Elemente de Informatica Aplicata

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Elemente de Informatica Aplicata.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 152 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

CUPRINS 1
CAPITOLUL 1. SISTEME INFORMAŢIONALE. SISTEME INFORMATICE. 3
1.1. NOŢIUNEA DE INFORMATICĂ 3
1.2. NOŢIUNEA DE INFORMAŢIE 4
1.3. NOŢIUNEA DE SISTEM 5
1.4. NOŢIUNEA DE SISTEM CIBERNETIC 7
1.5. NOŢIUNEA DE SISTEM INFORMAŢIONAL 8
1.6. NOŢIUNEA DE SISTEM INFORMATIC 10
CAPITOLUL 2 SISTEME DE CALCUL 14
2.1. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA SISTEMELOR DE CALCUL 14
2.1.1. Primele calculatoare cu tuburi electronice 17
2.2. CLASIFICAREA CALCULATOARELOR 19
2.3. ARHITECTURA CALCULATOARELOR. HARDWARE 23
2.3.1. Unitatea centrală 25
2.3.2. Memoria internă 26
2.3.3. Echipamente periferice 33
CAPITOLUL 3 BAZELE ARITMETICE ALE CALCULATOARELOR. ALGORITMI 42
3.1. SISTEME DE NUMERAŢIE 42
3.2. CONVERSIA NUMERELOR DINTR-O BAZĂ ÎN ALTA 46
3.2.1. Conversia octal-binar şi binar-octal 48
3.2.2. Conversia hexazecimal-binar şi binar-hexazecimal 48
3.2.3. Conversia binar-zecimal 49
3.3. REPREZENTAREA INFORMAŢIEI ÎNTR-UN SISTEM DE CALCUL 49
3.3.1. Coduri numerice 50
3.3.2. Coduri alfanumerice 51
3.4. ALGORITMI 52
3.5. REPREZENTAREA ALGORITMILOR 54
3.5.1. Reprezentarea algoritmilor cu ajutorul pseudocodului 55
3.5.2. Descrierea algoritmilor cu ajutorul schemelor logice 55
3.6. EXEMPLE DE ALGORITMI 57
CAPITOLUL 4 SISTEME DE OPERARE 62
4.1. CLASIFICAREA SISTEMELOR DE OPERARE 62
4.2. STRUCTURA GENERALĂ A UNUI SISTEM DE OPERARE 64
4.3. ORGANIZAREA DATELOR PE DISC 65
4.4. SISTEME DE OPERARE 68
4.5. ELEMENTELE INTERFEŢEI WINDOWS 71
4.5.1. Ferestrele de dialog 73
4.5.2. Alte concepte WINDOWS 77
4.6. EVOLUŢIA MEDIUL WINDOWS 81
CAPITOLUL 5 PROGRAME UTILITARE 91
5.1. PROGRAME ARHIVATOARE 91
5.2. VIRUŞI. PROGRAME ANTIVIRUS 92
5.3. DEFRAGMENTAREA DISCULUI 95
5.4. RESCUE DATA RECOVERY 98
CAPITOLUL 6 REŢELE DE CALCULATOARE 101
6.1. DEFINIŢIE, CARACTERISTICI 101
6.2. TIPURI DE REŢELE 103
6.3. ECHIPAMENTE DE TRANSMISIE LA DISTANŢĂ. MODEMUL. 112
6.4. PROTOCOL, STIVĂ DE PROTOCOALE 114
CAPITOLUL 7 REŢEAUA INTERNET. SERVICII INTERNET 119
7.1. CE ESTE INTERNET-UL ŞI CUM A APĂRUT - 119
7.2. ADRESE IP ŞI ADRESE INTERNET 126
7.3. MODURI DE CONECTARE LA INTERNET 129
7.4. SERVICII INTERNET 131
7.4.1. Poşta electronică (e-mail) 132
7.4.2. Transferul de fişiere 136
7.5. WORLD WIDE WEB 136
7.5.1. Macrostructura World Wide Web-ului 140
RĂSPUNSURI 150
BIBLIOGRAFIE 151

Extras din document

CAPITOLUL 1.

SISTEME INFORMAŢIONALE.

SISTEME INFORMATICE.

1.1. Noţiunea de informatică

Noţiunea de informatică a fost creată prin asocierea a două cuvinte: informaţie şi automatică, în limba franceză INFORmatique et autoMATIQUE. Din această asociere rezultă că informatica se ocupă cu problemele corelate între ele ale informaţiei şi ale automaticii, sau cu prelucrarea automată a informaţiilor sau a datelor.

Pornind de la acest concept prin noţiunea de informatică se desemnează două laturi ale activităţii umane:

- O latură ştiinţifică, care priveşte informatica ca o ştiinţă în continuă formare şi structurare, şi care are ca prim obiectiv studiul, elaborarea şi utilizarea sistemelor informatice sau de prelucrare automată a datelor.

- O latură tehnică, care priveşte informatica ca pe o meserie, cu toate atributele unei meserii, care constă în arta de a executa anumite operaţiuni specifice informaticii, în vederea prelucrării automate a datelor.

În informatică, la fel ca în orice ştiinţă se operează cu noţiuni, concepte, mărimi primare şi derivate. Aceste concepte, noţiuni sunt corelate prin legi pentru descrierea diferitelor fenomene şi aplicaţii care îi sunt proprii. Determinarea şi definirea acestor concepte şi legi în mod riguros şi clar, permite şi uşurează abordarea, înţelegerea şi însuşirea informaticii ca ştiinţă şi ca meserie.

Legea care se are în vedere înainte de toate, este legea potrivit căreia calitatea informaţiilor de ieşire dintr-un sistem este în funcţie de calitatea informaţiilor la intrarea în sistem.

Informatica a apărut ca ştiinţă în al cincilea deceniu al secolului nostru, în strânsă legătură cu apariţia şi dezvoltarea calculatoarelor electronice. Din acest motiv informatica a fost un timp denumită „ştiinţa calculatoarelor".

1.2. Noţiunea de informaţie

Rezolvarea corespunzătoare a problemelor din ce în ce mai complexe, în toate activităţile vieţii sociale şi economice, reclamă ridicarea calităţii activităţii de conducere la toate nivelurile.

Perfecţionarea acestor activităţi are ca premiză informaţia. În sens primar, termenul de informaţie înseamnă o înştiinţare, în general „un mesaj despre anumite lucruri sau evenimente care au avut, au, sau vor avea loc".

Prin informaţie se înţelege orice mesaj care măreşte gradul de cunoaştere al unei fiinţe umane în raport cu mediul înconjurător (altfel spus, informaţia reprezintă cantitatea de noutate adusă de un mesaj din lumea reală înconjurătoare). În activitatea de conducere informaţia este „materia primă" cu care se lucrează în vederea luării deciziilor. Cu cât informaţia este mai clară, mai concisă cu atât deciziile luate sunt mai corecte. Ea este cea care stă la baza formulării deciziilor, a acţiunilor şi a îndeplinirii obligaţiilor. La baza informaţiei stă noţiunea de dată. Prin dată se înţelege orice mesaj primit de un receptor, sub o anumită formă. Nu orice dată poate fi o informaţie. Relaţia dintre date şi informaţii este ilustrată în figura 1.1.

Fig.1.1. – Relaţia dintre informaţii şi date

O definiţie foarte concretă asupra diferenţei dintre informaţie şi dată a fost dată de Peter Ferdinand Drucker (1909-): „Informaţia este o dată plină de scop şi de înţeles”.

Toate datele care intră în sistem sunt analizate, triate şi numai o parte dintre ele vor alcătui informaţiile necesare luării unei decizii.

Informaţia reprezintă obiectul prelucrării şi totodată, principala categorie de resurse utilizate în sistemele informaţionale, respectiv informatice, alături de celelalte categorii de resurse: personalul de specialitate, echipamentele de prelucrare şi instrumentele de utilizare a acestor echipamente (metode şi tehnici de analiză şi proiectare, limbaje de programare, pachete standard de programe de aplicaţii, sisteme de operare, metode şi tehnici de organizare şi prelucrare a informaţiei etc.). Informaţia este elementul cel mai dinamic al sistemelor informaţionale, respectiv informatice, fiind elementul care dă viaţă acestor sisteme.

Fisiere in arhiva (1):

  • Elemente de Informatica Aplicata.doc