Java.lang

Curs
9.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1758
Mărime: 12.64KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

SYSTEM (java.lang.System)

Grupeaza metode pentru interactiunea cu mediul extern masinii virtuale Java precum si metode utile pentru controlul functionarii m.v. Prin intermediul clasei System se pot accesa fisierul standard de intrare, de iesire si de eroare, prin intermediul variabilelor de tip flux in, out si err.

public static PrintStream err

public static OutputStrem out

public static InputStream in

Declaratia : public final class System extends Object

Atributul final specifica ca nu pot fi declarate sublcase ale ei

In plus, nu exista nici un constructor public, ceea ce înseamna ca nu pot fi instantiate obiecte de tipul System.

Metode

arraycopy (Object, int, Object, int, int)

Copies an array from the source array, beginning at the specified position, to the specified position of the destination array.

currentTimeMillis()

Returns the current time in milliseconds GMT since the epoch (00:00:00 UTC, January 1, 1970).

exit(int)

Exits the virtual machine with an exit code.

gc()

Runs the garbage collector.

getProperties()

Gets the System properties.

getProperty(String)

Gets the System property indicated by the specified key.

getProperty(String, String)

Gets the System property indicated by the specified key and def.

getSecurityManager()

Gets the system security interface.

getenv(String) Obsolete.

load(String)

Loads a dynamic library, given a complete path name.

loadLibrary(String)

Loads a dynamic library with the specified library name.

runFinalization()

Runs the finalization methods of any objects pending finalization.

setProperties(Properties)

Sets the System properties to the specified properties.

setSecurityManager(SecurityManager) Sets the System security.

RUNTIME (java.lang.Runtime)

Clasa Runtime este folosita de interpretorul Java în timpul executiei unei aplicatii. Ea contine clasele si metodele necesare pentru obtinerea informatiilor despre sistem în timpul executiei.

Metode

exec (String)

Executes the system command specified in the parameter.

exit(int)

Exits the virtual machine with an exit code.

freeMemory()

Returns the number of free bytes in system memory.

totalMemory()

Returns the total number of bytes in system memory.

getRuntime()

Returns the runtime.

gc()

Runs the garbage collector.

getLocalizedInputStream(InputStream)

Localize an input stream.

getLocalizedOutputStream(OutputStream)

Localize an output stream.

load(String)

Loads a dynamic library, given a complete path name.

loadLibrary(String)

Loads a dynamic library with the specified library name.

runFinalization()

Runs the finalization methods of any objects pending finalization.

traceInstructions(boolean)

Enables/Disables tracing of instructions.

traceMethodCalls(boolean)

Enables/Disables tracing of method call

Exemplu:

class MyEnv S

public void print() S

Properties p;

Runtime r;

p = System.getProperties();

r = Runtime.getRuntime();

//afiseaza toate proprietatile disponibile

p.list(System.out);

//afiseaza versiunea sistemului de operare

System.out.println(System.getProperty("os.version", "unkn"));

//afiseaza memoria totala

System.out.println("Memorie totala : " + r.totalMemory());

//afiseaza memoria libera

System.out.println("Memorie libera : " + r.freeMemory());

}

Preview document

Java.lang - Pagina 1
Java.lang - Pagina 2
Java.lang - Pagina 3
Java.lang - Pagina 4
Java.lang - Pagina 5
Java.lang - Pagina 6
Java.lang - Pagina 7
Java.lang - Pagina 8
Java.lang - Pagina 9
Java.lang - Pagina 10
Java.lang - Pagina 11
Java.lang - Pagina 12
Java.lang - Pagina 13
Java.lang - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • java.lang.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea Aplicatiilor de Comert Electronic - Aplicatie de Food-Ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Proiectarea și Crearea unui Web Server

INTRODUCERE În prezent produsele soft se implementează foarte rapid, din cauza dezvoltării enorme a tehnologiilor informaţionale, acumulării...

Realizarea unui Site Web Folosind Limbajul HTML

Motivaţia alegerii temei Experienţa didactică arată că elevii sunt mai puţin atraşi de probleme, abandonează repede când întâmpină greutăţi şi au...

Prezentarea de Albume Fotografice pe Web Folosind Generarea Automată a Paginilor Web cu Ajutorul Programului Access

Argument Paginile continând albume foto reprezintă astăzi o mare atracţie pentru utilizatorii internetului. Subiectele imaginilor sunt variate de...

Gestiunea unei Pensiuni

1. Motivaţia alegerii temei, utilitatea aplicaţiei O bază de date reprezintă o modalitate de stocare a unor informaţii (date) pe un suport extern,...

Folosirea MySQL și PHP în Gestionarea unei Baze de Date pe Web

Introducere Conţinutul lucrării este dat de construcţia de legături dintre World Wide Web şi baze de date, dintre tehnologia veche şi cea nouă,...

Rețele VPN

Memoriu justificativ Dezvoltarea extraordinara pe care a cunoscut-o industria calculatoarelor a fost însotita pas cu pas de aparitia si extinderea...

Proiectarea unei Retele Virtuale Network Folosind Ipsec

1.Noţiuni introductive Soluţiile de afaceri prin Internet, cum sunt comerţul electronic, managementul lanţului de distribuţie şi marketing-ul prin...

Ai nevoie de altceva?