Lingvistică și limbaje

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 17 fișiere: pdf
Pagini : 205 în total
Cuvinte : 72331
Mărime: 1.68MB (arhivat)
Publicat de: Alis Ispas
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Atanasiu
curs de lingivistica a limbajelor, prof. Adrian Atanasiu

Extras din curs

1.1 Ce este un limbaj ?

Limbajul este unul din aspectele fundamentale ale comportamentului uman, element

crucial al viet¸ii. ˆIn formØa scrisØa el serve¸ste ca ˆ1nregistrare pe termen lung, util

transmiterii cuno¸stint¸elor de la o generat¸ie la alta. ˆIn formØa vorbitØa, el este una din

coordonatele primare ale relat¸iei dintre oameni.

Din punct de vedere ¸stiint¸ific, limbajul poate fi studiat de diverse discipline (vezi

Tabelul 1.1); fiecare din ele define¸ste propriul ei set de probleme ¸si are modul ei

propriu de adresare.

² Lingvistica de exemplu, studiazØa structura limbajului brut, punˆand ˆ1ntrebØari

de genul De ce anumite combinat¸ii de cuvinte formeazØa propozit¸ii iar altele nu,

De ce o propozit¸ie poate avea ˆ1nt¸eles iar altele nu, etc.

² Psiholingvi¸stii pe de altØa parte, studiazØa procesele producerii ¸si ˆ1nt¸elegerii

limbii naturale, luˆand ˆ1n considerare ˆ1ntrebØari cum ar fi Cum identificØa oamenii

structura corectØa a unei propozit¸ii, sau Cˆand se decide ˆ1nt¸elesul corect

al cuvintelor.

² Filozofii ˆ1¸si ˆ1ndreaptØa atent¸ia asupra modului ˆ1n care cuvintele ajung sØa semnifice

obiecte - ¸si cum sunt identificate obiectele prin cuvinte. De asemenea ei

studiazØa ce ˆ1nseamnØa sØa ai certitudini, scopuri ¸si intent¸ii ¸si cum se leagØa de

limbaj aceste capacitØat¸i cognitive.

² Scopul lingvisticii matematice este de a dezvolta o teorie computat¸ionalØa

a limbajului, folosind elemente ale informaticii (algoritmi, structuri de date,

etc). Bineˆ1nt¸eles, ˆ1n construct¸ia unui model computat¸ional trebuie folosit ˆ1n

mod eficient ceea ce se ¸stie deja de la celelalte discipline.

Deci se pot desprinde douØa motivat¸ii pentru dezvoltarea modelelor computat

¸ionale:

1. Motivat¸ia ¸stiint¸ificØa are rolul de a obt¸ine o ˆ1nt¸elegere mai bunØa asupra

modului cum lucreazØa limbajul. Se ¸stie cØa nici una din celelalte discipline

tradit¸ionale nu dispune de echipament suficient de dezvoltat pentru a trata

5

6 PRELEGEREA 1. STUDIUL LIMBAJULUI

aceastØa problemØa ˆ1n totalitate. Chiar dacØa se va proceda la o combinare a tuturor

ipotezelor dezvoltate, o teorie completØa ar fi mult prea complexØa pentru

a putea fi studiatØa cu metodele tradit¸ionale. ˆIn schimb, aceste teorii complexe

pot fi modelate algoritmic, programate ¸si apoi testate pe calculator. ˆIn

funct¸ie de performant¸ele oferite de acest mod de simulare, se pot trage diverse

concluzii.

Modelele computat¸ionale pot oferi idei deosebit de utile referitoare la comportamentul

lingvistic (¸si deci uman) ˆ1n viitor, idei care pot fi explorate de

psiholingvi¸sti. Continuˆand acest proces, se poate eventual obt¸ine o mai bunØa

ˆ1nt¸elegere asupra modului cum act¸ioneazØa limbajul uman. Acest proiect ocupØa

multe eforturi unite ale lingvi¸stilor, psiholingvi¸stilor, filozofilor ¸si informaticienilor,

creind o nouØa zonØa de cercetare interdisciplinarØa, numitØa de obicei

cognitive science.

2. Motivat¸ia practicØa (sau tehnologicØa) enunt¸Øa ideea cØa, datoritØa capacit

Øat¸ilor sale, utilizarea limbajului natural va revolut¸iona modul de folosire al

calculatoarelor. Deoarece majoritatea cuno¸stint¸elor umane sunt pØastrate sub

formØa lingvisticØa, computerele care vor putea ˆ1nt¸elege limbajul natural vor

putea avea acces la toatØa aceastØa informat¸ie. ˆIn plus, o interfat¸Øa de limbaj natural

cu calculatoarele va putea sØa le facØa pe acestea accesibile tuturor. Astfel

de sisteme vor fi considerabil mai flexibile ¸si mai inteligente decˆat este posibil

cu tehnologia curentØa. Practic, nu este important dacØa modelul folosit reflectØa

modul uman de ˆ1nt¸elegere al limbajului. Important este dacØa el funct¸ioneazØa.

Preview document

Lingvistică și limbaje - Pagina 1
Lingvistică și limbaje - Pagina 2
Lingvistică și limbaje - Pagina 3
Lingvistică și limbaje - Pagina 4
Lingvistică și limbaje - Pagina 5
Lingvistică și limbaje - Pagina 6
Lingvistică și limbaje - Pagina 7
Lingvistică și limbaje - Pagina 8
Lingvistică și limbaje - Pagina 9
Lingvistică și limbaje - Pagina 10
Lingvistică și limbaje - Pagina 11
Lingvistică și limbaje - Pagina 12
Lingvistică și limbaje - Pagina 13
Lingvistică și limbaje - Pagina 14
Lingvistică și limbaje - Pagina 15
Lingvistică și limbaje - Pagina 16
Lingvistică și limbaje - Pagina 17
Lingvistică și limbaje - Pagina 18
Lingvistică și limbaje - Pagina 19
Lingvistică și limbaje - Pagina 20
Lingvistică și limbaje - Pagina 21
Lingvistică și limbaje - Pagina 22
Lingvistică și limbaje - Pagina 23
Lingvistică și limbaje - Pagina 24
Lingvistică și limbaje - Pagina 25
Lingvistică și limbaje - Pagina 26
Lingvistică și limbaje - Pagina 27
Lingvistică și limbaje - Pagina 28
Lingvistică și limbaje - Pagina 29
Lingvistică și limbaje - Pagina 30
Lingvistică și limbaje - Pagina 31
Lingvistică și limbaje - Pagina 32
Lingvistică și limbaje - Pagina 33
Lingvistică și limbaje - Pagina 34
Lingvistică și limbaje - Pagina 35
Lingvistică și limbaje - Pagina 36
Lingvistică și limbaje - Pagina 37
Lingvistică și limbaje - Pagina 38
Lingvistică și limbaje - Pagina 39
Lingvistică și limbaje - Pagina 40
Lingvistică și limbaje - Pagina 41
Lingvistică și limbaje - Pagina 42
Lingvistică și limbaje - Pagina 43
Lingvistică și limbaje - Pagina 44
Lingvistică și limbaje - Pagina 45
Lingvistică și limbaje - Pagina 46
Lingvistică și limbaje - Pagina 47
Lingvistică și limbaje - Pagina 48
Lingvistică și limbaje - Pagina 49
Lingvistică și limbaje - Pagina 50
Lingvistică și limbaje - Pagina 51
Lingvistică și limbaje - Pagina 52
Lingvistică și limbaje - Pagina 53
Lingvistică și limbaje - Pagina 54
Lingvistică și limbaje - Pagina 55
Lingvistică și limbaje - Pagina 56
Lingvistică și limbaje - Pagina 57
Lingvistică și limbaje - Pagina 58
Lingvistică și limbaje - Pagina 59
Lingvistică și limbaje - Pagina 60
Lingvistică și limbaje - Pagina 61
Lingvistică și limbaje - Pagina 62
Lingvistică și limbaje - Pagina 63
Lingvistică și limbaje - Pagina 64
Lingvistică și limbaje - Pagina 65
Lingvistică și limbaje - Pagina 66
Lingvistică și limbaje - Pagina 67
Lingvistică și limbaje - Pagina 68
Lingvistică și limbaje - Pagina 69
Lingvistică și limbaje - Pagina 70
Lingvistică și limbaje - Pagina 71
Lingvistică și limbaje - Pagina 72
Lingvistică și limbaje - Pagina 73
Lingvistică și limbaje - Pagina 74
Lingvistică și limbaje - Pagina 75
Lingvistică și limbaje - Pagina 76
Lingvistică și limbaje - Pagina 77
Lingvistică și limbaje - Pagina 78
Lingvistică și limbaje - Pagina 79
Lingvistică și limbaje - Pagina 80
Lingvistică și limbaje - Pagina 81
Lingvistică și limbaje - Pagina 82
Lingvistică și limbaje - Pagina 83
Lingvistică și limbaje - Pagina 84
Lingvistică și limbaje - Pagina 85
Lingvistică și limbaje - Pagina 86
Lingvistică și limbaje - Pagina 87
Lingvistică și limbaje - Pagina 88
Lingvistică și limbaje - Pagina 89
Lingvistică și limbaje - Pagina 90
Lingvistică și limbaje - Pagina 91
Lingvistică și limbaje - Pagina 92
Lingvistică și limbaje - Pagina 93
Lingvistică și limbaje - Pagina 94
Lingvistică și limbaje - Pagina 95
Lingvistică și limbaje - Pagina 96
Lingvistică și limbaje - Pagina 97
Lingvistică și limbaje - Pagina 98
Lingvistică și limbaje - Pagina 99
Lingvistică și limbaje - Pagina 100
Lingvistică și limbaje - Pagina 101
Lingvistică și limbaje - Pagina 102
Lingvistică și limbaje - Pagina 103
Lingvistică și limbaje - Pagina 104
Lingvistică și limbaje - Pagina 105
Lingvistică și limbaje - Pagina 106
Lingvistică și limbaje - Pagina 107
Lingvistică și limbaje - Pagina 108
Lingvistică și limbaje - Pagina 109
Lingvistică și limbaje - Pagina 110
Lingvistică și limbaje - Pagina 111
Lingvistică și limbaje - Pagina 112
Lingvistică și limbaje - Pagina 113
Lingvistică și limbaje - Pagina 114
Lingvistică și limbaje - Pagina 115
Lingvistică și limbaje - Pagina 116
Lingvistică și limbaje - Pagina 117
Lingvistică și limbaje - Pagina 118
Lingvistică și limbaje - Pagina 119
Lingvistică și limbaje - Pagina 120
Lingvistică și limbaje - Pagina 121
Lingvistică și limbaje - Pagina 122
Lingvistică și limbaje - Pagina 123
Lingvistică și limbaje - Pagina 124
Lingvistică și limbaje - Pagina 125
Lingvistică și limbaje - Pagina 126
Lingvistică și limbaje - Pagina 127
Lingvistică și limbaje - Pagina 128
Lingvistică și limbaje - Pagina 129
Lingvistică și limbaje - Pagina 130
Lingvistică și limbaje - Pagina 131
Lingvistică și limbaje - Pagina 132
Lingvistică și limbaje - Pagina 133
Lingvistică și limbaje - Pagina 134
Lingvistică și limbaje - Pagina 135
Lingvistică și limbaje - Pagina 136
Lingvistică și limbaje - Pagina 137
Lingvistică și limbaje - Pagina 138
Lingvistică și limbaje - Pagina 139
Lingvistică și limbaje - Pagina 140
Lingvistică și limbaje - Pagina 141
Lingvistică și limbaje - Pagina 142
Lingvistică și limbaje - Pagina 143
Lingvistică și limbaje - Pagina 144
Lingvistică și limbaje - Pagina 145
Lingvistică și limbaje - Pagina 146
Lingvistică și limbaje - Pagina 147
Lingvistică și limbaje - Pagina 148
Lingvistică și limbaje - Pagina 149
Lingvistică și limbaje - Pagina 150
Lingvistică și limbaje - Pagina 151
Lingvistică și limbaje - Pagina 152
Lingvistică și limbaje - Pagina 153
Lingvistică și limbaje - Pagina 154
Lingvistică și limbaje - Pagina 155
Lingvistică și limbaje - Pagina 156
Lingvistică și limbaje - Pagina 157
Lingvistică și limbaje - Pagina 158
Lingvistică și limbaje - Pagina 159
Lingvistică și limbaje - Pagina 160
Lingvistică și limbaje - Pagina 161
Lingvistică și limbaje - Pagina 162
Lingvistică și limbaje - Pagina 163
Lingvistică și limbaje - Pagina 164
Lingvistică și limbaje - Pagina 165
Lingvistică și limbaje - Pagina 166
Lingvistică și limbaje - Pagina 167
Lingvistică și limbaje - Pagina 168
Lingvistică și limbaje - Pagina 169
Lingvistică și limbaje - Pagina 170
Lingvistică și limbaje - Pagina 171
Lingvistică și limbaje - Pagina 172
Lingvistică și limbaje - Pagina 173
Lingvistică și limbaje - Pagina 174
Lingvistică și limbaje - Pagina 175
Lingvistică și limbaje - Pagina 176
Lingvistică și limbaje - Pagina 177
Lingvistică și limbaje - Pagina 178
Lingvistică și limbaje - Pagina 179
Lingvistică și limbaje - Pagina 180
Lingvistică și limbaje - Pagina 181
Lingvistică și limbaje - Pagina 182
Lingvistică și limbaje - Pagina 183
Lingvistică și limbaje - Pagina 184
Lingvistică și limbaje - Pagina 185
Lingvistică și limbaje - Pagina 186
Lingvistică și limbaje - Pagina 187
Lingvistică și limbaje - Pagina 188
Lingvistică și limbaje - Pagina 189
Lingvistică și limbaje - Pagina 190
Lingvistică și limbaje - Pagina 191
Lingvistică și limbaje - Pagina 192
Lingvistică și limbaje - Pagina 193
Lingvistică și limbaje - Pagina 194
Lingvistică și limbaje - Pagina 195
Lingvistică și limbaje - Pagina 196
Lingvistică și limbaje - Pagina 197
Lingvistică și limbaje - Pagina 198
Lingvistică și limbaje - Pagina 199
Lingvistică și limbaje - Pagina 200
Lingvistică și limbaje - Pagina 201
Lingvistică și limbaje - Pagina 202
Lingvistică și limbaje - Pagina 203
Lingvistică și limbaje - Pagina 204
Lingvistică și limbaje - Pagina 205

Conținut arhivă zip

 • Lingvistica si Limbaje
  • anexa.pdf
  • lingv1.pdf
  • lingv10.pdf
  • lingv11.pdf
  • lingv12.pdf
  • lingv13.pdf
  • lingv14.pdf
  • lingv15.pdf
  • lingv16.pdf
  • lingv2.pdf
  • lingv3.pdf
  • lingv4.pdf
  • lingv5.pdf
  • lingv6.pdf
  • lingv7.pdf
  • lingv8.pdf
  • lingv9.pdf

Alții au mai descărcat și

Curs Excel pentru începători

1.1 Scopul cursului Cursul se adreseaza angajatilor care au un nivel elementar de cunostinte Excel, pentru a ajunge la nivelul mediu pentru ca mai...

Programare în Limbaj de Asamblare

Bitii din registrul Flag sunt indicatori de stare care se pozitioneaza functie de rezultatul ultimei operatii aritmetice sau logice si se testeaza...

Curs HTML

Curs – Programare WEB Curs – 1 Elemente de baza Pentru inceput sa descoperim originea abrevierii HTML - Hypertext Markup Language . Acest limbaj...

Ghid de proiectare a bazelor de date

Ghid de proiectare a bazelor de date relationale Introducere Proiectarea bazei de date este o munca de colectiv care armonizeaza cerintele si...

Meniuri în Java

Metode add (MenuItem) Adds the specified item to this menu. add(String) Adds an item with with the specified label to this menu....

Serializarea Obiectelor în Java

Clasa ObjectInputStream Constructor public ObjectInputStream( java.io.InputStream in ) throws java.io.IOException,...

Șiruri de caractere în C și C++

Functii de intrare / iesire relative la siruri de caractere. Pentru a citi un sir de caractere de la intrarea standard se foloseste functia gets()...

Curs Word

Primul obiectiv specific Participantii trebuie sa aiba o vedere de ansamblu asupra functionarii, caracteristicilor de performanta ale sistemului...

Te-ar putea interesa și

Discursul liric bacovian - estetică, stil, configurație poetică

ARGUMENT Motto: „A fost odată...Va fi odată... Nu spune zarea, dar spune omul- Numai acuma e niciodată... Adânc, prezentul închide...tomul.”...

Organizarea funcțională a vocabularului limbii române - discursul politic și administrativ

Cap 1. NOŢIUNI GENERALE DE VOCABULAR 1.1. Cuvântul – unitate de bază a vocabularului a. Definiţia cuvântului Unitatea de bază a vocabularului...

Comunicarea orală - tehnică de comunicare atractivă

Comunicarea e asemenea unui “nor gros” pe care vînturile îl tot “împing si îl destrama si care pluteste peste aproape toate stiintele.”...

Ambiguitatea Limbajului Juridic

1. Limbajul juridic Prin limbaj se înţelege modul în care o limbă este vorbită de către un grup de indivizi în cadrul unui sector de activitate....

Lingvistica, Limbajul și Limba

I.LINGVISTICA 1.1Delimitarea domeniului Intr-o acceptiune simpla si de cea mai mare generalitate,lingvistica poate fi definita drept,,studiul...

Filosofia educației

MULTIPLE CHOICE 1.Obiectul de studiu al filosofiei este: a. cercetarea problemelor vietii sufletesti b. cercetarea lumii, ca totalitate c....

Filosofie

CE ESTE FILOSOFIA? Înainte de a purcede la drum, într-o aventură intelectuală, veche de când lumea, întrebându-ne şi căutând răspunsuri privitoare...

Semiotică Master an II

INTRODUCERE Semiotica este o ştiinţă a cărei istorie modernă începe în secolul trecut. Rădăcinile semioticii sunt vechi, ducând până în...

Ai nevoie de altceva?