Limbaje de Programare

Curs
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 26874
Mărime: 779.11KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: L. Bujor
Universitatea Petre Andrei Iaşi Facultatea de Economie

Cuprins

1. BAZE DE DATE ŞI SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

1.1. Introducere în bazele de date

1.1.1. Organizarea datelor în fişiere

1.1.2. Baze de date - definiţii şi elemente specifice

1.1.3. Depozite şi bănci de date

1.1.4. Sisteme de gestiune a bazelor de date

1.1.4.1. Servicii furnizate de un SGBD

1.1.4.2. Obiectivele şi funcţiile unui SGBD

1.1.4.3. Elementele componente ale unui SGBD

1.1.5. Avantajele şi dezavantajele organizării datelor în baze de date

1.2. Modele de date

1.2.1. Entităţi, legături între entităţi

1.2.2. Tipuri de modele

1.2.3. Modelul de date relaţional

1.2.3.1. Terminologie

1.2.3.2. Proprietăţile relaţiilor

1.2.3.3. Chei relaţionale

1.2.3.4. Reprezentarea schemelor din bazele de date

1.2.3.5. Reprezentarea legăturilor în modelele relaţionale

1.2.3.6. Integritate relaţională

1.2.3.7. Integritate referenţială

1.2.3.8. Operaţii de adăugare, ştergere şi actualizare

2. BAZE DE DATE ÎN EXCEL

2.1. Aspecte generale

2.2. Crearea unei liste Excel

2.2.1.2. Introducerea automată a datelor

2.2.2. Crearea unei baze de date cu ajutorul unui formular

2.3. Calcule în baza de date

2.3.1. Elementele componente ale unei formule

2.3.2. Introducerea şi editarea formulelor

2.3.3. Referinţe utilizate în formule

2.3.4. Funcţii predefinite

2.4. Sortarea şi filtrarea datelor

2.4.1. Sortarea unei liste

2.4.2. Interogarea bazei de date

2.4.2.1. Filtrarea automată a datelor

2.4.2.2. Filtrarea avansată a datelor

2.5. Tabele de simulare

2.6. Gestionarea listelor de dimensiuni mari

2.6.1. Gruparea elementelor unei liste

2.6.2. Rezumarea informaţiilor cu ajutorul subtotalurilor

2.6.3. Tabele pivot

2.7. Diagrame Excel

2.7.1. Elemente caracteristice diagramelor

2.7.2. Crearea unei diagrame

2.7.3. Modificarea unei diagrame

3. SISTEMUL DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE VISUAL FOXPRO

3.1. Aspecte generale ale SGBD-ului Visual FoxPro

3.2. Tipuri de date în Visual FoxPro

3.3. Crearea bazelor de date relaţionale

3.4. Crearea tabelelor

3.4.1. Metode directe de creare a tabelelor

3.5. Deschiderea şi închiderea bazelor de date şi a tabelelor

3.5.1. Deschiderea şi închiderea bazelor de date

3.5.2. Deschiderea şi închiderea tabelelor

3.6. Afişarea şi modificarea structurii tabelelor

3.7. Afişarea conţinutului unui tabel

3.8. Prelucrarea înregistrărilor din tabele

3.8.1. Adăugarea de noi înregistrări în tabele

3.8.2. Modificarea conţinutului unui tabel

3.8.3. Ştergerea înregistrărilor dintr-un tabel

3.9. Ordonarea înregistrărilor din tabele

3.9.1. Sortarea înregistrărilor din tabele

3.9.2. Indexarea înregistrărilor din tabele

3.9.2.1. Crearea fişierelor index

3.10. Generatoare în Visual FoxPro

3.10.1. Generatorul de rapoarte

3.10.2. Generatorul de etichete

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1.1. Introducere în bazele de date

Sistemele de baze de date pot fi considerate ca cea mai importantă realizare în domeniul ingineriei programării. Bazele de date constituie cadrul sistemelor informaţionale şi au modificat fundamental modul de operare al organizaţiilor. Predecesorul sistemului de baze de date este sistemul bazat pe fişiere.

1.1.1. Organizarea datelor în fişiere

O posibilitate de organizare a informaţiilor este reprezentată de sistemul bazat pe fişiere.

Fişierul cuprinde un ansamblu de date memorate pe suport magnetic, fiind elementul fundamental al organizării informaţiei pe disc.

Un sistem bazat pe fişiere este o colecţie de programe aplicaţie care efectuează servicii pentru utilizatorii finali. Fiecare program defineşte şi gestionează propriile date. O caracteristică esenţială a acestui sistem este abordarea descentralizată a datelor operaţionale ale organizaţiei, astfel încât fiecare departament îşi stochează şi controlează propriile date.

Organizarea datelor în fişiere, deşi este destul de utilizată, are o serie de neajunsuri care limitează eficienţa aplicaţiilor utilizator.

-Redundanţa şi inconsistenţa datelor

Fişiere de date independente conţin date care se repetă. Acest lucru este o consecinţă a descentralizării datelor. Efectele acestui neajuns sunt gestionarea complexă a datelor (deoarece aceleaşi date apar în locuri diferite), actualizarea greoaie a datelor (modificarea unei singure date presupune actualizarea ei în toate fişierele în care apare), consumul inutil al spaţiului de memorie.

-Neintegrarea datelor (separarea şi izolarea datelor)

Atunci când datele sunt păstrate în fişiere separate, ele sunt mai greu de accesat. Dispersia datelor în fişiere independente complică accesul utilizatorilor la informaţii, necesitând crearea de programe particulare pentru extragerea datelor solicitate, deoarece trebuie accesate fişiere diferite.

-Dependenţa datelor de program

Structura fizică şi organizarea fişierelor de date sunt definite în cadrul aplicaţiei ce manevrează fişierul. Astfel, modificări legate de un fişier, presupun executarea de modificări în toate programele în care este referit fişierul respectiv.

-Dependenţa formatului de fişier de limbajul de programare

Deoarece structura fişierelor este încorporată în programele aplicaţie, ea este dependentă de limbajul în care este scrisă aplicaţia. Fişiere create cu limbaje diferite au formate diferite şi nu pot fi prelucrate simultan.

-Interogarea fixă a programelor de aplicaţie

Sistemele bazate pe fişiere fiind în mare măsură dependente de programatorul de aplicaţii, interogările sau rapoartele necesare trebuie scrise de către programator.

-Dificultatea accesului

Provine din izolarea datelor în fişiere diferite, necesitatea scrierii unui program pentru accesarea fişierului sau din faptul că fişierele tradiţionale nu facilitează accesarea datelor după mai multe criterii, specifice diferitelor tipuri de utilizatori.

Într-o întreprindere, o informaţie este exploatată de mai mulţi utilizatori. De exemplu, pentru departamentul care se ocupă cu gestiunea stocurilor, intrările de materiale trebuie ordonate pe depozite şi repere, în timp ce pentru departamentul care se ocupă cu decontările cu partenerii de afaceri ai întreprinderii, intrările trebuie ordonate pe furnizori ai materialelor.

-Complexitatea deosebită a actualizărilor

O actualizare presupune adăugarea, modificarea sau ştergerea unor informaţii din fişiere. Cum prelucrările se desfăşoară în timp real, de la mai multe terminale în mediile multi-utilizator, pot apărea situaţii conflictuale atunci când doi utilizatori doresc modificarea simultană a unei aceleiaşi date. Rezolvarea acestui gen de conflicte presupune existenţa unui program-supervizor al prelucrărilor care este greu de realizat în cazul existenţei unei multitudini de fişiere cu formate diferite.

-Probleme de securitate

Ţin de dificultatea creării unui mecanism care să protejeze datele din fişiere de accesul neautorizat.

Toate limitările tratării bazate pe fişiere se datorează următorilor doi factori:

1) Definiţia datelor este încorporată în programele aplicaţie în loc de a fi stocată separat şi independent.

2) Nu există un control al accesului şi manipulării datelor dincolo de cel impus de către programele de aplicaţie.

1.1.2. Baze de date - definiţii şi elemente specifice

Intuitiv, o bază de date (BD) este un set de date legate între ele, iar sistemul de gestiune a bazelor de date (SGBD) este programul care administrează şi controlează accesul la baza de date.

Definiţie. O bază de date este un ansamblu integrat de înregistrări sau de fişiere reunite şi structurate în mod logic.

Detalierea definiţiei. Baza de date este un depozit de date unic, larg, care este definit o singură dată şi este utilizat simultan de către mai mulţi utilizatori. Baza de date conţine, alături de date, şi o descriere a acestora. Din acest motiv, ea este definită şi ca o colecţie autodescrisă de înregistrări integrate. Descrierea datelor este cunoscută sub denumirea de catalog de sistem (sau dicţionar de date sau meta-date – “date despre date”). Natura autodescriptivă a bazelor de date este cea care produce independenţa program - date (se separă definiţia datelor de programele aplicaţie).

Între datele bazei de date există relaţii logice.

O definiţie care include caracteristicile bazei de date (acestea vor fi detaliate ulterior

Preview document

Limbaje de Programare - Pagina 1
Limbaje de Programare - Pagina 2
Limbaje de Programare - Pagina 3
Limbaje de Programare - Pagina 4
Limbaje de Programare - Pagina 5
Limbaje de Programare - Pagina 6
Limbaje de Programare - Pagina 7
Limbaje de Programare - Pagina 8
Limbaje de Programare - Pagina 9
Limbaje de Programare - Pagina 10
Limbaje de Programare - Pagina 11
Limbaje de Programare - Pagina 12
Limbaje de Programare - Pagina 13
Limbaje de Programare - Pagina 14
Limbaje de Programare - Pagina 15
Limbaje de Programare - Pagina 16
Limbaje de Programare - Pagina 17
Limbaje de Programare - Pagina 18
Limbaje de Programare - Pagina 19
Limbaje de Programare - Pagina 20
Limbaje de Programare - Pagina 21
Limbaje de Programare - Pagina 22
Limbaje de Programare - Pagina 23
Limbaje de Programare - Pagina 24
Limbaje de Programare - Pagina 25
Limbaje de Programare - Pagina 26
Limbaje de Programare - Pagina 27
Limbaje de Programare - Pagina 28
Limbaje de Programare - Pagina 29
Limbaje de Programare - Pagina 30
Limbaje de Programare - Pagina 31
Limbaje de Programare - Pagina 32
Limbaje de Programare - Pagina 33
Limbaje de Programare - Pagina 34
Limbaje de Programare - Pagina 35
Limbaje de Programare - Pagina 36
Limbaje de Programare - Pagina 37
Limbaje de Programare - Pagina 38
Limbaje de Programare - Pagina 39
Limbaje de Programare - Pagina 40
Limbaje de Programare - Pagina 41
Limbaje de Programare - Pagina 42
Limbaje de Programare - Pagina 43
Limbaje de Programare - Pagina 44
Limbaje de Programare - Pagina 45
Limbaje de Programare - Pagina 46
Limbaje de Programare - Pagina 47
Limbaje de Programare - Pagina 48
Limbaje de Programare - Pagina 49
Limbaje de Programare - Pagina 50
Limbaje de Programare - Pagina 51
Limbaje de Programare - Pagina 52
Limbaje de Programare - Pagina 53
Limbaje de Programare - Pagina 54
Limbaje de Programare - Pagina 55
Limbaje de Programare - Pagina 56
Limbaje de Programare - Pagina 57
Limbaje de Programare - Pagina 58
Limbaje de Programare - Pagina 59
Limbaje de Programare - Pagina 60
Limbaje de Programare - Pagina 61
Limbaje de Programare - Pagina 62
Limbaje de Programare - Pagina 63
Limbaje de Programare - Pagina 64
Limbaje de Programare - Pagina 65
Limbaje de Programare - Pagina 66
Limbaje de Programare - Pagina 67
Limbaje de Programare - Pagina 68
Limbaje de Programare - Pagina 69
Limbaje de Programare - Pagina 70
Limbaje de Programare - Pagina 71
Limbaje de Programare - Pagina 72
Limbaje de Programare - Pagina 73
Limbaje de Programare - Pagina 74
Limbaje de Programare - Pagina 75
Limbaje de Programare - Pagina 76
Limbaje de Programare - Pagina 77
Limbaje de Programare - Pagina 78
Limbaje de Programare - Pagina 79
Limbaje de Programare - Pagina 80
Limbaje de Programare - Pagina 81
Limbaje de Programare - Pagina 82
Limbaje de Programare - Pagina 83
Limbaje de Programare - Pagina 84
Limbaje de Programare - Pagina 85
Limbaje de Programare - Pagina 86
Limbaje de Programare - Pagina 87
Limbaje de Programare - Pagina 88
Limbaje de Programare - Pagina 89
Limbaje de Programare - Pagina 90
Limbaje de Programare - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Limbaje de Programare
    • Capitol1.doc
    • Capitol2.doc
    • Capitol3.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă

INTRODUCERE Activitatea umană desfăşurată în indiferent care domeniu presupune folosirea unei cantităţi mai mici sau mai mari de informaţie....

Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă

1 Introducere Trebuie menţionat faptul că lucrarea de faţă îşi propune înainte de toate să identifice cele mai importante aspecte şi probleme ale...

Medii de programare vizuală (JAVA) - evidența autovehiculelor înmatriculate

1. Enuntul temei: Sa se realizeze un proiect pentru evidenta autovehiculelor inmatriculate in circulatie. Pentru fiecare autoturism se considera...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015

I. Introducere În zilele noastre, tehnologia s-a dezvoltat foarte mult odată cu dezvoltarea de aplicații în domeniile industriale și mai ales...

Structuri de Date în Limbajul Java

Motivaţia lucrării Structurile de date reprezintă modalitatea în care datele sunt dispuse în memoria calculatorului(sau păstrate pe disc)....

Gestionarea activității universitare

Clasa Curs Clasa defineste un obiect de tip curs universitar. Clasa contine campurile: denumire (String) – numele cursului; sala (String) –...

Fire de Execuție Java

INTRODUCERE Java este un limbaj de programare orientat-obiect, puternic tipizat, conceput de către James Gosling la Sun Microsystems (acum filială...

Te-ar putea interesa și

Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7

I. PARTEA TEORETICA 1. Automate programabile 1.1 Introducere Sistemele automate de control a proceselor sunt un conglomerat de dispozitive...

Validarea datelor de intrare și manipularea erorilor în programarea web

INTRODUCERE Într-o epocă modernă ca aceasta în care se poate rezolva totul cu ajutorul internetului printr-un simplu ”click” - o singură apăsare a...

Limbaje de Programare

Cap.I ARGUMENT Lucrarea de fata “Limbaje de programare” isi propune sa pregateasca cititorul in scopul insusirii si utilizarii unui limbaj de...

Medii de Programare

MODULUL 1. INTRODUCERE IN STUDIUL LIMBAJELOR DE PROGRAMARE 1.1 Notiuni generale privind limbajele de programare 1.2 Clasificarea limbajelor de...

Limbaje de Programare Utilizate în Inteligenta Artificială

INTRODUCERE Obiectul inteligenţei artificiale este obţinerea de artefacte care să se comporte inteligent, similar unui om. Câteva exemple...

Limbaje de programare - prezentare generală

Introducere Limbajul de programare este un limbaj artificial, folosit pentru a scrie o secventa de instructiuni care pot fi rulate de un computer....

Compilatoare

Grace Murray Hooper a fost o figură importantă în domeniul informaticii. Aceasta a fost un ofiţer în marina militară a Statelor Unite ale Americii...

Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare

MODULUL 1. ALGORITMI 1.1. GENERALITATI Termenul de produs program desemneazã atât programul sursã propiu-zis cât ºi documentaþia necesarã pentru...

Ai nevoie de altceva?