Instruire Asistată de Calculator

Curs
7.6/10 (10 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 10289
Mărime: 199.00KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Zamfir Eugen
Facultatea de Chimie Craiova - anul IV - Chimia Mediului

Extras din document

Capitolul 1. Instruirea Asistata de Calculator (I.A.C.): istoric, pedagogie informatica.

1. 1. Definitii . Definitia procesului de Proiectare a Instruirii .

1. 2. Istoric al teoriilor proiectarii procesului de instruire .

1. 3. Teoriile Fundamentale ale Proiectarii Instruirii . Componentele Procesului de Proiectare a Instruirii .

1. 4. Clasificarea Programelor de Instruire Asistata de Calculator .

1. 1. Definitii . Definitia procesului de Proiectare a Instruirii . Educatia tehnologica

Cultura societatii postindustriale confera tehnologiei calitatea de stiinta aplicata . Aceasta calitate reflecta mutatiile înregistrate la nivel global prin :

a) sustinerea legaturilor dintre dimensiunea normativa a tehnologiei (calitatea proiectelor) , dimensiunea materiala a tehnologiei (calitatea mijloacelor folosite) si dimensiunea sociala a tehnologiei (calitatea consecintelor psihologice angajate la nivelul personalitatii si al colectivitatilor umane) ;

b) reducerea distantei în timp dintre descoperirea stiintifica si aplicatia sociala a acestei descoperiri . Tehnologia vizeaza procesul de aplicare a cunostintelor prin intermediul unor instrumente , metode , mijloace , norme , etc. , utilizate în domeniul productiei . Structura tehnologiei acopera trei dimensiuni functionale : a) o dimensiune materiala , tehnica , reprezentata prin masini , unelte , instrumente , instalatii , etc. ; b) o dimensiune normativa , reprezentata prin norme si strategii de proiectare , organizare si valorificare a tehnicilor ; c) o dimensiune sociala , reprezentata prin abilitati, capacitati , comportamente individuale si sociale , generate de folosirea tehnicilor promovate la nivel material si normativ .

Educatia tehnologica reprezinta activitatea de formare–dezvoltare a personalitatii umane , proiectata si realizata prin aplicarea cunostintelor stiintifice si tehnice din diferite domenii, dobândite la diferite niveluri , în viata sociala si în viata economica .

Definirea educatiei tehnologice presupune explicarea conceptului sociologic de tehnologie si interpretarea tehnologiei în sens pedagogic .

Instruirea reprezinta activitatea principala realizata în cadrul procesului de învatamânt conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem , în termenii de politica a educatiei . Instructorul proiecteaza o actiune bazata pe patru operatii concrete :

- definirea obiectivelor pedagogice

- stabilirea continutului

- aplicarea metodologiei

- asigurarea evaluarii activitatii didactice / educative respective .

Continutul conceptului de instruire are o sfera mai restrânsa în raport cu educatia (care se refera la formarea–dezvoltarea permanenta a personalitatii umane) dar mai larga decât învatarea deoarece include mai multe forme de munca intelectuala (forme extradidactice si extrascolare ; cu resurse substantiale ; directe si indirecte ; de natura morala, tehnologica, estetica, psiho–fizica).

Instruirea asistata de calculator (IAC)

Instruirea asistata de calculator (IAC) reprezinta o metoda didactica sau o metoda de învatamânt , care valorifica principiile de modelare si analiza cibernetica a activitatii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice si de comunicatii , caracteristice societatii contemporane .

Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate si disponibilitatile tehnologice ale calculatorului (sistemului de procesare a informatiei) confera acestei metode didactice ( Instruirea asistata de calculator ) calitati privind :

- informatizarea activitatii de predare– învatare–evaluare ;

- îmbunatatirea IAC prin intermediul unor actiuni de : gestionare , documentare, interogare ;

- simulare automatizata interactiva a cunostintelor si capacitatilor angajate în procesul de învatamânt , conform documentelor oficiale de planificare a educatiei .

Metoda IAC valorifica urmatoarele operatii didactice integrate la nivelul unei actiuni de dirijare euristica si individualizata a activitatilor de predare–învatare–evaluare :

- organizarea informatiei conform cerintelor programei adaptabile la capacitatile fiecarui student ;

- provocarea cognitiva a studentului prin secvente didactice si întrebari care vizeaza depistarea unor lacune, probleme, situatii problema ;

- rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau obtinerea informatiilor necesare de la resursele informatice apelate prin intermediul calculatorului ;

- realizarea unor sinteze recapitulative dupa parcurgerea unor teme , module de studiu ; lectii, grupuri de lectii, subcapitole, capitole, discipline scolare ;

- asigurarea unor exercitii suplimentare de stimulare a creativitatii studentului .

Proiectarea instruirii implica organizarea si ordonarea materialului care urmeaza sa fie predat ®

învatat ® evaluat la nivelul corelatiei functional–structurale dintre profesor si student . Profesorul sau instructorul proiecteaza o actiune bazata pe patru operatii concrete :

- definirea obiectivelor pedagogice

- stabilirea continutului

- aplicarea metodologiei

- asigurarea evaluarii activitatii didactice , educative , respective .

Proiectarea instruirii asistate de calculator (IAC) poate fi definita ca fiind dezvoltarea sistematica a specificatiilor procesului de instruire utilizând teoriile învatarii si instruirii pentru a asigura realizarea calitatii procesului de instruire.

Proiectarea instruirii este definita de un întreg proces : de analiza a necesarului de deprinderi si cunostinte si a obiectivelor învatarii ; si de concepere a unui sistem de transfer si de livrare care sa asigure satisfacerea acestor necesitati .

Proiectarea instruirii include :

- dezvoltarea unor activitati si materiale de instruire ; si

- testarea si evaluarea tuturor activitatilor de instruire si învatare (caracteristice studentului). Proiectarea Instruirii este considerata o Disciplina . Proiectarea Instruirii este acea ramura a cunoasterii stiintifice care se ocupa cu cercetarea si teoretizarea : strategiilor de instruire , cât si a proceselor de concepere si implementare a strategiilor de instruire .

Proiectarea Instruirii este considerata o Stiinta . Proiectarea Instruirii este stiinta crearii metodelor precise pentru conceperea , dezvoltarea , implementarea , evaluarea , si exploatarea (mentinerea) structurilor functionale care faciliteaza învatarea pentru unitati mici sau mari de subiecte stiintifice indiferent de complexitatea structurii acestor unitati .

Proiectarea Instruirii este privita ca o Realitate obiectiva . Proiectarea instruirii poate începe în orice etapa a procesului de proiectare . Cel mai adesea pornind de la o idee proiectantul creeaza fundamentele situatiei de instruire . În timp se contureaza alcatuirea întregului proces de instruire iar profesorul verifica ce considerente stiintifice au fundamentat procesul sistematizând munca de conceptie realizata .

Alte definitii ale Procesului de Proiectare a Instruirii

Preview document

Instruire Asistată de Calculator - Pagina 1
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 2
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 3
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 4
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 5
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 6
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 7
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 8
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 9
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 10
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 11
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 12
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 13
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 14
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 15
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 16
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 17
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 18
Instruire Asistată de Calculator - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Instruire Asistata de Calculator.doc

Alții au mai descărcat și

E-Learning

Premizele crearii societatii informationale au fost asigurate prin producerea masiva si raspândirea vertiginoasa a calculatoarelor electronice,...

Implemetarea unei Platforme de E-Learning

DETALII 1. PRECIZARI SI DATE INITIALE: Desi exista numeroase definitii posibile pentru termenul de e-learning, o varianta acceptabila in limba...

Dezvoltarea unei Platforme - E-learning

Cap. 1: Concepte e-Learning Prefata Abordarea învăţământului la distanţă ca modalitate alternativă sau complementară de a face educaţie porneşte...

Program pentru Evidența unei Firme de Televiziune prin Cablu

CAPITOLUL 1 DESCRIEREA PROGRAMULUI Programul, scris în FOX PRO, este folosit pentru evidenţa unei firme de televiziune prin cablu. Odată apelat...

Tehnologii Multimedia Utilizate în Predarea Diciplinelor Tehnice

1. Introducere Utilizarea tehnologiilor moderne (ICT) reprezintă cea mai complexă formă de integrare a educaţiei informale în educaţia formală....

Sisteme de Instruire Interactiva - Exemplul unei Aplicatii de E-Learning - Modelul AEL-Siveco

INTRODUCERE Motto:”Este imposibil ca elevii sa învete ceva cât timp gândurile lor sunt robite şi tulburate de vreo patimă. Întreţineţi-i deci...

Aplicatii Multimedia - Flash

APLICATII MULTIMEDIA MEDIA = Metoda folosita pentru transmiterea informatiilor. “Media” = Plural Medium = Singular Tipuri de Media: text,...

Securitate a Retelei de Calculatoare

1. Securitatea reţelei Securitatea informaţiilor este acum o problemă majoră cu care se confruntă societatea electronică. Indiferent de...

Ai nevoie de altceva?