Lingvistica si Limbaje

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 17 fișiere: pdf
Pagini : 205 în total
Cuvinte : 72331
Mărime: 1.68MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Atanasiu
curs de lingivistica a limbajelor, prof. Adrian Atanasiu

Extras din document

1.1 Ce este un limbaj ?

Limbajul este unul din aspectele fundamentale ale comportamentului uman, element

crucial al viet¸ii. ˆIn formØa scrisØa el serve¸ste ca ˆ1nregistrare pe termen lung, util

transmiterii cuno¸stint¸elor de la o generat¸ie la alta. ˆIn formØa vorbitØa, el este una din

coordonatele primare ale relat¸iei dintre oameni.

Din punct de vedere ¸stiint¸ific, limbajul poate fi studiat de diverse discipline (vezi

Tabelul 1.1); fiecare din ele define¸ste propriul ei set de probleme ¸si are modul ei

propriu de adresare.

² Lingvistica de exemplu, studiazØa structura limbajului brut, punˆand ˆ1ntrebØari

de genul De ce anumite combinat¸ii de cuvinte formeazØa propozit¸ii iar altele nu,

De ce o propozit¸ie poate avea ˆ1nt¸eles iar altele nu, etc.

² Psiholingvi¸stii pe de altØa parte, studiazØa procesele producerii ¸si ˆ1nt¸elegerii

limbii naturale, luˆand ˆ1n considerare ˆ1ntrebØari cum ar fi Cum identificØa oamenii

structura corectØa a unei propozit¸ii, sau Cˆand se decide ˆ1nt¸elesul corect

al cuvintelor.

² Filozofii ˆ1¸si ˆ1ndreaptØa atent¸ia asupra modului ˆ1n care cuvintele ajung sØa semnifice

obiecte - ¸si cum sunt identificate obiectele prin cuvinte. De asemenea ei

studiazØa ce ˆ1nseamnØa sØa ai certitudini, scopuri ¸si intent¸ii ¸si cum se leagØa de

limbaj aceste capacitØat¸i cognitive.

² Scopul lingvisticii matematice este de a dezvolta o teorie computat¸ionalØa

a limbajului, folosind elemente ale informaticii (algoritmi, structuri de date,

etc). Bineˆ1nt¸eles, ˆ1n construct¸ia unui model computat¸ional trebuie folosit ˆ1n

mod eficient ceea ce se ¸stie deja de la celelalte discipline.

Deci se pot desprinde douØa motivat¸ii pentru dezvoltarea modelelor computat

¸ionale:

1. Motivat¸ia ¸stiint¸ificØa are rolul de a obt¸ine o ˆ1nt¸elegere mai bunØa asupra

modului cum lucreazØa limbajul. Se ¸stie cØa nici una din celelalte discipline

tradit¸ionale nu dispune de echipament suficient de dezvoltat pentru a trata

5

6 PRELEGEREA 1. STUDIUL LIMBAJULUI

aceastØa problemØa ˆ1n totalitate. Chiar dacØa se va proceda la o combinare a tuturor

ipotezelor dezvoltate, o teorie completØa ar fi mult prea complexØa pentru

a putea fi studiatØa cu metodele tradit¸ionale. ˆIn schimb, aceste teorii complexe

pot fi modelate algoritmic, programate ¸si apoi testate pe calculator. ˆIn

funct¸ie de performant¸ele oferite de acest mod de simulare, se pot trage diverse

concluzii.

Modelele computat¸ionale pot oferi idei deosebit de utile referitoare la comportamentul

lingvistic (¸si deci uman) ˆ1n viitor, idei care pot fi explorate de

psiholingvi¸sti. Continuˆand acest proces, se poate eventual obt¸ine o mai bunØa

ˆ1nt¸elegere asupra modului cum act¸ioneazØa limbajul uman. Acest proiect ocupØa

multe eforturi unite ale lingvi¸stilor, psiholingvi¸stilor, filozofilor ¸si informaticienilor,

creind o nouØa zonØa de cercetare interdisciplinarØa, numitØa de obicei

cognitive science.

2. Motivat¸ia practicØa (sau tehnologicØa) enunt¸Øa ideea cØa, datoritØa capacit

Øat¸ilor sale, utilizarea limbajului natural va revolut¸iona modul de folosire al

calculatoarelor. Deoarece majoritatea cuno¸stint¸elor umane sunt pØastrate sub

formØa lingvisticØa, computerele care vor putea ˆ1nt¸elege limbajul natural vor

putea avea acces la toatØa aceastØa informat¸ie. ˆIn plus, o interfat¸Øa de limbaj natural

cu calculatoarele va putea sØa le facØa pe acestea accesibile tuturor. Astfel

de sisteme vor fi considerabil mai flexibile ¸si mai inteligente decˆat este posibil

cu tehnologia curentØa. Practic, nu este important dacØa modelul folosit reflectØa

modul uman de ˆ1nt¸elegere al limbajului. Important este dacØa el funct¸ioneazØa.

Preview document

Lingvistica si Limbaje - Pagina 1
Lingvistica si Limbaje - Pagina 2
Lingvistica si Limbaje - Pagina 3
Lingvistica si Limbaje - Pagina 4
Lingvistica si Limbaje - Pagina 5
Lingvistica si Limbaje - Pagina 6
Lingvistica si Limbaje - Pagina 7
Lingvistica si Limbaje - Pagina 8
Lingvistica si Limbaje - Pagina 9
Lingvistica si Limbaje - Pagina 10
Lingvistica si Limbaje - Pagina 11
Lingvistica si Limbaje - Pagina 12
Lingvistica si Limbaje - Pagina 13
Lingvistica si Limbaje - Pagina 14
Lingvistica si Limbaje - Pagina 15
Lingvistica si Limbaje - Pagina 16
Lingvistica si Limbaje - Pagina 17
Lingvistica si Limbaje - Pagina 18
Lingvistica si Limbaje - Pagina 19
Lingvistica si Limbaje - Pagina 20
Lingvistica si Limbaje - Pagina 21
Lingvistica si Limbaje - Pagina 22
Lingvistica si Limbaje - Pagina 23
Lingvistica si Limbaje - Pagina 24
Lingvistica si Limbaje - Pagina 25
Lingvistica si Limbaje - Pagina 26
Lingvistica si Limbaje - Pagina 27
Lingvistica si Limbaje - Pagina 28
Lingvistica si Limbaje - Pagina 29
Lingvistica si Limbaje - Pagina 30
Lingvistica si Limbaje - Pagina 31
Lingvistica si Limbaje - Pagina 32
Lingvistica si Limbaje - Pagina 33
Lingvistica si Limbaje - Pagina 34
Lingvistica si Limbaje - Pagina 35
Lingvistica si Limbaje - Pagina 36
Lingvistica si Limbaje - Pagina 37
Lingvistica si Limbaje - Pagina 38
Lingvistica si Limbaje - Pagina 39
Lingvistica si Limbaje - Pagina 40
Lingvistica si Limbaje - Pagina 41
Lingvistica si Limbaje - Pagina 42
Lingvistica si Limbaje - Pagina 43
Lingvistica si Limbaje - Pagina 44
Lingvistica si Limbaje - Pagina 45
Lingvistica si Limbaje - Pagina 46
Lingvistica si Limbaje - Pagina 47
Lingvistica si Limbaje - Pagina 48
Lingvistica si Limbaje - Pagina 49
Lingvistica si Limbaje - Pagina 50
Lingvistica si Limbaje - Pagina 51
Lingvistica si Limbaje - Pagina 52
Lingvistica si Limbaje - Pagina 53
Lingvistica si Limbaje - Pagina 54
Lingvistica si Limbaje - Pagina 55
Lingvistica si Limbaje - Pagina 56
Lingvistica si Limbaje - Pagina 57
Lingvistica si Limbaje - Pagina 58
Lingvistica si Limbaje - Pagina 59
Lingvistica si Limbaje - Pagina 60
Lingvistica si Limbaje - Pagina 61
Lingvistica si Limbaje - Pagina 62
Lingvistica si Limbaje - Pagina 63
Lingvistica si Limbaje - Pagina 64
Lingvistica si Limbaje - Pagina 65
Lingvistica si Limbaje - Pagina 66
Lingvistica si Limbaje - Pagina 67
Lingvistica si Limbaje - Pagina 68
Lingvistica si Limbaje - Pagina 69
Lingvistica si Limbaje - Pagina 70
Lingvistica si Limbaje - Pagina 71
Lingvistica si Limbaje - Pagina 72
Lingvistica si Limbaje - Pagina 73
Lingvistica si Limbaje - Pagina 74
Lingvistica si Limbaje - Pagina 75
Lingvistica si Limbaje - Pagina 76
Lingvistica si Limbaje - Pagina 77
Lingvistica si Limbaje - Pagina 78
Lingvistica si Limbaje - Pagina 79
Lingvistica si Limbaje - Pagina 80
Lingvistica si Limbaje - Pagina 81
Lingvistica si Limbaje - Pagina 82
Lingvistica si Limbaje - Pagina 83
Lingvistica si Limbaje - Pagina 84
Lingvistica si Limbaje - Pagina 85
Lingvistica si Limbaje - Pagina 86
Lingvistica si Limbaje - Pagina 87
Lingvistica si Limbaje - Pagina 88
Lingvistica si Limbaje - Pagina 89
Lingvistica si Limbaje - Pagina 90
Lingvistica si Limbaje - Pagina 91
Lingvistica si Limbaje - Pagina 92
Lingvistica si Limbaje - Pagina 93
Lingvistica si Limbaje - Pagina 94
Lingvistica si Limbaje - Pagina 95
Lingvistica si Limbaje - Pagina 96
Lingvistica si Limbaje - Pagina 97
Lingvistica si Limbaje - Pagina 98
Lingvistica si Limbaje - Pagina 99
Lingvistica si Limbaje - Pagina 100
Lingvistica si Limbaje - Pagina 101
Lingvistica si Limbaje - Pagina 102
Lingvistica si Limbaje - Pagina 103
Lingvistica si Limbaje - Pagina 104
Lingvistica si Limbaje - Pagina 105
Lingvistica si Limbaje - Pagina 106
Lingvistica si Limbaje - Pagina 107
Lingvistica si Limbaje - Pagina 108
Lingvistica si Limbaje - Pagina 109
Lingvistica si Limbaje - Pagina 110
Lingvistica si Limbaje - Pagina 111
Lingvistica si Limbaje - Pagina 112
Lingvistica si Limbaje - Pagina 113
Lingvistica si Limbaje - Pagina 114
Lingvistica si Limbaje - Pagina 115
Lingvistica si Limbaje - Pagina 116
Lingvistica si Limbaje - Pagina 117
Lingvistica si Limbaje - Pagina 118
Lingvistica si Limbaje - Pagina 119
Lingvistica si Limbaje - Pagina 120
Lingvistica si Limbaje - Pagina 121
Lingvistica si Limbaje - Pagina 122
Lingvistica si Limbaje - Pagina 123
Lingvistica si Limbaje - Pagina 124
Lingvistica si Limbaje - Pagina 125
Lingvistica si Limbaje - Pagina 126
Lingvistica si Limbaje - Pagina 127
Lingvistica si Limbaje - Pagina 128
Lingvistica si Limbaje - Pagina 129
Lingvistica si Limbaje - Pagina 130
Lingvistica si Limbaje - Pagina 131
Lingvistica si Limbaje - Pagina 132
Lingvistica si Limbaje - Pagina 133
Lingvistica si Limbaje - Pagina 134
Lingvistica si Limbaje - Pagina 135
Lingvistica si Limbaje - Pagina 136
Lingvistica si Limbaje - Pagina 137
Lingvistica si Limbaje - Pagina 138
Lingvistica si Limbaje - Pagina 139
Lingvistica si Limbaje - Pagina 140
Lingvistica si Limbaje - Pagina 141
Lingvistica si Limbaje - Pagina 142
Lingvistica si Limbaje - Pagina 143
Lingvistica si Limbaje - Pagina 144
Lingvistica si Limbaje - Pagina 145
Lingvistica si Limbaje - Pagina 146
Lingvistica si Limbaje - Pagina 147
Lingvistica si Limbaje - Pagina 148
Lingvistica si Limbaje - Pagina 149
Lingvistica si Limbaje - Pagina 150
Lingvistica si Limbaje - Pagina 151
Lingvistica si Limbaje - Pagina 152
Lingvistica si Limbaje - Pagina 153
Lingvistica si Limbaje - Pagina 154
Lingvistica si Limbaje - Pagina 155
Lingvistica si Limbaje - Pagina 156
Lingvistica si Limbaje - Pagina 157
Lingvistica si Limbaje - Pagina 158
Lingvistica si Limbaje - Pagina 159
Lingvistica si Limbaje - Pagina 160
Lingvistica si Limbaje - Pagina 161
Lingvistica si Limbaje - Pagina 162
Lingvistica si Limbaje - Pagina 163
Lingvistica si Limbaje - Pagina 164
Lingvistica si Limbaje - Pagina 165
Lingvistica si Limbaje - Pagina 166
Lingvistica si Limbaje - Pagina 167
Lingvistica si Limbaje - Pagina 168
Lingvistica si Limbaje - Pagina 169
Lingvistica si Limbaje - Pagina 170
Lingvistica si Limbaje - Pagina 171
Lingvistica si Limbaje - Pagina 172
Lingvistica si Limbaje - Pagina 173
Lingvistica si Limbaje - Pagina 174
Lingvistica si Limbaje - Pagina 175
Lingvistica si Limbaje - Pagina 176
Lingvistica si Limbaje - Pagina 177
Lingvistica si Limbaje - Pagina 178
Lingvistica si Limbaje - Pagina 179
Lingvistica si Limbaje - Pagina 180
Lingvistica si Limbaje - Pagina 181
Lingvistica si Limbaje - Pagina 182
Lingvistica si Limbaje - Pagina 183
Lingvistica si Limbaje - Pagina 184
Lingvistica si Limbaje - Pagina 185
Lingvistica si Limbaje - Pagina 186
Lingvistica si Limbaje - Pagina 187
Lingvistica si Limbaje - Pagina 188
Lingvistica si Limbaje - Pagina 189
Lingvistica si Limbaje - Pagina 190
Lingvistica si Limbaje - Pagina 191
Lingvistica si Limbaje - Pagina 192
Lingvistica si Limbaje - Pagina 193
Lingvistica si Limbaje - Pagina 194
Lingvistica si Limbaje - Pagina 195
Lingvistica si Limbaje - Pagina 196
Lingvistica si Limbaje - Pagina 197
Lingvistica si Limbaje - Pagina 198
Lingvistica si Limbaje - Pagina 199
Lingvistica si Limbaje - Pagina 200
Lingvistica si Limbaje - Pagina 201
Lingvistica si Limbaje - Pagina 202
Lingvistica si Limbaje - Pagina 203
Lingvistica si Limbaje - Pagina 204
Lingvistica si Limbaje - Pagina 205

Conținut arhivă zip

 • Lingvistica si Limbaje
  • anexa.pdf
  • lingv1.pdf
  • lingv10.pdf
  • lingv11.pdf
  • lingv12.pdf
  • lingv13.pdf
  • lingv14.pdf
  • lingv15.pdf
  • lingv16.pdf
  • lingv2.pdf
  • lingv3.pdf
  • lingv4.pdf
  • lingv5.pdf
  • lingv6.pdf
  • lingv7.pdf
  • lingv8.pdf
  • lingv9.pdf

Alții au mai descărcat și

Crearea unui Arhivator și a Unui Dezarhivator

Introducere „Un calculator, nu face ceea ce vrei tu sa faca, dar ceea ce îi spui sa faca” - Legea lui Murphy C/C++ sunt limbaje, si sunt...

Proiectarea Algoritmilor

1. INTRODUCERE ÎN PROIECTAREA ALGORITMILOR 1.1. Definiţii Un algoritm este o metodă de rezolvare pas cu pas a problemelor. O problemă este...

Algoritmi și Structuri de Date

Modulul 0. Alocare dinamica in limbajul C Capitolul 0. Pointeri si alocare dinamica. Tipul de date struct 0.1 Pointeri si alocare dinamica O...

Programare Orientata pe Obiect C++

1. INTRODUCERE ÎN C++ Exista limbaje concepute strict pe baza conceptelor programării orientate pe obiecte (POO), de exemplu Simula sau Smalltalk....

Medii de Programare Vizuala - Visual Basic

CURS 1 Microsoft Visual Basic reprezintă cel mai rapid şi mai uşor mod de a crea aplicaţii Windows. Indiferent dacă sunteţi un profesionist cu...

Programare HTML și XML

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE [13, 28, 78, 77] 1.1 INTERNET Internet-ul, sau reteaua mondială de calculatotore, reprezintă un puternic instrument...

Sisteme Informatice si Gestiunea Bazelor de Date

Capitolul 1 Sisteme de gestiune a bazelor de date. Funcţii. Arhitectură. Tipuri de SGBD-uri Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD)...

Elemente de Informatică Aplicată

CAPITOLUL 1. SISTEME INFORMAŢIONALE. SISTEME INFORMATICE. 1.1. Noţiunea de informatică Noţiunea de informatică a fost creată prin asocierea a...

Ai nevoie de altceva?