Fortran

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Fortran.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 83 de pagini .

Profesor: Dan Racoti

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

0. Introducere
1.0 Constante si variabile
1.1 Operatii algebrice simple
2.1 Instructiunea IF
2.1.1 Instructiunea IF aritmetic
2.1.2 Instructiunea IF logic
2.1.3 Instructiunea BLOCK IF
2.1.4 Compararea sirurilor de caractere
2.1.5 Instructiunea select case
3. Instructiunea DO
3.1 Forma 1
3.2 Forma 2
3.3 Forma 3
3.4 Instructiunea DO WHILE
3.5 Iteratii
3.5.1 Calculul radicalului
3.5.2 Rezolvarea ecuatiilor algebrice neliniare cu metoda Newton
3.5.3 Rezolvarea sistemelor algebrice neliniare de două ecuatii cu metoda Newton
3.5.4 Rezolvarea ecuatiilor algebrice polinomiale cu coeficienti complecsi cu metoda
Newton
4. Dezvoltări în serie
5. Tablouri
5.1 Vectori
5.2 Matrice
5.3 Gauss Seidel
5.4 Alocarea dinamică de memorie (în executie)
6. Functii si subprograme
6.1 Clauza contains. Functii interne
6.2 Functii externe
6.3 Functii în complex
6.4 Instructiunea external
6.5 Subrutine
6.5.1 Transmiterea tablourilor la subprograme
6.5.2 Rezolvarea sistemelor de ecuatii algebrice lineare
6.5.3 Calculul valorilor proprii
7. Instructiunea COMMON
7.1 Instructiunea COMMON blank
7.2 Instructiunea COMMON etichetat
7.3 Instructiunea BLOCK DATA
8. Instructiunea INTERFACE
9. Instructiunea MODULE
10. Aplicatii
10.1 Calculul integralelor definite, QUADPACK
10.2 Integrarea ecuatiilor diferentiale ordinare, problema Cauchy
10.3 Ecuatia Burgers omogenă
10.4 Ecuatia Poisson
10.5 Ecuatia de potential pe cerc
10.6 Rezolvarea sistemelor de ecuatii neliniare

Extras din document

0. Introducere

Fortran este un limbaj de programare potrivit în special pentru calculule

numerice si calcule stiintifice. Limbajul dezvoltat plecând din 1950 a fost utilizat

extensiv în meteorologie, analiza structurilor cu metoda elementelor finite, computational

fluid dynamics (CFD), computational physics and computational chemistry.

Este limbajul de programare utilizat pe supercalculatoare.

Numele limbajului provine de la FORmula TRANslating System.

Versiunile succesive au adăugat procesarea sirurilor de caractere, block if, do

enddo, do while (FOTRAN 77), programarea modulară, array sections, object-based

programming (Fortran 90/95) si object-oriented and generic programming (Fortran 2003).

Prin evolutie limbajul a devenit deosebit de complex. În expunerea succintă care

urmează s-au avut în vedere în special aspectele legate de metodele numerice si CFD.

Pentru compatibilitate cu bibliotecile de programe existente, NETLIB.ORG, Fortran 90

Codes, etc., se prezintă toată gama de instructiuni incluzând instructiunea COMMON si

BLOCK DATA.

Programarea modulară (MODULE) permite scrierea de programe compacte si

bine structurate si de aceea este recomandată ca tehnică de programare.

Sunt prezentate o serie de exemple simple (tehnici numerice de bază) dar si

aplicatii mai complexe (ecuatii diferentiale cu derivate partiale 2D). Unele programe au

fost păstrate în forma originală deoarece sunt algoritmi omologati.

Forma fixă a limbajului *.f, *.for are 80 de coloane cu un caracter de continuare

în coloana 6 (diferit de zero) Zona 1-5 este zonă etichetă. Zona 7-72 este zonă

instructiune. Comentariile încep cu litera C din coloana 1 sau cu !.

Următorul program face parte din biblioteca pppack din NETIB.

1.0 Constante si variabile

In limbajul FORTRAN sunt definite următoarele tipuri de constante:

a) Constante de tip întreg, numere cu semn fără punct zecimal:

12, +54, -321

b) Constante de tip real simplă precizie, numere cu semn si punct zecimal si eventual

exponent:

1.1 , +5.3, 8.31451e0, 9.7654e-3

c) Constante de tip real dublă precizie, numere cu semn si punct zecimal. Exponentul se

notează cu litera d (dublă precizie):

3.14d0, 8.31451d0,7.77d+3,6.754d-9.

d) Constante complexe simplă precizie:

(parte_reală_simplă_precizie,parte_imaginară_simplă_precizie)

(1.2,-3.4)

e) Constante complexe dublă precizie:

(parte_reală_dublă_precizie,parte_imaginară_dublă_precizie)

(+3,1234d2,+0.987d0)

f) Constante de tip logic, true. pentru adevărat si false. pentru fals.

g) Constante de tip sir de caractere:

‘sir1’,’sirul_doi_de_caractere’,”Van’t Hoff”

Fisiere in arhiva (1):

  • Fortran.pdf