Instrumentație virtuală și programare grafică

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3339
Mărime: 1.30MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hariton Costin

Extras din document

INSTRUMENTA.IE VIRTUALA .I PROGRAMARE GRAFICA

Revolu.ia programarii grafice a permis dezvoltarea sistemelor dedicate analizei datelor.

Aceasta tehnologie software a condus .i la un alt tip de industrie — instrumenta.ia virtuala, care permite efectuarea de activita.i specifice aparatelor de masurare .i control realizate în maniera hardware, cu scaderea costurilor .i pastrarea sau cre.terea calita.ii .i performan.elor instrumentelor electronice clasice.

Instrumenta.ia virtuala (IV) poate fi definita ca un sistem software .i/sau hardware adaugat unui calculator de uz general, în a.a fel încât utilizatorii pot interac.iona cu calculatorul, programându-.i propriul instrument electronic de masurare .i control.

Instrumentele virtuale (IV) folosesc arhitectura deschisa a calculatoarelor de uz general pentru a realiza procesarea, memorarea .i afi.area datelor. Ele utilizeaza diverse placi de interfa.a ieftine adaugate magistralelor de date .i de comunica.ii ale calculatoarelor, rezultând sisteme care sunt definite .i programate de utilizator.

În plus, puterea de calcul .i flexibilitatea IV este mult mai mare decât ale celor de sine statatoare (hardware), avantaj care este în continua cre.tere. Caracterul modular .i ierarhic al mediului de programare al IV confera acestuia un sporit grad de refolosire .i de reconfigurabilitate.

1.INSTRUMENTA.IA VIRTUALA .I INGINERIA BIOMEDICALA

Aplica.iile IV se gasesc în aproape toate domeniile industriale, de ex. în telecomunica.ii, industria auto, a semiconductoarelor .i a ingineriei biomedicale. În domeniul biomedical, IV î.i gase.te aplica.ii utile în cercetare clinica, proiectarea .i testarea echipamentelor, asigurarea calita.ii, prelucrarea .i managementul datelor, îmbunata.irea performan.elor diverselor sisteme.

Doar câteva exemple de astfel de aplica.ii biomedicale sunt:

- EndoTester™, un sistem de asigurare a calita.ii pentru endoscoape cu fibre optice;

- sisteme neinvazive de masurare a difuziei pulmonare .i a debitului cardiac;

- sisteme de analiza a presiunii cardiovasculare;

- BioBench™, un sistem pentru achizi.ia .i masurarea semnalelor fiziologice.

2.BIOBENCH™ — SISTEM PENTRU ACHIZI.IA .I MASURAREA DATELORFIZIOLOGICE

Aparatura biomedicala se bazeaza pe abilitatea de a achizi.iona, prelucra, analiza .i afi.a mari cantita.i de date. Cercetarea cauzelor .i evolu.iilor bolilor, a tratamentelor necesare, monitorizarea .i memorarea biosemnalelor, efectele interac.iunii cu medicamentele, modelarea .i simularea diverselor sisteme func.ionale ale organismului uman sau pur .i simplu nevoile educa.ionale ale studen.ilor în domeniul biomedical, toate acestea conduc la o cerere deosebita de sisteme .i instrumente flexibile, ”prietenoase”, u.or manevrabile .i relativ ieftine.

Figura 1. Schema-bloc a sistemului BioBench™

BioBench™ nu necesita activita.i de programare .i este compatibil cu orice amplificator de izola.ie sau instrument de monitorizare care produce un semnal analogic. Integrarea relativ simpla a diverselor module, de la diver.i producatori, este un avantaj important. Sistemul achizi.ioneaza .i analizeaza datele imediat dupa pornirea lui, deoarece el recunoa.te .i controleaza în mod automat partea hardware, minimizând problemele de configurare.

Câteva avantaje ale monitorizarii datelor ce catre calculator sunt:

- aplica.ii software u.or de folosit;

- memorie, putere de calcul .i viteze de transfer al datelor mari;

- dezvoltarea de aplica.ii noi este simplificata;

- analiza a datelor eficienta .i flexibila, permi.ând aplicarea de noi metode .tiin.ifice.

Bibliografie

[1] M.S. Eric Rosow, Jon B. Olansen, Virtual Bio-Instrumentation: Biomedical, Clinical, and Healthcare Applications in LabVIEW, Prentice Hall, 2001.

Preview document

Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 1
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 2
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 3
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 4
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 5
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 6
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 7
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 8
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 9
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 10
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 11
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 12
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 13
Instrumentație virtuală și programare grafică - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Instrumentatie virtuala si programare grafica.pdf

Alții au mai descărcat și

Sisteme de Intrare-Iesire

- Sistemul de I/O joaca un rol important in performanta unui sistem (hard disc, CD, retea, display etc) <= Legea lui Amdahl - Masurarea...

Testerul R&S CMW280 pentru Comunicatii Radio de Banda Larga

ROHDE & SCHWARZ este o companie germana cu prezenta internationala, avand ca obiect de activitate producerea de echipamente pentru radiocomunicatii...

Circuite Numerice

1. Noţiuni introductive Lucrarea de faţă abordează problematica mijloacelor şi metodelor de generare, transformare, amplificare şi memorare a...

Introducere în mobile computing

1. NOŢIUNI GENERALE Progresele din domeniul reţelelor de comunicaţii fără fir au dus la apariţia unei nou domeniu al calculatoarelor, denumit...

Sisteme de Achiziție de Date

Achiziţia de date poate fi definită ca procesul de obţinere de date de la o sursǎ externǎ sistemului de calcul. În general achiziţia de date se...

Prelucrarea Semnalelor - Curs 2

2.4. Aplicatii ale seriilor Fourier Seriile Fourier reprezinta baza întregii discipline a prelucrarii semnalelor. Aplicatiile seriilor Fourier...

Prelucrarea Semnalelor - Curs 4

4.1.1 Esantionarea Vom presupune pentru început ca discretizarea timpului se efectueaza cu pas constant T (esantionare periodica sau uniforma)...

Prelucrarea Semnalelor - Curs 5

5.4 Transformata Fourier Discreta Consideram o secventa de numere periodica cu perioada N: ....(5.4.1) Se defineste Transformata Fourier...

Ai nevoie de altceva?