Iteratori

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2358
Mărime: 15.31KB (arhivat)
Publicat de: Theodor Marginean
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Algoritmii generici actioneaza asupra containerelor prin intermediul iteratorilor. Astfel algoritmul copy() utilizeaza, pentru a copia o portiune din containerul cs în containerul cd, trei iteratori: un iterator pe primul element copiat din containerul sursa, un iterator dupa ultimul element copiat din containerul sursa si un iterator la prima pozitie din containerul destinatie:

copy(cs.begin(),cs.end(),cd.begin());

Iteratorii pot fi împartiti în categorii de iteratori, în functie de operatiile care se pot efectua asupra lor. (iteratori de intrare, iteratori de iesire, iteratori de avans, iteratori bidirectionali si iteratori cu acces direct). Aceste clase formeaza o ierarhie având la baza o clasa de iteratori cu posibilitati foarte limitate (iteratorii de intrare si de iesire), iar clasele derivate au posibilitati mai mari.

struct input_iterator_tag{};

struct output_iterator_tag{};

struct forward_iterator_tag : public input_iterator_tag{};

struct bidirectional_iterator_tag : public forward_iterator_tag{};

struct random_access_iterator_tag : public bidirectional_iterator_tag{};

Asa cum avem pointeri la obiecte const, putem defini iteratori la elemente const:

vector::const_iterator it;

Exista trei tipuri de adaptori ai iteratorilor: iteratori inversi (reverse iterators), iteratori de insertie (insert iterators) si iteratori pe memorie (raw storage iterators).

Iteratorii inversi inverseaza comportarea operatorilor ++ si --. Toate containerele standard asigura functiile rbegin() si rend(), asigurând pozitionarea pe ultimul element, respectiv înaintea primului element din container.

Iteratorii pe memorie realizeaza în mod eficient copierea unui container într-o zona de memorie neinitializata, folosind functiile get_temporary_buffer() si return_temporary_buffer() .

Toti iteratorii (exceptând iteratorii de iesire) asigura o functie distanta între doi iteratori, având un tip asociat difference_type.

Un iterator este minimal caracterizat prin tipul valorii elementelor containerului si tipul functiei distanta specifice containerului asociat.

Fiecarui tip de iterator i se asociaza o clasa de proprietati (sau trasaturi) iterator_traits, care contine: o serie de nume de tipuri recunoscute de iterator precum: tipul elementelor containerului (value_type), tipul distantei (difference_type), tipul dimensiunii containerului (size_type), tipul referinta (reference) si pointer (pointer) asociate elementelor containerului, categoria iteratorului (iterator_category): Clasele de proprietati servesc deci pentru exportul unor nume de tipuri din clasa iterator.

Clasa de proprietati trebuie specificata pentru fiecare tip iterator nou definit.

template <class Itor>

struct iterator_traits{

typedef typename Itor::value_type value_type;

typedef typename Itor::difference_type difference_type;

typedef typename Itor::pointer pointer;

typedef typename Itor::reference reference;

typedef typename Itor::iterator_category iterator_category;

};

În cazul în care iteratorul este un simplu pointer (pentru vectori si tablouri predefinite C), distanta între iteratori se calculeaza printr-o simpla scadere si are tipul predefinit ptrdiff_t, avem particularizarea (specializarea) clasei de proprietati:

template <class T>

struct iterator_traits<T*>{

typedef T value_type;

typedef ptrdiff_t difference_type;

typedef T* pointer;

typedef T& reference;

tzpedef size_t size_type;

typedef random_access_iterator_tag iterator_category;

};

Numele tipurilor care apar în clasa de proprietati pot fi date ca parametrii ai sablonului. În acest caz, clasa de proprietati precedenta va avea forma:

template <class Categ, class T, class Dist=ptrdiff_t,class Ptr=T*,class Ref=T& >

struct iterator_traits{

typedef T value_type;

typedef Dist difference_type;

typedef Ptr pointer;

typedef Ref reference;

typedef Categ iterator_category;

};

Vom exemplifica definirea functiei distanta între doi iteratori. În caz ca iteratorii sunt de intrare, distanta este numarul de deplasari necesar ajungerii în pozitia indicata de cel de-al doilea iterator:

template <class InItor>

typename iterator_traits<InItor>::difference_type dist(InItor i1, InItor i2,

input_iterator_tag){

typename iterator_traits<InItor>::difference_type d=0;

while(i1++ != i2)

d++;

return d;

}

În cazul iteratorilor cu acces direct, distanta se calculeaza prin simpla diferenta a iteratorilor:

template <class RAItor>

typename iterator_traits<RAItor>::difference_type dist(RAItor i1, RAItor i2,

random_acces_iterator_tag){

return i2-i1;

}

Se observa ca cel de-al treilea paramatru a fost bdat numai pentru a deosebi semnaturile celor doua functii. Cele doua functii pot fi comasate într-una singura:

template <class Itor>

typename iterator_traits<Itor>::difference_type dist(Itor i1, Itor i2){

return dist(i1, i2, iterator_traits<Itor>::iterator_category());

};

Toate containerele standard STL definesc tipurile: iterator si const_iterator si metodele begin()/end() pentru container.

Clasele container definite de utilizator pot utiliza algoritmi generici numai daca le asociem clase iteratori corespunzatoare.

Daca o clasa container definita de utilizator foloseste un container standard, atunci trebuie sa delegam containerului utilizator tipurile si metodele clasei iterator asociate containerului standard. De exemplu:

//delegarea iteratorilor clasei vector catre clasa grupa

class grupa{

typedef vector<char*> gr_stud;

gr_stud g;

public:

typedef gr_stud::iterator iterator;//preluam iterator din vector

typedef gr_stud::const_iterator const_iterator;

iterator begin(){return g.begin();};

iterator end(){return g.end();};

// alte metode

}

Preview document

Iteratori - Pagina 1
Iteratori - Pagina 2
Iteratori - Pagina 3
Iteratori - Pagina 4
Iteratori - Pagina 5
Iteratori - Pagina 6
Iteratori - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Iteratori.doc

Alții au mai descărcat și

AutoCad

APERTURE - controleazã mãrimea cursorului selector, caracteristic modului object snap. ARC - traseazã un arc de cerc de orice dimensiune. A -...

Biblioteca de Șabloane Standard

Biblioteca de Sabloane Standard (STL) asigura o abstractizare standardizata a datelor prin intermediul containerelor si o abstractizare procedurala...

Clase Derivate

1. Clase derivate. Prin mostenire, atributele unei clase de baza sunt transmise unor clase derivate. Derivarea permite definirea unor clase noi,...

Clase în Java

Clase pentru miniaplicatii Miniaplicatiile constituie extensii ale unei clase deja existente java.applet.Applet. Structura clasei unui applet...

Clase

1. Programare procedurala –Programare orientata pe obiecte. Limbajul C, ca si Pascal, utilizeaza modelul programarii structurate procedurale, care...

Comunicații internet

2.1. Stilurile caracterelor {n sfirsit pagina dvs. contine ceva, chiar daca este vorba numai de un nume. Vom analiza in continuare elementele de...

Crearea unei aplicații independente în Java

Toate aplicatiile Java contin o metoda main(), spre deosebire de miniaplicatii. class FirstApp { public static void main( String argsst) {...

Curs Excel

Deplasarea prin foi Deplasarea dintr-o foaie in alta se face cu clic cu mouse-ul pe eticheta foii dorite. Deplasarea prin celule Va puteti...

Te-ar putea interesa și

Metode de Programare cu Matrice Rare

Introducere Lucrarea cuprinde metode tradiţionale de calcul matriceal care sunt utilizate frecvent în practică, metode reanalizate şi revăzute...

Metode de Sincronizare și Modulație

1.1. Prezentare generală De la începuturile comunicaţiei pe unde radio, în special în domeniul comunicaţiilor militare s-a urmărit realizarea unor...

Ordonontare și Coordonare

A. PROBLEME DE ORDONANŢARE ŞI COORDONARE I. INTRODUCERE Se consideră două tipuri de probleme relative la ordinea în care trebuie efectuate o...

Metode Moderne pentru Evaluarea și Controlul Calității

Cap. 1. Proiectarea unui plan de control pentru procesul de alezare şi honuire la cămăşile de cilindrii de la motoarele DACIA. 1.1. Descrierea...

Algoritmi Polinomiali de Generare a Submulțimilor Discrete Finite

-Introducere- Motivul alegerii acestei lucrări este de a înţelege mai bine cum un algoritm matematic de generare poate fi implementat în cadrul...

Software pentru recruțarea de personal

1. Introducere Recrutarea și selecția resurselor umane reprezintă două subprocese vitale în cadrul procesului de management al capitalului uman...

Tehnici Fractale - Compresia Datelor

Fractalul.Definitie.Caracteristici Un fractal este o figură geometrică fragmentată sau frântă care poate fi divizată în părți, astfel încât...

Matematici Asistate de Calculator

REZOLVAREA SISTEMELOR DE ECUATII LINIARE Consideratii teoretice generale Un sistem de „m” ecuaţii liniare cu „n” necunoscute este de forma: a11...

Ai nevoie de altceva?