Logica Computațională

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 4 fișiere: pdf
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 33126
Mărime: 1.42MB (arhivat)
Publicat de: Titus Codreanu
Cost: Gratis

Extras din curs

Ce este logica? Logica este ramura filosofiei care se ocupã cu analiza modelelor de raþionament prin care o concluzie este obþinutã dintr-un set de premize, fãrã referire la înþeles sau context (Collins English Dictionary).

Logica este studiul inferenþei ºi argumentãrii. Inferenþele sunt reguli de determinare pas cu pas din una sau mai multe propoziþii, cunoscute ca premize, o altã propoziþie, numitã concluzie. O inferenþã deductivã este acea inferenþã care are scopul de a fi validã, atunci când inferenþa este una în care concluzia poate fi adevãratã dacã premizele sunt adevãrate. Toate celelalte inferenþe se numesc inductive (Britanica Cocise Encyclopedia).

Ce studiazã logica? Logica lucreazã cu douã componente cheie, pe care orice om de ºtiinþã sau tehnician din domeniul IT le are: abstracþia ºi formalismul.

De ce este importantã logica? Logica este o formalizare a raþionamentului. Ea este un limbaj formal pentru deducerea cunoºtinþelor dintr-un numãr mic de premize stabilite explicit (axiome, ipoteze, fapte). Logica asigurã un cadru formal de reprezentare a cunoºtinþelor. Deasemenea, logica separã, într-un argument, structura de conþinut.

§1.1 Scurt istoric al logicii

Istoric, privind dezvoltarea logicii, se pot distinge urmãtoarele perioade: logica anticã, logica medievalã ºi tradiþionalã, apoi logica modernã (logica computaþionalã).

Logica anticã

Logica anticã se regãseºte în diverse culturi ºi tradiþii de-a lungul istoriei. Se pot distige douã feluri de sisteme logice în aceste culturi: sisteme de raþionament ilizibile (greu decodabile) care se întâlnesc în multe culturi, ºi

2 Logicã computaþionalã

logici inteligibile care se întâlnesc respectiv în cultura greacã, chinezã, indianã, islamicã. Tratarea, sofisticat formalã, a logicii moderne descinde din tradiþia greacã, parþial din Europa, transmisã prin filozofi islamici în Europa medievalã. In logica greacã se regãsesc douã tradiþii logice principale rivale: logica stoicã (logica din ºcoala greacã fondatã de Zeno prin care se credea cã Dumnezeu determinã orice lucru pentru a învinge iar virtutea este suficientã pentru fericire) ºi logica peripateticã (logica discipolilor lui Aristol).

Colecþia de lucrãri a lui Aristotel, cunoscutã ca Organon, a fost prima lucrare sistematicã de logicã reprezentatã prin silogisme. Silogismul este o formã de raþionament deductiv care conþine: o premizã majorã, o premizã minorã ºi o concluzie. Un exemplu de silogism:

Toþi oamenii sunt muritori.

Premizã majorã

Eu sunt un om.

Premizã minorã

Aºadar, eu sunt muritor.

Concluzie

Notaþia arãta astfel:

OsM EsO

EsM

EsM se deduce logic

OsM ºi EsO

In India din ºase ºcoli antice douã au tratat gândirea logicã:

- Nyaya - ºcoalã realistã care dezvoltã o schemã rigidã cu cinci componente logice: o premizã iniþialã, un raþionament, un exemplu, o aplicaþie ºi o concluzie;

- Vaisheshira – filosofie Budistã idealistã a cãrei analizã se centrazã pe definirea deducþiei logice necesare, cunoscutã ca ºi concomitenþã invariabilã sau pervasiune.

China anticã este reprezentatã prin logicienii: Confucius (simbolul culturii chineze), Mozi (ºcoala de Mohism), Chuang Tzu, Hui Tzu, Gongsun Long.

Preview document

Logica Computațională - Pagina 1
Logica Computațională - Pagina 2
Logica Computațională - Pagina 3
Logica Computațională - Pagina 4
Logica Computațională - Pagina 5
Logica Computațională - Pagina 6
Logica Computațională - Pagina 7
Logica Computațională - Pagina 8
Logica Computațională - Pagina 9
Logica Computațională - Pagina 10
Logica Computațională - Pagina 11
Logica Computațională - Pagina 12
Logica Computațională - Pagina 13
Logica Computațională - Pagina 14
Logica Computațională - Pagina 15
Logica Computațională - Pagina 16
Logica Computațională - Pagina 17
Logica Computațională - Pagina 18
Logica Computațională - Pagina 19
Logica Computațională - Pagina 20
Logica Computațională - Pagina 21
Logica Computațională - Pagina 22
Logica Computațională - Pagina 23
Logica Computațională - Pagina 24
Logica Computațională - Pagina 25
Logica Computațională - Pagina 26
Logica Computațională - Pagina 27
Logica Computațională - Pagina 28
Logica Computațională - Pagina 29
Logica Computațională - Pagina 30
Logica Computațională - Pagina 31
Logica Computațională - Pagina 32
Logica Computațională - Pagina 33
Logica Computațională - Pagina 34
Logica Computațională - Pagina 35
Logica Computațională - Pagina 36
Logica Computațională - Pagina 37
Logica Computațională - Pagina 38
Logica Computațională - Pagina 39
Logica Computațională - Pagina 40
Logica Computațională - Pagina 41
Logica Computațională - Pagina 42
Logica Computațională - Pagina 43
Logica Computațională - Pagina 44
Logica Computațională - Pagina 45
Logica Computațională - Pagina 46
Logica Computațională - Pagina 47
Logica Computațională - Pagina 48
Logica Computațională - Pagina 49
Logica Computațională - Pagina 50
Logica Computațională - Pagina 51
Logica Computațională - Pagina 52
Logica Computațională - Pagina 53
Logica Computațională - Pagina 54
Logica Computațională - Pagina 55
Logica Computațională - Pagina 56
Logica Computațională - Pagina 57
Logica Computațională - Pagina 58
Logica Computațională - Pagina 59
Logica Computațională - Pagina 60
Logica Computațională - Pagina 61
Logica Computațională - Pagina 62
Logica Computațională - Pagina 63
Logica Computațională - Pagina 64
Logica Computațională - Pagina 65
Logica Computațională - Pagina 66
Logica Computațională - Pagina 67
Logica Computațională - Pagina 68
Logica Computațională - Pagina 69
Logica Computațională - Pagina 70
Logica Computațională - Pagina 71
Logica Computațională - Pagina 72
Logica Computațională - Pagina 73
Logica Computațională - Pagina 74
Logica Computațională - Pagina 75
Logica Computațională - Pagina 76
Logica Computațională - Pagina 77
Logica Computațională - Pagina 78
Logica Computațională - Pagina 79
Logica Computațională - Pagina 80
Logica Computațională - Pagina 81
Logica Computațională - Pagina 82
Logica Computațională - Pagina 83
Logica Computațională - Pagina 84
Logica Computațională - Pagina 85
Logica Computațională - Pagina 86
Logica Computațională - Pagina 87
Logica Computațională - Pagina 88
Logica Computațională - Pagina 89
Logica Computațională - Pagina 90
Logica Computațională - Pagina 91
Logica Computațională - Pagina 92
Logica Computațională - Pagina 93
Logica Computațională - Pagina 94
Logica Computațională - Pagina 95
Logica Computațională - Pagina 96
Logica Computațională - Pagina 97
Logica Computațională - Pagina 98
Logica Computațională - Pagina 99
Logica Computațională - Pagina 100
Logica Computațională - Pagina 101
Logica Computațională - Pagina 102
Logica Computațională - Pagina 103
Logica Computațională - Pagina 104
Logica Computațională - Pagina 105
Logica Computațională - Pagina 106
Logica Computațională - Pagina 107
Logica Computațională - Pagina 108
Logica Computațională - Pagina 109
Logica Computațională - Pagina 110
Logica Computațională - Pagina 111
Logica Computațională - Pagina 112
Logica Computațională - Pagina 113
Logica Computațională - Pagina 114
Logica Computațională - Pagina 115
Logica Computațională - Pagina 116
Logica Computațională - Pagina 117
Logica Computațională - Pagina 118
Logica Computațională - Pagina 119
Logica Computațională - Pagina 120
Logica Computațională - Pagina 121
Logica Computațională - Pagina 122
Logica Computațională - Pagina 123
Logica Computațională - Pagina 124
Logica Computațională - Pagina 125
Logica Computațională - Pagina 126
Logica Computațională - Pagina 127
Logica Computațională - Pagina 128
Logica Computațională - Pagina 129
Logica Computațională - Pagina 130
Logica Computațională - Pagina 131
Logica Computațională - Pagina 132
Logica Computațională - Pagina 133
Logica Computațională - Pagina 134
Logica Computațională - Pagina 135
Logica Computațională - Pagina 136
Logica Computațională - Pagina 137
Logica Computațională - Pagina 138
Logica Computațională - Pagina 139
Logica Computațională - Pagina 140
Logica Computațională - Pagina 141
Logica Computațională - Pagina 142

Conținut arhivă zip

  • Logica Computationala
    • Curs 1-2.pdf
    • Curs 10-11-12.pdf
    • Curs 3-4-5-6.pdf
    • Curs 7-8-9.pdf

Alții au mai descărcat și

Curs Excel pentru începători

1.1 Scopul cursului Cursul se adreseaza angajatilor care au un nivel elementar de cunostinte Excel, pentru a ajunge la nivelul mediu pentru ca mai...

Programare în Limbaj de Asamblare

Bitii din registrul Flag sunt indicatori de stare care se pozitioneaza functie de rezultatul ultimei operatii aritmetice sau logice si se testeaza...

Curs HTML

Curs – Programare WEB Curs – 1 Elemente de baza Pentru inceput sa descoperim originea abrevierii HTML - Hypertext Markup Language . Acest limbaj...

Meniuri în Java

Metode add (MenuItem) Adds the specified item to this menu. add(String) Adds an item with with the specified label to this menu....

Serializarea Obiectelor în Java

Clasa ObjectInputStream Constructor public ObjectInputStream( java.io.InputStream in ) throws java.io.IOException,...

Șiruri de caractere în C și C++

Functii de intrare / iesire relative la siruri de caractere. Pentru a citi un sir de caractere de la intrarea standard se foloseste functia gets()...

Curs Word

Primul obiectiv specific Participantii trebuie sa aiba o vedere de ansamblu asupra functionarii, caracteristicilor de performanta ale sistemului...

AutoLisp

Locul limbajului LISP Autorii AutoCAD-ului au gasit cu cale sa asocieze acest limbaj cu sistemul de proiectare asistata propus de ei, deoarece au...

Te-ar putea interesa și

Roboți cu șenile

Introducere Unul din cele mai importante aspecte în evoluţia fiinţei umane este folosirea uneltelor care să simplifice munca fizică. În aceasta...

Modelarea și identificarea roboților mobili și vehiculelor autonome

INTRODUCERE Termenul de " robotics" (in traducere libera robotica) se refera la stiinta care se ocupa de studiul si utilizarea robotilor. Acest...

Techniques of Modeling and Analysis

1. TECHNIQUES OF MODELING AND ANALYSIS Identification, simulation and formal verification are three modeling techniques and analysis of automatic...

Implicații ale Inteligenței Artificiale în Dezvoltarea Proceselor de Afaceri

i. Obiectivele lucrĂrii Lucrarea de faţă, intitulată “Implicaţii ale inteligenţei artificiale în dezvoltarea proceselor de afaceri”, doreşte să...

Aplicarea unei Rețele neuro-fuzzy pentru Echilibrarea Portofoliului de Investiții

1. Introducere Această lucrarea intitulată „Aplicarea unei reţele neuro-fuzzy pentru echilibrarea portofoliului de investiţii” îşi propune să...

Implicații ale Inteligenței Artificiale în Dezvoltarea Proceselor de Afaceri

Capitolul 1 Obiective şi context Inteligenţa artificială (IA) este un domeniu care reţine din ce în ce mai mult atenţia economiştilor,...

Inteligența Artificiala

Obiective si contextul actual al temei Când s-a vorbit prima data de Inteligenţa Artificiala(AI-Artificial Intelligence) în 1956,totul părea o...

John Searle în Micul Paris

John R. Searle s-a facut cunoscut pretutindeni ca suveran pontif al filozofiei analitice americane, un fel de reprezentant al lui Wittgenstein pe...

Ai nevoie de altceva?