Informatică

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 3 fișiere: pdf
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 24301
Mărime: 2.85MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Costel Constantinescu

Extras din document

Noţiunea de informatică

- Informatica este un termen preluat din limba franceză (informatique), provenind

din combinarea primei părţi a cuvântului information (informaţie) cu a doua parte a

cuvântului automatique (automat), ceea ce ar însemna "informaţie automată",

adică prelucrare de date, în special, cu ajutorul calculatorului electronic.

- Într-o primă accepţiune, un calculator electronic (computer în limba engleză,

ordinateur în limba franceză) sau un sistem de calcul este un ansamblu de dispozitive

care prelucrează automat o informaţie codificată sub formă discretă (numerică)

printr-o succesiune finită de operaţii aritmetice şi logice.

- Informaţia este o formulă care poate fi scrisă sau simbolizată, susceptibilă de a

aduce o cunoştinţă sau „un mesaj despre anumite lucruri sau evenimente care au

avut loc, au loc sau vor avea loc“.

- Datele reprezintă elementele constitutive ale informaţiei şi se referă la evenimente

primare colectate de la diverse surse din mediul înconjurător. Pentru a deveni

informaţii, datele trebuie prelucrate şi organizate astfel încât ele să capete o

anumită semnificaţie sau înţeles pentru utilizator. Prelucrarea datelor se poate

efectua manual sau automat (utilizând un sistem de calcul).

- Sub aspect sintactic, datele apar ca o succesiune de simboluri sau caractere.

Distingem trei categorii de caractere:

o caractere alfabetice (literele alfabetului latin);

o caractere numerice (cifrele sistemului de numeraţie zecimal);

o caractere speciale (operatorii matematici, semnele de punctuaţie etc.).

- În funcţie de caracterele utilizate, datele pot fi:

o alfabetice (numai litere);

o numerice (numai cifre şi, eventual, punctul zecimal sau virgula);

o alfanumerice (orice caracter).

- Schema de principiu a procesului de prelucrare automată a datelor (PAD):

- Prelucrarea datelor se realizează în conformitate cu anumite reguli, operaţii şi

cerinţe impuse de utilizator (beneficiar al rezultatelor prelucrării), numite generic

algoritmi. Prin algoritm se înţelege o secvenţă finită şi ordonată de operaţii, care,

pornind de la o mulţime finită de date (iniţiale), conduce, prin aplicarea în mod

mecanic şi repetat a operaţiilor, la o mulţime finită de rezultate (date de ieşire).

- În procesul de prelucrare automată a datelor, sistemului de calcul (calculatorului)

trebuie să i se comunice atât datele cât şi algoritmul de prelucrare a acestora.

Pentru descrierea riguroasă şi precisă a algoritmilor se utilizează limbaje artificiale,

create special în acest scop. Astfel de limbaje sunt limbajele de programare (de

exemplu: FORTRAN, COBOL, BASIC, PASCAL, C, C++, C#, JAVA etc.).

- Reprezentarea unui algoritm într-un limbaj de programare (printr-o succesiune de

comenzi sau instrucţiuni exprimate simbolic) se numeşte program. Un calculator

electronic nu poate funcţiona decât sub controlul (comanda) unui program sau a

unui sistem de programe.

- Ansamblul de programe care realizează gestiunea resurselor unui calculator,

asigurând o minimă funcţionare a acestuia, şi care permite comunicarea între omul

utilizator şi maşina calculator se numeşte sistem de operare (de exemplu: MSDOS,

Windows (95, 98, 2003, XP, Vista), Unix, Mac OS X etc.).

- Prin urmare, un calculator electronic (sistem de calcul) reuneşte două categorii de

componente:

o componente fizice (echipamente de calcul) cunoscute sub numele de

hardware;

o componente logice (programe), prin intermediul cărora sunt utilizate

echipamentele şi prelucrate datele, cunoscute sub numele de software.

Memorarea datelor

- Volumul de informaţii ce poate fi stocat (sub formă binară) de un dispozitiv

electronic reprezintă capacitatea de memorare a acestuia.

- Dispozitivele electronice în care se reprezintă informaţia într-un calculator sunt

proiectate a avea doar două stări stabile (închis/deschis sau curent mare/curent mic)

cărora li se asociază simbolurile 1 sau 0. Fiecare dintre cele două stări posibile

reprezintă o unitate de informaţie numită bit (acronim de la binary digit (cifră

binară)). Bitul este unitatea elementară de memorie, dar nu este adresabil.

- Un grup de 8 biţi succesivi constituie un bait (byte) sau un octet. Octetul este cea

mai mică unitate adresabilă de memorie.

- Alte unităţi de măsură pentru capacitatea de memorare sunt multiplii unui byte

(octet):

1 Word (cuvânt) = 16 biţi = 2 octeţi;

1 Double word (dublu cuvânt) = 4 octeţi;

1 Kilobyte (Kb, Ko) = 1024 (210) octeţi;

1 Megabyte (Mb, Mo) = 1024 (210) Kb;

1 Gigabyte (Gb, Go) = 1024 (210) Mb;

1 Terabyte (Tb, To) = 1024 (210) Gb.

- Conversia informaţiei din forma uzuală în binar şi invers se face cu ajutorul

Preview document

Informatică - Pagina 1
Informatică - Pagina 2
Informatică - Pagina 3
Informatică - Pagina 4
Informatică - Pagina 5
Informatică - Pagina 6
Informatică - Pagina 7
Informatică - Pagina 8
Informatică - Pagina 9
Informatică - Pagina 10
Informatică - Pagina 11
Informatică - Pagina 12
Informatică - Pagina 13
Informatică - Pagina 14
Informatică - Pagina 15
Informatică - Pagina 16
Informatică - Pagina 17
Informatică - Pagina 18
Informatică - Pagina 19
Informatică - Pagina 20
Informatică - Pagina 21
Informatică - Pagina 22
Informatică - Pagina 23
Informatică - Pagina 24
Informatică - Pagina 25
Informatică - Pagina 26
Informatică - Pagina 27
Informatică - Pagina 28
Informatică - Pagina 29
Informatică - Pagina 30
Informatică - Pagina 31
Informatică - Pagina 32
Informatică - Pagina 33
Informatică - Pagina 34
Informatică - Pagina 35
Informatică - Pagina 36
Informatică - Pagina 37
Informatică - Pagina 38
Informatică - Pagina 39
Informatică - Pagina 40
Informatică - Pagina 41
Informatică - Pagina 42
Informatică - Pagina 43
Informatică - Pagina 44
Informatică - Pagina 45
Informatică - Pagina 46
Informatică - Pagina 47
Informatică - Pagina 48
Informatică - Pagina 49
Informatică - Pagina 50
Informatică - Pagina 51
Informatică - Pagina 52
Informatică - Pagina 53
Informatică - Pagina 54
Informatică - Pagina 55
Informatică - Pagina 56
Informatică - Pagina 57
Informatică - Pagina 58
Informatică - Pagina 59
Informatică - Pagina 60
Informatică - Pagina 61
Informatică - Pagina 62
Informatică - Pagina 63
Informatică - Pagina 64
Informatică - Pagina 65
Informatică - Pagina 66
Informatică - Pagina 67
Informatică - Pagina 68
Informatică - Pagina 69
Informatică - Pagina 70
Informatică - Pagina 71
Informatică - Pagina 72
Informatică - Pagina 73
Informatică - Pagina 74
Informatică - Pagina 75
Informatică - Pagina 76
Informatică - Pagina 77
Informatică - Pagina 78
Informatică - Pagina 79
Informatică - Pagina 80
Informatică - Pagina 81
Informatică - Pagina 82
Informatică - Pagina 83
Informatică - Pagina 84
Informatică - Pagina 85
Informatică - Pagina 86
Informatică - Pagina 87
Informatică - Pagina 88
Informatică - Pagina 89
Informatică - Pagina 90
Informatică - Pagina 91
Informatică - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Cursul_1.pdf
  • Cursul_2.pdf
  • Cursul_3.pdf

Alții au mai descărcat și

Curs Excel

1. Noţiuni de bază 1.1. Lansarea în execuţie a programului Programul Excel, la fel ca şi programul Word, face parte din pachetul Microsoft...

Programare Orientata pe Obiect C++

1. INTRODUCERE ÎN C++ Exista limbaje concepute strict pe baza conceptelor programării orientate pe obiecte (POO), de exemplu Simula sau Smalltalk....

Securitatea Informationala a Business-ului

Lecţia 1 Introducere în securitatea informaţională 1.Informaţia ca obiect de valoare şi protecţie 4 2.Conceptele de bază ale Securităţii...

Algoritmi

ETAPELE REZOLVARII UNEI PROBLEME ALGORITMUL – reprezintă o succesiune finită şi ordonată de operaţii univoc determinate, efectuate mecanic, care...

Utilizarea Calculatoarelor

MODULUL 1 1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 1.1 HARDWARE, SOFTWARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (TI) “Modul cum culegi, administrezi...

Curs Pachete Software

Pachete software– noţiuni de bază 2. Elemente constitutive ale software-ului de aplicaţie 3. Clasificarea produselor program 4. Criterii de...

Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000

Concepte de bază Un sistem de baze de date: este un sistem computerizat de păstrare a înregistrărilor al cărui scop principal este să stocheze...

Utilizarea Computerului si Organizarea Fisierelor

Mouse-ul BUTONUL STÂNGA. - Un singur click pe butonul stânga selectează un obiect. - Dacă selectăm un obiect şi ţinem butonul stânga apăsat,...

Ai nevoie de altceva?