Instruire Asistata de Calculator

Imagine preview
(7/10 din 10 voturi)

Acest curs prezinta Instruire Asistata de Calculator.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor: Zamfir Eugen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

Capitolul 1. Instruirea Asistata de Calculator (I.A.C.): istoric, pedagogie informatica.

1. 1. Definitii . Definitia procesului de Proiectare a Instruirii .

1. 2. Istoric al teoriilor proiectarii procesului de instruire .

1. 3. Teoriile Fundamentale ale Proiectarii Instruirii . Componentele Procesului de Proiectare a Instruirii .

1. 4. Clasificarea Programelor de Instruire Asistata de Calculator .

1. 1. Definitii . Definitia procesului de Proiectare a Instruirii . Educatia tehnologica

Cultura societatii postindustriale confera tehnologiei calitatea de stiinta aplicata . Aceasta calitate reflecta mutatiile înregistrate la nivel global prin :

a) sustinerea legaturilor dintre dimensiunea normativa a tehnologiei (calitatea proiectelor) , dimensiunea materiala a tehnologiei (calitatea mijloacelor folosite) si dimensiunea sociala a tehnologiei (calitatea consecintelor psihologice angajate la nivelul personalitatii si al colectivitatilor umane) ;

b) reducerea distantei în timp dintre descoperirea stiintifica si aplicatia sociala a acestei descoperiri . Tehnologia vizeaza procesul de aplicare a cunostintelor prin intermediul unor instrumente , metode , mijloace , norme , etc. , utilizate în domeniul productiei . Structura tehnologiei acopera trei dimensiuni functionale : a) o dimensiune materiala , tehnica , reprezentata prin masini , unelte , instrumente , instalatii , etc. ; b) o dimensiune normativa , reprezentata prin norme si strategii de proiectare , organizare si valorificare a tehnicilor ; c) o dimensiune sociala , reprezentata prin abilitati, capacitati , comportamente individuale si sociale , generate de folosirea tehnicilor promovate la nivel material si normativ .

Educatia tehnologica reprezinta activitatea de formare–dezvoltare a personalitatii umane , proiectata si realizata prin aplicarea cunostintelor stiintifice si tehnice din diferite domenii, dobândite la diferite niveluri , în viata sociala si în viata economica .

Definirea educatiei tehnologice presupune explicarea conceptului sociologic de tehnologie si interpretarea tehnologiei în sens pedagogic .

Instruirea reprezinta activitatea principala realizata în cadrul procesului de învatamânt conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem , în termenii de politica a educatiei . Instructorul proiecteaza o actiune bazata pe patru operatii concrete :

- definirea obiectivelor pedagogice

- stabilirea continutului

- aplicarea metodologiei

- asigurarea evaluarii activitatii didactice / educative respective .

Continutul conceptului de instruire are o sfera mai restrânsa în raport cu educatia (care se refera la formarea–dezvoltarea permanenta a personalitatii umane) dar mai larga decât învatarea deoarece include mai multe forme de munca intelectuala (forme extradidactice si extrascolare ; cu resurse substantiale ; directe si indirecte ; de natura morala, tehnologica, estetica, psiho–fizica).

Instruirea asistata de calculator (IAC)

Instruirea asistata de calculator (IAC) reprezinta o metoda didactica sau o metoda de învatamânt , care valorifica principiile de modelare si analiza cibernetica a activitatii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice si de comunicatii , caracteristice societatii contemporane .

Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate si disponibilitatile tehnologice ale calculatorului (sistemului de procesare a informatiei) confera acestei metode didactice ( Instruirea asistata de calculator ) calitati privind :

- informatizarea activitatii de predare– învatare–evaluare ;

- îmbunatatirea IAC prin intermediul unor actiuni de : gestionare , documentare, interogare ;

- simulare automatizata interactiva a cunostintelor si capacitatilor angajate în procesul de învatamânt , conform documentelor oficiale de planificare a educatiei .

Metoda IAC valorifica urmatoarele operatii didactice integrate la nivelul unei actiuni de dirijare euristica si individualizata a activitatilor de predare–învatare–evaluare :

- organizarea informatiei conform cerintelor programei adaptabile la capacitatile fiecarui student ;

- provocarea cognitiva a studentului prin secvente didactice si întrebari care vizeaza depistarea unor lacune, probleme, situatii problema ;

- rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau obtinerea informatiilor necesare de la resursele informatice apelate prin intermediul calculatorului ;

- realizarea unor sinteze recapitulative dupa parcurgerea unor teme , module de studiu ; lectii, grupuri de lectii, subcapitole, capitole, discipline scolare ;

- asigurarea unor exercitii suplimentare de stimulare a creativitatii studentului .

Proiectarea instruirii implica organizarea si ordonarea materialului care urmeaza sa fie predat ®

învatat ® evaluat la nivelul corelatiei functional–structurale dintre profesor si student . Profesorul sau instructorul proiecteaza o actiune bazata pe patru operatii concrete :

- definirea obiectivelor pedagogice

- stabilirea continutului

- aplicarea metodologiei

- asigurarea evaluarii activitatii didactice , educative , respective .

Proiectarea instruirii asistate de calculator (IAC) poate fi definita ca fiind dezvoltarea sistematica a specificatiilor procesului de instruire utilizând teoriile învatarii si instruirii pentru a asigura realizarea calitatii procesului de instruire.

Proiectarea instruirii este definita de un întreg proces : de analiza a necesarului de deprinderi si cunostinte si a obiectivelor învatarii ; si de concepere a unui sistem de transfer si de livrare care sa asigure satisfacerea acestor necesitati .

Proiectarea instruirii include :

- dezvoltarea unor activitati si materiale de instruire ; si

- testarea si evaluarea tuturor activitatilor de instruire si învatare (caracteristice studentului). Proiectarea Instruirii este considerata o Disciplina . Proiectarea Instruirii este acea ramura a cunoasterii stiintifice care se ocupa cu cercetarea si teoretizarea : strategiilor de instruire , cât si a proceselor de concepere si implementare a strategiilor de instruire .

Proiectarea Instruirii este considerata o Stiinta . Proiectarea Instruirii este stiinta crearii metodelor precise pentru conceperea , dezvoltarea , implementarea , evaluarea , si exploatarea (mentinerea) structurilor functionale care faciliteaza învatarea pentru unitati mici sau mari de subiecte stiintifice indiferent de complexitatea structurii acestor unitati .

Proiectarea Instruirii este privita ca o Realitate obiectiva . Proiectarea instruirii poate începe în orice etapa a procesului de proiectare . Cel mai adesea pornind de la o idee proiectantul creeaza fundamentele situatiei de instruire . În timp se contureaza alcatuirea întregului proces de instruire iar profesorul verifica ce considerente stiintifice au fundamentat procesul sistematizând munca de conceptie realizata .

Alte definitii ale Procesului de Proiectare a Instruirii

Fisiere in arhiva (1):

  • Instruire Asistata de Calculator.doc

Alte informatii

Facultatea de Chimie Craiova - anul IV - Chimia Mediului