Informatică în Transport

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 11 fișiere: doc, pdf
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 20529
Mărime: 4.69MB (arhivat)
Publicat de: Dorinel Gherasim
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Rolul unui sistem de achiziţie de date

•Un sistem de achiziţie de date culege informaţiile necesare cunoaşterii şi conducerii unui proces industrial şi le prelucrează în vederea exploatării.

•Starea procesului industrial este caracterizată în fiecare moment de valori ale unui anumit număr de parametri fizico-chimici. Atribuirea unei valori numerice unei mărimi fizice sau chimice se realizează pe baza procesului de măsurare.

Sistem de achizi istem achiziţţie de date pentru mai multe mărimiie mărimi, , ssituaituaţţie specifică ie majoritămajorităţţii proceselor industrialeii industriale

Structura de bază a unui sistem de achiziţie de date trebuie să asigureîndeplinirea unei serii de funcţiuni:

•extragerea informaţiilor referitoare la mărimile din proces şi convertirea acestora în semnale electrice, prin intermediul traductoarelor şi al blocurilor de condiţionare a semnalului;

•tratamentul analogic al semnalului, cu rol de a curăţa semnalul de zgomot şi paraziţi: amplificare şi filtrare;

•selecţia semnalului util din mulţimea semnalelor disponibile, prin intermediul multiplexării;

•conversia semnalului sub formă numerică, prin intermediul blocului de eşantionare-blocare şi al convertorului A/D;

•coordonareaşiconducereaacestoroperaţii, asiguratăde calculator.

În plus, calculatorul poate efectua diverse prelucrări asupra semnalelornumerice rezultate, în vederea facilitării exploatării acestora sau a corecţieierorilor specifice aparaturii utilizate (compensarea derivei termice, autoetalonare etc.).Condiţiile de utilizare a sistemului pot necesita adăugarea de funcţiuni suplimentare, cum ar fi

transmiterea la distanţă, prin linie bifilară, după conversia tensiune-frecvenţă sau tensiune-intensitate, prin emisie de unde hertziene, realizată în general prin modularea frecvenţei sau cu impulsuri modulate, sau prin fibră optică, după conversia semnalului electric în semnal optic.

Conditiiimpuse

Proiectarea unui sistem de achizi achiziţţie de date trebuie să conducă la satisfacerea condiie condiţţiilor impuse de iilor aplicaaplicaţţia specifică ia şi definite i în caietul de sarcini.

n În principal, aceste condiţii se referă la domeniul maxim de măsurare, precizie, rezoluţie, rapiditate, frecvenţă de eşantionare şi timpul de scrutare.

•Domeniul maxim de măsuraree definit ca fiind diferenţa dintre valorile mmaxşi mmin care pot fi măsurate. S-a notat cu „m” mărimea măsurandului.

Dm= mmax -mmin

•Precizia unui sistem se exprimă prin intermediul incertitudinii de măsurare care afectează rezultatul, notată cu δM.

•Această incertitudine poate fi doar estimată. Valoarea adevărată se înscrie în intervalul M ±δM, unde M reprezintă rezultatul furnizat de către sistem.

•Eroarea relativă a SAD se notează cu εpşi se defineşte:

εp = δM/(Mmax -Mmin)

•Rezoluţiase defineşte ca fiind variaţia minimă Δm a mărimii măsurandului care produce o variaţie ΔMa valorii M măsurate. Rezoluţia specifică numărul de valori distincte care pot fi asociate măsurandului pe domeniul maxim de măsurare.

•Rapiditatea caracterizează capacitatea dispozitivului de a răspunde la variaţiile în timp ale măsurandului.

•Frecvenţa de eşantionare trebuie să respecte condiţia Nyquist:

Fe ≥2Fh

Preview document

Informatică în Transport - Pagina 1
Informatică în Transport - Pagina 2
Informatică în Transport - Pagina 3
Informatică în Transport - Pagina 4
Informatică în Transport - Pagina 5
Informatică în Transport - Pagina 6
Informatică în Transport - Pagina 7
Informatică în Transport - Pagina 8
Informatică în Transport - Pagina 9
Informatică în Transport - Pagina 10
Informatică în Transport - Pagina 11
Informatică în Transport - Pagina 12
Informatică în Transport - Pagina 13
Informatică în Transport - Pagina 14
Informatică în Transport - Pagina 15
Informatică în Transport - Pagina 16
Informatică în Transport - Pagina 17
Informatică în Transport - Pagina 18
Informatică în Transport - Pagina 19
Informatică în Transport - Pagina 20
Informatică în Transport - Pagina 21
Informatică în Transport - Pagina 22
Informatică în Transport - Pagina 23
Informatică în Transport - Pagina 24
Informatică în Transport - Pagina 25
Informatică în Transport - Pagina 26
Informatică în Transport - Pagina 27
Informatică în Transport - Pagina 28
Informatică în Transport - Pagina 29
Informatică în Transport - Pagina 30
Informatică în Transport - Pagina 31
Informatică în Transport - Pagina 32
Informatică în Transport - Pagina 33
Informatică în Transport - Pagina 34
Informatică în Transport - Pagina 35
Informatică în Transport - Pagina 36
Informatică în Transport - Pagina 37
Informatică în Transport - Pagina 38
Informatică în Transport - Pagina 39
Informatică în Transport - Pagina 40
Informatică în Transport - Pagina 41
Informatică în Transport - Pagina 42
Informatică în Transport - Pagina 43
Informatică în Transport - Pagina 44
Informatică în Transport - Pagina 45
Informatică în Transport - Pagina 46
Informatică în Transport - Pagina 47
Informatică în Transport - Pagina 48
Informatică în Transport - Pagina 49
Informatică în Transport - Pagina 50
Informatică în Transport - Pagina 51
Informatică în Transport - Pagina 52
Informatică în Transport - Pagina 53
Informatică în Transport - Pagina 54
Informatică în Transport - Pagina 55
Informatică în Transport - Pagina 56
Informatică în Transport - Pagina 57
Informatică în Transport - Pagina 58
Informatică în Transport - Pagina 59
Informatică în Transport - Pagina 60
Informatică în Transport - Pagina 61
Informatică în Transport - Pagina 62
Informatică în Transport - Pagina 63
Informatică în Transport - Pagina 64
Informatică în Transport - Pagina 65
Informatică în Transport - Pagina 66
Informatică în Transport - Pagina 67
Informatică în Transport - Pagina 68
Informatică în Transport - Pagina 69
Informatică în Transport - Pagina 70
Informatică în Transport - Pagina 71
Informatică în Transport - Pagina 72
Informatică în Transport - Pagina 73
Informatică în Transport - Pagina 74
Informatică în Transport - Pagina 75
Informatică în Transport - Pagina 76
Informatică în Transport - Pagina 77
Informatică în Transport - Pagina 78
Informatică în Transport - Pagina 79
Informatică în Transport - Pagina 80
Informatică în Transport - Pagina 81
Informatică în Transport - Pagina 82
Informatică în Transport - Pagina 83
Informatică în Transport - Pagina 84
Informatică în Transport - Pagina 85
Informatică în Transport - Pagina 86
Informatică în Transport - Pagina 87
Informatică în Transport - Pagina 88
Informatică în Transport - Pagina 89
Informatică în Transport - Pagina 90
Informatică în Transport - Pagina 91
Informatică în Transport - Pagina 92
Informatică în Transport - Pagina 93
Informatică în Transport - Pagina 94
Informatică în Transport - Pagina 95
Informatică în Transport - Pagina 96
Informatică în Transport - Pagina 97
Informatică în Transport - Pagina 98
Informatică în Transport - Pagina 99
Informatică în Transport - Pagina 100
Informatică în Transport - Pagina 101
Informatică în Transport - Pagina 102
Informatică în Transport - Pagina 103
Informatică în Transport - Pagina 104
Informatică în Transport - Pagina 105
Informatică în Transport - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Prezentare Curs 1 sistem de achizitii de date.pdf
 • Prezentare Curs 2 Labview Introducere.pdf
 • Prezentare Curs 3 notiuni de baza.pdf
 • Prezentare Curs 4 Labview Meniuri.pdf
 • Prezentare Curs 5 Structuri de programare.pdf
 • Prezentare curs 6 tipul de date tablou (array).pdf
 • Prezentare curs 7 tipul de date cluster.pdf
 • Prezentare curs 8 Elemente grafice.pdf
 • Prezentare Curs 9 Elemente definite.pdf
 • probleme transport de rezolv.doc
 • Subiecte.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme de Fișiere

SISTEME DE FISIERE Un sistem de administrare al fisierelor consta într-o asociatie de date abstracte necesare pentru memorarea, organizarea...

Curs IT

1. HARDWARE (HARD): Reprezinta totalitatea componentelor materiale ale unui sistem informatic. 2. SOFTWARE (SOFT): Reprezinta totalitatea...

Programul CorelDRAW

CorelDRAW! este unul dintre cele mai puternice programe de grafica vectoriala aflate la ora actuala pe piata. Ajuns la a saptea editie, el permite...

Proiectarea bazelor de date

Capitolul I - Informatii generale Cunostinte anterioare necesare: - Notiuni fundamentale de baze de date - Structuri de date Notiuni abordate...

Tutorial Corel Draw

Pachetul COREL DRAW Structura si obiective Modulul 1 1 ora teorie – 2 ore practica Obiective Cunoasterea si utilizarea corecta a elementelor...

Curs HTML

Curs – Programare WEB Curs – 1 Elemente de baza Pentru inceput sa descoperim originea abrevierii HTML - Hypertext Markup Language . Acest limbaj...

Partiționarea și formatarea HDD

In aceasta sectiune vor fi prezentate pe scurt citeva date despre functionarea hardiscului, ca si despre pregatirea acestuia pentru stocarea de...

Curs Excel

Deplasarea prin foi Deplasarea dintr-o foaie in alta se face cu clic cu mouse-ul pe eticheta foii dorite. Deplasarea prin celule Va puteti...

Te-ar putea interesa și

Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport

Introducere Progresul tehnico-economic la etapa actuală cuprinde o sferă din ce în ce mai largă a activităţii umane, influienţînd deci şi modul în...

Combaterea infracționalității informatice în România

INTRODUCERE Reţelele de comunicaţii electronice şi sistemele informatice au devenit o parte esenţiala din viaţa de zi cu zi a oamenilor, tinzând...

Monitorizarea activității unei firme de transport

Introducere Progresul tehnico-economic în etapa zilelor noastre, cuprinde o paletă din ce în ce mai mare a activităţii oamenilor, în concluzie...

Aplicație Informatică pentru Evidența Materialului Volant la o Firmă de Transport Aerian

ŞI IMPORTANŢA TRANSPORTURILOR Transporturile reprezintă un domeniu important al activităţii economico-sociale pentru că prin intermediul lor se...

Logistica în Diferite Părți ale Lumii

1. INTRODUCERE Tema referatului a fost aleasa dintr-un motiv destul de simplu, am vrut sa vedem de ce este logistica diferita în diferite parti...

Posibilități de optimizare a rețelei de aprovizionare la SC Piața de Gros SA București folosind teoria fluxului în rețele de transport - aplicație informatică

INTRODUCERE În cadrul acestei lucrări am încercat să prezint o viziune de ansamblu a activităţii de transport şi aprovizionare, punând accentul pe...

Distribuția mărfurilor periculoase în contextul sistemului logistic integrat

1. Marfuri periculoase – Notiuni generale Marfurile periculoase-dangerous goods- sunt marfurile care prin natura lor pot produce avarii celorlalte...

Managementul Sistemului Informațional în Activitatea Contabilă cu Aplicații la Regionala de Transport Feroviar CFR Călători SA București

INTRODUCERE În fiecare zi, aproximativ 120.000 de oameni călătoresc cu trenul peste tot în ţară. Zilnic, în jur de 200.000 de tone de mărfuri sunt...

Ai nevoie de altceva?