Instrumentație virtuală și programare grafică

Curs
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3339
Mărime: 1.30MB (arhivat)
Publicat de: Nicolae N.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hariton Costin

Extras din curs

INSTRUMENTA.IE VIRTUALA .I PROGRAMARE GRAFICA

Revolu.ia programarii grafice a permis dezvoltarea sistemelor dedicate analizei datelor.

Aceasta tehnologie software a condus .i la un alt tip de industrie — instrumenta.ia virtuala, care permite efectuarea de activita.i specifice aparatelor de masurare .i control realizate în maniera hardware, cu scaderea costurilor .i pastrarea sau cre.terea calita.ii .i performan.elor instrumentelor electronice clasice.

Instrumenta.ia virtuala (IV) poate fi definita ca un sistem software .i/sau hardware adaugat unui calculator de uz general, în a.a fel încât utilizatorii pot interac.iona cu calculatorul, programându-.i propriul instrument electronic de masurare .i control.

Instrumentele virtuale (IV) folosesc arhitectura deschisa a calculatoarelor de uz general pentru a realiza procesarea, memorarea .i afi.area datelor. Ele utilizeaza diverse placi de interfa.a ieftine adaugate magistralelor de date .i de comunica.ii ale calculatoarelor, rezultând sisteme care sunt definite .i programate de utilizator.

În plus, puterea de calcul .i flexibilitatea IV este mult mai mare decât ale celor de sine statatoare (hardware), avantaj care este în continua cre.tere. Caracterul modular .i ierarhic al mediului de programare al IV confera acestuia un sporit grad de refolosire .i de reconfigurabilitate.

1.INSTRUMENTA.IA VIRTUALA .I INGINERIA BIOMEDICALA

Aplica.iile IV se gasesc în aproape toate domeniile industriale, de ex. în telecomunica.ii, industria auto, a semiconductoarelor .i a ingineriei biomedicale. În domeniul biomedical, IV î.i gase.te aplica.ii utile în cercetare clinica, proiectarea .i testarea echipamentelor, asigurarea calita.ii, prelucrarea .i managementul datelor, îmbunata.irea performan.elor diverselor sisteme.

Doar câteva exemple de astfel de aplica.ii biomedicale sunt:

- EndoTester™, un sistem de asigurare a calita.ii pentru endoscoape cu fibre optice;

- sisteme neinvazive de masurare a difuziei pulmonare .i a debitului cardiac;

- sisteme de analiza a presiunii cardiovasculare;

- BioBench™, un sistem pentru achizi.ia .i masurarea semnalelor fiziologice.

2.BIOBENCH™ — SISTEM PENTRU ACHIZI.IA .I MASURAREA DATELORFIZIOLOGICE

Aparatura biomedicala se bazeaza pe abilitatea de a achizi.iona, prelucra, analiza .i afi.a mari cantita.i de date. Cercetarea cauzelor .i evolu.iilor bolilor, a tratamentelor necesare, monitorizarea .i memorarea biosemnalelor, efectele interac.iunii cu medicamentele, modelarea .i simularea diverselor sisteme func.ionale ale organismului uman sau pur .i simplu nevoile educa.ionale ale studen.ilor în domeniul biomedical, toate acestea conduc la o cerere deosebita de sisteme .i instrumente flexibile, ”prietenoase”, u.or manevrabile .i relativ ieftine.

Figura 1. Schema-bloc a sistemului BioBench™

BioBench™ nu necesita activita.i de programare .i este compatibil cu orice amplificator de izola.ie sau instrument de monitorizare care produce un semnal analogic. Integrarea relativ simpla a diverselor module, de la diver.i producatori, este un avantaj important. Sistemul achizi.ioneaza .i analizeaza datele imediat dupa pornirea lui, deoarece el recunoa.te .i controleaza în mod automat partea hardware, minimizând problemele de configurare.

Câteva avantaje ale monitorizarii datelor ce catre calculator sunt:

- aplica.ii software u.or de folosit;

- memorie, putere de calcul .i viteze de transfer al datelor mari;

- dezvoltarea de aplica.ii noi este simplificata;

- analiza a datelor eficienta .i flexibila, permi.ând aplicarea de noi metode .tiin.ifice.

Bibliografie

[1] M.S. Eric Rosow, Jon B. Olansen, Virtual Bio-Instrumentation: Biomedical, Clinical, and Healthcare Applications in LabVIEW, Prentice Hall, 2001.

Preview document

Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 1
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 2
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 3
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 4
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 5
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 6
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 7
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 8
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 9
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 10
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 11
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 12
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 13
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Instrumentatie virtuala si programare grafica.pdf

Alții au mai descărcat și

Baze de Date Access

Capitolul 1. Utilizarea aplicaţiei Access Concepte generale privind bazele de date Evoluţia diferitelor metode şi tehnici de organizare a...

Bazele Matematice ale Graficii 2D

Transformarea de vizualizare. Pentru a prezenta grafic figuri şi imagini trebuie să dispunem de informaţii despre acestea. În general, aceste...

Ingineria programării

În “Ghidul cunoștințelor esențiale referitoare la Ingineria Programării” (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge -...

Sisteme informatice și gestiunea bazelor de date

Capitolul 1 Sisteme de gestiune a bazelor de date. Funcţii. Arhitectură. Tipuri de SGBD-uri Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD)...

Tehnici avansate de programare

Capitolul 1. Algoritmi. Elemente de analiză a complexităţii algoritmilor 1.1. Algoritmi. Recapitulare Etapele rezolvării unei probleme cu...

Algoritmi și Structuri de Date

ALGORITMI. METODE DE DESCRIERE A ALGORITMILOR 1.1 Scurt istoric În secolul al IX-lea d.Hr., un matematician persan, Abu Abdullah Muhammed bin...

Baze de Date

CAPITOLUL I. PROIECTARE (DESIGN) DE DATE CURS 1. Preliminarii Bazele de date reprezintă un instrument indispensabil pentru sistemele...

Baze de Date

Concepte de bază 1.1. Conceptele de dată și fișier. 1.2. Baze de date (BD). 1.2.1. Conceptul de bază de date. Conceptele de Dată şi Fişier...

Te-ar putea interesa și

Teleoperare în Domeniul Militar

Teleoperare in domeniul militar Controlul robotilor mobili bazat pe teleoperare necesita un sistem robust cu o interfata intuitiva, flexibila si...

Aplicație Distribuită pentru Umărirea Activelor Folosind Tehnologii Radio

În ultimii ani, monitorizarea sistemelor pentru urmărirea activelor a devenit o necesitate, care s-a accentuat la ora actuală, datorită dezvoltării...

Marketingul serviciilor - universități și facultăți

INTRODUCERE Ce este marketingul Cercetare a pieţei, în raport cu produsul ce se doreşte a fi vândut, observarea atitudinii consumatorilor faţă de...

Multimetru Virtual

1. TEMA DE PROIECTARE Se va realizat un multimetru virtual care măsoara curenţi continui şi alternativi în domeniul: 0-5A c.c. ,0-5A c.a. şi...

Filtre Numerice

INTRODUCERE Filtrarea semnalelor reprezinta o operatie de baza in prelucrarea informaţiei.Poate facută fie analogic(cu ajutorul unor retele R L C...

Bord Auto

Tema de proiectare Utilizarea mediului de programare Lab View pentru programarea unui sistem de bord si folosirea placii de achizitie de date...

Consultanța în proiectarea sistemelor mecanice de presare cu consum energetic optim

Introducere OBTINEREA PIESELOR PRIN DEFORMARE PLASTICA Prelucrarea materialelor metalice prin deformare plastica se bazeaza pe proprietatea de...

Aparat virtual pentru trasarea caracteristicilor tranzistoarelor

TEMA LUCRARII Se va realiza un aparat virtual pentru trasarea caracteristicilor de iesire ale tranzistoarelor. Tensiunea de polarizare va fi de...

Ai nevoie de altceva?