Managementul Bazelor de Date

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Managementul Bazelor de Date.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 210 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

Activitǎţi specifice managementului unei baze de date

1.1. În ce constǎ managementul BD.

Tipuri de utilizatori şi sarcinile fiecǎruia.

1.2. Database Administrator (DBA) – componentǎ esenţialǎ în managementul BD

Privilegiile DBA;

Modalitǎţi de autentificare a DBA;

Administrarea fişierelor de parole.

1.3.ORACLE SERVER – sistem relaţional-obiectual de administrare a unei BD

Facilitǎţi;

Structurǎ (componente).

Crearea unei baze de date

2.1. Cerinţe anterioare creerii BD.

2.2. Crearea unei BD Oracle

2.3. Parametrii de iniţializare a BD

A. Despre parametrii de iniţializare ;

B. Parametrii de iniţializare în Oracle ;

C. Folosirea caracterelor speciale în valorile parmetrilor ;

D. Schimbarea valorilor parametrilor ;

E. Afişarea valorilor curente ale parametrilor ;

F. Tipuri de parametrii ;

G. Parametrii mai importanţi pentru iniţializarea unei BD.

2.4. Exemplu de creare a unei BD

2.5. Cerinţe posterioare creerii BD

2.6. Pornirea BD

A. Proceduri de pornire

B. Proceduri de pornire speciale ale BD şi instanţei Oracle

2.7. Proceduri de oprire a BD

Configurarea serverului Oracle

3.1. Managementul fişierelor de refacere (online Redo Log).

3.1.1. Proiectarea fişierelor de refacere (online Redo Log).

3.1.2. Crearea grupurilor de fişiere online Redo Log şi a membrilor acestor grupuri.

3.1.3. Redenumirea şi relocarea fişierelor de log

3.1.4. Ştergerea grupurilor de fişiere log sau a fişierelor care compun aceste grupuri.

3.1.5. Controlul punctelor de control sau al punctelor de validare (checkpoints) şi al comutării scrierii dintr-un fişier log în alt fişier log (Log Switches).

3.1.6. Forţarea evenimentelor Log Switch şi Checkpoint.

3.1.7. Listarea informaţiilor despre grupurile de fişiere de log

3.2. Managementul fişierelor de control

3.2.1. Informaţii generale despre fişierele de control.

3.2.2. Crearea iniţială, relocarea, redenumirea şi distrugerea fişierelor de control.

3.2.3. Crearea unui nou fişier de control.

Activităţi specifice de management a spaţiului pentru tabele

4.1. Informaţii generale despre tabelele spaţiu (tablespaces).

4.2. Crearea, modelarea, administrarea şi distrugerea tabelelor spaţiu.

4.3. Modificarea setărilor iniţiale şi compactarea spaţiului aferent tabelelor spaţiu.

4.4. Vizualizarea informaţiilor din dicţionarul de date Oracle despre tabelele spaţiu.

Managementul fişierelor de date

5.1. Informaţii generale despre fişierele de date (Data files).

5.2. Crearea, adăugarea, modificarea şi redenumirea fişierelor de date.

5.3. Vizualizarea informaţiilor despre fişierele de date din dicţionarul de date Oracle

Managementul tabelelor şi indecşilor

6.1. Managementul tabelelor.

6.1.1. Informaţii generale despre managementul tabelelor.

6.1.2. Crearea, modificarea şi distrugerea tabelelor.

6.1.3. Tabele organizate în format indexat.

6.1.4. Vizualizarea informaţiilor despre tabele din dicţionarul de date Oracle.

6.2. Managementul indecşilor

6.2.1. Informaţii generale despre indecşi.

6.2.2. Crearea, modificarea şi distrugerea (ştergerea) indecşilor.

6.2.3. Vizualizarea informaţiilor despre indecşi din dicţionarul de date Oracle.

Managementul tabelelor şi indecşilor partiţionaţi

7.1. Informaţii generale despre tabele şi indecşi partiţionaţi.

7.2. Elemente definitorii ale partiţiilor.

7.3. Reguli de partiţionare a tabelelor.

7.4. Reguli de partiţionare a indecşilor.

7.5. Crearea partiţiilor unei tabele şi ale unui index.

7.6. Întreţinerea partiţiilor.

Managementul viziunilor (vederilor), secvenţelor, sinonimelor, grupurilor de tabele şi indecşi

8.1. Managementul viziunilor (vederilor).

8.2. Managementul secvenţelor.

8.3. Managementul sinonimelor.

8.4. Managementul grupurilor de tabele şi indecşi.

8.4.1. Informaţii generale despre grupurile de tabele şi indecşi.

8.4.2. Crearea, modificarea şi distrugerea grupurilor de tabele şi indecşi.

Managementul Bazelor de date

Activitǎţi specifice managementului unei baze de date

Cuprins

1.1. În ce constǎ managementul BD.

Tipuri de utilizatori şi sarcinile fiecǎruia.

1.2. Database Administrator (DBA) – componentǎ esenţialǎ în managementul BD

Privilegiile DBA;

Modalitǎţi de autentificare a DBA;

Administrarea fişierelor de parole.

1.3.ORACLE SERVER – sistem relaţional-obiectual de administrare a unei BD

Facilitǎţi;

Structurǎ (componente).

1.1. În ce constǎ managementul BD

Presupune planificarea, organizarea şi controlul tuturor resurselor hard şi soft astfel încât definirea, manipularea şi utilizarea datelor din BD sǎ se realizeze în condiţii optime.

Managementul BD este realizat de administratorul BD (DBA) prin intermediul SGBD-ului şi a SO.

Tipuri de utilizatori şi sarcinile fiecǎruia

Administratorul bazei de date (DBA)

Dezvoltatori de aplicaţii

Administratori de aplicaţii

Utilizatori finali al bazei de date

Administratorul de reţea

Administratorul bazei de date

instalarea softului pe server, a aplicaţiilor pe staţii, a driverelor de reţea;

alocarea memoriei sistemului şi planificarea cerinţelor viitoare de memorie ale acestuia;

planificarea BD prin definirea structurior logice ale memoriei, a cerinţelor generale de proiectare a BD şi a structurii de salvare;

Administratorul bazei de date

crearea bazei de date şi a obiectelor acesteia (tabele, viziuni, indecşi);

implementarea BD proiectate prin definirea segmentelor de revenire (rollback), a tabelelor spaţiu (tablespaces) şi a obiectelor BD;

modificarea structurii bazei de date în funcţie de cerinţele dezvoltatorilor de aplicaţii;

controlul şi monitorizarea accesului utilizatorilor la baza de date;

monitorizarea şi optimizarea performanţelor bazei de date;

definirea şi asigurarea politicii de salvare a datelor (backup) şi refacere (recovery) a bazei de date;

Administratorul bazei de date

arhivarea datelor pe medii magnetice;

asigurarea legăturii cu firma care oferǎ suportul tehnic şi licenţa de utilizare a produselor;

asigura integritatea datelor

stabileste politica de securitate a datelor

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Bazelor de Date.ppt