Inteligenta artificiala

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Inteligenta artificiala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 9 fisiere pdf de 121 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

1.1 Definirea inteligenței artificiale 2
1.2 Testul Turing 4
1.3 Domenii ale inteligenței artificiale 5
1.4 Structura unui sistem dotat cu inteligență artificială 8
1.5 Limbaje de programare specifice inteligenței artificiale 11
Teste de autoevaluare 12
Răspunsurile testelor de autoevaluare 14
Bibliografie

Extras din document

Definirea inteligenței artificiale și a unor concepte de bază din inteligența

artificială.

Competențe:

Cunoașterea noțiunilor introductive ce definesc inteligența artificială.

Însușirea testului Turing ca definiție operațională a inteligenței artificiale.

Înțelegerea diferențelor dintre sistemele clasice și sistemele inteligente.

Însușirea structurii de bază a unui sistem dotat cu inteligență artificială.

1.1 Definirea inteligenței artificiale

Inteligența Artificială (IA) este un domeniu al științei calculatoarelor care a

evoluat rapid în ultimii ani, de la stadiul cercetărilor de laborator la acela al

aplicațiilor practice, în diverse domenii de activitate. În ultimii ani,

inteligența artificială a devenit o tehnologie remarcabilă, care oferă soluții

în toate domeniile de activitate.

Există numeroase definiții sau încercări de a defini inteligența artificială,

însă, nu există o definiție unanim acceptată. Prezentăm, în continuare,

câteva astfel de definiții:

- Inteligența artificială este un domeniu al informaticii care își propune

crearea unor sisteme inteligente de calcul, care să posede acele

caracteristici asociate, în general, cu inteligența în comportamentul uman:

raționare, învățare, capacitate de rezolvare a problemelor, comunicare prin

limbaje evoluate etc.

- Inteligența artificială se ocupă cu studiul ideilor care permit

calculatoarelor să devină inteligente.

- Inteligența artificială este ramura științei calculatoarelor care se ocupă cu

automatizarea comportamentului inteligent.

- Inteligența artificială se ocupă cu automatizarea activităților pe care le

asociem cu gândirea umană: luarea deciziilor, rezolvarea de probleme,

învățarea etc.

3

- Inteligența artificială se ocupă cu studiul procesului prin care

calculatoarele pot fi instruite să facă lucruri care, deocamdată, sunt făcute

mai bine de oameni.

- Inteligența artificială este un domeniu de cercetare al cărui scop constă

în: crearea sistemelor capabile să îndeplinească activități inteligente, studiul

și modelarea mecanismelor inteligenței. Sistemele realizate nu trebuie să

copieze în mod necesar metodele și tehnicile utilizate de om pentru

îndeplinirea activităților, importantă fiind numai efectuarea ieftină, sigură

și eficientă a activității propuse.

- În concepția cercetătorilor Stuart Russel și Peter Norvig [2], inteligența

artificială se ocupă cu studiul și construirea agenților inteligenți. Un agent

este o entitate care are capacități de percepție și de acțiune. În mod ideal,

un agent inteligent va lua cea mai bună decizie de acțiune, într-o anumită

situație dată.

Din definițiile anterioare, observăm că există două curente de opinie.

Practic, inteligența artificială este privită ca fiind un domeniu ce se ocupă

cu realizarea de sisteme care

- gândesc / acționează asemeni omului;

- gândesc / acționează rațional.

S-a făcut distincție între gândirea umană și cea rațională întrucât, în multe

situații, omul poate greși. Conceptul ideal de inteligența artificială mai este

numit și raționalitate. Un sistem este rațional dacă face ceea ce trebuie,

adică, își maximizează întotdeauna funcția utilitate.

O altă observație referitoare la definițiile anterioare este faptul că,

majoritatea consideră cunoscută definiția noțiunii de inteligență, definiție

care nu este ușor de formulat. Conform dicționarului enciclopedic,

inteligența este o aptitudine generală ce contribuie la formarea capacităților

și la adaptarea cognitivă a individului la situații noi. Inteligența artificială

este un domeniu aflat la intersecția mai multor domenii de cercetare: știința

calculatoarelor, logica, psihologia, lingvistica, filozofia, matematica, teoria

informației etc. Cercetările din domeniul inteligenței artificiale au condus

la dezvoltarea unor noi domenii: știința cunoașterii, rețele neuronale

artificiale, sisteme multiagent etc.

Metodele inteligenței artificiale se pot aplica în toate domeniile. În acest

sens, se poate spune că IA este un domeniu universal.

Fisiere in arhiva (9):

  • Unitatea_de_invatare_nr._1_-_IA.pdf
  • Unitatea_de_invatare_nr._2_-_IA.pdf
  • Unitatea_de_invatare_nr._3_-_IA.pdf
  • Unitatea_de_invatare_nr._4_-_IA.pdf
  • Unitatea_de_invatare_nr._5_-_IA.pdf
  • Unitatea_de_invatare_nr._6_-_IA.pdf
  • Unitatea_de_invatare_nr._7_-_IA.pdf
  • Unitatea_de_invatare_nr._8_-_IA.pdf
  • Unitatea_de_invatare_nr._9_-_IA.pdf

Bibliografie

M. Oprea, S. Nicoară, Inteligență artificială, Editura Universității
Petrol-Gaze din Ploiești, 2005.
2. S. Russel, P. Norvig, Artificial Intelligence – A Modern Approach,
Prentice Hall, 2010