Funcții Matlab

Curs
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1184
Mărime: 95.12KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. Generarea unei reţele (mesh) 2

2. Aproximarea cu fracţii continue (rat) 3

3. Funcţia putere (pow2, ^) 4

4. Funcţia radical (sqrt) 5

5. Funcţia logaritm (log, log2, log10) 6

6. Funcţia exponenţială (exp(a)) 7

7. Aproximarea cu numere întregi (fix, floor, ceil, round) 8

8. Aproximarea cu numere raţionale (rats) 9

9. Cel mai mare divizor comun (gcd) 10

10. Cel mai mic multiplu comun (lcm) 10

Extras din document

1. Generarea unei reţele (mesh)

Funcţia meshgrid transformă domeniul specificat prin vectorii x şi y în tablourile X şi Y care pot fi folosite atât pentru evaluarea funcţiilor de doua variabile cât şi pentru reprezentări 3D de tipul mesh sau surface.

Se apelează cu unu dintre sintaxele :

[ X, Y] = meshgrid ( x, y) [ X, Y] = meshgrid (x)

Si returnează datele în tablourile X şi Y, care sunt copii ale vectorului x şi ale vectorului y. Cu alte cuvinte, funcţia meshgrid returnează în tablourile X şi Y perechile de coordonate ale tuturor punctelor din domeniul definit de vectorii x şi y. Pentru exemplificare vezi figura (1).

Fig(1) Mesh-ul rezultat prin divizarea domeniului xy.

Exemplul (1): Să se genereze tablourile X şi Y pentru domeniul:

-2 ≤ x ≤ 2, -2 ≤ y ≤ 3

Cu pasul 2 pe axa Ox şi pasul 1 pe axa Oy.

Cu instrunctiunea:

[X, Y] = meshgrid (-2: 2:2, -2: 2)

Se obţine rezultatul:

2. Aproximarea cu fracţii continue (rat)

Funcţia MATLAB rat aproximează un număr cu fracţii continue; se apelează cu una dintre sintaxele:

y=rat(x) [a, b]=rat(x)fgds

y=rat(x, tol) [a, b]=rat(x, tol)

unde:

x – este numărul care trebuie aproximat cu fracţii continue;

tol – este toleranţa care se acceptă între numărul x şi numărul y (y-x<=tol);

implicit, tol= ;

y – exprimarea lui x ca fracţie continuă;

a şi b – numărătorul şi numitorul fracţiei care aproximează pe x cu un număr de forma:

Exemplul (2.1): Să se aproximeze cu fracţii continue numerele :

0.25 , 1.25 , -2.25 şi 1.343. Cu secvenţa MATLAB

rat( [ 0.25 1.25 -2.25 1.343 ])

se obţine rezultatul:

0 + 1/(4)

1 + 1/(4)

-2 + 1/(4)

1 + 1/(3 + 1/(-12 +1/(6)))

Exemplul(2.2): Să se aproximeze prin fracţii raţionale numerele:2.25, 3.5, 6.57, 10. Se înscriu aceste numere într-un vector şi se aplică funcţia rat, ca în secvenţa de mai jos:

X=[2.25 3.5 6.57 10];

[A, B]=rat(X)

obţinându-se rezultatul:

X=[2.25 3.5 6.57 10]

A=[9 7 657 10]

B=[4 2 100 1]

3. Funcţia putere (pow2, ^)

MATLAB-ul dispune de două funcţii pentru ridicarea la putere:

pow2 - pentru a ridica 2 la puterea n (2n);

^ - pentru a ridica un număr la puterea n (x=an).

Se apelează cu sintaxele:

y=pow2(x) calculează numărul y=2x.Dacă x este o matrice ,y va fi o matrice de aceleaşi

dimensiuni cu elementele calculate după această regulă, funcţia acţionând

element cu element.

Preview document

Funcții Matlab - Pagina 1
Funcții Matlab - Pagina 2
Funcții Matlab - Pagina 3
Funcții Matlab - Pagina 4
Funcții Matlab - Pagina 5
Funcții Matlab - Pagina 6
Funcții Matlab - Pagina 7
Funcții Matlab - Pagina 8
Funcții Matlab - Pagina 9
Funcții Matlab - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Functii Matlab.doc

Alții au mai descărcat și

Algebra Liniara si Geometrie Analitica Diferentiala

P1.1 In se dau vectorii: , , . a. Să se determine dimensiunea subspaţiului generat de aceşti trei vectori; b. Să se determine varietatea liniară...

Referat Bibliografic Php și MySQL

1. Descrierea aplicaţiilor 1.1. Macromedia Dreamweaver Macromedia Dreamweaver este o unealtă destinată creatorilor de pagini web. Dreamweaver a...

Curs ASDN

1.1. Sisteme de numeratie - Sistemele numerice prelucrează informatie - Informatia este codificată ® un anumit tip de reprezentare - Sistemul...

Cursuri - Bazele Tehnologiei Informaticii

- reprezintă acea componentă a sistemului electronic de calcul în care se stochează intrucţiunile programelor aflate în curs de execuţie, datele de...

Inteligenta Artificiala

Recursivitate 3 Un obiect este recursiv daca este definit funct¸ie de el ˆınsu¸si. ² definim un num˘ar infinit de obiecte printr-o declarat¸ie...

Structura și Arhitectura Calculatoarelor

Cap.1. BAZELE ARITMETICE ALE CALCULATOARELOR Spre deosebire de calculatoarele analogice care operează cu mărimi continue calculatoarele numerice...

Baze de Date

Concepte de bază ale Bazelor de date -DB Bază de date Definiţie: Ansamblu de date structurate Legate funcţional Stocate pe suporturi tehnice...

Calculul Numeric

Obiectivele acestui capitol sunt: - studiul sistemelor de numeraţie; - studiul unor circuite logice; - organizarea internă a unui sistem de...

Ai nevoie de altceva?