Funcții inline. date și funcții statice. C++

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 3470
Mărime: 38.08KB (arhivat)
Publicat de: Livia Vasilescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anfrei Florin

Extras din curs

Introducere

Modalităţile (tehnicile, paradigmele) de programare au evoluat de-a lungul anilor, reflectând trecerea de la programe de dimensiuni reduse, la programe şi aplicaţii de dimensiuni foarte mari, pentru coordonarea cărora sunt necesare tehnici evoluate.

Software-ul de dimensiuni mari, care nu poate fi realizat de o singură persoană , intră în categoria sistemelor complexe, cu o mare diversitate de aplicaţii. Situaţiile reale şi experiene ale psihologilor au relevat limitele capacităţii umane în perceperea sistemelor complexe, adică imposibilitatea unei persoane de a percepe şi controla simultan un număr mare de entităţi de informaţie. De aceea, este esenţială descompunerea şi organizarea sistemelor complexe, pentru a fi percepute, proiectate sau conduse.

Modul în care este abordată programarea, din punct de vedere al descompunerii programelor, defineşte mai multe tehnici de programare , care s-au dezvoltat şi au evoluat odată cu evoluţia sistemelor de calcul.

Programarea procedurală este prima modalitate de programare care a fost şi este încă frecvent folosită. În programarea procedurală accentul se pune pe descompunerea programului în proceduri (funcţii) care sunt apelate în ordinea de desfăşurare a algoritmului. Limbajele care suportă această tehnică de programare prevăd posibilităţi de transfer a argumentelor către funcţii şi de returnare a valorilor rezultate. Limbajul Fortran a fost primul limbaj de programare procedurală. Au urmat Algol60, Algol68, Pascal, iar C este unul din ultimele invenţii în acest domeniu.

Programarea modulară. În cursul evoluţiei programării procedurale, accentul în proiectarea programelor s-a deplasat de la proiectarea procedurilor către organizarea datelor, această deplasare reflectând creşterea dimensiunilor programelor. O mulţime de proceduri corelate, împreună cu datele pe care le manevrează , sunt organizate ca un modul. Tehnica de programare modulară decide descompunerea unui program în module, care încorporează o parte din datele programului şi funcţiile care le manevrează . Această tehnică este cunoscută ca tehnică de ascundere a datelor (data-hiding). În programarea modulară stilul de programare este în continuare procedural, iar datele şi procedurile sunt grupate în module, existând posibilitatea de ascundere a unor informaţii definite într-un modul, faţă de celelalte module. Gruparea de date şi proceduri în module nu implică şi o asociere strictă între acestea.

Programarea orientată pe obiecte apelează la o modalitate nouã de gândire a unei probleme. Spre deosebire de programarea proceduralã care se concentreazã pe structuri de date si algoritmi, programarea orientatã pe obiecte se concentreazã pe definirea de obiecte care modeleazã problema ce trebuie rezolvatã. În programarea orientatã pe obiecte (POO) un program are rolul de a simula stãrile si activitãtile obiectelor lumii reale. Pe lângã structuri de date (care descriu stãrile obiectelor, atributele acestora) trebuie incluse si metodele asociate obiectelor, adicã acele functii care modificã atributele obiectelor si care descriu comportamentul lor.

Concepte ale programării orientate pe obiecte

Conceptele programãrii orientate pe obiecte au apãrut din dezvoltãrile realizate în cadrul limbajelor moderne de programare. Astfel, limbajele orientate pe obiecte au noi structuri care îmbunãtãtesc întretinerea programului si fac ca porţiuni mari de program sã fie reutilizabile, conducând astfel la scãderea costului de dezvoltare a produselor software. Cele sase concepte de bazã ce caracterizeazã programarea orientatã pe obiecte sunt :

• Obiecte;

• Clase;

• Mesaje;

• Incapsularea;

• Polimorfismul;

• Moştenirea.

Un obiect poate fi considerat ca fiind o entitate care încorporeazã atât structuri de date (denumite atribute) cât si comportament (actiuni). Obiectele sunt inteligente prin faptul cã realizeazã anumite actiuni si “stiu” cum sã execute aceste actiuni. Inteligenta unui obiect reprezintã o formã de abstractizare prin faptul cã presupune cã un obiect poate executa o actiune si ascunde detaliile referitoare la modul în care se va realiza efectiv actiunea. Obiectele pot fi de tipuri diferite: entitãti fizice, algoritmi, relatii sau subsisteme. Practic, obiectele sunt componente de software reutilizabil care modeleazã elemente din lumea realã.

Clasele desemnează o colecţie de obiecte (de natură materială sau spirituală) care au în comun faptul căpot fi caracterizate similar din punct de vedere informational şi comportamental.

Obiectele pot comunica între ele prin intermediul mesajelor. Un mesaj este o cerere adresată unui obiect pentru a invoca una din metodele sale. Astfel, un mesaj conţine numele metodei şi argumentele metodei.

Încapsularea se referă la capacitatea de a separa aspectele externe ale unui obiect (interfaţa), accesibile altor obiecte, de aspectele implementaţionale, interne obiectului, care sunt ascunse faţă de celelalte obiecte. Utilizatorul unui obiect poate accesa doar anumite metode ale acestuia, numite publice, în timp ce atributele şi celelalte metode îi rămân inaccesibile (acestea se numesc private).

Preview document

Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 1
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 2
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 3
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 4
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 5
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 6
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 7
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 8
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 9
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 10
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 11
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 12
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 13
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 14
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 15
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 16
Funcții inline. date și funcții statice. C++ - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Functii Inline. Date si Functii Statice. C++.docx

Alții au mai descărcat și

Autocad pentru începători

C1.1.CONCEPTUL DE CAD TERMINOLOGIE - COMPUTER AIDED ENGINEERING -CAE-vizeazăetapeledecercetare,inovaresiconcepţie; - COMPUTER AIDED DRAWING/...

Programare orientată pe obiect C++

1. INTRODUCERE ÎN C++ Exista limbaje concepute strict pe baza conceptelor programării orientate pe obiecte (POO), de exemplu Simula sau Smalltalk....

Inginerie Software

Fazele dezvoltării unui produs software 1 Ce este ingineria programării? 2. Fazele ingineriei programării 2.1. Faza de analiză 2.2. Faza de...

Limbaje de Asamblare

Introducere. Necesitatea programării în limbaje de asamblare Modalităţile de programare s-au schimbat imens de la inventarea calculatorului, în...

Rețele de Calculatoare

O reţea de calculatoare (computer network) este un ansamblu de calculatoare interconectate prin intermediul unui mediu de comunicaţie (cablu...

Algoritmi

ETAPELE REZOLVARII UNEI PROBLEME ALGORITMUL – reprezintă o succesiune finită şi ordonată de operaţii univoc determinate, efectuate mecanic, care...

Administrare rețele de calculatoare

ELEMENTELE COMPONENTE ALE UNUI SISTEM DE CALCUL Monitorul Este o periferica de iesire/intrare si este caracterizat prin: - Diagonala ecranului...

Bazele programării

Introducere Organizarea datelor - Proces complex care presupune identificarea, clasificarea si descrierea proprietatilor acestora, gruparea...

Te-ar putea interesa și

Algebră liniară numerică - aplicații ale POO în C++

~ Prefaţă ~ Programarea orientată pe obiecte este un concept întâlnit sub diverse denumiri, printre care: programare obiectuală, programare...

Tipuri de structuri de date în C-C++

Introducere Rareori avem nevoie de programe care prelucreaza date simple(numere întregi, numere reale, caractere). De cele mai multe ori...

LPOO - răspunsuri teorie

Caracteristicile destructorului unei clase. - Destructorul are acelasi nume ca si clasa a cãror metodã este; - Numele destructorului este...

POO

Un TDA este constituit atat din date cat si functii, interfata unui TDA fiind conferita de multimea de operatii care se pot efectua asupra datelor...

Programare orientată pe obiect C++

1. INTRODUCERE ÎN C++ Exista limbaje concepute strict pe baza conceptelor programării orientate pe obiecte (POO), de exemplu Simula sau Smalltalk....

Programare pe Obiecte

S-a observat ca un obiect real este caracterizat de o structura, proprietati si de functionalitate. În POO obiectul este alcatuit dintr-o...

Programare orientată obiect în C++

1. Redactarea programelor C 1.1. Generalitati Mediul Borland C a fost extins la Visual C si C++ Builder, adaptate programarii orientate obiect si...

Curs C++

Limbajele C si C++ sunt limbaje de programare de nivel înalt. Limbajul C a aparut în anii 1970 si a fost creat de Dennis Ritchie în...

Ai nevoie de altceva?