Metode de Abordare a Sistemelor Informatice

Curs
6/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1455
Mărime: 115.56KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: T. Zacon
Cibernatica, Informatica economica

Extras din document

Tema7 : Metode de abordare a sistemelor informatice

1. Noţiuni generale

Actualul curent de abordare a SI, prin metodele orientate-obiect, generează, în mediul de specialitate, multe

discuţii contradictorii.

Cauzele sunt multiple, dar cele mai concludente sunt neconcordanţele dintre punctele de vedere privind

formele premărgătoare de abordare a SI, precum şi neputinţa prognozării a ceea ce va fi dincolo de obiecte.

Mai mult, conceptele de obiect, clasă de obiecte, etc. au semnificaţii diferite, în funcţie de autorul metodei

respective, acestea fiind multe în domeniul proiectării SI.

Din acest motiv, în continuare, vor fi examinate formele premergătoare orientării spre obiecte.

Aşa dar, calea spre metodele orientate-obiect este destul de sinuoasă şi include o multitudine de puncte de

vedere, de aceea o abordare unanimă a metodelor, care au stat la baza conceperii SI, este imposibilă, dar totuşi,

unele elemente comune pot fi găsite.

Astfel, după părerea celor mai mulţi autori, aceste metode pot fi clasificate în următoarele grupe:

1) metode orientate spre funcţii, numite şi metode ale divizării funcţionale;

2) metode orientate spre fluxuri de date, adică metode orientate spre procese, deoarece diagramele fluxurilor

de date se întrebuinţează pentru descrierea proceselor. (Adesea, în formă lapidară, se face trimiterea la

aceste metode prin orientare date, dar nu este corect).

3) metode orientate spre informaţii sau date, (orientate-informaţii).

4) Metode orientate-obiect.

De menţionat, că şi metodele orientate-obiect pot fi incluse în categoria metodelor sistemice (ca şi cele

orientate spre funcţii, procese sau spre date sau informaţii), deoarece sistemul este văzut sub aspectul funcţiilor,

proceselor, datelor sau obiectelor componente.

Specialiştii afirmă că există multe metode de realizare a sistemelor, ele vor exista şi trebuie să existe

întotdeauna, pentru că diferite activităţi pot avea caracteristici diferite care necesită diferite moduri de abordare.

Totul constă în selectarea adecvată şi integrarea acestor metode.

Referindu-ne numai la metodele orientate-obiect, există mai mult de 20 metode (după unele surse – peste

60) - Comentariile sunt de prisos!

În contextul celor menţionate pentru a face o trecere la metodele orientate obiect, se impune o analiză a

metodelor precedente şi aceasta va fi făcută sub trei aspecte specifice sistemelor informatice (sau prin trei

dimensiuni): date; funcţii; comportament.

- Datele sunt surprinse, (din punct de vedere structural), sub formă de atribute şi înseamnă, de fapt, ceea ce

sistemul are stocat şi oricând îşi poate „reaminti” despre fenomenele sau procesele studiate. Ele reflectă structura

statică a SI.

- Funcţiile scot în evidenţă, în mod limitat, ceea ce face sistemul. Ele pot fi văzute şi ca procese, întrucât

elementele sistemului despre care se păstrează datele de rigoare sunt supuse unor transformări funcţionale, prin

intermediul proceselor.

- Comportamentul surprinde starea comportamentală prin care trece sistemul, adică scoate în evidenţă influenţa

evenimentelor sau dinamica sistemului.

Prin urmare, dacă e să asociem fiecărei componente câte o întrebare, apoi acestea ar fi:

- Date = Ce ?

- Funcţii (proces) = Cum ?

- Evenimente = Când ?

Revenind la aspectul tridimensional al SI, se poate spune că acestea pot fi axate pe una, două, sau toate

cele 3 dimensiuni. Iar atunci când aplicaţiile sunt net dominate de una din cele 3 dimensiuni, ele sunt data-strong,

funcţion-strong sau control-strong. Atunci însă, când dimensiunea dominantă nu este clară, ele pot fi considerate ca

aplicaţii hibrid.

În concluzie, se poate menţiona cubul care dimensionează starea adevărată a unui SI. Muchiile lui surprind cele 3

dimensiuni (Figura 1)

Notă: În continuare, se propune o caracteristică a metodelor, enunţate anterior, la baza cărora stau: funcţiile;

procesele datelor; obiectele.

Preview document

Metode de Abordare a Sistemelor Informatice - Pagina 1
Metode de Abordare a Sistemelor Informatice - Pagina 2
Metode de Abordare a Sistemelor Informatice - Pagina 3
Metode de Abordare a Sistemelor Informatice - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Metode de Abordare a Sistemelor Informatice.pdf

Alții au mai descărcat și

Cursuri Baze de Date

1. Concepte Distinctia între date, informatii si cunostinte : - datele sunt definite de trei elemente: un identificator, atribute si valoare ; -...

Baze de Date

Conţinutul temei Datele sunt stocate în memoria internă şi memoria externă a oricărui sistem de calcul. Organizarea datelor se referă la procesul...

Baze de Date

STRUCTURA CURSULUI : I. Fundamentele bazelor de date 3 cursuri II. Prezentarea SGBD – uluiVisual Foxpro. III. Prezentarea unui SGBD –ului...

Caracteristicile de Bază ale PSI

Ieşirile SIE 1.1.Proiectarea indicatorilor sintetici. Realizarea practică a obiectivelor unui sistemului informatic se caracterizează prin...

Standardul ISO-IEC privind Ciclul de Viata al SI

International Organizational for Standardization, International Electro technical Commission) 1. Procesele primare ale ciclului de viaţă 2....

Modele ale Ciclului de Viață al Sistemului Informatic

În ultima perioadă de timp, datorită apariţiei unei noi concepţii în abordarea sistemelor informatice: orientarea-obiect, s-au înregistrat câteva...

Eficienta Economica a Sistemelor Informatice Economice (SIE)

Introducerea unui SI necesită cheltuieli importante legate de proiectarea, organizarea şi funcţionarea lui. Ca urmare, se pune întrebarea dacă...

Capitolul 5 - Elemente de Programare - Realizarea Programelor - FoxPro

CAPITOLUL 5 ELEMENTE DE PROGRAMARE –REALIZAREA PROGRAMELOR 5.1. Introducere De-a lungul timpului, tehnicile şi metodele de programare a...

Ai nevoie de altceva?