Logica Computațională

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 4 fișiere: pdf
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 33126
Mărime: 1.42MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Ce este logica? Logica este ramura filosofiei care se ocupã cu analiza modelelor de raþionament prin care o concluzie este obþinutã dintr-un set de premize, fãrã referire la înþeles sau context (Collins English Dictionary).

Logica este studiul inferenþei ºi argumentãrii. Inferenþele sunt reguli de determinare pas cu pas din una sau mai multe propoziþii, cunoscute ca premize, o altã propoziþie, numitã concluzie. O inferenþã deductivã este acea inferenþã care are scopul de a fi validã, atunci când inferenþa este una în care concluzia poate fi adevãratã dacã premizele sunt adevãrate. Toate celelalte inferenþe se numesc inductive (Britanica Cocise Encyclopedia).

Ce studiazã logica? Logica lucreazã cu douã componente cheie, pe care orice om de ºtiinþã sau tehnician din domeniul IT le are: abstracþia ºi formalismul.

De ce este importantã logica? Logica este o formalizare a raþionamentului. Ea este un limbaj formal pentru deducerea cunoºtinþelor dintr-un numãr mic de premize stabilite explicit (axiome, ipoteze, fapte). Logica asigurã un cadru formal de reprezentare a cunoºtinþelor. Deasemenea, logica separã, într-un argument, structura de conþinut.

§1.1 Scurt istoric al logicii

Istoric, privind dezvoltarea logicii, se pot distinge urmãtoarele perioade: logica anticã, logica medievalã ºi tradiþionalã, apoi logica modernã (logica computaþionalã).

Logica anticã

Logica anticã se regãseºte în diverse culturi ºi tradiþii de-a lungul istoriei. Se pot distige douã feluri de sisteme logice în aceste culturi: sisteme de raþionament ilizibile (greu decodabile) care se întâlnesc în multe culturi, ºi

2 Logicã computaþionalã

logici inteligibile care se întâlnesc respectiv în cultura greacã, chinezã, indianã, islamicã. Tratarea, sofisticat formalã, a logicii moderne descinde din tradiþia greacã, parþial din Europa, transmisã prin filozofi islamici în Europa medievalã. In logica greacã se regãsesc douã tradiþii logice principale rivale: logica stoicã (logica din ºcoala greacã fondatã de Zeno prin care se credea cã Dumnezeu determinã orice lucru pentru a învinge iar virtutea este suficientã pentru fericire) ºi logica peripateticã (logica discipolilor lui Aristol).

Colecþia de lucrãri a lui Aristotel, cunoscutã ca Organon, a fost prima lucrare sistematicã de logicã reprezentatã prin silogisme. Silogismul este o formã de raþionament deductiv care conþine: o premizã majorã, o premizã minorã ºi o concluzie. Un exemplu de silogism:

Toþi oamenii sunt muritori.

Premizã majorã

Eu sunt un om.

Premizã minorã

Aºadar, eu sunt muritor.

Concluzie

Notaþia arãta astfel:

OsM EsO

EsM

EsM se deduce logic

OsM ºi EsO

In India din ºase ºcoli antice douã au tratat gândirea logicã:

- Nyaya - ºcoalã realistã care dezvoltã o schemã rigidã cu cinci componente logice: o premizã iniþialã, un raþionament, un exemplu, o aplicaþie ºi o concluzie;

- Vaisheshira – filosofie Budistã idealistã a cãrei analizã se centrazã pe definirea deducþiei logice necesare, cunoscutã ca ºi concomitenþã invariabilã sau pervasiune.

China anticã este reprezentatã prin logicienii: Confucius (simbolul culturii chineze), Mozi (ºcoala de Mohism), Chuang Tzu, Hui Tzu, Gongsun Long.

Preview document

Logica Computațională - Pagina 1
Logica Computațională - Pagina 2
Logica Computațională - Pagina 3
Logica Computațională - Pagina 4
Logica Computațională - Pagina 5
Logica Computațională - Pagina 6
Logica Computațională - Pagina 7
Logica Computațională - Pagina 8
Logica Computațională - Pagina 9
Logica Computațională - Pagina 10
Logica Computațională - Pagina 11
Logica Computațională - Pagina 12
Logica Computațională - Pagina 13
Logica Computațională - Pagina 14
Logica Computațională - Pagina 15
Logica Computațională - Pagina 16
Logica Computațională - Pagina 17
Logica Computațională - Pagina 18
Logica Computațională - Pagina 19
Logica Computațională - Pagina 20
Logica Computațională - Pagina 21
Logica Computațională - Pagina 22
Logica Computațională - Pagina 23
Logica Computațională - Pagina 24
Logica Computațională - Pagina 25
Logica Computațională - Pagina 26
Logica Computațională - Pagina 27
Logica Computațională - Pagina 28
Logica Computațională - Pagina 29
Logica Computațională - Pagina 30
Logica Computațională - Pagina 31
Logica Computațională - Pagina 32
Logica Computațională - Pagina 33
Logica Computațională - Pagina 34
Logica Computațională - Pagina 35
Logica Computațională - Pagina 36
Logica Computațională - Pagina 37
Logica Computațională - Pagina 38
Logica Computațională - Pagina 39
Logica Computațională - Pagina 40
Logica Computațională - Pagina 41
Logica Computațională - Pagina 42
Logica Computațională - Pagina 43
Logica Computațională - Pagina 44
Logica Computațională - Pagina 45
Logica Computațională - Pagina 46
Logica Computațională - Pagina 47
Logica Computațională - Pagina 48
Logica Computațională - Pagina 49
Logica Computațională - Pagina 50
Logica Computațională - Pagina 51
Logica Computațională - Pagina 52
Logica Computațională - Pagina 53
Logica Computațională - Pagina 54
Logica Computațională - Pagina 55
Logica Computațională - Pagina 56
Logica Computațională - Pagina 57
Logica Computațională - Pagina 58
Logica Computațională - Pagina 59
Logica Computațională - Pagina 60
Logica Computațională - Pagina 61
Logica Computațională - Pagina 62
Logica Computațională - Pagina 63
Logica Computațională - Pagina 64
Logica Computațională - Pagina 65
Logica Computațională - Pagina 66
Logica Computațională - Pagina 67
Logica Computațională - Pagina 68
Logica Computațională - Pagina 69
Logica Computațională - Pagina 70
Logica Computațională - Pagina 71
Logica Computațională - Pagina 72
Logica Computațională - Pagina 73
Logica Computațională - Pagina 74
Logica Computațională - Pagina 75
Logica Computațională - Pagina 76
Logica Computațională - Pagina 77
Logica Computațională - Pagina 78
Logica Computațională - Pagina 79
Logica Computațională - Pagina 80
Logica Computațională - Pagina 81
Logica Computațională - Pagina 82
Logica Computațională - Pagina 83
Logica Computațională - Pagina 84
Logica Computațională - Pagina 85
Logica Computațională - Pagina 86
Logica Computațională - Pagina 87
Logica Computațională - Pagina 88
Logica Computațională - Pagina 89
Logica Computațională - Pagina 90
Logica Computațională - Pagina 91
Logica Computațională - Pagina 92
Logica Computațională - Pagina 93
Logica Computațională - Pagina 94
Logica Computațională - Pagina 95
Logica Computațională - Pagina 96
Logica Computațională - Pagina 97
Logica Computațională - Pagina 98
Logica Computațională - Pagina 99
Logica Computațională - Pagina 100
Logica Computațională - Pagina 101
Logica Computațională - Pagina 102
Logica Computațională - Pagina 103
Logica Computațională - Pagina 104
Logica Computațională - Pagina 105
Logica Computațională - Pagina 106
Logica Computațională - Pagina 107
Logica Computațională - Pagina 108
Logica Computațională - Pagina 109
Logica Computațională - Pagina 110
Logica Computațională - Pagina 111
Logica Computațională - Pagina 112
Logica Computațională - Pagina 113
Logica Computațională - Pagina 114
Logica Computațională - Pagina 115
Logica Computațională - Pagina 116
Logica Computațională - Pagina 117
Logica Computațională - Pagina 118
Logica Computațională - Pagina 119
Logica Computațională - Pagina 120
Logica Computațională - Pagina 121
Logica Computațională - Pagina 122
Logica Computațională - Pagina 123
Logica Computațională - Pagina 124
Logica Computațională - Pagina 125
Logica Computațională - Pagina 126
Logica Computațională - Pagina 127
Logica Computațională - Pagina 128
Logica Computațională - Pagina 129
Logica Computațională - Pagina 130
Logica Computațională - Pagina 131
Logica Computațională - Pagina 132
Logica Computațională - Pagina 133
Logica Computațională - Pagina 134
Logica Computațională - Pagina 135
Logica Computațională - Pagina 136
Logica Computațională - Pagina 137
Logica Computațională - Pagina 138
Logica Computațională - Pagina 139
Logica Computațională - Pagina 140
Logica Computațională - Pagina 141
Logica Computațională - Pagina 142

Conținut arhivă zip

  • Logica Computationala
    • Curs 1-2.pdf
    • Curs 10-11-12.pdf
    • Curs 3-4-5-6.pdf
    • Curs 7-8-9.pdf

Alții au mai descărcat și

Metode de Proiectare a Sistemelor Informatice

Metode de proiectare a sistemelor informatice Capitolul 1 - Prezentare generala Sistemul informatic - este un sistem care permite introducerea de...

Informatică în Transport

Rolul unui sistem de achiziţie de date •Un sistem de achiziţie de date culege informaţiile necesare cunoaşterii şi conducerii unui proces...

Programare Orientata pe Obiect C++

1. INTRODUCERE ÎN C++ Exista limbaje concepute strict pe baza conceptelor programării orientate pe obiecte (POO), de exemplu Simula sau Smalltalk....

Structuri de Date

CURS 1. - STRUCTURI DE DATE Scop : prezentarea celor mai importante structuri de date ce pot fi utilizate pentru modelarea datelor din aplicatii....

Securitatea Informationala a Business-ului

Lecţia 1 Introducere în securitatea informaţională 1.Informaţia ca obiect de valoare şi protecţie 4 2.Conceptele de bază ale Securităţii...

Microprocesoare - Sisteme cu Microprocesoare

1.1 Noţiuni generale Orice calculator, indiferent de mărime, incorporează trei componente de bază: - unitatea centrala de prelucrare (CPU),...

Administrare Retele de Calculatoare

ELEMENTELE COMPONENTE ALE UNUI SISTEM DE CALCUL Monitorul Este o periferica de iesire/intrare si este caracterizat prin: - Diagonala ecranului...

Circuite Logice Programabile

1. Recapitulare noţiuni de descriere în VHDL, sinteză şi implementare în circuitele logice programabile 1. 1. Introducere VHDL-ul este un limbaj...

Ai nevoie de altceva?