Curs IAC - Pagina 41
Curs IAC - Pagina 42
Curs IAC - Pagina 43
Curs IAC - Pagina 44
Curs IAC - Pagina 45
Curs IAC - Pagina 46
Curs IAC - Pagina 47
Curs IAC - Pagina 48
Curs IAC - Pagina 49
Curs IAC - Pagina 50
Curs IAC - Pagina 51
Curs IAC - Pagina 52
Curs IAC - Pagina 53
Curs IAC - Pagina 54
Curs IAC - Pagina 55
Curs IAC - Pagina 56
Curs IAC - Pagina 57
Curs IAC - Pagina 58
Curs IAC - Pagina 59
Curs IAC - Pagina 60
Curs IAC - Pagina 61
Curs IAC - Pagina 62
Curs IAC - Pagina 63
Curs IAC - Pagina 64
Curs IAC - Pagina 65
Curs IAC - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Curs IAC.doc

Alții au mai descărcat și

Implemetarea unei Platforme de E-Learning

DETALII 1. PRECIZARI SI DATE INITIALE: Desi exista numeroase definitii posibile pentru termenul de e-learning, o varianta acceptabila in limba...

Sisteme de instruire interactivă - exemplul unei aplicații de E-Learning - modelul AEL-Siveco

INTRODUCERE Motto:”Este imposibil ca elevii sa învete ceva cât timp gândurile lor sunt robite şi tulburate de vreo patimă. Întreţineţi-i deci...

Test evaluare a procesului de învățământ

Evaluarea procesului de invatamant reprezinta o actiune subordonata activitatii de instruire/educatie, organizata la nivel de sistem, necesara...

Internetul

Istoric. - 1969 - reteaua americana ARPA – Pentagon (Advanced Research Project Agency) - 1980 – s-au conectat universitati, muzee, biblioteci,...

Informatică

Capitolul 1. CONCEPTE PRIVIND SISTEMELE INFORMAŢIONALE ŞI SISTEMELE INFORMATICE ALE ORGANIZAŢIILOR ECONOMICE 1.1. Implicaţii ale tehnologiei...

Teoria Sistemelor

Cap. 1. Noţiuni fundamentale şi terminologie 1.1. Conceptele de semnal, sistem şi model Conceptul de semnal Noţiunea de semnal posedă un...

Aplicații ale Informaticii

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. CALCULATOARE NUMERICE În funcţie de procedeul de reprezentare a informaţiei şi de suportul fizic al informaţiei,...

Bazele tehnologiei informației

Tehnologia Informatiei =domeniu nou aparut odata cu informatica, retelele de calculatoare si internet. Informatica e acea stiinta care asigura...

Te-ar putea interesa și

Instruirea Asistată pentru un Limbaj de Programare

INTRODUCERE Instruirea asistată de calculator este un domeniu al informaticii aflat în plină dezvoltare. Procesul de instruire presupune existenţa...

Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari

INTRODUCERE Noile tehnologii implicate în procesul de învăţământ, induse în contemporaneitate de expansiunea tehnologiei informaţionale şi a...

Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii

1. INTRODUCERE Meseria, aceasta îndeletnicire cu caracter permanent pe care o practica orice muncitor pe baza unei calificări corespunzătoare,...

Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive

INTRODUCERE Lucrarea de față dorește să creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului educațional românesc din prisma evoluției acestuia ca...

Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală

Introducere. Lucrarea de față dorește să creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului educațional românesc din prisma evoluției acestuia ca...

Mijloace moderne de învățământ - rolul calculatorului în procesul de predare-învățare la tema alcooli

INTRODUCERE Cunoasterea lumii este un proces infinit de reflectare din ce în ce mai fidela a realitatii obiective în constiinta umana. Diversele...

Instruirea asistată de calculator

Introducere Apariţia şi dezvoltarea calculatoarelor electronice a reprezentat o adevărată revoluţie în societatea umană, având ca principală...

Instruire Asistată de Calculator

Educaţia tehnologică reprezintă activitatea de formare–dezvoltare a personalităţii umane proiectată şi realizată prin aplicarea cunoştinţelor...

Ai nevoie de altceva?