Inițiere operare PC

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 191 în total
Cuvinte : 68440
Mărime: 3.64MB (arhivat)
Publicat de: Renata Murariu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. 1. Structura generală a unui calculator personal. 3
 3. 1.1. Ce este un calculator personal ? 3
 4. 1.2. Structura hardware de principiu a unui calculator personal. 5
 5. 2. Reprezentarea internă a informaţiei. 10
 6. 2.1. Reprezentarea numerelor într-un sistem de numeraţie. 11
 7. 2.2 Conversia numerelor dintr-o bază în alta. 13
 8. 2.3. Reprezentarea numerelor în calculator. Coduri de reprezentare. 16
 9. 3. Logică combinatorică şi secvenţială. 19
 10. 3.1. Elemente de logică booleană. Funcţii logice. 19
 11. 3.2. Implementarea funcţiilor logice. Minimizarea funcţiilor logice. 21
 12. 3.3. Materializarea funcţiilor logice. Circuite logice. 23
 13. 3.4. Structuri logice combinaţionale. 26
 14. 3.5. Sisteme logice secvenţiale. 28
 15. 3.5.1. Tipuri de bistabile. 29
 16. 3.5.2. Registre şi numărătoare. 31
 17. 4. Microprocesoarele din familia INTEL 80x86. 34
 18. 4.1. Microprocesorul I80286. 34
 19. 4.1.1. Caracteristici generale. 34
 20. 4.1.2. Arhitectura internă a microprocesorului I80286. 34
 21. 4.1.3. Registrele microprocesorului I80286. 36
 22. 4.1.4. Operaţiile de bază pe magistrală ale microprocesorului I80286. 40
 23. 4.1.5. Modurile de lucru ale microprocesorului I80286. 54
 24. 4.1.6. Adresarea datelor. Moduri de adresare. 47
 25. 4.1.7. Gestiunea şi protecţia memoriei la microprocesorul I80286.
 26. Conceptul de memorie virtuală. 49
 27. 4.1.8. Întreruperile microprocesorului I80286. 55
 28. 4.2. Microprocesorul I80386. 58
 29. 4.2.1. Caracteristici generale. 58
 30. 4.2.2. Registrele microprocesorului I80386. 60
 31. 4.2.3. Paginarea memoriei. 62
 32. 4.2.4. Modul virtual 8086 64
 33. 4.2.5. Memorii cache. 65
 34. 4.2.6. Variante de realizare ale microprocesorului I80386. 67
 35. 4.3. Microprocesorul I80486. 68
 36. 4.3.1. Structură internă. 68
 37. 4.3.2. Arhitecturi CISC şi RISC. 70
 38. 4.3.3. Variante de realizare ale microprocesorului I80486.
 39. Conceptul de "upgrade". 72
 40. 4.4. Pentium. 73
 41. 5. Structura calculatoarelor personale IBM. 76
 42. 5.1. Generalităţi. 76
 43. 2
 44. 5.2. Calculatoarele IBM PS/2. 78
 45. 5.3. Arhitectura Microchannel. 81
 46. 5.4. Interfaţarea calculatoarelor IBM. Comunicaţia paralelă şi serială. 85
 47. 5.5. Tastatura. 89
 48. 5.6. Mouse. 91
 49. 5.7. Imprimante. 92
 50. 5.8. Monitoare şi adaptoare grafice. 94
 51. 5.9. Unităti de memorie externă. 99
 52. 5.9.1. Discuri magnetice. 101
 53. 5.9.2. Discuri optice. 105
 54. 5.10. Alte dispozitive de intrare/ieşire. 106
 55. 6. Arhitecturi paralele de calculatoare. 108
 56. 6.1. Evoluţia sistemelor de calcul.Calculatorul de tip von Neumann. 108
 57. 6.2. Paralelism în sisteme uniprocesor. 111
 58. 6.3. Calculatoare pipe-line. 112
 59. 6.4. Clasificarea Flynn a arhitecturilor de calculatoare. 115
 60. 6.5. Calculatoare SIMD. 116
 61. 6.6. Sisteme multiprocesor cu memorie partajată. 118
 62. 6.7. Sisteme multiprocesor fără memorie partajată. Transputere. 121
 63. 6.8. Sisteme multiprocesor orientate pe flux de date. 125
 64. 7. Sisteme de operare. 130
 65. 7.1. Generalităţi. 130
 66. 7.1.1. Interfeţe text şi interfeţe grafice. 132
 67. 7.1.2. Partiţionarea şi formatarea discurilor. 136
 68. 7.2. Sistemul de operare MS-DOS. 138
 69. 7.2.1. Sistemul de fişiere. Structura discului sub MS-DOS. 113
 70. 7.2.2. Lansarea sistemului de operare. 144
 71. 7.2.3. Configurarea sistemului de operare. 145
 72. 7.2.4. Crearea fişierelor de comenzi. Fişierul AUTOEXEC.BAT. 151
 73. 7.2.5. Procesorul de comenzi COMMAND.COM. 153
 74. 7.2.6. Comenzi interne. 154
 75. 7.2.7. Comenzi externe. 159
 76. 7.3. Microsoft WINDOWS 95. 167
 77. 7.3.1. Elemente Windows 95. 167
 78. 7.3.1.1. Ferestre. 168
 79. 7.3.1.2. Meniuri. 169
 80. 7.3.1.3. Casete de dialog. 170
 81. 7.3.1.4. Desktop. 172
 82. 7.3.2. Windows Explorer. 175
 83. 7.3.3. Control Panel. 178
 84. 7.4. Linux. 184
 85. 7.4.1. Structura sistemului Linux. 184
 86. 7.4.2. Instalarea sistemului Linux. 189
 87. Bibliografie. 191

Extras din curs

1. STRUCTURA UNUI CALCULATOR PERSONAL

1.1. Ce este un calculator personal ?

Un sistem de calcul, sau un calculator, este destinat prelucrării informaţiei, acceptând,

memorând şi prelucrând datele sau informaţiile de intrare, pentru a produce informaţiile de

ieşire sau rezultatele prelucrării, fiind compus din două părţi principale: hardware şi

software. Hardware este un termen general, utilizat pentru a desemna partea fizică a unui

calculator, alcătuită din componente electronice şi mecanice, împreună cu totalitatea

dispozitivelor folosite de calculator în prelucrarea informaţiei. Software este tot un termen

general, care desemnează totalitatea programelor folosite de un calculator, pentru a

transforma informaţiile sau datele de intrare, în informaţii de ieşire sau rezultate.

Structura hard-soft a unui calculator poate fi reprezentată ca o serie de cercuri sau

nivele concentrice, fiecare nivel exterior implicând existenţa nivelelor interioare, aşa cum

este arătat în figura1.1.

Sistemul de operare este format dintr-un ansamblu de programe, care asigură o interfaţă

între utilizator şi hardware-ul calculatorului, sau, cu alte cuvinte, face posibilă comunicarea

între utilizator şi calculator. De asemenea, sistemul de operare realizează interfaţa între

hardware-ul calculatorului şi restul software-ului, toate celelalte programe utilizând

hardware-ul calculatorului prin intermediul sistemului de operare.

Software-ul utilitar pune la dispoziţia utilizatorului o multitudine de instrumente

software necesare dezvoltării propriilor programe, sau programe de aplicaţie şi, de asemenea,

instrumente software cu ajutorul cărora se poate menţine buna funcţionare a sistemului de

calcul. Programele din cea de-a doua categorie sunt uneori direct invocate de către sistemul

de operare, aşa că pot fi considerate şi componente ale sistemului de operare.

Dacă, până în anii '80, se făcea o distincţie netă între calculatoare mari, calculatoare

medii sau microcalculatoare, în principal pe baza dimensiunii memoriei şi vitezei de

prelucrare a datelor, odată cu apariţia calculatoarelor personale comerciale în 1976, când

Steven Jobs şi Steve Wozniak au fondat firma APPLE, şi odată cu creşterea gradului de

integrare a componentelor electronice, noţiunile de calculatoare mici, medii sau mari nu mai

sunt atât de clare. Astăzi, un calculator personal care poate intra în dotarea oricărei familii,

dar care poate fi folosit cu succes în majoritatea aplicaţiilor întâlnite în practică, are o

capacitate de memorare şi o viteză de prelucrare mult superioară capacităţii de memorare şi

vitezei de prelucrare de la calculatoarele mari din anii '70.

Figura 1.1. Structura hard-soft a unui calculator

Calculatoarele personale pot fi întâlnite astăzi în birouri, în şcoli, în întreprinderi, la

domiciliu. Întrucât ele au devenit din ce în ce mai puternice, au preluat multe din sarcinile

calculatoarelor mari de acum 20 -30 de ani.

Termenul de calculator personal generează confuzie, deoarece atunci când IBM a

produs primul său calculator personal, în 1981, l-a numit IMB Personal Computer sau IBM

PC. Pentru unii, termenul de calculator personal înseamnă numai calculatoarele IBM sau

compatibile hardware cu acestea. Dar, prin extensie, prin calculator personal se poate înţelege

orice calculator monoutilizator cu destinaţie generală.

Calculatoarele cu destinaţie generală sunt acele calculatoare capabile să rezolve o mare

varietate de probleme, adaptabilitatea la fiecare tip de problemă realizându-se prin

intermediul programelor. Nu toate calculatoarele sunt calculatoare cu destinaţie generală.

Astăzi sunt produse o gamă largă de calculatoare dedicate, destinate rezolvării unor probleme

specifice, un calculator dedicat fiind capabil să ruleze numai programele necesare rezolvării

tipului respectiv de probleme pentru care este dedicat calculatorul. Calculatoare dedicate pot

fi întâlnite în ceasurile electronice, camerele video, pompele de benzină, sistemele de ghidare

ale rachetelor, sistemele de control ale roboţilor industriali etc.

Până acum câţiva ani, termenii de calculator personal (Personal Computer) şi

calculator de birou (Desktop Computer) desemnau unul şi acelaşi lucru. Astăzi, noţiunea de

calculator personal tinde să cuprindă şi acele calculatoare portabile, de mici dimensiuni, şi

care nu pot fi desemnate prin termenul de calculator de birou sau "desktop computer", care

este folosit în continuare numai pentru calculatoarele ce pot fi întâlnite în mod uzual în

birouri, şi care sunt destinate rezolvării problemelor curente dintr-un birou: procesări de

texte, baze de date, dezvoltări de programe etc.

Preview document

Inițiere operare PC - Pagina 1
Inițiere operare PC - Pagina 2
Inițiere operare PC - Pagina 3
Inițiere operare PC - Pagina 4
Inițiere operare PC - Pagina 5
Inițiere operare PC - Pagina 6
Inițiere operare PC - Pagina 7
Inițiere operare PC - Pagina 8
Inițiere operare PC - Pagina 9
Inițiere operare PC - Pagina 10
Inițiere operare PC - Pagina 11
Inițiere operare PC - Pagina 12
Inițiere operare PC - Pagina 13
Inițiere operare PC - Pagina 14
Inițiere operare PC - Pagina 15
Inițiere operare PC - Pagina 16
Inițiere operare PC - Pagina 17
Inițiere operare PC - Pagina 18
Inițiere operare PC - Pagina 19
Inițiere operare PC - Pagina 20
Inițiere operare PC - Pagina 21
Inițiere operare PC - Pagina 22
Inițiere operare PC - Pagina 23
Inițiere operare PC - Pagina 24
Inițiere operare PC - Pagina 25
Inițiere operare PC - Pagina 26
Inițiere operare PC - Pagina 27
Inițiere operare PC - Pagina 28
Inițiere operare PC - Pagina 29
Inițiere operare PC - Pagina 30
Inițiere operare PC - Pagina 31
Inițiere operare PC - Pagina 32
Inițiere operare PC - Pagina 33
Inițiere operare PC - Pagina 34
Inițiere operare PC - Pagina 35
Inițiere operare PC - Pagina 36
Inițiere operare PC - Pagina 37
Inițiere operare PC - Pagina 38
Inițiere operare PC - Pagina 39
Inițiere operare PC - Pagina 40
Inițiere operare PC - Pagina 41
Inițiere operare PC - Pagina 42
Inițiere operare PC - Pagina 43
Inițiere operare PC - Pagina 44
Inițiere operare PC - Pagina 45
Inițiere operare PC - Pagina 46
Inițiere operare PC - Pagina 47
Inițiere operare PC - Pagina 48
Inițiere operare PC - Pagina 49
Inițiere operare PC - Pagina 50
Inițiere operare PC - Pagina 51
Inițiere operare PC - Pagina 52
Inițiere operare PC - Pagina 53
Inițiere operare PC - Pagina 54
Inițiere operare PC - Pagina 55
Inițiere operare PC - Pagina 56
Inițiere operare PC - Pagina 57
Inițiere operare PC - Pagina 58
Inițiere operare PC - Pagina 59
Inițiere operare PC - Pagina 60
Inițiere operare PC - Pagina 61
Inițiere operare PC - Pagina 62
Inițiere operare PC - Pagina 63
Inițiere operare PC - Pagina 64
Inițiere operare PC - Pagina 65
Inițiere operare PC - Pagina 66
Inițiere operare PC - Pagina 67
Inițiere operare PC - Pagina 68
Inițiere operare PC - Pagina 69
Inițiere operare PC - Pagina 70
Inițiere operare PC - Pagina 71
Inițiere operare PC - Pagina 72
Inițiere operare PC - Pagina 73
Inițiere operare PC - Pagina 74
Inițiere operare PC - Pagina 75
Inițiere operare PC - Pagina 76
Inițiere operare PC - Pagina 77
Inițiere operare PC - Pagina 78
Inițiere operare PC - Pagina 79
Inițiere operare PC - Pagina 80
Inițiere operare PC - Pagina 81
Inițiere operare PC - Pagina 82
Inițiere operare PC - Pagina 83
Inițiere operare PC - Pagina 84
Inițiere operare PC - Pagina 85
Inițiere operare PC - Pagina 86
Inițiere operare PC - Pagina 87
Inițiere operare PC - Pagina 88
Inițiere operare PC - Pagina 89
Inițiere operare PC - Pagina 90
Inițiere operare PC - Pagina 91
Inițiere operare PC - Pagina 92
Inițiere operare PC - Pagina 93
Inițiere operare PC - Pagina 94
Inițiere operare PC - Pagina 95
Inițiere operare PC - Pagina 96
Inițiere operare PC - Pagina 97
Inițiere operare PC - Pagina 98
Inițiere operare PC - Pagina 99
Inițiere operare PC - Pagina 100
Inițiere operare PC - Pagina 101
Inițiere operare PC - Pagina 102
Inițiere operare PC - Pagina 103
Inițiere operare PC - Pagina 104
Inițiere operare PC - Pagina 105
Inițiere operare PC - Pagina 106
Inițiere operare PC - Pagina 107
Inițiere operare PC - Pagina 108
Inițiere operare PC - Pagina 109
Inițiere operare PC - Pagina 110
Inițiere operare PC - Pagina 111
Inițiere operare PC - Pagina 112
Inițiere operare PC - Pagina 113
Inițiere operare PC - Pagina 114
Inițiere operare PC - Pagina 115
Inițiere operare PC - Pagina 116
Inițiere operare PC - Pagina 117
Inițiere operare PC - Pagina 118
Inițiere operare PC - Pagina 119
Inițiere operare PC - Pagina 120
Inițiere operare PC - Pagina 121
Inițiere operare PC - Pagina 122
Inițiere operare PC - Pagina 123
Inițiere operare PC - Pagina 124
Inițiere operare PC - Pagina 125
Inițiere operare PC - Pagina 126
Inițiere operare PC - Pagina 127
Inițiere operare PC - Pagina 128
Inițiere operare PC - Pagina 129
Inițiere operare PC - Pagina 130
Inițiere operare PC - Pagina 131
Inițiere operare PC - Pagina 132
Inițiere operare PC - Pagina 133
Inițiere operare PC - Pagina 134
Inițiere operare PC - Pagina 135
Inițiere operare PC - Pagina 136
Inițiere operare PC - Pagina 137
Inițiere operare PC - Pagina 138
Inițiere operare PC - Pagina 139
Inițiere operare PC - Pagina 140
Inițiere operare PC - Pagina 141
Inițiere operare PC - Pagina 142
Inițiere operare PC - Pagina 143
Inițiere operare PC - Pagina 144
Inițiere operare PC - Pagina 145
Inițiere operare PC - Pagina 146
Inițiere operare PC - Pagina 147
Inițiere operare PC - Pagina 148
Inițiere operare PC - Pagina 149
Inițiere operare PC - Pagina 150
Inițiere operare PC - Pagina 151
Inițiere operare PC - Pagina 152
Inițiere operare PC - Pagina 153
Inițiere operare PC - Pagina 154
Inițiere operare PC - Pagina 155
Inițiere operare PC - Pagina 156
Inițiere operare PC - Pagina 157
Inițiere operare PC - Pagina 158
Inițiere operare PC - Pagina 159
Inițiere operare PC - Pagina 160
Inițiere operare PC - Pagina 161
Inițiere operare PC - Pagina 162
Inițiere operare PC - Pagina 163
Inițiere operare PC - Pagina 164
Inițiere operare PC - Pagina 165
Inițiere operare PC - Pagina 166
Inițiere operare PC - Pagina 167
Inițiere operare PC - Pagina 168
Inițiere operare PC - Pagina 169
Inițiere operare PC - Pagina 170
Inițiere operare PC - Pagina 171
Inițiere operare PC - Pagina 172
Inițiere operare PC - Pagina 173
Inițiere operare PC - Pagina 174
Inițiere operare PC - Pagina 175
Inițiere operare PC - Pagina 176
Inițiere operare PC - Pagina 177
Inițiere operare PC - Pagina 178
Inițiere operare PC - Pagina 179
Inițiere operare PC - Pagina 180
Inițiere operare PC - Pagina 181
Inițiere operare PC - Pagina 182
Inițiere operare PC - Pagina 183
Inițiere operare PC - Pagina 184
Inițiere operare PC - Pagina 185
Inițiere operare PC - Pagina 186
Inițiere operare PC - Pagina 187
Inițiere operare PC - Pagina 188
Inițiere operare PC - Pagina 189
Inițiere operare PC - Pagina 190
Inițiere operare PC - Pagina 191

Conținut arhivă zip

 • Initiere operare PC.pdf

Alții au mai descărcat și

Calculatoare - introducere, componente - structură și funcționare

ARGUMENT Lucrarea de fata prezinta principalele aspecte ale arhitecturii si organizarii calculatoarelor numerice. Materialul este organizat astfel...

Auditul Sistemelor Informatice

INTRODUCERE Societatea informationala determina o crestere dramatica a dependentei tuturor domeniilor vietii economico-sociale de tehnnologiile...

Auditarea Sistemelor Informatice

1.Având în vedere modificarile intervenite în economia româneasca si europeana agentii economici care folosesc în contabilitate si finante-banci...

Cloud Computing

1. Introducere în Cloud Computing 1.1. Definiţie Cloud Computing Institutul Naţional de Standarde şi Tehnologie din Statele Unite (NIST), ca...

Placă de bază

Placa de baza 1. Istoria si arhitectura placilor de baza Lucrarea are un caracter general, de introducere in arhitectura sistemului de calcul cel...

Arhitectura calculatoarelor - configurația hardware a unui PC compatibil IBM

CAPITOLUL I CONFIGURATIA HARDWARE A UNUI P.C. COMPATIBIL I.B.M. Configuratia unui PC compatibil IBM Introducere Au trecut mai bine de doua...

Arhitectura calculatoarelor - software-ul

CAPITOLUL I SISTEME DE OPERARE Introducere Sistemul de operare este un software care asigură interconectarea funcţională dintre toate elementele...

Rețele Locale de Calculatoare

Cap.I. Definirea unei reţele O reţea este un grup de două sau mai multe care partajează în mod inteligent dipoyitive hardware sau software. O...

Te-ar putea interesa și

Studiul privind schemele de protecție pentru separarea controlată a sistemelor electro-energetice

CAPITOLUL I INTRODUCERE Energia electrică este produsă de sistemele de curent electric, care sunt infrastructuri critice, ale căror alimentare...

Evaluarea performanțelor la Arpechim Pitești

EVALUAREA PERFORMANTELOR LA SUCURSALA ARPECHIM PITESTI CAPITOLUL I EVALUAREA PERFORMANTELOR 1.1. Evaluarea performantei - componenta de baza a...

Cercetare de Marketing

1. Analiza macromediului 1.1 Mediul politic 1.1.1 Mediul politic internaţional 1.1.1.1 Tipuri de guvernări şi impactul lor asupra industriei...

Calcul Paralel

1.Introducere Conceptul clasic a lui Von Neumann despre computerul serial a fost incorporat in primele masini moderne de calcul. Viteza de calcul...

Instrumente Financiare Derivate - Contractele Futures

CAPITOLUL 1 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 1.1. Scurt istoric al derivatelor La sfarsitul anului 1630, Tulipomania – Mania bulbului de lalea...

Sisteme cu Microprocesoare - Porturile Paralele ECP și EPP

Sunt prezentate modurile de transfer specificate de acest standard, cu protocolul utilizat pentru fiecare. Se descriu metodele care pot fi...

Ipostaze ale fantasticului în literatura română

Fantasticul reprezinta o lume creata de noi. Este o lume imaginara care ne permite sa evadam pentru o perioada de timp, intr-o lume mult mai buna...

Teste achiziții publice

Testul de verificare a cunostintelor nr. 1 Intrebarea nr. 1 Ce se intelege prin Achizitii publice a. prin Achiziții publice se înțelege:...

Ai nevoie de altceva?