Initiere operare PC

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 191 în total
Cuvinte : 68440
Mărime: 3.64MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CUPRINS

1. Structura generală a unui calculator personal. 3

1.1. Ce este un calculator personal ? 3

1.2. Structura hardware de principiu a unui calculator personal. 5

2. Reprezentarea internă a informaţiei. 10

2.1. Reprezentarea numerelor într-un sistem de numeraţie. 11

2.2 Conversia numerelor dintr-o bază în alta. 13

2.3. Reprezentarea numerelor în calculator. Coduri de reprezentare. 16

3. Logică combinatorică şi secvenţială. 19

3.1. Elemente de logică booleană. Funcţii logice. 19

3.2. Implementarea funcţiilor logice. Minimizarea funcţiilor logice. 21

3.3. Materializarea funcţiilor logice. Circuite logice. 23

3.4. Structuri logice combinaţionale. 26

3.5. Sisteme logice secvenţiale. 28

3.5.1. Tipuri de bistabile. 29

3.5.2. Registre şi numărătoare. 31

4. Microprocesoarele din familia INTEL 80x86. 34

4.1. Microprocesorul I80286. 34

4.1.1. Caracteristici generale. 34

4.1.2. Arhitectura internă a microprocesorului I80286. 34

4.1.3. Registrele microprocesorului I80286. 36

4.1.4. Operaţiile de bază pe magistrală ale microprocesorului I80286. 40

4.1.5. Modurile de lucru ale microprocesorului I80286. 54

4.1.6. Adresarea datelor. Moduri de adresare. 47

4.1.7. Gestiunea şi protecţia memoriei la microprocesorul I80286.

Conceptul de memorie virtuală. 49

4.1.8. Întreruperile microprocesorului I80286. 55

4.2. Microprocesorul I80386. 58

4.2.1. Caracteristici generale. 58

4.2.2. Registrele microprocesorului I80386. 60

4.2.3. Paginarea memoriei. 62

4.2.4. Modul virtual 8086 64

4.2.5. Memorii cache. 65

4.2.6. Variante de realizare ale microprocesorului I80386. 67

4.3. Microprocesorul I80486. 68

4.3.1. Structură internă. 68

4.3.2. Arhitecturi CISC şi RISC. 70

4.3.3. Variante de realizare ale microprocesorului I80486.

Conceptul de "upgrade". 72

4.4. Pentium. 73

5. Structura calculatoarelor personale IBM. 76

5.1. Generalităţi. 76

2

5.2. Calculatoarele IBM PS/2. 78

5.3. Arhitectura Microchannel. 81

5.4. Interfaţarea calculatoarelor IBM. Comunicaţia paralelă şi serială. 85

5.5. Tastatura. 89

5.6. Mouse. 91

5.7. Imprimante. 92

5.8. Monitoare şi adaptoare grafice. 94

5.9. Unităti de memorie externă. 99

5.9.1. Discuri magnetice. 101

5.9.2. Discuri optice. 105

5.10. Alte dispozitive de intrare/ieşire. 106

6. Arhitecturi paralele de calculatoare. 108

6.1. Evoluţia sistemelor de calcul.Calculatorul de tip von Neumann. 108

6.2. Paralelism în sisteme uniprocesor. 111

6.3. Calculatoare pipe-line. 112

6.4. Clasificarea Flynn a arhitecturilor de calculatoare. 115

6.5. Calculatoare SIMD. 116

6.6. Sisteme multiprocesor cu memorie partajată. 118

6.7. Sisteme multiprocesor fără memorie partajată. Transputere. 121

6.8. Sisteme multiprocesor orientate pe flux de date. 125

7. Sisteme de operare. 130

7.1. Generalităţi. 130

7.1.1. Interfeţe text şi interfeţe grafice. 132

7.1.2. Partiţionarea şi formatarea discurilor. 136

7.2. Sistemul de operare MS-DOS. 138

7.2.1. Sistemul de fişiere. Structura discului sub MS-DOS. 113

7.2.2. Lansarea sistemului de operare. 144

7.2.3. Configurarea sistemului de operare. 145

7.2.4. Crearea fişierelor de comenzi. Fişierul AUTOEXEC.BAT. 151

7.2.5. Procesorul de comenzi COMMAND.COM. 153

7.2.6. Comenzi interne. 154

7.2.7. Comenzi externe. 159

7.3. Microsoft WINDOWS 95. 167

7.3.1. Elemente Windows 95. 167

7.3.1.1. Ferestre. 168

7.3.1.2. Meniuri. 169

7.3.1.3. Casete de dialog. 170

7.3.1.4. Desktop. 172

7.3.2. Windows Explorer. 175

7.3.3. Control Panel. 178

7.4. Linux. 184

7.4.1. Structura sistemului Linux. 184

7.4.2. Instalarea sistemului Linux. 189

Bibliografie. 191

Extras din document

1. STRUCTURA UNUI CALCULATOR PERSONAL

1.1. Ce este un calculator personal ?

Un sistem de calcul, sau un calculator, este destinat prelucrării informaţiei, acceptând,

memorând şi prelucrând datele sau informaţiile de intrare, pentru a produce informaţiile de

ieşire sau rezultatele prelucrării, fiind compus din două părţi principale: hardware şi

software. Hardware este un termen general, utilizat pentru a desemna partea fizică a unui

calculator, alcătuită din componente electronice şi mecanice, împreună cu totalitatea

dispozitivelor folosite de calculator în prelucrarea informaţiei. Software este tot un termen

general, care desemnează totalitatea programelor folosite de un calculator, pentru a

transforma informaţiile sau datele de intrare, în informaţii de ieşire sau rezultate.

Structura hard-soft a unui calculator poate fi reprezentată ca o serie de cercuri sau

nivele concentrice, fiecare nivel exterior implicând existenţa nivelelor interioare, aşa cum

este arătat în figura1.1.

Sistemul de operare este format dintr-un ansamblu de programe, care asigură o interfaţă

între utilizator şi hardware-ul calculatorului, sau, cu alte cuvinte, face posibilă comunicarea

între utilizator şi calculator. De asemenea, sistemul de operare realizează interfaţa între

hardware-ul calculatorului şi restul software-ului, toate celelalte programe utilizând

hardware-ul calculatorului prin intermediul sistemului de operare.

Software-ul utilitar pune la dispoziţia utilizatorului o multitudine de instrumente

software necesare dezvoltării propriilor programe, sau programe de aplicaţie şi, de asemenea,

instrumente software cu ajutorul cărora se poate menţine buna funcţionare a sistemului de

calcul. Programele din cea de-a doua categorie sunt uneori direct invocate de către sistemul

de operare, aşa că pot fi considerate şi componente ale sistemului de operare.

Dacă, până în anii '80, se făcea o distincţie netă între calculatoare mari, calculatoare

medii sau microcalculatoare, în principal pe baza dimensiunii memoriei şi vitezei de

prelucrare a datelor, odată cu apariţia calculatoarelor personale comerciale în 1976, când

Steven Jobs şi Steve Wozniak au fondat firma APPLE, şi odată cu creşterea gradului de

integrare a componentelor electronice, noţiunile de calculatoare mici, medii sau mari nu mai

sunt atât de clare. Astăzi, un calculator personal care poate intra în dotarea oricărei familii,

dar care poate fi folosit cu succes în majoritatea aplicaţiilor întâlnite în practică, are o

capacitate de memorare şi o viteză de prelucrare mult superioară capacităţii de memorare şi

vitezei de prelucrare de la calculatoarele mari din anii '70.

Figura 1.1. Structura hard-soft a unui calculator

Calculatoarele personale pot fi întâlnite astăzi în birouri, în şcoli, în întreprinderi, la

domiciliu. Întrucât ele au devenit din ce în ce mai puternice, au preluat multe din sarcinile

calculatoarelor mari de acum 20 -30 de ani.

Termenul de calculator personal generează confuzie, deoarece atunci când IBM a

produs primul său calculator personal, în 1981, l-a numit IMB Personal Computer sau IBM

PC. Pentru unii, termenul de calculator personal înseamnă numai calculatoarele IBM sau

compatibile hardware cu acestea. Dar, prin extensie, prin calculator personal se poate înţelege

orice calculator monoutilizator cu destinaţie generală.

Calculatoarele cu destinaţie generală sunt acele calculatoare capabile să rezolve o mare

varietate de probleme, adaptabilitatea la fiecare tip de problemă realizându-se prin

intermediul programelor. Nu toate calculatoarele sunt calculatoare cu destinaţie generală.

Astăzi sunt produse o gamă largă de calculatoare dedicate, destinate rezolvării unor probleme

specifice, un calculator dedicat fiind capabil să ruleze numai programele necesare rezolvării

tipului respectiv de probleme pentru care este dedicat calculatorul. Calculatoare dedicate pot

fi întâlnite în ceasurile electronice, camerele video, pompele de benzină, sistemele de ghidare

ale rachetelor, sistemele de control ale roboţilor industriali etc.

Până acum câţiva ani, termenii de calculator personal (Personal Computer) şi

calculator de birou (Desktop Computer) desemnau unul şi acelaşi lucru. Astăzi, noţiunea de

calculator personal tinde să cuprindă şi acele calculatoare portabile, de mici dimensiuni, şi

care nu pot fi desemnate prin termenul de calculator de birou sau "desktop computer", care

este folosit în continuare numai pentru calculatoarele ce pot fi întâlnite în mod uzual în

birouri, şi care sunt destinate rezolvării problemelor curente dintr-un birou: procesări de

texte, baze de date, dezvoltări de programe etc.

Preview document

Initiere operare PC - Pagina 1
Initiere operare PC - Pagina 2
Initiere operare PC - Pagina 3
Initiere operare PC - Pagina 4
Initiere operare PC - Pagina 5
Initiere operare PC - Pagina 6
Initiere operare PC - Pagina 7
Initiere operare PC - Pagina 8
Initiere operare PC - Pagina 9
Initiere operare PC - Pagina 10
Initiere operare PC - Pagina 11
Initiere operare PC - Pagina 12
Initiere operare PC - Pagina 13
Initiere operare PC - Pagina 14
Initiere operare PC - Pagina 15
Initiere operare PC - Pagina 16
Initiere operare PC - Pagina 17
Initiere operare PC - Pagina 18
Initiere operare PC - Pagina 19
Initiere operare PC - Pagina 20
Initiere operare PC - Pagina 21
Initiere operare PC - Pagina 22
Initiere operare PC - Pagina 23
Initiere operare PC - Pagina 24
Initiere operare PC - Pagina 25
Initiere operare PC - Pagina 26
Initiere operare PC - Pagina 27
Initiere operare PC - Pagina 28
Initiere operare PC - Pagina 29
Initiere operare PC - Pagina 30
Initiere operare PC - Pagina 31
Initiere operare PC - Pagina 32
Initiere operare PC - Pagina 33
Initiere operare PC - Pagina 34
Initiere operare PC - Pagina 35
Initiere operare PC - Pagina 36
Initiere operare PC - Pagina 37
Initiere operare PC - Pagina 38
Initiere operare PC - Pagina 39
Initiere operare PC - Pagina 40
Initiere operare PC - Pagina 41
Initiere operare PC - Pagina 42
Initiere operare PC - Pagina 43
Initiere operare PC - Pagina 44
Initiere operare PC - Pagina 45
Initiere operare PC - Pagina 46
Initiere operare PC - Pagina 47
Initiere operare PC - Pagina 48
Initiere operare PC - Pagina 49
Initiere operare PC - Pagina 50
Initiere operare PC - Pagina 51
Initiere operare PC - Pagina 52
Initiere operare PC - Pagina 53
Initiere operare PC - Pagina 54
Initiere operare PC - Pagina 55
Initiere operare PC - Pagina 56
Initiere operare PC - Pagina 57
Initiere operare PC - Pagina 58
Initiere operare PC - Pagina 59
Initiere operare PC - Pagina 60
Initiere operare PC - Pagina 61
Initiere operare PC - Pagina 62
Initiere operare PC - Pagina 63
Initiere operare PC - Pagina 64
Initiere operare PC - Pagina 65
Initiere operare PC - Pagina 66
Initiere operare PC - Pagina 67
Initiere operare PC - Pagina 68
Initiere operare PC - Pagina 69
Initiere operare PC - Pagina 70
Initiere operare PC - Pagina 71
Initiere operare PC - Pagina 72
Initiere operare PC - Pagina 73
Initiere operare PC - Pagina 74
Initiere operare PC - Pagina 75
Initiere operare PC - Pagina 76
Initiere operare PC - Pagina 77
Initiere operare PC - Pagina 78
Initiere operare PC - Pagina 79
Initiere operare PC - Pagina 80
Initiere operare PC - Pagina 81
Initiere operare PC - Pagina 82
Initiere operare PC - Pagina 83
Initiere operare PC - Pagina 84
Initiere operare PC - Pagina 85
Initiere operare PC - Pagina 86
Initiere operare PC - Pagina 87
Initiere operare PC - Pagina 88
Initiere operare PC - Pagina 89
Initiere operare PC - Pagina 90
Initiere operare PC - Pagina 91
Initiere operare PC - Pagina 92
Initiere operare PC - Pagina 93
Initiere operare PC - Pagina 94
Initiere operare PC - Pagina 95
Initiere operare PC - Pagina 96
Initiere operare PC - Pagina 97
Initiere operare PC - Pagina 98
Initiere operare PC - Pagina 99
Initiere operare PC - Pagina 100
Initiere operare PC - Pagina 101
Initiere operare PC - Pagina 102
Initiere operare PC - Pagina 103
Initiere operare PC - Pagina 104
Initiere operare PC - Pagina 105
Initiere operare PC - Pagina 106
Initiere operare PC - Pagina 107
Initiere operare PC - Pagina 108
Initiere operare PC - Pagina 109
Initiere operare PC - Pagina 110
Initiere operare PC - Pagina 111
Initiere operare PC - Pagina 112
Initiere operare PC - Pagina 113
Initiere operare PC - Pagina 114
Initiere operare PC - Pagina 115
Initiere operare PC - Pagina 116
Initiere operare PC - Pagina 117
Initiere operare PC - Pagina 118
Initiere operare PC - Pagina 119
Initiere operare PC - Pagina 120
Initiere operare PC - Pagina 121
Initiere operare PC - Pagina 122
Initiere operare PC - Pagina 123
Initiere operare PC - Pagina 124
Initiere operare PC - Pagina 125
Initiere operare PC - Pagina 126
Initiere operare PC - Pagina 127
Initiere operare PC - Pagina 128
Initiere operare PC - Pagina 129
Initiere operare PC - Pagina 130
Initiere operare PC - Pagina 131
Initiere operare PC - Pagina 132
Initiere operare PC - Pagina 133
Initiere operare PC - Pagina 134
Initiere operare PC - Pagina 135
Initiere operare PC - Pagina 136
Initiere operare PC - Pagina 137
Initiere operare PC - Pagina 138
Initiere operare PC - Pagina 139
Initiere operare PC - Pagina 140
Initiere operare PC - Pagina 141
Initiere operare PC - Pagina 142
Initiere operare PC - Pagina 143
Initiere operare PC - Pagina 144
Initiere operare PC - Pagina 145
Initiere operare PC - Pagina 146
Initiere operare PC - Pagina 147
Initiere operare PC - Pagina 148
Initiere operare PC - Pagina 149
Initiere operare PC - Pagina 150
Initiere operare PC - Pagina 151
Initiere operare PC - Pagina 152
Initiere operare PC - Pagina 153
Initiere operare PC - Pagina 154
Initiere operare PC - Pagina 155
Initiere operare PC - Pagina 156
Initiere operare PC - Pagina 157
Initiere operare PC - Pagina 158
Initiere operare PC - Pagina 159
Initiere operare PC - Pagina 160
Initiere operare PC - Pagina 161
Initiere operare PC - Pagina 162
Initiere operare PC - Pagina 163
Initiere operare PC - Pagina 164
Initiere operare PC - Pagina 165
Initiere operare PC - Pagina 166
Initiere operare PC - Pagina 167
Initiere operare PC - Pagina 168
Initiere operare PC - Pagina 169
Initiere operare PC - Pagina 170
Initiere operare PC - Pagina 171
Initiere operare PC - Pagina 172
Initiere operare PC - Pagina 173
Initiere operare PC - Pagina 174
Initiere operare PC - Pagina 175
Initiere operare PC - Pagina 176
Initiere operare PC - Pagina 177
Initiere operare PC - Pagina 178
Initiere operare PC - Pagina 179
Initiere operare PC - Pagina 180
Initiere operare PC - Pagina 181
Initiere operare PC - Pagina 182
Initiere operare PC - Pagina 183
Initiere operare PC - Pagina 184
Initiere operare PC - Pagina 185
Initiere operare PC - Pagina 186
Initiere operare PC - Pagina 187
Initiere operare PC - Pagina 188
Initiere operare PC - Pagina 189
Initiere operare PC - Pagina 190
Initiere operare PC - Pagina 191

Conținut arhivă zip

  • Initiere operare PC.pdf

Alții au mai descărcat și

Calculatoare - Introducere, Componente - Structura si Functionare

ARGUMENT Lucrarea de fata prezinta principalele aspecte ale arhitecturii si organizarii calculatoarelor numerice. Materialul este organizat astfel...

Virusi si Antivirusi

Denumirea de virus a fost folosita în literatura de specialitate pentru prima data în anul 1983, de catre expertul american Fred Coen, de la...

Auditul Sistemelor Informatice

INTRODUCERE Societatea informationala determina o crestere dramatica a dependentei tuturor domeniilor vietii economico-sociale de tehnnologiile...

Auditarea Sistemelor Informatice

1.Având în vedere modificarile intervenite în economia româneasca si europeana agentii economici care folosesc în contabilitate si finante-banci...

Placa de Baza

Placa de baza 1. Istoria si arhitectura placilor de baza Lucrarea are un caracter general, de introducere in arhitectura sistemului de calcul cel...

Arhitectura Calculatoarelor

I. Arhitectura calculatoarelor 1. Scurt istoric Momentul iniţial al istoriei calculatoarelor este, de obicei legat de numele matematicianului...

Cloud Computing

1. Introducere în Cloud Computing 1.1. Definiţie Cloud Computing Institutul Naţional de Standarde şi Tehnologie din Statele Unite (NIST), ca...

Arhitectura Calculatoarelor - Software-ul

CAPITOLUL I SISTEME DE OPERARE Introducere Sistemul de operare este un software care asigură interconectarea funcţională dintre toate elementele...

Ai nevoie de altceva?