Elemente de Arhitectura a Sistemelor de Calcul si Operare

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Elemente de Arhitectura a Sistemelor de Calcul si Operare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere pdf de 227 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

1.caculatorul si sistemul de operare.notiuni introductive
2.microprocesorul
3.introducere in limbajul de asamblare intel
4.memoria si magistralele de sistem
5.retele de calculatoare

Extras din document

CALCULATORUL

ŞI SISTEMUL DE OPERARE.

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1 Introducere

În ultimii ani calculatoarele au devenit, indiscutabil, componente

vitale ale societăţii, fiind prezente în activităţi din cele mai diverse în

industrie, economie, educaţie, sănătate, cercetare; practic în orice domeniu

economic sau social al societăţii. De asemenea, calculatoarele au produs o

nouă revoluţie pentru civilizaţie, revoluţia informaţională adusă de acestea

încadrându-se după revoluţiile din agricultură şi din industrie. Contribuind

la creşterea puterii intelectuale a omenirii, calculatoarele au afectat şi

afectează în continuare toate domeniile investigaţiei ştiinţifice, cercetarea

computaţională conlucrând cu cea teoretică şi cea experimentală în

explorarea de noi frontiere ale cunoaşterii în cele mai diverse domenii:

biologie, chimie, astronomie, medicină, etc. Revoluţia din domeniul

calculatoarelor evoluează continuu; aplicaţii care până ieri erau de domeniul

ştiinţifico-fantasticului sunt astăzi aplicaţii banale, de la automatele bancare

la microprocesoarele integrate în automobile, de la calculatoarele mobile

ultra-compacte şi miniaturizate la Internet şi World Wide Web.

Cartea de faţă îşi propune să înfăţişeze aspectele mai ascunse, de

detaliu ale acestei “maşinării” extraordinare care este calculatorul personal.

Sunt prezentate aici elementele arhitecturale vizibile programatorului

(mulţimea de instrucţiuni a procesorului, numărul de biţi utilizaţi pentru

reprezentarea datelor, mecanisme de intrare/ieşire, tehnici de adresare, etc.)

precum şi câteva elemente organizatorice (funcţionalităţi legate de semnale

de control, interfeţe, tehnologii de memorie). Primul capitol tratează

aspectele fundamentale, ideile şi definiţiile de bază legate de componentele

hardware şi software ale calculatoarelor.

Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul şi operare

1.2 Noţiuni preliminarii

Calculatorul este un dispozitiv extrem de complex; pentru a putea

înţelege mai bine arhitectura sa şi modalitatea de funcţionare, de regulă se

apelează la o împărţire ierarhică pe componente. Aceste componente

ierarhice pleacă de la nivelul cel mai de jos (nivelul cel mai apropiat de

structura hardware-fizică a calculatorului) şi continuă apropierea de

utilizator prin considerarea elementelor nivelului mai înalt (nivelul apropiat

de componenta software-programe a calculatorului). Componentele unui

astfel de model ierarhic sunt prezentate în figura 1.1.

Fig. 1.1 Niveluri ierarhice în studiul calculatoarelor

Aşa cum se observă în acest desen, nivelurile inferioare sunt

constituite de componentele hardware (tranzistori, circuite integrate, porţi

logice) ce stau la baza construcţiei calculatorului. Urmează apoi unităţile

funcţionale ale microprocesorului (unitatea de control ce administrează

întreaga funcţionare, unitatea aritmetico-logică ce execută operaţiile

aritmetice şi logice, memoria, magistralele de conexiune etc.) şi ne

apropiem de nivelul superior al programelor de aplicaţii (cel mai apropiat de

utilizator) prin nivelul microprogramat, nivelul limbajului de asamblare şi

nivelul limbajelor de programare de nivel înalt.

Calculatorul şi sistemul de operare. Noţiuni introductive

Din punct de vedere fizic, un calculator este constituit din patru

componente de bază:

- microprocesorul, denumit şi UCP (Unitatea Centrală de

Procesare), este componenta care controlează modalitatea de

funcţionare a calculatorului şi execută şi operaţiile de procesare a

datelor;

- memoria principală – necesară pentru stocarea datelor;

- interfeţele de intrare/ieşire – necesare pentru asigurarea

interacţiunii calculatorului cu mediul extern (introducere de

date/oferirea rezultatelor);

Fisiere in arhiva (5):

 • Elemente de Arhitectura a Sistemelor de Calcul si Operare
  • 1.caculatorul si sistemul de operare.notiuni introductive.pdf
  • 2.microprocesorul.pdf
  • 3.introducere in limbajul de asamblare intel.pdf
  • 4.memoria si magistralele de sistem.pdf
  • 5.retele de calculatoare.pdf