Instrumentație virtuală și programare grafică

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3339
Mărime: 1.30MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hariton Costin

Extras din document

INSTRUMENTA.IE VIRTUALA .I PROGRAMARE GRAFICA

Revolu.ia programarii grafice a permis dezvoltarea sistemelor dedicate analizei datelor.

Aceasta tehnologie software a condus .i la un alt tip de industrie — instrumenta.ia virtuala, care permite efectuarea de activita.i specifice aparatelor de masurare .i control realizate în maniera hardware, cu scaderea costurilor .i pastrarea sau cre.terea calita.ii .i performan.elor instrumentelor electronice clasice.

Instrumenta.ia virtuala (IV) poate fi definita ca un sistem software .i/sau hardware adaugat unui calculator de uz general, în a.a fel încât utilizatorii pot interac.iona cu calculatorul, programându-.i propriul instrument electronic de masurare .i control.

Instrumentele virtuale (IV) folosesc arhitectura deschisa a calculatoarelor de uz general pentru a realiza procesarea, memorarea .i afi.area datelor. Ele utilizeaza diverse placi de interfa.a ieftine adaugate magistralelor de date .i de comunica.ii ale calculatoarelor, rezultând sisteme care sunt definite .i programate de utilizator.

În plus, puterea de calcul .i flexibilitatea IV este mult mai mare decât ale celor de sine statatoare (hardware), avantaj care este în continua cre.tere. Caracterul modular .i ierarhic al mediului de programare al IV confera acestuia un sporit grad de refolosire .i de reconfigurabilitate.

1.INSTRUMENTA.IA VIRTUALA .I INGINERIA BIOMEDICALA

Aplica.iile IV se gasesc în aproape toate domeniile industriale, de ex. în telecomunica.ii, industria auto, a semiconductoarelor .i a ingineriei biomedicale. În domeniul biomedical, IV î.i gase.te aplica.ii utile în cercetare clinica, proiectarea .i testarea echipamentelor, asigurarea calita.ii, prelucrarea .i managementul datelor, îmbunata.irea performan.elor diverselor sisteme.

Doar câteva exemple de astfel de aplica.ii biomedicale sunt:

- EndoTester™, un sistem de asigurare a calita.ii pentru endoscoape cu fibre optice;

- sisteme neinvazive de masurare a difuziei pulmonare .i a debitului cardiac;

- sisteme de analiza a presiunii cardiovasculare;

- BioBench™, un sistem pentru achizi.ia .i masurarea semnalelor fiziologice.

2.BIOBENCH™ — SISTEM PENTRU ACHIZI.IA .I MASURAREA DATELORFIZIOLOGICE

Aparatura biomedicala se bazeaza pe abilitatea de a achizi.iona, prelucra, analiza .i afi.a mari cantita.i de date. Cercetarea cauzelor .i evolu.iilor bolilor, a tratamentelor necesare, monitorizarea .i memorarea biosemnalelor, efectele interac.iunii cu medicamentele, modelarea .i simularea diverselor sisteme func.ionale ale organismului uman sau pur .i simplu nevoile educa.ionale ale studen.ilor în domeniul biomedical, toate acestea conduc la o cerere deosebita de sisteme .i instrumente flexibile, ”prietenoase”, u.or manevrabile .i relativ ieftine.

Figura 1. Schema-bloc a sistemului BioBench™

BioBench™ nu necesita activita.i de programare .i este compatibil cu orice amplificator de izola.ie sau instrument de monitorizare care produce un semnal analogic. Integrarea relativ simpla a diverselor module, de la diver.i producatori, este un avantaj important. Sistemul achizi.ioneaza .i analizeaza datele imediat dupa pornirea lui, deoarece el recunoa.te .i controleaza în mod automat partea hardware, minimizând problemele de configurare.

Câteva avantaje ale monitorizarii datelor ce catre calculator sunt:

- aplica.ii software u.or de folosit;

- memorie, putere de calcul .i viteze de transfer al datelor mari;

- dezvoltarea de aplica.ii noi este simplificata;

- analiza a datelor eficienta .i flexibila, permi.ând aplicarea de noi metode .tiin.ifice.

Bibliografie

[1] M.S. Eric Rosow, Jon B. Olansen, Virtual Bio-Instrumentation: Biomedical, Clinical, and Healthcare Applications in LabVIEW, Prentice Hall, 2001.

Preview document

Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 1
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 2
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 3
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 4
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 5
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 6
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 7
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 8
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 9
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 10
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 11
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 12
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 13
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Instrumentatie virtuala si programare grafica.pdf

Alții au mai descărcat și

Internetul

Istoric. - 1969 - reteaua americana ARPA – Pentagon (Advanced Research Project Agency) - 1980 – s-au conectat universitati, muzee, biblioteci,...

Informatică

Capitolul 1. CONCEPTE PRIVIND SISTEMELE INFORMAŢIONALE ŞI SISTEMELE INFORMATICE ALE ORGANIZAŢIILOR ECONOMICE 1.1. Implicaţii ale tehnologiei...

Teoria Sistemelor

Cap. 1. Noţiuni fundamentale şi terminologie 1.1. Conceptele de semnal, sistem şi model Conceptul de semnal Noţiunea de semnal posedă un...

Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări

Prefaţă În proiectarea sistemelor de reglare automată, un algoritm competitiv ar trebui să valorifice orice fel de informaţie legată de procesul...

Tehnologii de Procesare a Informației Economice în Sisteme Informatice

Procesul tehnologic de prelucrare a informaţiei economice (PTPIE) în sistemele computerizate prezintă o serie de operaţii, legate între ele...

Aplicații ale Informaticii

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. CALCULATOARE NUMERICE În funcţie de procedeul de reprezentare a informaţiei şi de suportul fizic al informaţiei,...

Bazele tehnologiei informației

Tehnologia Informatiei =domeniu nou aparut odata cu informatica, retelele de calculatoare si internet. Informatica e acea stiinta care asigura...

Proiectarea interfețelor grafice - Java

Java este un mediu de programare ce oferă utilizatorului cadrul necesar şi uneltele necesare pentru dezvoltarea aplicaţiilor Java. Java este o...

Te-ar putea interesa și

Teleoperare în Domeniul Militar

Teleoperare in domeniul militar Controlul robotilor mobili bazat pe teleoperare necesita un sistem robust cu o interfata intuitiva, flexibila si...

Aplicație Distribuită pentru Umărirea Activelor Folosind Tehnologii Radio

În ultimii ani, monitorizarea sistemelor pentru urmărirea activelor a devenit o necesitate, care s-a accentuat la ora actuală, datorită dezvoltării...

Marketingul serviciilor - universități și facultăți

INTRODUCERE Ce este marketingul Cercetare a pieţei, în raport cu produsul ce se doreşte a fi vândut, observarea atitudinii consumatorilor faţă de...

Multimetru Virtual

1. TEMA DE PROIECTARE Se va realizat un multimetru virtual care măsoara curenţi continui şi alternativi în domeniul: 0-5A c.c. ,0-5A c.a. şi...

Filtre Numerice

INTRODUCERE Filtrarea semnalelor reprezinta o operatie de baza in prelucrarea informaţiei.Poate facută fie analogic(cu ajutorul unor retele R L C...

Bord Auto

Tema de proiectare Utilizarea mediului de programare Lab View pentru programarea unui sistem de bord si folosirea placii de achizitie de date...

Consultanța în proiectarea sistemelor mecanice de presare cu consum energetic optim

Introducere OBTINEREA PIESELOR PRIN DEFORMARE PLASTICA Prelucrarea materialelor metalice prin deformare plastica se bazeaza pe proprietatea de...

Aparat virtual pentru trasarea caracteristicilor tranzistoarelor

TEMA LUCRARII Se va realiza un aparat virtual pentru trasarea caracteristicilor de iesire ale tranzistoarelor. Tensiunea de polarizare va fi de...

Ai nevoie de altceva?