Informatică

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 38918
Mărime: 4.07MB (arhivat)
Publicat de: Leana Muntean
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Calin

Cuprins

 1. 1. PRELUCRAREA ELECTRONICĂ A DATELOR (1-1)
 2. 1.1. Date şi informaţii. Stadiile PED (1-2)
 3. 1.2. Principiile funcţionării unui calculator (1-3)
 4. 1.3. Unităţi de măsură utilizate în informatică (1-4)
 5. 1.4. Hardware şi software (1-5)
 6. 1.5. Ce este informatica? (1-6)
 7. 2. HARDWARE (2-1)
 8. 2.1. Arhitectura generală hardware(2-2)
 9. 2.2. Memoria şi microprocesorul (2-3)
 10. 2.3. Echipamente de intrare (2-5)
 11. 2.4. Echipamente de ieşire (2-6)
 12. 2.5. Echipamente de stocare (2-8)
 13. 2.6. Echipamente pentru comunicaţii în reţea (2-9)
 14. 2.7. Centru şi periferie, intrări şi ieşiri (2-10)
 15. 3. SOFTWARE
 16. 3.1. Sistemul de operare (3-2)
 17. 3.2. Windows (3-4)
 18. 3.3. Software de aplicaţie (3-15)
 19. 3.4. Pachetul integrat Microsoft Office (3-17)
 20. 3.5. Copiere şi mutare în Windows (3-20)
 21. 4. ORGANIZAREA INFORMAŢIILOR PE DISC (4-1)
 22. 4.1. Fişiere foldere (4-2)
 23. 4.2. Specificator de fişier (4-3)
 24. 4.3. Windows Explorer (4-4)
 25. 4.4. Deschiderea, închiderea şi salvarea documentelor (4-6)
 26. 5. PRELUCRAREA TEXTELOR CU MICROSOFT WORD
 27. 5.1. Prezentare generală a programului Word (5-2)
 28. 5.2. Principii generale de editare a textelor (5-3)
 29. 5.3. Formatarea caracterelor (5-5)
 30. 5.4. Formatarea paragrafelor (5-9)
 31. 5.5. Tabele (5-10)
 32. 5.6. Comenzi diverse (5-13)
 33. 6. CALCUL TABELAR CU MICROSOFT EXCEL (6-1)
 34. 6.1. Prezentare generală a programului Excel (6-2)
 35. 6.2. Comenzi de formatare (6-6)
 36. 6.3. Formule (6-9)
 37. 6.4. Copiere, mutare, umplere. Meniurile Edit şi Insert (6-15)
 38. 6.5. Referinţe relative, referinţe absolute (6-19)
 39. 6.6. Grafice (6-23)
 40. BIBLIOGRAFIE

Extras din curs

Prelucrarea electronică

a datelor

1.1 Date şi informaţii. Stadiile PED

1.2 Principiile funcţionării unui calculator

1.3 Unităţi de măsură utilizate în informatică

1.4 Hardware şi software

1.5 Ce este informatica?

Obiectivele capitolului

• Înţelegerea rolului calculatorului în sporirea eficienţei activităţii din orice domeniu.

• Descrierea principiilor elementare de funcţionare a unui calculator.

• Definirea unor unităţi de măsură utilizate în informatică.

• Definirea noţiunilor de hardware şi software

• Definirea termenului de informatică

În multe cazuri, cunoştinţele legate de calculatoare şi utilizarea acestora sunt căpătate din surse

întâmplătoare, nu neapărat corecte, iar cel care acumulează astfel de informaţii şi poate crea o imagine

eronată despre domeniu. Este, de aceea, necesară o prezentare sistematizată a elementelor de bază.

Acest capitol este punctul de start pentru explicarea structurii şi modului de funcţionare a unui

calculator. Sunt discutate principii general valabile pentru orice familie sau generaţie de calculatoare,

scopul fiind de a defini câteva elemente de bază care să permită dezvoltările din capitolele următoare.

1.1 Date şi informaţii. Stadiile PED

Impactul pe care calculatorul îl are asupra vieţii omului modern nu are nevoie de comentarii. În

prezent, primul contact cu calculatorul are loc la vârste foarte mici, adesea preşcolare. Calculatorul

intră apoi firesc în viaţa de zi cu zi a omului modern, ca televizorul sau radioul, indiferent de

activitatea de bază a acestuia.

În cel mai general sens, calculatoarele se folosesc pentru a prelucra date. O definiţie de dicţionar

pentru termenul date este: lucruri ştiute sau presupuse; fapte sau reprezentări din care pot fi derivate

concluzii. Pentru utilizarea conceptului în lumea calculatoarelor, Institutul Naţional American pentru

Standarde (American National Standards Institute - ANSI) oferă următoarea definiţie duală a datelor:

1. O reprezentare a faptelor, conceptelor, sau instrucţiunilor într-o manieră formalizată

adecvată pentru comunicare, interpretare, sau prelucrare de către om prin mijloace

automate.

2. Orice reprezentare cum ar fi litere, cifre sau cantităţi analogice căreia îi este asociată o

semnificaţie. În general, se execută operaţii asupra datelor pentru a furniza informaţii

despre o anumită entitate.

Datele constau în simboluri scrise sau stocate pe un anumit suport. Simbolurile reprezintă

anumite obiecte, idei sau valori, care transmit informaţii într-un context particular. În această discuţie

intervine două concepte, date şi informaţii, între care există legături şi deosebiri care au fost analizate

din multiple puncte de vedere. Este larg acceptată, în prezent, următoarea distincţie între date şi

informaţii:

Datele sunt forma codificată a informaţiilor.

Informaţiile sunt extrase din date şi sunt folosite pentru a rezolva probleme (în sens larg).

ANSI împreună cu Organizaţia Internaţională pentru Standarde (International Standards

Organization - ISO) au definit informaţia ca fiind semnificaţia pe care omul o asociază datelor prin

intermediul unor convenţii stabilite în reprezentarea acestora.

Consideraţiile enumerate pe scurt justifică de ce vorbim despre calculator ca fiind un sistem

pentru prelucrarea electronică datelor şi nu sistem pentru prelucrarea informaţiilor: indiferent de

cantitatea de date care se prelucrează, acestea nu pot deveni informaţii până când nu sunt interpretate

de cel care are de rezolvat problema.

Prelucrarea electronică a datelor (PED) are trei stadii care sunt ilustrate în figura 1.1.1.

INPUT procesare OUTPUT

Prelucrare Extragerea

rezultatelor

Introducerea

datelor

Fig. 1.1.1. Prelucrarea electronica a datelor

Într-o anumită perioadă din istoria dezvoltării tehnologiei calculatoarelor, cele trei stadii

constituiau etape distincte ale unui proces liniar care se desfăşura chiar în succesiunea indicată în

figura 1.1.1. Această perioadă a durat în ţările avansate până la sfârşitul anilor şaptezeci, iar în

România până la mijlocul anilor optzeci şi avea ca element caracteristic faptul că utilizatorii

calculatorului nu aveau contact nemijlocit cu calculatorul pentru a introduce date în prelucrare şi

pentru a extrage rezultatele. Un calculator al acelei epoci ocupa o întreagă sală climatizătă, iar într-un

oraş important existau câteva calculatoare. Ele se aflau în centre de calcul electronic la care cei

interesaţi, în special unităţi economice, îşi aduceau datele pentru a fi prelucrate. Suportul pe care erau

codificate datele de prelucrat erau cartelele perforate , fiecare coloană de perforaţii reprezentând un

cod. Pachetele de date erau preluate prin serviciul de relaţii cu beneficiarii şi introduse în prelucrare.

Urma procesare propriu-zisă, iar rezultatele prelucrării erau tipărite pe hârtie şi predate beneficiarului

tot prin serviciul de relaţii. În cazul în care, din analizarea rezultatelor, se consta că în setul de date de

intrare se strecuraseră erori, cartelele respective erau perforate din nou, iar lanţul de prelucrare trebuia

reluat. De aceea, prelucrarea datelor referitoare la o anumită problemă, de exemplu calculul salariilor

pentru o mare unitate industrială, putea dura câteva zile.

Preview document

Informatică - Pagina 1
Informatică - Pagina 2
Informatică - Pagina 3
Informatică - Pagina 4
Informatică - Pagina 5
Informatică - Pagina 6
Informatică - Pagina 7
Informatică - Pagina 8
Informatică - Pagina 9
Informatică - Pagina 10
Informatică - Pagina 11
Informatică - Pagina 12
Informatică - Pagina 13
Informatică - Pagina 14
Informatică - Pagina 15
Informatică - Pagina 16
Informatică - Pagina 17
Informatică - Pagina 18
Informatică - Pagina 19
Informatică - Pagina 20
Informatică - Pagina 21
Informatică - Pagina 22
Informatică - Pagina 23
Informatică - Pagina 24
Informatică - Pagina 25
Informatică - Pagina 26
Informatică - Pagina 27
Informatică - Pagina 28
Informatică - Pagina 29
Informatică - Pagina 30
Informatică - Pagina 31
Informatică - Pagina 32
Informatică - Pagina 33
Informatică - Pagina 34
Informatică - Pagina 35
Informatică - Pagina 36
Informatică - Pagina 37
Informatică - Pagina 38
Informatică - Pagina 39
Informatică - Pagina 40
Informatică - Pagina 41
Informatică - Pagina 42
Informatică - Pagina 43
Informatică - Pagina 44
Informatică - Pagina 45
Informatică - Pagina 46
Informatică - Pagina 47
Informatică - Pagina 48
Informatică - Pagina 49
Informatică - Pagina 50
Informatică - Pagina 51
Informatică - Pagina 52
Informatică - Pagina 53
Informatică - Pagina 54
Informatică - Pagina 55
Informatică - Pagina 56
Informatică - Pagina 57
Informatică - Pagina 58
Informatică - Pagina 59
Informatică - Pagina 60
Informatică - Pagina 61
Informatică - Pagina 62
Informatică - Pagina 63
Informatică - Pagina 64
Informatică - Pagina 65
Informatică - Pagina 66
Informatică - Pagina 67
Informatică - Pagina 68
Informatică - Pagina 69
Informatică - Pagina 70
Informatică - Pagina 71
Informatică - Pagina 72
Informatică - Pagina 73
Informatică - Pagina 74
Informatică - Pagina 75
Informatică - Pagina 76
Informatică - Pagina 77
Informatică - Pagina 78
Informatică - Pagina 79
Informatică - Pagina 80
Informatică - Pagina 81
Informatică - Pagina 82
Informatică - Pagina 83
Informatică - Pagina 84
Informatică - Pagina 85
Informatică - Pagina 86
Informatică - Pagina 87
Informatică - Pagina 88
Informatică - Pagina 89
Informatică - Pagina 90
Informatică - Pagina 91
Informatică - Pagina 92
Informatică - Pagina 93
Informatică - Pagina 94
Informatică - Pagina 95
Informatică - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Informatica.pdf

Alții au mai descărcat și

Hardware și Software

Din punct de vedere structural, pornind de la diferetierea modulelor fizice si logice, calculatorul electronic are doua componente: HARDWARE(pe...

Arhitectura calculatoarelor - configurația hardware a unui PC compatibil IBM

CAPITOLUL I CONFIGURATIA HARDWARE A UNUI P.C. COMPATIBIL I.B.M. Configuratia unui PC compatibil IBM Introducere Au trecut mai bine de doua...

Curs IT

1. HARDWARE (HARD): Reprezinta totalitatea componentelor materiale ale unui sistem informatic. 2. SOFTWARE (SOFT): Reprezinta totalitatea...

Proiectarea Algoritmilor

1. INTRODUCERE ÎN PROIECTAREA ALGORITMILOR 1.1. Definiţii Un algoritm este o metodă de rezolvare pas cu pas a problemelor. O problemă este...

Curs Pachete Software

Pachete software– noţiuni de bază 2. Elemente constitutive ale software-ului de aplicaţie 3. Clasificarea produselor program 4. Criterii de...

Noțiuni de Teoria Informației

Reprezentarea cunoaşterii prin cadre şi scenarii Reprezentarea cunoaşterii prin cadre Se ştie că oamenii nu interpretează noile situaţii...

Bazele inteligenței artificiale

In rezolvarea problemelor utilizind strategii de cautare neinformata numarul de stari investigate inainte de a gasi o solutie poate ajunge...

Sisteme Avansate de Baze de Date

Ne vom referi la urmatoarele categorii de baze de date: - Baze de date relationale - Baze de date active, - Baze de date deductive - Baze de...

Te-ar putea interesa și

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1. Sisteme informatice în economie Societatea zilelor noastre se bucură de un timp al informatizării, informatizare...

Realizarea unui sistem informatic în PHP și MySQL - agenție de plasare

Introducere Proiectul cu Tema : Realizarea unei pagin web interactive la firma Agenţia Cronos utlizând PHP si MySQL a fost realizată în urma...

Aplicație informatică pentru casele de schimb

INTRODUCERE Aceasta lucrare de licenta se refera la gestiunea miscarilor de valute ce au loc la o casa de schimb valutar, unde dupa cum se stie au...

Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI

INTRODUCERE Teza de licenţă are ca temă: „Subsistemul informatic privind evidenţa resurselor umane în cadrul Ministerului Afacerilor Interne” şi...

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale

Introducere Tranziţia ţării noastre spre economia de piaţă impune adaptări corespunzătoare în organizarea şi conducerea contabilităţii agenţilor...

Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei Creditul provine de la latinul "kreditum" (împrumut, datorie). În acelaşi timp, "kreditum" se traduce ca "cred",...

Auditul Sistemelor Informatice

INTRODUCERE Societatea informationala determina o crestere dramatica a dependentei tuturor domeniilor vietii economico-sociale de tehnnologiile...

Ai nevoie de altceva?