Gestiunea Bazelor de Date

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 5742
Mărime: 84.33KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorin Vlad

Extras din document

1.Conceptul de sistem de gestiune a bazelor de date

Sistemele de gestiune a bazalor de date (SGBD) sunt sisteme informatice specializate în stocarea şi prelucrarea unui volum mare de date, numărul prelucrărilor fiind relativ mic.

Termenul de bază de date se va referi la datele de prelucrat, la modul de organizare a acestora pe suportul fizic de memorare, iar termenul de gestiune va semnifica totalitatea operaţiilor ce se aplică asupra datelor din baza de date.

Un SGBD trebuie să asigure următoarele funcţii:

- definirea – crearea bazei de date;

- introducerea (adăugarea) datelor în baza de date;

- modificarea unor date deja existente în baza de date;

- ştergerea datelor din baza de date;

- consultarea bazei de date – interogare/extragerea datelor.

În plus un SGBD mai asigură şi alte servicii:

- suport pentru limbaj de programare;

- interfaţă cât mai atractivă pentru comunicare cu utilizatorul;

- tehnici avansate de memorare, organizare, accesare a datelor din baza de date;

- utilitare încorporate: sistem de gestiune a fişierelor, liste, tabele etc.;

- “help” pentru ajutarea utilizatorului în lucrul cu baza de date.

Apariţia şi răspândirea reţelelor de calculatoare a dus la dezvoltarea SGBD-urilor în direcţia multiuser: mai mulţi utilizatori folosesc simultan aceeaşi bază de date.

Principalul avantaj al reţelelor a fost eficienţa mult sporită de utilizare a resurselor sistemelor de calcul: la o bază de date aflată pe un server central au acces simultan mai mulţi utilizatori, situaţi la distanţă de server, de unde rezultă o bună utilizare a resurselor server-ului şi o economie de memorie datorată memorării unice a bazei de date.

Un SGBD este dotat cu un limbaj neprocedural de interogare a bazei de date SQL care permite accesul rapid şi comod la datele stocate în baza de date.

În arhitectura unui sistem de baze de date SGBD ocupă locul central.

Un SGBD este un ansamblu complex de programe care asigură interfaţa între o bază de date şi utilizatorii acesteia. SGBD este componenta software a unui sistem de baze de date care interacţionează cu toate celelalte componente ale acestuia asigurând legătura şi interdependenţa între ele.

Activităţile asigurate de SGBD

Un SGBD trebuie să asigure următoarele activităţi:

- definirea şi descrierea structurii bazei de date – se realizează printr-un limbaj propriu, limbaj de definire a datelor (LDD), conform unui anumit model de date;

- încărcarea datelor în baza de date – se realizează prin comenzi în limbaj propriu, limbaj de manipulare a datelor (LMD);

- accesul la date – se realizează prin comenzi specifice din limbajul de manipulare a datelor. Accesul la date se referă la operaţiile de interogare şi actualizare.

Interogarea este complexă şi presupune vizualizarea, consultarea, editarea de situaţii de ieşire (rapoarte, liste, regăsiri punctuale).

Actualizarea presupune 3 operaţiuni: adăugare, modificare efectuate prin respectarea restricţiilor de integritate ale BD şi ştergere;

- întreţinerea bazei de date – se realizează prin utilitare proprii ale SGBD;

- reorganizarea bazei de date – se face prin facilităţi privind actualizarea structurii de date şi modificarea strategiei de acces. Se execută de către administratorul bazei de date;

- securitatea datelor – se referă la asigurarea confidenţialităţii datelor prin autorizarea şi controlul accesului la date, criptarea datelor.

Obiectivele unui SGBD

Un SGBD are rolul de a furniza suportul software complet pentru dezvoltarea de aplicaţii informatice cu baze de date.

El trebuie să asigure:

- minimizarea costului de prelucrare a datelor,

- reducerea timpului de răspuns,

- flexibilitatea aplicaţiilor şi

- protecţia datelor.

Pentru satisfacerea performanţelor enumerate, SGBD trebuie să asigure un minim de obiective.

1. Asigurarea independenţei datelor – trebuie privită din două puncte de vedere:

- independenţa logică – se referă la posibilitatea adăgării de noi tipuri de înregistrări de date sau extinderea structurii conceptuale, fără a determina rescrierea programelor de aplicaţie;

- independenţa fizică – modificarea tehnicilor fizice de memorare fără a determina rescrierea programelor de aplicaţie.

2. Asigurarea redundanţei minime şi controlate a datelor – stocarea informaţiilor în bazele de date se face astfel încât datele să nu fie multiplicate. Totuşi, pentru a îmbunătăţi performanţele legate de timpul de răspuns, se acceptă o anumită redundanţă a datelor, controlată, pentru a asigura coerenţa bazei de date şi eficienţa utilizării resurselor hardware.

3. Asigurarea facilităţilor de utilizare a datelor – presupune ca SGBD-ul să aibă anumite componente specializate pentru:

- folosirea datelor de către mai mulţi utilizatori în diferite aplicaţii – datele de la o aplicaţie trebuie să poată fi utilizate şi în alte aplicaţii.

- accesul cât mai simplu al utilizatorilor la date – fără ca ei să fie nevoiţi să cunoască structura întregii baze de date; această sarcină cade în seama administratorului bazei de date.

- existenţa unor limbaje performante de regăsire a datelor – care permit exprimarea interactivă a unor cereri de regăsire a datelor.

- sistemul de gestiune trebuie să ofere posibilitatea unui acces multicriterial la informaţiile din baza de date – spre deosebire de sistemul clasic de prelucrare pe fişiere unde există un singur criteriu de adresare, cel care a stat la baza organizării fişierului.

4. Asigurarea securităţii datelor împotriva accesului neautorizat.

5. Asigurarea coerenţei şi integrităţii datelor împotriva unor ştergeri intenţionate sau neintenţionate – se realizează prin intermediul unor proceduri de validare, a unor protocoale de control concurent şi a unor proceduri de refacere a bazei de date.

Preview document

Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 1
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 2
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 3
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 4
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 5
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 6
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 7
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 8
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 9
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 10
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 11
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 12
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 13
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 14
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 15
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 16
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 17
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 18
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 19
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 20
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 21
Gestiunea Bazelor de Date - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Bazelor de Date.doc

Alții au mai descărcat și

Medii de Programare Vizuala (JAVA) - Evidenta Autovehiculelor Inmatriculate

1. Enuntul temei: Sa se realizeze un proiect pentru evidenta autovehiculelor inmatriculate in circulatie. Pentru fiecare autoturism se considera...

Baze de Date - Gestionarea Cartilor intr-o Biblioteca

1 Introducere Trebuie menţionat faptul că lucrarea de faţă îşi propune înainte de toate să identifice cele mai importante aspecte şi probleme ale...

Baza de Date in Access - Gestiunea Datelor unui Hotel

Proiectul prezinta gestiunea datelor unui hotel, factorilor definitorii si anume datele despre turisti acestuia, rezervariile facute si tipul...

Baza de Date pentru Evidenta Mijloacelor Fixe intr-o Intreprindere

Enunt aplicatie Se doreste realizarea unei baze de date pentru evident mijloacelor fixe intr-o intreprindere.Acestea intra in gestiunea firmei...

Sistemul Dinamic de Rutare a Pachetelor

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ Această secţiune prezintă o imagine de ansamblu asupra sistemului dinamic de rutare a pachetelor (DPRS) şi...

Probleme Rezolvate Oracle

I. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE 1. Facultăţi Se dă următoarea structură de fişier: Denumire C,20 (Denumirea facultăţii) Localitate...

Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă

INTRODUCERE J. C. Levinson sublinia că cei care studiază “cu asiduitate proprii clienţi, clienţii concurenţei şi clienţii întregului lor domeniu...

Sistem Informatic pentru Gestiunea unei Librarii

I. Prezentarea sistemului informatic I.1. Descrierea generală a sistemului informatic Scopul aplicației ce urmează a fi proiectată este acela de...

Ai nevoie de altceva?