Informatică în Transport

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 11 fișiere: doc, pdf
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 20529
Mărime: 4.69MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Rolul unui sistem de achiziţie de date

•Un sistem de achiziţie de date culege informaţiile necesare cunoaşterii şi conducerii unui proces industrial şi le prelucrează în vederea exploatării.

•Starea procesului industrial este caracterizată în fiecare moment de valori ale unui anumit număr de parametri fizico-chimici. Atribuirea unei valori numerice unei mărimi fizice sau chimice se realizează pe baza procesului de măsurare.

Sistem de achizi istem achiziţţie de date pentru mai multe mărimiie mărimi, , ssituaituaţţie specifică ie majoritămajorităţţii proceselor industrialeii industriale

Structura de bază a unui sistem de achiziţie de date trebuie să asigureîndeplinirea unei serii de funcţiuni:

•extragerea informaţiilor referitoare la mărimile din proces şi convertirea acestora în semnale electrice, prin intermediul traductoarelor şi al blocurilor de condiţionare a semnalului;

•tratamentul analogic al semnalului, cu rol de a curăţa semnalul de zgomot şi paraziţi: amplificare şi filtrare;

•selecţia semnalului util din mulţimea semnalelor disponibile, prin intermediul multiplexării;

•conversia semnalului sub formă numerică, prin intermediul blocului de eşantionare-blocare şi al convertorului A/D;

•coordonareaşiconducereaacestoroperaţii, asiguratăde calculator.

În plus, calculatorul poate efectua diverse prelucrări asupra semnalelornumerice rezultate, în vederea facilitării exploatării acestora sau a corecţieierorilor specifice aparaturii utilizate (compensarea derivei termice, autoetalonare etc.).Condiţiile de utilizare a sistemului pot necesita adăugarea de funcţiuni suplimentare, cum ar fi

transmiterea la distanţă, prin linie bifilară, după conversia tensiune-frecvenţă sau tensiune-intensitate, prin emisie de unde hertziene, realizată în general prin modularea frecvenţei sau cu impulsuri modulate, sau prin fibră optică, după conversia semnalului electric în semnal optic.

Conditiiimpuse

Proiectarea unui sistem de achizi achiziţţie de date trebuie să conducă la satisfacerea condiie condiţţiilor impuse de iilor aplicaaplicaţţia specifică ia şi definite i în caietul de sarcini.

n În principal, aceste condiţii se referă la domeniul maxim de măsurare, precizie, rezoluţie, rapiditate, frecvenţă de eşantionare şi timpul de scrutare.

•Domeniul maxim de măsuraree definit ca fiind diferenţa dintre valorile mmaxşi mmin care pot fi măsurate. S-a notat cu „m” mărimea măsurandului.

Dm= mmax -mmin

•Precizia unui sistem se exprimă prin intermediul incertitudinii de măsurare care afectează rezultatul, notată cu δM.

•Această incertitudine poate fi doar estimată. Valoarea adevărată se înscrie în intervalul M ±δM, unde M reprezintă rezultatul furnizat de către sistem.

•Eroarea relativă a SAD se notează cu εpşi se defineşte:

εp = δM/(Mmax -Mmin)

•Rezoluţiase defineşte ca fiind variaţia minimă Δm a mărimii măsurandului care produce o variaţie ΔMa valorii M măsurate. Rezoluţia specifică numărul de valori distincte care pot fi asociate măsurandului pe domeniul maxim de măsurare.

•Rapiditatea caracterizează capacitatea dispozitivului de a răspunde la variaţiile în timp ale măsurandului.

•Frecvenţa de eşantionare trebuie să respecte condiţia Nyquist:

Fe ≥2Fh

Preview document

Informatică în Transport - Pagina 1
Informatică în Transport - Pagina 2
Informatică în Transport - Pagina 3
Informatică în Transport - Pagina 4
Informatică în Transport - Pagina 5
Informatică în Transport - Pagina 6
Informatică în Transport - Pagina 7
Informatică în Transport - Pagina 8
Informatică în Transport - Pagina 9
Informatică în Transport - Pagina 10
Informatică în Transport - Pagina 11
Informatică în Transport - Pagina 12
Informatică în Transport - Pagina 13
Informatică în Transport - Pagina 14
Informatică în Transport - Pagina 15
Informatică în Transport - Pagina 16
Informatică în Transport - Pagina 17
Informatică în Transport - Pagina 18
Informatică în Transport - Pagina 19
Informatică în Transport - Pagina 20
Informatică în Transport - Pagina 21
Informatică în Transport - Pagina 22
Informatică în Transport - Pagina 23
Informatică în Transport - Pagina 24
Informatică în Transport - Pagina 25
Informatică în Transport - Pagina 26
Informatică în Transport - Pagina 27
Informatică în Transport - Pagina 28
Informatică în Transport - Pagina 29
Informatică în Transport - Pagina 30
Informatică în Transport - Pagina 31
Informatică în Transport - Pagina 32
Informatică în Transport - Pagina 33
Informatică în Transport - Pagina 34
Informatică în Transport - Pagina 35
Informatică în Transport - Pagina 36
Informatică în Transport - Pagina 37
Informatică în Transport - Pagina 38
Informatică în Transport - Pagina 39
Informatică în Transport - Pagina 40
Informatică în Transport - Pagina 41
Informatică în Transport - Pagina 42
Informatică în Transport - Pagina 43
Informatică în Transport - Pagina 44
Informatică în Transport - Pagina 45
Informatică în Transport - Pagina 46
Informatică în Transport - Pagina 47
Informatică în Transport - Pagina 48
Informatică în Transport - Pagina 49
Informatică în Transport - Pagina 50
Informatică în Transport - Pagina 51
Informatică în Transport - Pagina 52
Informatică în Transport - Pagina 53
Informatică în Transport - Pagina 54
Informatică în Transport - Pagina 55
Informatică în Transport - Pagina 56
Informatică în Transport - Pagina 57
Informatică în Transport - Pagina 58
Informatică în Transport - Pagina 59
Informatică în Transport - Pagina 60
Informatică în Transport - Pagina 61
Informatică în Transport - Pagina 62
Informatică în Transport - Pagina 63
Informatică în Transport - Pagina 64
Informatică în Transport - Pagina 65
Informatică în Transport - Pagina 66
Informatică în Transport - Pagina 67
Informatică în Transport - Pagina 68
Informatică în Transport - Pagina 69
Informatică în Transport - Pagina 70
Informatică în Transport - Pagina 71
Informatică în Transport - Pagina 72
Informatică în Transport - Pagina 73
Informatică în Transport - Pagina 74
Informatică în Transport - Pagina 75
Informatică în Transport - Pagina 76
Informatică în Transport - Pagina 77
Informatică în Transport - Pagina 78
Informatică în Transport - Pagina 79
Informatică în Transport - Pagina 80
Informatică în Transport - Pagina 81
Informatică în Transport - Pagina 82
Informatică în Transport - Pagina 83
Informatică în Transport - Pagina 84
Informatică în Transport - Pagina 85
Informatică în Transport - Pagina 86
Informatică în Transport - Pagina 87
Informatică în Transport - Pagina 88
Informatică în Transport - Pagina 89
Informatică în Transport - Pagina 90
Informatică în Transport - Pagina 91
Informatică în Transport - Pagina 92
Informatică în Transport - Pagina 93
Informatică în Transport - Pagina 94
Informatică în Transport - Pagina 95
Informatică în Transport - Pagina 96
Informatică în Transport - Pagina 97
Informatică în Transport - Pagina 98
Informatică în Transport - Pagina 99
Informatică în Transport - Pagina 100
Informatică în Transport - Pagina 101
Informatică în Transport - Pagina 102
Informatică în Transport - Pagina 103
Informatică în Transport - Pagina 104
Informatică în Transport - Pagina 105
Informatică în Transport - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Prezentare Curs 1 sistem de achizitii de date.pdf
 • Prezentare Curs 2 Labview Introducere.pdf
 • Prezentare Curs 3 notiuni de baza.pdf
 • Prezentare Curs 4 Labview Meniuri.pdf
 • Prezentare Curs 5 Structuri de programare.pdf
 • Prezentare curs 6 tipul de date tablou (array).pdf
 • Prezentare curs 7 tipul de date cluster.pdf
 • Prezentare curs 8 Elemente grafice.pdf
 • Prezentare Curs 9 Elemente definite.pdf
 • probleme transport de rezolv.doc
 • Subiecte.doc

Alții au mai descărcat și

Programare Orientata pe Obiect C++

1. INTRODUCERE ÎN C++ Exista limbaje concepute strict pe baza conceptelor programării orientate pe obiecte (POO), de exemplu Simula sau Smalltalk....

Structuri de Date

CURS 1. - STRUCTURI DE DATE Scop : prezentarea celor mai importante structuri de date ce pot fi utilizate pentru modelarea datelor din aplicatii....

Securitatea Informationala a Business-ului

Lecţia 1 Introducere în securitatea informaţională 1.Informaţia ca obiect de valoare şi protecţie 4 2.Conceptele de bază ale Securităţii...

Algoritmi

ETAPELE REZOLVARII UNEI PROBLEME ALGORITMUL – reprezintă o succesiune finită şi ordonată de operaţii univoc determinate, efectuate mecanic, care...

Microprocesoare - Sisteme cu Microprocesoare

1.1 Noţiuni generale Orice calculator, indiferent de mărime, incorporează trei componente de bază: - unitatea centrala de prelucrare (CPU),...

Administrare Retele de Calculatoare

ELEMENTELE COMPONENTE ALE UNUI SISTEM DE CALCUL Monitorul Este o periferica de iesire/intrare si este caracterizat prin: - Diagonala ecranului...

Protectia si Securitatea Sistemelor Informationale

IMPLEMENTAREA SISTEMELOR este procesul de instalare a echipamentelor şi softului în vederea finalizării sistemului şi dării lui în funcţiune....

Circuite Logice Programabile

1. Recapitulare noţiuni de descriere în VHDL, sinteză şi implementare în circuitele logice programabile 1. 1. Introducere VHDL-ul este un limbaj...

Ai nevoie de altceva?