Informatica - Cursuri pentru Fox Pro

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 215 în total
Cuvinte : 53325
Mărime: 517.26KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Panait Razvan
laboratoarele de informatica pentru semestrul al doilea, an I - Facultatea de Management - USAMV

Extras din document

I. Noţiuni, concepte şi metode utilizate în organizarea datelor

Datele constituie materializarea, reprezentarea simbolică a informaţiilor (prin semne, litere, cifre) într-o formă convenţională (scrisă, vorbită, luminoasă, semne grafice, desene) convenabilă unei comunicări. Datele reprezintă „materia primă“ din care, după o serie de operaţiuni efectuate de către oameni sau echipamente specifice, se obţin informaţii.

Informaţia reprezintă „semnificaţia ce poate fi desprinsă dintr-un ansamblu de date, pe baza asociaţiilor dintre acestea“, este deci partea utilizabilă dintr-un ansamblu de date. Informaţiile furnizează răspunsuri la întrebări de genul „cine“, „unde“, „când“

Pentru obţinerea informaţiilor se desfãşoară mai multe activităţi, grupate sub numele de proces informaţional, dintre care amintim:

- identificarea, culegerea sau înregistrarea datelor;

- pregătirea datelor – cuprinde ansamblul activităţilor de filtrare, codificare, clasificare, conversie, selectare;

- prelucrarea datelor;

- memorarea datelor pe diverse medii în vederea refolosirii lor;

- comunicarea sau raportarea informaţiilor către utilizatorii lor.

Sistemul informatic este definit ca ansamblul mijloacelor (tehnice, umane, financiare) şi al metodelor specifice prin care se asigură desfăşurarea procesului informaţional, având ca obiectiv obţinerea informaţiilor necesare conducerii unei activităţi.

Colecţia de date reprezintă un ansamblu de date care se referã la acelaşi fenomen, obiect sau situaţie. Între componentele unei colecţii de date, ca şi între colecţii, pot fi identificate sau, eventual, pot fi introduse relaţii care să determine pe mulţimea respectivă o anumită structură, adică un anumit mod de ordonare care să faciliteze prelucrarea. Relaţiile pot fi unidirecţionale sau bidirecţionale. O relaţie unidirecţională poate determina obţinerea unei valori sau a mai multora din componenta legată plecând numai de la o componentă (părinte); o relaţie bidirecţionalã determină obţinerea aceloraşi date sau valori plecând de la ambele colecţii.

O colecţie de date pe care s-au definit anumite relaţii şi căreia îi este specific un anumit mecanism de selecţie şi identificare a componentelor constituie o structură de date. Mecanismul de selecţie a unei structuri de date este implementat de obicei în programele de prelucrare a datelor respective, la nivelul sistemului de operare, al sistemului de gestiune sau al programelor aplicative.

Operaţii generale asupra unei structuri de date:

- creare (memorarea pe suport a datelor);

- consultare (acces la elementele structurii pentru prelucrarea valorilor);

- actualizare (inserare, ştergere sau corecţie a valorilor);

- copiere (duplicarea structurii pe un alt suport, în general);

- ventilare (desfacerea structurii în două sau mai multe structuri);

- fuzionare (combinarea a două sau mai multe structuri);

- sortarea (aranjarea elementelor structurii dupã anumite criterii).

Componentele unei structuri de date pot să fie de acelaşi tip (structura este omogenă) sau de tipuri diferite (structură neomogenă).

Operaţiile (operatorii) aplicate asupra unei structuri de date pot să-i afecteze valorile şi/sau structura. Dacă o structură de date îşi modifică structura, este numită dinamică. Spre deosebire de acestea, structurile statice au acelaşi număr de componente şi în aceeaşi ordine pe tot parcursul existenţei lor.

Definirea structurilor de date necesare într-o aplicaţie este o activitate complexă, care condiţionează în mare măsură necesarul de memorie, precum şi viteza de prelucrare şi uneori chiar efortul de proiectare şi implementare. Pentru realizarea ei trebuie să se ţină seama de o serie de factori, dintre care:

- volumul datelor;

- operaţiile de prelucrare şi frecvenţa lor (în special operaţiile de actualizare);

- indicele de activitate pe operaţii – se defineşte ca raport între numărul de componente ale structurii utilizate într-o operaţie şi numărul de componente explorate pentru aceasta. El determină timpul de acces. Dacă indicele este mare (peste 0,8), atunci accesul poate fi secvenţial. Valorile mici ale indicelui implică un acces direct.

- durata de viaţă a structurii;

- utilizarea raţională a spaţiului de memorie (comprimare, blocare, segmentare, combinarea diferitelor forme de reprezentare);

- complexitatea programării;

- asigurarea integrităţii datelor (alegerea structurii care permite protecţia împotriva distrugerilor accidentale şi posibilitatea refacerii datelor).

Evoluţia structurilor de date

Organizarea datelor a parcurs mai multe etape pornind de la fişiere, apoi sisteme de fişiere, până la baze de date.

Etapa I - Fişiere pe aplicaţii

- primele forme de organizare a datelor au fost fişierele secvenţiale pe bandă magnetică.

- odată cu folosirea suportului adresabil – discul magnetic – au apărut fişierele cu acces direct (indexate, selective).

- gestiunea fişierelor era asigurată printr-un sistem specilizat numit SGF (sistemul de gestiune a fişierelor) existent în orice sistem de operare, care folosea limbaje clasice precum Cobol sau Fortran.

- programele utilizatorilor conţineau în mod explicit referiri la suportul, forma de organizare şi modul de acces al fişierului de lucru (datele aveau sens şi puteau fi accesate numai din aplicaţiile-program). Era un mare dezavantaj, pentru că orice modificare a structurii şi organizării datelor pe suportul fizic conduce la modificarea tuturor aplicaţiilor care le folosesc.

- fiecare aplicaţie informatică dintr-o instituţie era proiectată într-o manieră individualistă şi viza automatizarea unei anumite activităţi. În vederea creşterii vitezei de răspuns, aplicaţia îşi aducea în fişierele proprii toate datele de care avea nevoie, ignorând faptul că, poate, aceleaşi date erau culese, selectate şi prelucrate şi de alte aplicaţii. De aici, a apărut fenomenul de redundanţă a datelor şi efectele sale nedorite: creşterea nejustificată a costurilor de întreţinere a fişierelor de date şi, mai ales, pericolul inconsistenţei datelor (datorită omiterii actualizării datelor în toate locurile unde acestea apăreau).

Etapa II - Sisteme de fişiere

- s-a adoptat gestiunea comună a fişierelor de către toate aplicaţiile informatice care aveau legături funcţionale bine stabilite între ele.

- apare structurarea datelor în fişiere integrate sau sisteme de fişiere, însă acest pas nu a rezolvat problema independenţei programelor de aplicaţii de modul de organizare a datelor.

- soluţia acestei probleme fost detaşarea din programul de aplicaţii a descrierii fişierelor şi a legăturilor dintre ele. Astfel au apãrut primele baze de date.

Preview document

Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 1
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 2
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 3
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 4
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 5
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 6
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 7
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 8
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 9
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 10
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 11
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 12
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 13
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 14
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 15
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 16
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 17
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 18
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 19
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 20
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 21
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 22
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 23
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 24
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 25
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 26
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 27
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 28
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 29
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 30
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 31
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 32
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 33
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 34
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 35
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 36
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 37
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 38
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 39
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 40
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 41
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 42
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 43
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 44
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 45
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 46
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 47
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 48
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 49
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 50
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 51
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 52
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 53
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 54
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 55
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 56
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 57
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 58
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 59
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 60
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 61
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 62
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 63
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 64
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 65
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 66
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 67
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 68
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 69
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 70
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 71
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 72
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 73
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 74
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 75
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 76
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 77
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 78
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 79
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 80
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 81
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 82
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 83
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 84
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 85
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 86
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 87
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 88
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 89
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 90
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 91
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 92
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 93
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 94
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 95
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 96
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 97
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 98
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 99
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 100
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 101
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 102
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 103
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 104
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 105
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 106
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 107
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 108
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 109
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 110
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 111
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 112
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 113
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 114
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 115
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 116
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 117
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 118
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 119
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 120
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 121
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 122
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 123
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 124
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 125
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 126
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 127
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 128
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 129
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 130
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 131
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 132
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 133
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 134
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 135
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 136
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 137
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 138
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 139
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 140
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 141
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 142
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 143
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 144
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 145
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 146
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 147
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 148
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 149
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 150
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 151
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 152
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 153
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 154
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 155
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 156
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 157
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 158
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 159
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 160
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 161
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 162
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 163
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 164
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 165
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 166
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 167
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 168
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 169
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 170
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 171
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 172
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 173
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 174
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 175
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 176
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 177
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 178
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 179
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 180
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 181
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 182
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 183
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 184
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 185
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 186
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 187
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 188
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 189
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 190
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 191
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 192
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 193
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 194
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 195
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 196
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 197
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 198
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 199
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 200
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 201
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 202
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 203
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 204
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 205
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 206
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 207
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 208
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 209
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 210
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 211
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 212
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 213
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 214
Informatica - Cursuri pentru Fox Pro - Pagina 215

Conținut arhivă zip

 • Informatica - Cursuri pentru Fox Pro
  • curs 1.doc
  • curs 2.doc
  • curs 3.doc
  • curs 4.doc
  • curs 5.doc
  • curs 6.doc
  • curs 7.doc
  • curs 8.doc
  • LIMBAJUL F.doc

Alții au mai descărcat și

Casa de Schimb Valutar

Descrierea limbajului FoxPro 1. Scurt istoric Memorarea si prelucrarea datelor dateaza inca din antichitate, odata cu aparitia primelor abacuri,...

Program pentru Evidența unei Firme de Televiziune prin Cablu

CAPITOLUL 1 DESCRIEREA PROGRAMULUI Programul, scris în FOX PRO, este folosit pentru evidenţa unei firme de televiziune prin cablu. Odată apelat...

Firewall

Firewall-uri de filtrare a pachetelor (Packet Filtering Firewalls) Firewall-urile de tip filtru de pachete sunt firewall-uri care pentru fiecare...

Farmacie - Fox Pro

1 INTRODUCRE IN FOXPRO 1.1 NOTIUNEA DE BAZA DE DATE Una din caracteristicile ultimilor ani este explozia informationala. Volumul imens de...

Retele de Calculatoare

INTRODUCERE Din punct de vedere fiziologic, sunetul constituie senzaţia produsă asupra organului auditiv de către vibraţiile materiale ale...

Subsistem Informatic privind Automatizarea Evidenței Situației Demografice în Cadrul Direcției Sănătate Publică din Județul Ungheni

Introducere Orice comunitate care doreşte să se integreze într-o societate modernă trebuie să răspundă astăzi, în primul rînd la întrebarea:...

Windows Vista

Lucrul la Windows Vista a inceput chiar inainte de lansarea Windows XP, in Mai 2001. Pe atunci, viitorul Vista avea nume de cod “Longhorn”. Acest...

Proiectarea unei Baze de Date în Visual Fox Pro

Proiectarea unei baze de date in Visual FoxPro 1. Introducere Aplicatia a fost realizata folosind un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD)...

Ai nevoie de altceva?