Instruire Asistată de Calculator

Curs
7.6/10 (10 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 10289
Mărime: 199.00KB (arhivat)
Publicat de: Henrieta Grecu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Zamfir Eugen
Facultatea de Chimie Craiova - anul IV - Chimia Mediului

Extras din curs

Capitolul 1. Instruirea Asistata de Calculator (I.A.C.): istoric, pedagogie informatica.

1. 1. Definitii . Definitia procesului de Proiectare a Instruirii .

1. 2. Istoric al teoriilor proiectarii procesului de instruire .

1. 3. Teoriile Fundamentale ale Proiectarii Instruirii . Componentele Procesului de Proiectare a Instruirii .

1. 4. Clasificarea Programelor de Instruire Asistata de Calculator .

1. 1. Definitii . Definitia procesului de Proiectare a Instruirii . Educatia tehnologica

Cultura societatii postindustriale confera tehnologiei calitatea de stiinta aplicata . Aceasta calitate reflecta mutatiile înregistrate la nivel global prin :

a) sustinerea legaturilor dintre dimensiunea normativa a tehnologiei (calitatea proiectelor) , dimensiunea materiala a tehnologiei (calitatea mijloacelor folosite) si dimensiunea sociala a tehnologiei (calitatea consecintelor psihologice angajate la nivelul personalitatii si al colectivitatilor umane) ;

b) reducerea distantei în timp dintre descoperirea stiintifica si aplicatia sociala a acestei descoperiri . Tehnologia vizeaza procesul de aplicare a cunostintelor prin intermediul unor instrumente , metode , mijloace , norme , etc. , utilizate în domeniul productiei . Structura tehnologiei acopera trei dimensiuni functionale : a) o dimensiune materiala , tehnica , reprezentata prin masini , unelte , instrumente , instalatii , etc. ; b) o dimensiune normativa , reprezentata prin norme si strategii de proiectare , organizare si valorificare a tehnicilor ; c) o dimensiune sociala , reprezentata prin abilitati, capacitati , comportamente individuale si sociale , generate de folosirea tehnicilor promovate la nivel material si normativ .

Educatia tehnologica reprezinta activitatea de formare–dezvoltare a personalitatii umane , proiectata si realizata prin aplicarea cunostintelor stiintifice si tehnice din diferite domenii, dobândite la diferite niveluri , în viata sociala si în viata economica .

Definirea educatiei tehnologice presupune explicarea conceptului sociologic de tehnologie si interpretarea tehnologiei în sens pedagogic .

Instruirea reprezinta activitatea principala realizata în cadrul procesului de învatamânt conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem , în termenii de politica a educatiei . Instructorul proiecteaza o actiune bazata pe patru operatii concrete :

- definirea obiectivelor pedagogice

- stabilirea continutului

- aplicarea metodologiei

- asigurarea evaluarii activitatii didactice / educative respective .

Continutul conceptului de instruire are o sfera mai restrânsa în raport cu educatia (care se refera la formarea–dezvoltarea permanenta a personalitatii umane) dar mai larga decât învatarea deoarece include mai multe forme de munca intelectuala (forme extradidactice si extrascolare ; cu resurse substantiale ; directe si indirecte ; de natura morala, tehnologica, estetica, psiho–fizica).

Instruirea asistata de calculator (IAC)

Instruirea asistata de calculator (IAC) reprezinta o metoda didactica sau o metoda de învatamânt , care valorifica principiile de modelare si analiza cibernetica a activitatii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice si de comunicatii , caracteristice societatii contemporane .

Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate si disponibilitatile tehnologice ale calculatorului (sistemului de procesare a informatiei) confera acestei metode didactice ( Instruirea asistata de calculator ) calitati privind :

- informatizarea activitatii de predare– învatare–evaluare ;

- îmbunatatirea IAC prin intermediul unor actiuni de : gestionare , documentare, interogare ;

- simulare automatizata interactiva a cunostintelor si capacitatilor angajate în procesul de învatamânt , conform documentelor oficiale de planificare a educatiei .

Metoda IAC valorifica urmatoarele operatii didactice integrate la nivelul unei actiuni de dirijare euristica si individualizata a activitatilor de predare–învatare–evaluare :

- organizarea informatiei conform cerintelor programei adaptabile la capacitatile fiecarui student ;

- provocarea cognitiva a studentului prin secvente didactice si întrebari care vizeaza depistarea unor lacune, probleme, situatii problema ;

- rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau obtinerea informatiilor necesare de la resursele informatice apelate prin intermediul calculatorului ;

- realizarea unor sinteze recapitulative dupa parcurgerea unor teme , module de studiu ; lectii, grupuri de lectii, subcapitole, capitole, discipline scolare ;

- asigurarea unor exercitii suplimentare de stimulare a creativitatii studentului .

Proiectarea instruirii implica organizarea si ordonarea materialului care urmeaza sa fie predat ®

învatat ® evaluat la nivelul corelatiei functional–structurale dintre profesor si student . Profesorul sau instructorul proiecteaza o actiune bazata pe patru operatii concrete :

- definirea obiectivelor pedagogice

- stabilirea continutului

- aplicarea metodologiei

- asigurarea evaluarii activitatii didactice , educative , respective .

Proiectarea instruirii asistate de calculator (IAC) poate fi definita ca fiind dezvoltarea sistematica a specificatiilor procesului de instruire utilizând teoriile învatarii si instruirii pentru a asigura realizarea calitatii procesului de instruire.

Proiectarea instruirii este definita de un întreg proces : de analiza a necesarului de deprinderi si cunostinte si a obiectivelor învatarii ; si de concepere a unui sistem de transfer si de livrare care sa asigure satisfacerea acestor necesitati .

Proiectarea instruirii include :

- dezvoltarea unor activitati si materiale de instruire ; si

- testarea si evaluarea tuturor activitatilor de instruire si învatare (caracteristice studentului). Proiectarea Instruirii este considerata o Disciplina . Proiectarea Instruirii este acea ramura a cunoasterii stiintifice care se ocupa cu cercetarea si teoretizarea : strategiilor de instruire , cât si a proceselor de concepere si implementare a strategiilor de instruire .

Proiectarea Instruirii este considerata o Stiinta . Proiectarea Instruirii este stiinta crearii metodelor precise pentru conceperea , dezvoltarea , implementarea , evaluarea , si exploatarea (mentinerea) structurilor functionale care faciliteaza învatarea pentru unitati mici sau mari de subiecte stiintifice indiferent de complexitatea structurii acestor unitati .

Proiectarea Instruirii este privita ca o Realitate obiectiva . Proiectarea instruirii poate începe în orice etapa a procesului de proiectare . Cel mai adesea pornind de la o idee proiectantul creeaza fundamentele situatiei de instruire . În timp se contureaza alcatuirea întregului proces de instruire iar profesorul verifica ce considerente stiintifice au fundamentat procesul sistematizând munca de conceptie realizata .

Alte definitii ale Procesului de Proiectare a Instruirii

Preview document

Instruire Asistată de Calculator - Pagina 1
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 2
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 3
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 4
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 5
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 6
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 7
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 8
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 9
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 10
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 11
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 12
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 13
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 14
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 15
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 16
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 17
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 18
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Instruire Asistata de Calculator.doc

Alții au mai descărcat și

Implemetarea unei Platforme de E-Learning

DETALII 1. PRECIZARI SI DATE INITIALE: Desi exista numeroase definitii posibile pentru termenul de e-learning, o varianta acceptabila in limba...

Tehnologii Multimedia Utilizate în Predarea Diciplinelor Tehnice

1. Introducere Utilizarea tehnologiilor moderne (ICT) reprezintă cea mai complexă formă de integrare a educaţiei informale în educaţia formală....

Sisteme de instruire interactivă - exemplul unei aplicații de E-Learning - modelul AEL-Siveco

INTRODUCERE Motto:”Este imposibil ca elevii sa învete ceva cât timp gândurile lor sunt robite şi tulburate de vreo patimă. Întreţineţi-i deci...

AutoCad

APERTURE - controleazã mãrimea cursorului selector, caracteristic modului object snap. ARC - traseazã un arc de cerc de orice dimensiune. A -...

Biblioteca de Șabloane Standard

Biblioteca de Sabloane Standard (STL) asigura o abstractizare standardizata a datelor prin intermediul containerelor si o abstractizare procedurala...

Clase Derivate

1. Clase derivate. Prin mostenire, atributele unei clase de baza sunt transmise unor clase derivate. Derivarea permite definirea unor clase noi,...

Clase în Java

Clase pentru miniaplicatii Miniaplicatiile constituie extensii ale unei clase deja existente java.applet.Applet. Structura clasei unui applet...

Clase

1. Programare procedurala –Programare orientata pe obiecte. Limbajul C, ca si Pascal, utilizeaza modelul programarii structurate procedurale, care...

Te-ar putea interesa și

Tehnologii și Concepte de Instruire Asistată de Calculator

Capitolul 1-TEHNOLOGII ŞI CONCEPTE DE INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR 1.1.CALCULATORUL ŞI PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT Utilizarea calculatorului in...

Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari

INTRODUCERE Noile tehnologii implicate în procesul de învăţământ, induse în contemporaneitate de expansiunea tehnologiei informaţionale şi a...

Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive

INTRODUCERE Lucrarea de față dorește să creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului educațional românesc din prisma evoluției acestuia ca...

Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală

Introducere. Lucrarea de față dorește să creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului educațional românesc din prisma evoluției acestuia ca...

Portofoliu didactic - instruire asistată pe calculator

Argument Cu ajutorul bazelor de date, folosind un limbaj de programare adecvat, se pot realiza softuri utile proiectate pe etapele lecţiei...

Instruirea asistată de calculator

Instruirea asistata de calculator Nu demult, calculatorul era un obiect rar si exotic in scolile americane. Apoi, in anii 70, multe scoli au...

Instruirea asistată de calculator

Introducere Apariţia şi dezvoltarea calculatoarelor electronice a reprezentat o adevărată revoluţie în societatea umană, având ca principală...

Portofoliu Digital la Disciplina Instruire Asistată de Calculator

A. Subiecte teoretice 1. Utilizarea softului educational în IAC Softul pedagogic / educaţional reprezintă un program informatizat , proiectat...

Ai nevoie de altceva?