Interogări în Delphi

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1916
Mărime: 291.71KB (arhivat)
Publicat de: Bogdan Pricop
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boldea Maria

Extras din curs

Această componentă este metoda preferată de accesare a datelor în bazele de date client/server.

Pont: Componenta Query nu are o proprietate TableName cum are tabelul.

Aceasta înseamnă că atunci când se realizează designul, nu se va putea vedea imediat o listă de tabele pentru baza de date curentă. Pentru a vedea o listă de tabele, se poate face una din două acţiuni. Se va putea pune temporar un tabel pe form, acestui tabel să i se seteze proprietatea DatabaseName (sau calea până la baza de date ce se va consulta) şi astfel să se poată vizualiza lista de tabele în proprietatea TableName. O altă variantă ar fi să se selecteze componenta Query pe formular, să daţi pe ea c1ick dreapta şi apoi să se alegă Explore din meniul contextual. Această variantă va duce fie la SQL Explorer (Versiunea Client/Server) fie la Administratorul BDE (Versiunile Standard şi Profesională). Se va putea utiliza oricare din ele pentru a vizualiza tabelele existente într-o BD.

Proprietatea SQL

Aceasta este de tip TStringList şi conţine declaraţiile SQL de executat. Se va putea alege valoarea proprietăţii SQL prin Object Inspector în timpul designului sau în cod atunci când programul funcţionează.

Pentru a seta valoarea în timpul designului, variantă în care se dă click pe butonul de lângă proprietatea SQL în Object Inspector. Apare căsuţa de dialog String List Editor, şi acum se pot introduce unul sau mai multe rânduri de declaraţii SQL.

Pont: Această componentă SQL are o trăsătură care ajută să se editeze liste string în Delphi Code Editor.

Când se adaugă rânduri la proprietatea SQL în timpul derulării programului, trebuie să şters tot conţinutul anterior, de exemplu:

Queryl.SQL.Clear;

Query1.SQL.Add ('select * from country');

Dacă nu se curăţă Delphi Code Editor din proprietatea SQL, înainte de a adauga un string, în lista string vor apărea şi declaraţile SQL anterioare. De aici vor apărea, cu siguranţă, erori atunci când se va încerca executarea declaraţiei SQL.

Executarea declaraţiilor SQL

Declaraţiile SQL vor fi executate fie prin metoda Open fie prin cea ExecSQL. Dacă se folosesc declaraţii SQL care includ SELECT, se va folosi metoda Open pentru a executa chestionarea SQL. Dacă se utilizează declaraţii INSERT, UPDATE sau DELETE, va fi nevoie de metoda ExecSQL. Următoarele exemple folosesc metoda Open:

Queryl.SQL.Clear;

Queryl.SQL.Add ('select * from Clienti);

Query1.Open;

Declaraţiile SQL Instrucţiune retrag anumite coloane dintr-o BD. Asteriscul îi spune serverului BD să returneze toate coloanele din tabel. Exemplul anterior returnează apoi întregul tabel numit Clienti din BD curentă. Pentru returnarea anumitor coloane, se poate folosi codul după cum urmează:

Query1.SQL.Clear;

Queryl.SQL.Add ('se1ect Nume, Capital from Clienti);

Query1.Open;

Notă: Setarea proprietăţii Active la True reprezintă acelaşi lucru ca şi alegerea metodei Open.

Declaraţia SQL DELETE şterge înregistrările dintr-un set de date. Pentru a şterge o înregistrare dintr-un set de date, se poate folosi codul după cum urmează:

Queryl.SQL. Clear;

Queryl.SQL.Add ('delete from Clienti where nume = 'Pop' );

Queryl.ExecSQL;

În acest caz se observă că se foloseşte metoda ExecSQL în loc de Open. Trebuie folosită această metodă pentru a executa o chestionare ce conţine şi declaraţiile INSERT, UPDATE sau DELETE.

Comanda INSERT introduce o înregistrare într-un set de date:

Query1.SQL.Add ('insert into Clienti’);

Queryl.SQL.Add (' (Nume, Capital)');

Queryl.SQL.Add ('values ("Popescu", "Diaconu")');

Queryl.ExecSQL;

Notă: În exemplul precedent se poate observa folosirea ghilimelelor. Sintaxa SQL nu ar trebui să fie considerată la fel cu cea Object Pascal. SQL poate folosi fie ghilimele fie apostrof în jurul numelor valorilor. Pot fi utilizate amândouă, dar trebuie ştiut când. Oricare variantă din următoarele este corectă:

Queryl.SQL.Add ('values ("Popescu ", "Diaconu")');

Query1.SQL.Add ('values ('Popescu”, ‘Diaconu “)').

Preview document

Interogări în Delphi - Pagina 1
Interogări în Delphi - Pagina 2
Interogări în Delphi - Pagina 3
Interogări în Delphi - Pagina 4
Interogări în Delphi - Pagina 5
Interogări în Delphi - Pagina 6
Interogări în Delphi - Pagina 7
Interogări în Delphi - Pagina 8
Interogări în Delphi - Pagina 9
Interogări în Delphi - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Interogari in Delphi.docx

Alții au mai descărcat și

Autocad pentru începători

C1.1.CONCEPTUL DE CAD TERMINOLOGIE - COMPUTER AIDED ENGINEERING -CAE-vizeazăetapeledecercetare,inovaresiconcepţie; - COMPUTER AIDED DRAWING/...

Calculatoare

Răspunsuri Arbori şi păduri 1. D. O relaţie de încredere oferă posibilitatea folosirii în comun doar a resurselor între domenii; ea nu oferă în...

Securitatea informațională a business-ului

Lecţia 1 Introducere în securitatea informaţională 1.Informaţia ca obiect de valoare şi protecţie 4 2.Conceptele de bază ale Securităţii...

Informație și Document în Societatea Cunoașterii

Introducere I. Documente electronice – definire, caracteristici şi tipologie I. 1. Delimitări terminologice I. 2. Document text I. 3....

Evaluarea eficienței investițiilor în IT&C

Capitolul 1.BAZE METODOLOGICE ALE EVALURII EFICIENŢEI INVESTIŢIILOR ÎN IT&C 1.1. Evaluarea eficienţei în condiţiile specifice investiţiilor din...

Arhitectura microcalculatoarelor tip IBM-PC. configurații, caracteristici. reguli de instalare și exploatare

. Notiuni introductive Un sistem de calcul poate contine sute sau mii de componente individuale (circuite integrate, diode, rezistoare,...

Bazele Informaticii - Curs 1

I. SISTEME INFORMATICE I. 1. NOTIUNEA DE “SISTEM” În general, un sistem se defineste ca fiind un ansamblu de elemente fizice si logice...

Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000

Concepte de bază Un sistem de baze de date: este un sistem computerizat de păstrare a înregistrărilor al cărui scop principal este să stocheze...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte

Introducere Esenţa oricărei baze de date este păstrarea informaţiei. Informaţia păstrată în baza de date este foarte diversă – de la simple...

Elaborarea și implementarea sistemului informațional registratorul al camerei înregistrării de stat al Republicii Moldova

Introducere În era pe care o trăim, era tehnologiilor informaţionale, informaţia este o componentă esenţială în desfăşurarea oricărei activităţi....

Proiectarea sistemului informatic privind evidența cheltuielilor generale la o societate comercială

CAPITOLUL1. ELEMENTE PRIVIND PROIECTAREA ŞI REALIZAREA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE 1.1. Definirea şi clasificarea sistemelor informatice În viaţa...

Construirea unui portofoliu investițional

Un autor francez, P. Masse – „Le choix des investissments”, Dunod, 1959, afirma ca „definitia cea mai generala pe care o putem da actului...

Alegerea și Decizia în Economia Sectorului Public

De-a lungul timpului s-au produs mutatii semnificative în volumul, structura si calitatea resurselor economice. În ce priveste nevoile, ele pot fi...

Inițiere în Limbajul de Programare Delphi

1.1 INTRODUCERE „Clasele şi obiectele sunt noţiuni strâns legate una de alta. În particular fiecare obiect este un exemplu a unei careva clase,...

Tehnici și Metode de Elaborare și Adoptare a Deciziei Administrative

Capitolul 1. Actiunea sociala. 1.1. Actiunea sociala eficienta. Praxiologia. Faptul social. 1.2. Structura actiunii sociale. 1.3. Termenii...

Ai nevoie de altceva?