Introducere in C Sharp

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Introducere in C Sharp.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 27 de pagini .

Profesor: Popescu Alexandru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

Noţiuni generale

Pentru gruparea fişierelor sursă şi a altor resurse utilizate în cadrul aplicaţiei, mediul Visual Studio .Net (VS) utilizează două concepte:

• Proiect: fişier care conţine toate informaţiile necesare pentru a compila un modul dintr-o aplicaţie .Net

• Soluţie: fişier care conţine lista proiectelor care compun o aplicaţie, precum şi dependinţele dintre ele

Proiectele sunt fişiere XML care conţin următoarele informaţii:

• lista fişierelor necesare, poziţia pe disc a acestora precum şi modul în care vor fi utilizate (compilate in cod executabil, incluse în executabil, …)

• lista de module externe referite

• mai multe seturi de parametri de compilare numite configuraţii (implicit sunt doar două – Debug şi Release – dar se pot defini şi alte configuraţii)

• diverse opţiuni legate de proiect

Fişierele de tip proiect pentru C# au extensia csproj. Principalele tipuri de proiecte sunt:

• Console Application: aplicaţii de tip linie de comandă, fără interfaţă grafică; rezultatul este un fişier executabil (.exe)

• Class Library: bibliotecă de clase care poate fi utilizată pentru construirea altor aplicaţii; rezultatul este o bibliotecă cu legare dinamică (.dll)

• Windows Application: aplicaţie windows standard; rezultatul este un fişier executabil (.exe)

Proiectele sunt singura modalitate prin care se pot compila aplicaţii .Net folosind VS.

Soluţiile sunt fişiere text cu extensia sln care conţin lista tuturor proiectelor care compun aplicaţia, dependinţele dintre ele şi configuraţiile disponibile. Orice proiect este inclus obligatoriu într-o soluţie (creată explicit de către utilizator sau creată implicit de către VS).

Crearea unei aplicaţii de consolă

Crearea unei aplicaţii de consolă C# se poate face utilizând comanda File->New project şi selectând Visual C# Projects -> Console Application.

Principalele opţiuni disponibile:

• Location: directorul unde vor fi create fişierele

• Name: numele proiectului

• Add to solution / Close solution (doar în cazul în care există o soluţie deschisă): permite adăugarea unui proiect nou în cadrul soluţiei sau crearea unei soluţii noi

• More:

o Create directory for solution: crează un director separat pentru solutie (implicit solutia va fi creată în acelaşi director cu proiectul)

o New solution name: numele soluţiei (implicit este acelaşi cu a proiectului)

Presupunem că au fost alese următoarele opţiuni:

• Location: d:asepoo

• Name: PrimaAplicatie

• Close Solution (dacă este cazul)

• More: bifat “Create directory for solution”

VS-ul va crea următoarele:

• un fişier soluţie “PrimaAplicatie.sln”

• un fisier proiect “PrimaAplicatie.csproj”

• două fişiere sursă: “AssemblyInfo.cs” (conţine proprietăţile care pentru executabil) şi “Class1.cs” care conţine o clasă care reprezintă aplicaţia noartră

Fisiere in arhiva (1):

  • Introducere in C Sharp.pdf