Editoare de Texte

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 17459
Mărime: 339.54KB (arhivat)
Publicat de: Sandu Gabi Ifrim
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Noţiuni generale

Calculatorul personal poate fi transformat într-o veritabilă maşină de scris, chiar într-o mini-tipografie cu ajutorul unei clase de programe specializate, numite EDITOARE sau PROCESOARE DE TEXTE.

Primul program de acest gen care s-a impus utilizatorilor, a fost programul Wordstar al firmei Wordstar - MicroPro. În scurt timp pe piaţă au apărut şi alte programe care s-au bucurat de un mare succes, ca de exemplu programele: Wordperfect, News, Harward - Graphics,

Ventura publisher, etc. Apariţia şi dezvoltarea noului sistem de operare Windows a însemnat un salt calitativ şi pentru noile versiuni ale editoarelor de texte. În competiţie se află acum Wordperfect for Windows, Word şi Writer din suita Open Office. Principala sarcină a editoarelor de texte o constituie preluarea unui text introdus de la tastatură, supunerea acestuia unui şir de operaţii de prelucrare şi apoi tipărirea lui la imprimantă. Crearea, salvarea, regăsirea şi tipărirea reprezintă ciclul de viaţă al unui document. Editoarele de texte oferă numeroase facilităţi de tehnoredactare cum sunt: posibilitatea utilizării unei game variate de tipuri de caractere, de dimensionare şi formatare a pagini, de generare de tabele, ecuaţii, grafice, desene, corecţii imediate etc. Un text introdus se poate corecta pe loc (fie prin aplicarea automată a unor reguli, fie la iniţiativa utilizatorului), se pot aplica automat regulile de despărţire în silabe – hyphening şi de corectare a greşelilor de ortografie, sau se poate corecta într-o frază distinctă ulterioară. Editoarelor de texte destinate publicului larg, li s-au adăugat o categorie nouă de programe, destinate cu precădere activităţii editurilor şi tipografiilor. Aceste programe sunt cunoscute ca aplicaţii “DTP - Desktop Publishing”. Dintre cele mai cunoscute aplicaţii DTP amintim: QuarkX Press, Adobe PageMaker, Frame Maker, Corel Ventura Publisher. Programele DTP oferă profesioniştilor, pe lângă tot ceea ce face un editor de texte, noi funcţii cum sunt: definirea şi corectarea graficii unei pagini, controlul coordonatelor obiectelor unei pagini, manipularea imaginilor, importul şi modificarea proporţiilor acestor imagini, lucrul cu o mare varietate de corpuri şi stiluri de literă, italizarea – înclinarea literelor la un anumit grad, rotirea şi scalarea textului şi imaginilor, separaţia culorilor, luminozitatea imaginii, controlul distanţei dintre caractere prin kerning şi tracking, etc.

Alegerea unui editor de texte, sau a unui program DTP, depinde de puterea calculatorului de care dispunem, de natura specifică a

textelor cu care se operează curent, de performanţele proprii ale fiecărui program, şi nu în ultimul rând de pregătirea profesională a personalului operator. Rămânem la părerea că cel mai bun program este cel pe care-l ştii cel mai bine.

Funcţiile unui editor de texte

Editoarele de texte, indiferent de denumire sau de producător, constituie o categorie distinctă de programe cu funcţii şi facilităţi

comune. Funcţiile unui editor de texte se concretizează în ansamblul de comenzi grupate pe submeniuri ale meniului principal. În consecinţă

putem spune că principalele funcţii ale unui editor de texte sunt:

- crearea de documente;

- editarea documentelor;

- gestiunea documentelor pe floppy sau hard disc;

- analiza lexicală a documentelor;

- formatarea paginii textului;

- scrierea stilizată;

- crearea şi procesarea desenelor şi imaginilor;

- generarea şi prelucrarea tabelelor şi graficelor;

- procesarea ecuaţiilor;

- tipărirea documentelor;

- help.

Acestora li se pot adăuga şi funcţii speciale, proprii anumitor procesoare de texte.

Crearea unui document înseamnă preluarea într-o zonă de memorie RAM a unui text, pe măsură ce este introdus de la tastatură, iar la sfârşit salvarea acestuia sub forma unui fişier ASCII pe floppy sau hard-disc.

Editarea unui document desemnează ansamblul operaţiilor de corectare şi actualizare a textului unui document. Am fi tentaţi să

credem că editarea înseamnă tipărirea textului, dar în informatică termenul are accepţiunea pe care am precizat-o mai sus, aceea de corectare, de modificare. În categoria operaţiilor de editare se includ: ştergerea, mutarea, copierea, sau adăugarea de cuvinte, propoziţii, fraze în cadrul textului; căutarea şi înlocuirea unor cuvinte cu altele. După actualizarea textului avem posibilitatea ca noua versiune să înlocuiască vechea versiune sau să o memorăm într-un fişier distinct.. Procesoarele îşi realizează automat, la intervale fixe de timp, copii, amprente, după fişierul pe care-l prelucrăm, pentru a preveni pierderea integrală a textului în cazul unor incidente, ca întreruperea alimentării de la reţea, manevre greşite, etc.

Gestiunea documentelor permite operatorului să lanseze comenzi uzuale asupra fişierelor, fără a părăsi sesiunea de lucru Word. Astfel, avem acces la lista folderelor şi a fişierelor din folderul curent, se pot salva, deschide sau tipări documente, se poate schimba driverul sau folderul curent. Mai nou se poate utiliza şi meniul contextual, clic dreapta, pentru operaţiile de ştergere, copiere, mutare, redenumire sau

vizualizarea proprietăţilor fişierelor. Orice procesor de texte poate lucra cu două sau mai multe documente deschise simultan, fiind posibilă transferarea informaţiilor între aceste documente

Analiza lexicală este funcţia prin care editorul de texte poate controla, semnala şi corecta scrierea unui text - spelling, şi opţional poate realiza automat despărţirea în silabe - hyphenation. Pot fi verificate nu numai textele redactate în limba engleză dar şi cele în română pentru care există un tezaur de cuvinte integrat pachetului de programe realizat de Microsoft.

Formatarea / paginarea textului desemnează ansamblul de operaţii prin care se aranjează textul în pagină. Vom include în această

categorie de operaţii următoarele:

- dimensionarea paginii, prin stabilirea formatului de pagină, A4, A5, a marginilor stânga, dreapta, de jos, de sus; în acest fel se dimensionează pagina fizică, reală, ce va apare la imprimantă şi pagina logică cu care lucrează operatorul; procesoarele de texte lucrează acum în sistemul WYSIWYG (What You See is What You Get), astfel că ceea ce se vede pe ecran este exact ceea ce se va tipări la imprimantă;

- alinierea, centrarea, textului pe pagină, numerotarea paginilor, eventual şi a capitolelor subcapitolelor şi paragrafelor;

- scrierea la un rând, la două rânduri, scrierea normală sau scrierea pe coloane a textului;

- inserarea antetului de pagină, a notelor de subsol, pregătirea textului pentru realizarea automată a tabelei de cuprins şi a tabelei de referinţe încrucişate.

Opţiunile de formatare, numite şi "setări" se pot stabili la începutul sesiunii de lucru şi rămân valabile pentru întregul document dar se pot schimba pe parcurs chiar de la un paragraf la altul.

Scrierea stilizată se referă la facilităţile oferite pentru alegerea corpului de literă, numit în mod curent "font", pentru stabilirea mărimii caracterelor, a modului de evidenţiere (îngroşat, înclinat sau subliniat), pentru utilizarea indicilor şi a exponenţilor în text, pentru încadrarea unei porţiuni de text în chenar, umbrirea textului, culori şi altele. Editoarele de texte oferă şi modele prestabilite de paginare şi stilizare a unui text. Utilizatorul are la dispoziţie o bibliotecă de modele numită "style gallery". Setările corespunzătoare modelului ales se

atribuie documentului în curs de prelucrare.

Crearea şi procesarea desenelor şi imaginilor include operaţiile prin care utilizatorul poate insera în textul documentului desenele proprii, scheme şi imagini. Desenele se realizează cu elemente stilizate, săgeţi, linii şi figuri şi corpuri geometrice. Unele desene pot fi preluate dintr-o bibliotecă proprie, numită "ClipArt Gallery" sau pot fi importate din alte fişiere. Imaginile mai pot fi preluate de pe un scanner, de la o video cameră, cameră foto digitală, de pe Internet sau prin "captarea imaginii" direct de pe ecran. Pot fi importate de asemenea grafice şi tabele create cu un program de calcul tabelar de tipul Lotus sau Excel. Figurile grafice pot fi supuse unor operaţii de prelucrare în sensul de a fi mărite, micşorate, rotite, încadrate de text, etc.

Preview document

Editoare de Texte - Pagina 1
Editoare de Texte - Pagina 2
Editoare de Texte - Pagina 3
Editoare de Texte - Pagina 4
Editoare de Texte - Pagina 5
Editoare de Texte - Pagina 6
Editoare de Texte - Pagina 7
Editoare de Texte - Pagina 8
Editoare de Texte - Pagina 9
Editoare de Texte - Pagina 10
Editoare de Texte - Pagina 11
Editoare de Texte - Pagina 12
Editoare de Texte - Pagina 13
Editoare de Texte - Pagina 14
Editoare de Texte - Pagina 15
Editoare de Texte - Pagina 16
Editoare de Texte - Pagina 17
Editoare de Texte - Pagina 18
Editoare de Texte - Pagina 19
Editoare de Texte - Pagina 20
Editoare de Texte - Pagina 21
Editoare de Texte - Pagina 22
Editoare de Texte - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Editoare de Texte.doc

Alții au mai descărcat și

Editoare de Text

Aplicaţiile tip editoare de text vin în sprijinul utilizatorilor pentru redactarea documentelor simple cum ar fi scrisori, rapoarte, reviste etc....

Îndrumar de Lucrări Practice pentru Proiectare Asistată de Calculator

Îndrumar de lucrãri practice pentru Proiectare asistatã de calculator L1. Notiuni fundamentale asupra sistemului de operare WINDOWS 95. 1....

Utilizarea Calculatoarelor

MODULUL 1 1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 1.1 HARDWARE, SOFTWARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (TI) “Modul cum culegi, administrezi...

Stocurile

CAPITOLUL 1 ROLUL ŞI IMPORTANŢA STOCURILOR Problematica stocurilor a apărut pe fondul unor intense frământări de creare şi dezvoltare a marii...

Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică

Tehnologia este un proces cu caracter social-istoric şi, ca atare, nu poate fi abordată separat de întreaga realitate socială, de cultură şi de...

Limbaje de Programare

1.1. Introducere în bazele de date Sistemele de baze de date pot fi considerate ca cea mai importantă realizare în domeniul ingineriei...

Microsoft Office Access Teorie

Scopul lucrari: Studierea procesorului Microsoft Office Access. Prezentarea generala Power Point. PARTEA TEORETICA Lansarea sistemului Access....

Te-ar putea interesa și

Utilizarea Calculatorului

Acest proiect descrie utilitatea calculatorului pentru activitatea functionarului public, fiind structurat pe doua componente: aplicatiile software...

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

MS Office

Office este un program care contine o serie de aplicatii, si este folosit pentru procesare de text pâna a manevrarea numerelor în tabele, de la...

Editoare de Text

Aplicaţiile tip editoare de text vin în sprijinul utilizatorilor pentru redactarea documentelor simple cum ar fi scrisori, rapoarte, reviste etc....

Aplicație informatică pentru evidența produselor la SC Magnolia SRL

Obiectivul aplicaţiei Modelul urmăreşte gestiunea produselor finite prin intrări în gestiune din procesul de fabricaţie, ieşiri din gestiune ale...

Birotică profesională

Memorarea informatiei Capacitatea de stocare a informatiei si viteza de acces la date constituie criterii de baza pentru aprecierea performantelor...

ECDL

MEMORIA INTERNA SI EXTERNA 1. Memoria interna (memoria principala) a unui calculator are trei functii importante: • memoreaza programul care se...

Curs Office

1. Windows 1.1 Noţiuni generale de operare Un calculator este format din 2 componente - Hardware – echipamente, partea materială - Software –...

Ai nevoie de altceva?