Initiere operare PC

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Initiere operare PC.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 191 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

CUPRINS
1. Structura generală a unui calculator personal. 3
1.1. Ce este un calculator personal ? 3
1.2. Structura hardware de principiu a unui calculator personal. 5
2. Reprezentarea internă a informaţiei. 10
2.1. Reprezentarea numerelor într-un sistem de numeraţie. 11
2.2 Conversia numerelor dintr-o bază în alta. 13
2.3. Reprezentarea numerelor în calculator. Coduri de reprezentare. 16
3. Logică combinatorică şi secvenţială. 19
3.1. Elemente de logică booleană. Funcţii logice. 19
3.2. Implementarea funcţiilor logice. Minimizarea funcţiilor logice. 21
3.3. Materializarea funcţiilor logice. Circuite logice. 23
3.4. Structuri logice combinaţionale. 26
3.5. Sisteme logice secvenţiale. 28
3.5.1. Tipuri de bistabile. 29
3.5.2. Registre şi numărătoare. 31
4. Microprocesoarele din familia INTEL 80x86. 34
4.1. Microprocesorul I80286. 34
4.1.1. Caracteristici generale. 34
4.1.2. Arhitectura internă a microprocesorului I80286. 34
4.1.3. Registrele microprocesorului I80286. 36
4.1.4. Operaţiile de bază pe magistrală ale microprocesorului I80286. 40
4.1.5. Modurile de lucru ale microprocesorului I80286. 54
4.1.6. Adresarea datelor. Moduri de adresare. 47
4.1.7. Gestiunea şi protecţia memoriei la microprocesorul I80286.
Conceptul de memorie virtuală. 49
4.1.8. Întreruperile microprocesorului I80286. 55
4.2. Microprocesorul I80386. 58
4.2.1. Caracteristici generale. 58
4.2.2. Registrele microprocesorului I80386. 60
4.2.3. Paginarea memoriei. 62
4.2.4. Modul virtual 8086 64
4.2.5. Memorii cache. 65
4.2.6. Variante de realizare ale microprocesorului I80386. 67
4.3. Microprocesorul I80486. 68
4.3.1. Structură internă. 68
4.3.2. Arhitecturi CISC şi RISC. 70
4.3.3. Variante de realizare ale microprocesorului I80486.
Conceptul de "upgrade". 72
4.4. Pentium. 73
5. Structura calculatoarelor personale IBM. 76
5.1. Generalităţi. 76
2
5.2. Calculatoarele IBM PS/2. 78
5.3. Arhitectura Microchannel. 81
5.4. Interfaţarea calculatoarelor IBM. Comunicaţia paralelă şi serială. 85
5.5. Tastatura. 89
5.6. Mouse. 91
5.7. Imprimante. 92
5.8. Monitoare şi adaptoare grafice. 94
5.9. Unităti de memorie externă. 99
5.9.1. Discuri magnetice. 101
5.9.2. Discuri optice. 105
5.10. Alte dispozitive de intrare/ieşire. 106
6. Arhitecturi paralele de calculatoare. 108
6.1. Evoluţia sistemelor de calcul.Calculatorul de tip von Neumann. 108
6.2. Paralelism în sisteme uniprocesor. 111
6.3. Calculatoare pipe-line. 112
6.4. Clasificarea Flynn a arhitecturilor de calculatoare. 115
6.5. Calculatoare SIMD. 116
6.6. Sisteme multiprocesor cu memorie partajată. 118
6.7. Sisteme multiprocesor fără memorie partajată. Transputere. 121
6.8. Sisteme multiprocesor orientate pe flux de date. 125
7. Sisteme de operare. 130
7.1. Generalităţi. 130
7.1.1. Interfeţe text şi interfeţe grafice. 132
7.1.2. Partiţionarea şi formatarea discurilor. 136
7.2. Sistemul de operare MS-DOS. 138
7.2.1. Sistemul de fişiere. Structura discului sub MS-DOS. 113
7.2.2. Lansarea sistemului de operare. 144
7.2.3. Configurarea sistemului de operare. 145
7.2.4. Crearea fişierelor de comenzi. Fişierul AUTOEXEC.BAT. 151
7.2.5. Procesorul de comenzi COMMAND.COM. 153
7.2.6. Comenzi interne. 154
7.2.7. Comenzi externe. 159
7.3. Microsoft WINDOWS 95. 167
7.3.1. Elemente Windows 95. 167
7.3.1.1. Ferestre. 168
7.3.1.2. Meniuri. 169
7.3.1.3. Casete de dialog. 170
7.3.1.4. Desktop. 172
7.3.2. Windows Explorer. 175
7.3.3. Control Panel. 178
7.4. Linux. 184
7.4.1. Structura sistemului Linux. 184
7.4.2. Instalarea sistemului Linux. 189
Bibliografie. 191

Extras din document

1. STRUCTURA UNUI CALCULATOR PERSONAL

1.1. Ce este un calculator personal ?

Un sistem de calcul, sau un calculator, este destinat prelucrării informaţiei, acceptând,

memorând şi prelucrând datele sau informaţiile de intrare, pentru a produce informaţiile de

ieşire sau rezultatele prelucrării, fiind compus din două părţi principale: hardware şi

software. Hardware este un termen general, utilizat pentru a desemna partea fizică a unui

calculator, alcătuită din componente electronice şi mecanice, împreună cu totalitatea

dispozitivelor folosite de calculator în prelucrarea informaţiei. Software este tot un termen

general, care desemnează totalitatea programelor folosite de un calculator, pentru a

transforma informaţiile sau datele de intrare, în informaţii de ieşire sau rezultate.

Structura hard-soft a unui calculator poate fi reprezentată ca o serie de cercuri sau

nivele concentrice, fiecare nivel exterior implicând existenţa nivelelor interioare, aşa cum

este arătat în figura1.1.

Sistemul de operare este format dintr-un ansamblu de programe, care asigură o interfaţă

între utilizator şi hardware-ul calculatorului, sau, cu alte cuvinte, face posibilă comunicarea

între utilizator şi calculator. De asemenea, sistemul de operare realizează interfaţa între

hardware-ul calculatorului şi restul software-ului, toate celelalte programe utilizând

hardware-ul calculatorului prin intermediul sistemului de operare.

Software-ul utilitar pune la dispoziţia utilizatorului o multitudine de instrumente

software necesare dezvoltării propriilor programe, sau programe de aplicaţie şi, de asemenea,

instrumente software cu ajutorul cărora se poate menţine buna funcţionare a sistemului de

calcul. Programele din cea de-a doua categorie sunt uneori direct invocate de către sistemul

de operare, aşa că pot fi considerate şi componente ale sistemului de operare.

Dacă, până în anii '80, se făcea o distincţie netă între calculatoare mari, calculatoare

medii sau microcalculatoare, în principal pe baza dimensiunii memoriei şi vitezei de

prelucrare a datelor, odată cu apariţia calculatoarelor personale comerciale în 1976, când

Steven Jobs şi Steve Wozniak au fondat firma APPLE, şi odată cu creşterea gradului de

integrare a componentelor electronice, noţiunile de calculatoare mici, medii sau mari nu mai

sunt atât de clare. Astăzi, un calculator personal care poate intra în dotarea oricărei familii,

dar care poate fi folosit cu succes în majoritatea aplicaţiilor întâlnite în practică, are o

capacitate de memorare şi o viteză de prelucrare mult superioară capacităţii de memorare şi

vitezei de prelucrare de la calculatoarele mari din anii '70.

Figura 1.1. Structura hard-soft a unui calculator

Calculatoarele personale pot fi întâlnite astăzi în birouri, în şcoli, în întreprinderi, la

domiciliu. Întrucât ele au devenit din ce în ce mai puternice, au preluat multe din sarcinile

calculatoarelor mari de acum 20 -30 de ani.

Termenul de calculator personal generează confuzie, deoarece atunci când IBM a

produs primul său calculator personal, în 1981, l-a numit IMB Personal Computer sau IBM

PC. Pentru unii, termenul de calculator personal înseamnă numai calculatoarele IBM sau

compatibile hardware cu acestea. Dar, prin extensie, prin calculator personal se poate înţelege

orice calculator monoutilizator cu destinaţie generală.

Calculatoarele cu destinaţie generală sunt acele calculatoare capabile să rezolve o mare

varietate de probleme, adaptabilitatea la fiecare tip de problemă realizându-se prin

intermediul programelor. Nu toate calculatoarele sunt calculatoare cu destinaţie generală.

Astăzi sunt produse o gamă largă de calculatoare dedicate, destinate rezolvării unor probleme

specifice, un calculator dedicat fiind capabil să ruleze numai programele necesare rezolvării

tipului respectiv de probleme pentru care este dedicat calculatorul. Calculatoare dedicate pot

fi întâlnite în ceasurile electronice, camerele video, pompele de benzină, sistemele de ghidare

ale rachetelor, sistemele de control ale roboţilor industriali etc.

Până acum câţiva ani, termenii de calculator personal (Personal Computer) şi

calculator de birou (Desktop Computer) desemnau unul şi acelaşi lucru. Astăzi, noţiunea de

calculator personal tinde să cuprindă şi acele calculatoare portabile, de mici dimensiuni, şi

care nu pot fi desemnate prin termenul de calculator de birou sau "desktop computer", care

este folosit în continuare numai pentru calculatoarele ce pot fi întâlnite în mod uzual în

birouri, şi care sunt destinate rezolvării problemelor curente dintr-un birou: procesări de

texte, baze de date, dezvoltări de programe etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Initiere operare PC.pdf