Informatică

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 129 în total
Cuvinte : 53084
Mărime: 1.73MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Buligiu
Lucrarea contine 10 cursuri Universitatea din Craiova Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Extras din document

Capitolul 1.

CONCEPTE PRIVIND SISTEMELE INFORMAŢIONALE ŞI SISTEMELE INFORMATICE ALE ORGANIZAŢIILOR ECONOMICE

1.1. Implicaţii ale tehnologiei informaţiei asupra mediului de afaceri

În perioada contemporană se remarcă existenţa necesităţii utilizării de manageri a sistemelor informatice şi a tehnologiei informaţiei. Tehnologia informaţiei oferă posibilitatea managerilor de a gestiona mai bine interdependenţa organizaţională într-un cadru global.

Tehnologia informaţiei cu componentele sale: telecomunicaţiile, reţelele, computerele şi resursele informaţionale sunt disponibile pentru manageri acum mai mult decât oricând.

Tehnologia informaţiei devine în condiţiile actuale şi o provocare managerială. Gestionarea resurselor de sisteme informatice ale unui business nu mai este apanajul unui specialist, ci mai degrabă o responsabilitate majoră a managerului. Tehnologia informaţiei presupune şi eficienţă din punct de vedere economic. În prezent putem vorbi de faptul că tehnologia informaţiei este utilizată mai mult pentru a gestiona procesele comerciale decât pentru fundamentarea deciziilor. Eficienţa tehnologia informaţiei se referă şi la timpul de răspuns la întrebări, la incompatibilitatea sistemelor, la neintegrarea aplicaţiilor etc.

Astăzi, mai mult ca niciodată, desfăşurarea oricărei activităţi economice nu se poate imagina fără utilizarea unui puternic suport informaţional care să asigure avantajul concurenţial în raport cu ceilalţi competitori de pe piaţă. A dobândi cunoaştere prin informaţia obţinută este rolul tehnologiei informaţiei (TI).

Def : TI înseamnă hardware, software, comunicaţii, reţele, baze de date, automatizarea lucrărilor de birou precum şi toate celelalte echipamente şi componente software necesare prelucrării informaţiei. TI oferă astăzi nu doar suportul informaţional necesar desfăşurării afacerii în condiţii de eficienţă, ci şi soluţii pentru regândirea modului de a-ţi organiza afacerea cu scopul menţinerii competitivităţii.

Def : Reingineria afacerilor (Reengineering) înseamnă regândirea fundamentală şi reproiectarea radicală a proceselor afacerii pentru obţinerea de îmbunătăţiri substanţiale privind costurile, calitatea, viteza de reacţie a decidenţilor. Această regândire a modului de a face afaceri este influenţată şi găseşte totodată răspunsuri în noile soluţii TI. Modul de desfăşurare a afacerii în cadrul oricărei firme se schimbă ca urmare a acţiunii conjugate a următorilor factori (lista acestora rămâne deschisă):

- Globalizare

- Competiţie de nivel înalt

- Informaţia devenită resursă cheie

- Spaţiul virtual de muncă şi chiar derularea activităţii în condiţiile companiei virtuale

- Comerţ electronic

- Existenţa în cadrul firmei a personalului specializat în procesarea datelor şi analiză (knowledge worker)

- Un nou tip de relaţie cu banca prin care se obţin servicii şi produse noi ca urmare a promovării noilor soluţii TI etc.

Impactul TI asupra firmei nu se resimte doar din mediul exterior ci şi din interiorul firmei. Orice organizaţie economică presupune existenţa a cinci elemente (componente) interdependente:

- Structura organizatorică

- Managementul şi procesele afacerii

- Tehnologia informaţiei

- Strategia organizaţiei

- Angajaţii şi cultura organizaţiei.

Aceste componente trebuie să se găsească într-o stare de echilibru şi această stare se va menţine atât timp cât nu se produc schimbări semnificative în mediul extern sau în oricare dintre componente.

Componenta TI cunoaşte o dinamică deosebită. Acest lucru determină mutaţii calitative asupra celorlalte componente. Dinamica componentei TI se resimte şi la nivelul strategiei organizaţiei oferind mijloace şi instrumente specifice analizei şi fundamentării strategiei.

Def: Conceptul de grup de lucru virtual (virtual work group): promovarea noilor soluţii TI, internetul, permit participarea în cadrul grupului de lucru a unor persoane plasate geografic în locaţii diferite sau participând cu soluţii în cadrul proiectului în momente de timp diferite.

Groupware sau collaboration software reprezintă software-ul specializat pentru desfăşurarea activităţii în cadrul unui grup de lucru virtual. Groupware utilizează facilităţile de comunicaţie oferite de intranetul organizaţiei creându-se astfel posibilitatea lucrului în paralel şi interactivitatea între membrii grupului.

1.2. Abordarea sistemică a mediului de afaceri

Conceptul de sistem are un rol de bază în domeniul sistemelor informatice. Odată înţeles, acesta vine să fundamenteze alte concepte conexe din domeniile tehnologiei, aplicaţiilor, dezvoltării şi managementului sistemelor informatice.

Conceptul de sistem în domeniul IT este legat de:

- reţelele de calculatoare ca elemente componente ale sistemelor de prelucrare a informaţiilor;

- utilizarea computerelor din domeniul business-ului;

- tehnologiile de management-ul informaţiei care au un rol deosebit de important asupra calităţii, valorii business-ului etc.

Definiţia sistemului

Un sistem este format dintr-un grup de componente între care se stabilesc relaţii şi care conlucrează spre un scop comun prin acceptarea de intrări şi producerea de ieşiri printr-un proces

(de transformare).

Intrări ► Proces ► Ieşiri

Fig. 1.1 Diagrama unui sistem

Def : Un sistem reprezintă un ansamblu de elemente (componente) interdependente, între care se stabileşte o interacţiune dinamică, pe baza unor reguli prestabilite, cu scopul atingerii unui anumit obiectiv. Interacţiunea dinamică dintre elemente se materializează în fluxurile stabilite între acestea, fluxuri implicând resursele existente.

Clasificarea sistemelor

În cazul sistemelor, putem vorbi despre:

Din punct de vedere ierarhic:

Subsistem – un sistem care face parte dintr-un sistem mai mare. Cel mai mare sistem este considerat a fi mediul înconjurător sau universul.

Suprasistem – un sistem alcătuit din alte sisteme (subsistem)

Din punct de vedere relaţiei dintre sisteme:Limitele sistemului – un sistem este separat de mediul unde acţionează şi alte sisteme prin graniţele (limitele) sale.

Sisteme deschise – sisteme care interacţionează cu altele aflate în acelaşi mediu se consideră a fi un sistem deschis, conectat cu mediul sau prin intrări-ieşiri.

Sisteme închise – sisteme nu care interacţionează cu altele şi care în timp decad şi dispar

Sisteme adaptive – sisteme care au abilitatea de a se modifica singure sau de a-şi modifica mediul în care acţionează în scopul de a îşi prelungi existenţa.

Conform teoriei sistemelor orice organism economic este un sistem deoarece:

1. Prezintă o structură proprie constând dintr-o mulţime de elemente constitutive care interacţionează între ele pe principii funcţionale;

2. Fluxurile existente între componentele organizatorice implică resursele organismului economic. În cadrul oricărui organism economic se produc:

- fluxuri materiale (de materii prime, semifabricate, produse finite etc.)

- fluxuri financiare

- fluxuri informaţionale

Preview document

Informatică - Pagina 1
Informatică - Pagina 2
Informatică - Pagina 3
Informatică - Pagina 4
Informatică - Pagina 5
Informatică - Pagina 6
Informatică - Pagina 7
Informatică - Pagina 8
Informatică - Pagina 9
Informatică - Pagina 10
Informatică - Pagina 11
Informatică - Pagina 12
Informatică - Pagina 13
Informatică - Pagina 14
Informatică - Pagina 15
Informatică - Pagina 16
Informatică - Pagina 17
Informatică - Pagina 18
Informatică - Pagina 19
Informatică - Pagina 20
Informatică - Pagina 21
Informatică - Pagina 22
Informatică - Pagina 23
Informatică - Pagina 24
Informatică - Pagina 25
Informatică - Pagina 26
Informatică - Pagina 27
Informatică - Pagina 28
Informatică - Pagina 29
Informatică - Pagina 30
Informatică - Pagina 31
Informatică - Pagina 32
Informatică - Pagina 33
Informatică - Pagina 34
Informatică - Pagina 35
Informatică - Pagina 36
Informatică - Pagina 37
Informatică - Pagina 38
Informatică - Pagina 39
Informatică - Pagina 40
Informatică - Pagina 41
Informatică - Pagina 42
Informatică - Pagina 43
Informatică - Pagina 44
Informatică - Pagina 45
Informatică - Pagina 46
Informatică - Pagina 47
Informatică - Pagina 48
Informatică - Pagina 49
Informatică - Pagina 50
Informatică - Pagina 51
Informatică - Pagina 52
Informatică - Pagina 53
Informatică - Pagina 54
Informatică - Pagina 55
Informatică - Pagina 56
Informatică - Pagina 57
Informatică - Pagina 58
Informatică - Pagina 59
Informatică - Pagina 60
Informatică - Pagina 61
Informatică - Pagina 62
Informatică - Pagina 63
Informatică - Pagina 64
Informatică - Pagina 65
Informatică - Pagina 66
Informatică - Pagina 67
Informatică - Pagina 68
Informatică - Pagina 69
Informatică - Pagina 70
Informatică - Pagina 71
Informatică - Pagina 72
Informatică - Pagina 73
Informatică - Pagina 74
Informatică - Pagina 75
Informatică - Pagina 76
Informatică - Pagina 77
Informatică - Pagina 78
Informatică - Pagina 79
Informatică - Pagina 80
Informatică - Pagina 81
Informatică - Pagina 82
Informatică - Pagina 83
Informatică - Pagina 84
Informatică - Pagina 85
Informatică - Pagina 86
Informatică - Pagina 87
Informatică - Pagina 88
Informatică - Pagina 89
Informatică - Pagina 90
Informatică - Pagina 91
Informatică - Pagina 92
Informatică - Pagina 93
Informatică - Pagina 94
Informatică - Pagina 95
Informatică - Pagina 96
Informatică - Pagina 97
Informatică - Pagina 98
Informatică - Pagina 99
Informatică - Pagina 100
Informatică - Pagina 101
Informatică - Pagina 102
Informatică - Pagina 103
Informatică - Pagina 104
Informatică - Pagina 105
Informatică - Pagina 106
Informatică - Pagina 107
Informatică - Pagina 108
Informatică - Pagina 109
Informatică - Pagina 110
Informatică - Pagina 111
Informatică - Pagina 112
Informatică - Pagina 113
Informatică - Pagina 114
Informatică - Pagina 115
Informatică - Pagina 116
Informatică - Pagina 117
Informatică - Pagina 118
Informatică - Pagina 119
Informatică - Pagina 120

Conținut arhivă zip

  • CURS 1, 2, 3.doc
  • Curs 10.doc
  • CURS 4.doc
  • curs 5.doc
  • Curs 6 Baze de date relationale.doc
  • CURS 7.doc
  • Curs 8.doc
  • Curs 9.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Tranzitie - Enterprise Resource Planning

Introducere La inceputul secolului XXI societatile din lumea întreaga sunt în continua evolutie. Actualele schimbari economice, sociale, politice,...

Rețele de Calculatoare

Introducere Cele mai multe calculatoare sunt folosite azi în interconectare, în retele locale si de arie larga, ceea ce confera informaticii un...

Asigurarea Calitatii in Industria Software

1. Concepte generale privind calitatea Importanta calitatii produselor software este justificata prin mai multe aspecte: erorile din programele de...

Evaluare Software

Elemente generale privind definirea si evaluarea calitatii produselor din domeniul tehnologiei informatiei 1.1 Definirea conceptului de...

Analiza Sistemului Informational pentru Departamentul de Contabilitate a unei Societati Comerciale

Cunoasterea mecanismului economic Date de identificare: Denumire : S.C. Baduc S.A. Departamentul : Contabilitate. Sediu central:Str. Mr. Alex...

Infochiosc

I. Generalitati Conform HG nr. 1007/2001, administratia publica locala va fi informatizata, iar pentru acest lucru se are in vedere infiintarea de...

ERP Exman-Navision

Introducere Am ales sa facem acest proiect pentru modulul “Gestiune stocuri” intr-un sistem integrat. Acest modul, ne-am propus sa-l descriem cu...

Informatica

INTRODUCERE Informatica este stiinta care se ocupa cu studiul si elaborarea metodelor de prelucrare a informatiei cu ajutorul sistemelor automate...

Ai nevoie de altceva?