Java.lang

Curs
9.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1758
Mărime: 12.64KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

SYSTEM (java.lang.System)

Grupeaza metode pentru interactiunea cu mediul extern masinii virtuale Java precum si metode utile pentru controlul functionarii m.v. Prin intermediul clasei System se pot accesa fisierul standard de intrare, de iesire si de eroare, prin intermediul variabilelor de tip flux in, out si err.

public static PrintStream err

public static OutputStrem out

public static InputStream in

Declaratia : public final class System extends Object

Atributul final specifica ca nu pot fi declarate sublcase ale ei

In plus, nu exista nici un constructor public, ceea ce înseamna ca nu pot fi instantiate obiecte de tipul System.

Metode

arraycopy (Object, int, Object, int, int)

Copies an array from the source array, beginning at the specified position, to the specified position of the destination array.

currentTimeMillis()

Returns the current time in milliseconds GMT since the epoch (00:00:00 UTC, January 1, 1970).

exit(int)

Exits the virtual machine with an exit code.

gc()

Runs the garbage collector.

getProperties()

Gets the System properties.

getProperty(String)

Gets the System property indicated by the specified key.

getProperty(String, String)

Gets the System property indicated by the specified key and def.

getSecurityManager()

Gets the system security interface.

getenv(String) Obsolete.

load(String)

Loads a dynamic library, given a complete path name.

loadLibrary(String)

Loads a dynamic library with the specified library name.

runFinalization()

Runs the finalization methods of any objects pending finalization.

setProperties(Properties)

Sets the System properties to the specified properties.

setSecurityManager(SecurityManager) Sets the System security.

RUNTIME (java.lang.Runtime)

Clasa Runtime este folosita de interpretorul Java în timpul executiei unei aplicatii. Ea contine clasele si metodele necesare pentru obtinerea informatiilor despre sistem în timpul executiei.

Metode

exec (String)

Executes the system command specified in the parameter.

exit(int)

Exits the virtual machine with an exit code.

freeMemory()

Returns the number of free bytes in system memory.

totalMemory()

Returns the total number of bytes in system memory.

getRuntime()

Returns the runtime.

gc()

Runs the garbage collector.

getLocalizedInputStream(InputStream)

Localize an input stream.

getLocalizedOutputStream(OutputStream)

Localize an output stream.

load(String)

Loads a dynamic library, given a complete path name.

loadLibrary(String)

Loads a dynamic library with the specified library name.

runFinalization()

Runs the finalization methods of any objects pending finalization.

traceInstructions(boolean)

Enables/Disables tracing of instructions.

traceMethodCalls(boolean)

Enables/Disables tracing of method call

Exemplu:

class MyEnv S

public void print() S

Properties p;

Runtime r;

p = System.getProperties();

r = Runtime.getRuntime();

//afiseaza toate proprietatile disponibile

p.list(System.out);

//afiseaza versiunea sistemului de operare

System.out.println(System.getProperty("os.version", "unkn"));

//afiseaza memoria totala

System.out.println("Memorie totala : " + r.totalMemory());

//afiseaza memoria libera

System.out.println("Memorie libera : " + r.freeMemory());

}

Preview document

Java.lang - Pagina 1
Java.lang - Pagina 2
Java.lang - Pagina 3
Java.lang - Pagina 4
Java.lang - Pagina 5
Java.lang - Pagina 6
Java.lang - Pagina 7
Java.lang - Pagina 8
Java.lang - Pagina 9
Java.lang - Pagina 10
Java.lang - Pagina 11
Java.lang - Pagina 12
Java.lang - Pagina 13
Java.lang - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • java.lang.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea aplicațiilor de comerț electronic - aplicație de food-ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Proiectarea și Crearea unui Web Server

INTRODUCERE În prezent produsele soft se implementează foarte rapid, din cauza dezvoltării enorme a tehnologiilor informaţionale, acumulării...

Realizarea unui Site Web Folosind Limbajul HTML

Motivaţia alegerii temei Experienţa didactică arată că elevii sunt mai puţin atraşi de probleme, abandonează repede când întâmpină greutăţi şi au...

Prezentarea de Albume Fotografice pe Web Folosind Generarea Automată a Paginilor Web cu Ajutorul Programului Access

Argument Paginile continând albume foto reprezintă astăzi o mare atracţie pentru utilizatorii internetului. Subiectele imaginilor sunt variate de...

Proiectarea unei rețele virtuale network folosind IPsec

1.Noţiuni introductive Soluţiile de afaceri prin Internet, cum sunt comerţul electronic, managementul lanţului de distribuţie şi marketing-ul prin...

Folosirea MySQL și PHP în Gestionarea unei Baze de Date pe Web

Introducere Conţinutul lucrării este dat de construcţia de legături dintre World Wide Web şi baze de date, dintre tehnologia veche şi cea nouă,...

Rețele VPN

Memoriu justificativ Dezvoltarea extraordinara pe care a cunoscut-o industria calculatoarelor a fost însotita pas cu pas de aparitia si extinderea...

SGBD-ul și Bazele de Date ORACLE

Cap1. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE - SGBD 1.1. Conceptul de SGBD. Pentru a înţelege noţiunea de SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de...

Te-ar putea interesa și

Ilustrarea și simularea unor algoritmi legați de inteligența artificială folosind programarea orientată pe obiect în limbajul java

Introducere Am ales lucrarea intitulată „Ilustrarea și simularea unor algoritmi de inteligență artificială folosind programarea orientată pe...

Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015

I. Introducere În zilele noastre, tehnologia s-a dezvoltat foarte mult odată cu dezvoltarea de aplicații în domeniile industriale și mai ales...

Proiect Java - joc cărti - Macao

ENUNT: Folosind Java Swing, sa se proiecteze o aplicatie ce va simula un joc de carti (la alegere). Va fi disponibil un pachet de carti de joc,...

Java

Java este o tehnologie inovatoare lansata de compania Sun Microsystems 1n 1995, care a avut un impact remarcabil asupra a1ntregii comunitatsi a...

Java

Clase pentru aplica]ii Execu]ia programului unei aplica]ii începe prin apelul metodei main() din clasa primar. - Dac nu exist metoda main...

Introducere în Java

Aparitia programului Java În 1990, unei echipe de programatori condusa de James Gosling i-a fost încredintat un proiect destinat controlului...

Cursuri Java

Cuvinte importante: - concepte fundamentale ale programarii orientate obiect in Java: incapsulare, mostenire, polimorfism; - crearea claselor de...

Ai nevoie de altceva?