Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2

Curs
8.1/10 (8 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 4877
Mărime: 977.37KB (arhivat)
Publicat de: Abel Ene
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Etapele de modelare a unei aplicaţii cu UML 2
 2. • De la cerinţele utilizatorului la codul aplicaţiei
 3. • Schema completă a metodologiei de modelare a aplicaţiilor web cu UML 2
 4. Studiul de caz 1. Realizarea unui magazin on-line de jucării (cazurile de utilizare, macheta IOM)
 5. • Cazurile de utilizare (etapa 2)
 6. • Realizare machetă de interfaţă om - maşină (IOM)
 7. Studiul de caz 2. Realizarea unui site web pentru o conferinţă internaţională (cazurile de utilizare, macheta IOM)
 8. • Cazurile de utilizare (etapa 2)
 9. • Realizare machetă de interfaţă om - maşină (IOM) (etapa 3)
 10. Studiul de caz 3. Realizarea unei librării on-line (cazurile de utilizare)

Extras din curs

Modelarea aplicaţiilor web cu UML 2. Studii de caz

Vă prezentăm în continuare (vezi tabelul 1) o metodologie de modelare a unei aplicaţii web cu UML 2, adaptată după Pascal Roques[1].

Tabelul 1

Nr.

crt. Denumire etapă

(subetapă) Document/Diagrama UML Comentarii

1. Definirea cerinţelor utilizatorului Caiet de sarcini

2. Modelarea prin cazuri de utilizare:

Identificarea actorilor

Identificarea cazurilor de utilizare

Structurarea cazurilor de utilizare în pachete (pachetarea cazurilor de utilizare)

Adăugarea relaţiilor între cazurile de utilizare şi actori

Planificarea proiectului (prioritate, risc, ordine de abordare);

Descrierea cu text narativ a cazurilor de utilizare:

scenariul nominal

alternative

cerinţe suplimentare Diagrama cazurilor de utilizare

Diagrama de pachete Cerinţele utilizatorului generează cazurile de utilizare

3. Realizarea machetei de interfaţă om - maşină (IOM) Machete IOM Cerinţele utilizatorului generează macheta IOM, destinată interacţiunii cu viitorii utilizatori

4. Descrierea cazurilor de utilizare cu ajutorul diagramelor de secvenţă sistem (DSS) Diagramele DSS În cadrul diagramelor DSS, sistemul figurează ca o „cutie neagră”. Comportamentul sistemului este văzut din exterior, fără a lua în considerare modul cum a fost realizat. Diagrama DSS va fi detaliată în cadrul diagramelor de interacţiune.

5. Realizarea diagramelor claselor participante (DCP) Diagramele DCP Diagrama DCP descrie prin intermediul cazurilor de utilizare, cele trei principale clase de analiză: dialog (boundary), control, entitate şi relaţiile dintre ele

6. Realizarea diagramelor de navigare Diagramele de navigare Pentru a modela navigarea într-un site web se pot utiliza diagramele de stare sau diagramele de activitate de navigare. Se preferă diagrama de stare deoarece se modelează un comportament al evenimentelor.

7. Realizarea diagramelor de interacţiune Diagramele de secvenţă

Diagramele de comunicare Diagrama de secvenţă vizualizează comportamentul obiectelor în cadrul scenariului nominal al unui caz de utilizare. Diagrama de comunicare pune în evidenţă organizarea obiectelor care participă la o acţiune.

8. Realizarea diagramelor claselor de concepţie Diagramele claselor de concepţie Diagramele claselor de concepţie detaliază specificaţiile de interfaţă cu programele, pachetele de programe care vor realiza aplicaţiile web.

9. Generare cod (Java, C#, PHP etc.) Cod sursa (Java, C#, PHP etc.) Generarea codului (Java, C#, PHP etc.) poate fi realizată manual sau cu ajutorul unor programe dedicate : Rational Rose, Visual Paradigm, Entreprise Arhitect.

Schema completă a metodologiei de modelare a aplicaţiilor web, a UML

În figura 4.1 este prezentată schema completă a metodologiei de modelare a aplicaţiilor web, cu UML 2, adaptată după Pascal Roques.

Figura 4.1

Preview document

Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 1
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 2
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 3
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 4
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 5
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 6
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 7
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 8
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 9
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 10
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 11
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 12
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 13
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 14
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 15
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 16
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 17
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 18
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 19
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 20
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 21
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Modelarea Aplicatiilor Web cu UML 2.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza și Modelarea unui Sistem Hotelier

Introducere În procesul prelucrării, realizării şi exploatării sistemelor complexe, analiza în baza modelării sistemelor şi a simulării. Joacă un...

Servicii Internet Magazine Virtulale

1. REŢEAUA INTERNET SERVICII INTERNET 1.1. Internet - descriere Internet-ul este o gigantică reţea de calculatoare – mai precis o reţea de reţele...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Ingineria programării

1. Descrierea problemei Principalul obiectiv indeplinit de sistemul software e-quiz este acela de a evalua cunostintele studentilor cu ajutorul...

Proiectarea unei soluții de comerț electronic

Comertul electronic reprezinta multitudinea proceselor software si comerciale necesare proceselor business sa functioneze numai, sau în primul...

Inginerie Software

1. Specificarea cerintelor sistemului software La o agentie de zboruri un client poate, prin intermediul unor terminale instalate in sediul...

Sistem Informatic de Gestiune a Absolvenților unei Universități

Motivarea alegerii temei Unul dintre motivele principale care a adus la alegerea că tema de diplomă a fost crearea unui sistem informatic care să...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea aplicațiilor de comerț electronic - aplicație de food-ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Analiza și Modelarea unui Sistem Hotelier

Introducere În procesul prelucrării, realizării şi exploatării sistemelor complexe, analiza în baza modelării sistemelor şi a simulării. Joacă un...

Aplicație bibliotecă online

CAPITOLUL 1: STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT 1.1. Obiectul de activitate Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi “ este o instituţie publică...

Inteligența Artificială în Afaceri

1. Introducere Inteligenţa artificială (IA) este un domeniu care reţine din ce în ce mai mult atenţia economiştilor, managerilor şi celorlalte...

Modelarea unui sistem informatic pentru interacțiunea dintre un magazin virtual și clienții săi prin metoda UML

INTRODUCERE UML (Unified Modelling Language) reprezintă un limbaj vizual de modelare folositor în domeniul software, dedicat construirii...

Modelarea cu UML a Unui Magazin Virtual

I. Descrierea aplicatiei Scop Se urmăreşte construirea unui magazin on-line de biciclete pe un site Web. Enunţul studiului de caz Societatea...

Tehnici Comparative ale Site-urilor

INTRODUCERE Contabilitatea este stiinta si arta stăpânirii afacerilor, care se ocupă cu „măsurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul...

Ai nevoie de altceva?