Java.lang

Curs
9.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1758
Mărime: 12.64KB (arhivat)
Publicat de: Theodor Marginean
Puncte necesare: 0

Extras din curs

SYSTEM (java.lang.System)

Grupeaza metode pentru interactiunea cu mediul extern masinii virtuale Java precum si metode utile pentru controlul functionarii m.v. Prin intermediul clasei System se pot accesa fisierul standard de intrare, de iesire si de eroare, prin intermediul variabilelor de tip flux in, out si err.

public static PrintStream err

public static OutputStrem out

public static InputStream in

Declaratia : public final class System extends Object

Atributul final specifica ca nu pot fi declarate sublcase ale ei

In plus, nu exista nici un constructor public, ceea ce înseamna ca nu pot fi instantiate obiecte de tipul System.

Metode

arraycopy (Object, int, Object, int, int)

Copies an array from the source array, beginning at the specified position, to the specified position of the destination array.

currentTimeMillis()

Returns the current time in milliseconds GMT since the epoch (00:00:00 UTC, January 1, 1970).

exit(int)

Exits the virtual machine with an exit code.

gc()

Runs the garbage collector.

getProperties()

Gets the System properties.

getProperty(String)

Gets the System property indicated by the specified key.

getProperty(String, String)

Gets the System property indicated by the specified key and def.

getSecurityManager()

Gets the system security interface.

getenv(String) Obsolete.

load(String)

Loads a dynamic library, given a complete path name.

loadLibrary(String)

Loads a dynamic library with the specified library name.

runFinalization()

Runs the finalization methods of any objects pending finalization.

setProperties(Properties)

Sets the System properties to the specified properties.

setSecurityManager(SecurityManager) Sets the System security.

RUNTIME (java.lang.Runtime)

Clasa Runtime este folosita de interpretorul Java în timpul executiei unei aplicatii. Ea contine clasele si metodele necesare pentru obtinerea informatiilor despre sistem în timpul executiei.

Metode

exec (String)

Executes the system command specified in the parameter.

exit(int)

Exits the virtual machine with an exit code.

freeMemory()

Returns the number of free bytes in system memory.

totalMemory()

Returns the total number of bytes in system memory.

getRuntime()

Returns the runtime.

gc()

Runs the garbage collector.

getLocalizedInputStream(InputStream)

Localize an input stream.

getLocalizedOutputStream(OutputStream)

Localize an output stream.

load(String)

Loads a dynamic library, given a complete path name.

loadLibrary(String)

Loads a dynamic library with the specified library name.

runFinalization()

Runs the finalization methods of any objects pending finalization.

traceInstructions(boolean)

Enables/Disables tracing of instructions.

traceMethodCalls(boolean)

Enables/Disables tracing of method call

Exemplu:

class MyEnv S

public void print() S

Properties p;

Runtime r;

p = System.getProperties();

r = Runtime.getRuntime();

//afiseaza toate proprietatile disponibile

p.list(System.out);

//afiseaza versiunea sistemului de operare

System.out.println(System.getProperty("os.version", "unkn"));

//afiseaza memoria totala

System.out.println("Memorie totala : " + r.totalMemory());

//afiseaza memoria libera

System.out.println("Memorie libera : " + r.freeMemory());

}

Preview document

Java.lang - Pagina 1
Java.lang - Pagina 2
Java.lang - Pagina 3
Java.lang - Pagina 4
Java.lang - Pagina 5
Java.lang - Pagina 6
Java.lang - Pagina 7
Java.lang - Pagina 8
Java.lang - Pagina 9
Java.lang - Pagina 10
Java.lang - Pagina 11
Java.lang - Pagina 12
Java.lang - Pagina 13
Java.lang - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • java.lang.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea și Crearea unui Web Server

INTRODUCERE În prezent produsele soft se implementează foarte rapid, din cauza dezvoltării enorme a tehnologiilor informaţionale, acumulării...

Curs Java

I. ELEMENTE GENERALE 1. Ce este JAVA ? - este un limbaj de programare dezvoltat de JavaSoft, companie în cadrul firmei Sun Microsystems. - este...

AutoCad

APERTURE - controleazã mãrimea cursorului selector, caracteristic modului object snap. ARC - traseazã un arc de cerc de orice dimensiune. A -...

Bazele Informaticii

1. INTRODUCERE 1.1. Evoluţia sistemelor de calcul Sistemele de calcul au evoluat si evoluează odată cu dezvoltarea tehnologiei de realizare a...

Biblioteca de Șabloane Standard

Biblioteca de Sabloane Standard (STL) asigura o abstractizare standardizata a datelor prin intermediul containerelor si o abstractizare procedurala...

Clase Derivate

1. Clase derivate. Prin mostenire, atributele unei clase de baza sunt transmise unor clase derivate. Derivarea permite definirea unor clase noi,...

Clase în Java

Clase pentru miniaplicatii Miniaplicatiile constituie extensii ale unei clase deja existente java.applet.Applet. Structura clasei unui applet...

Clase

1. Programare procedurala –Programare orientata pe obiecte. Limbajul C, ca si Pascal, utilizeaza modelul programarii structurate procedurale, care...

Te-ar putea interesa și

Ilustrarea și simularea unor algoritmi legați de inteligența artificială folosind programarea orientată pe obiect în limbajul java

Introducere Am ales lucrarea intitulată „Ilustrarea și simularea unor algoritmi de inteligență artificială folosind programarea orientată pe...

Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015

I. Introducere În zilele noastre, tehnologia s-a dezvoltat foarte mult odată cu dezvoltarea de aplicații în domeniile industriale și mai ales...

Proiect Java - joc cărti - Macao

ENUNT: Folosind Java Swing, sa se proiecteze o aplicatie ce va simula un joc de carti (la alegere). Va fi disponibil un pachet de carti de joc,...

Java

Java este o tehnologie inovatoare lansata de compania Sun Microsystems 1n 1995, care a avut un impact remarcabil asupra a1ntregii comunitatsi a...

Java

Clase pentru aplica]ii Execu]ia programului unei aplica]ii începe prin apelul metodei main() din clasa primar. - Dac nu exist metoda main...

Introducere în Java

Aparitia programului Java În 1990, unei echipe de programatori condusa de James Gosling i-a fost încredintat un proiect destinat controlului...

Cursuri Java

Cuvinte importante: - concepte fundamentale ale programarii orientate obiect in Java: incapsulare, mostenire, polimorfism; - crearea claselor de...

Ai nevoie de altceva?