Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2

Curs
8.1/10 (8 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 4877
Mărime: 977.37KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Etapele de modelare a unei aplicaţii cu UML 2

• De la cerinţele utilizatorului la codul aplicaţiei

• Schema completă a metodologiei de modelare a aplicaţiilor web cu UML 2

Studiul de caz 1. Realizarea unui magazin on-line de jucării (cazurile de utilizare, macheta IOM)

• Cazurile de utilizare (etapa 2)

• Realizare machetă de interfaţă om - maşină (IOM)

Studiul de caz 2. Realizarea unui site web pentru o conferinţă internaţională (cazurile de utilizare, macheta IOM)

• Cazurile de utilizare (etapa 2)

• Realizare machetă de interfaţă om - maşină (IOM) (etapa 3)

Studiul de caz 3. Realizarea unei librării on-line (cazurile de utilizare)

Extras din document

Modelarea aplicaţiilor web cu UML 2. Studii de caz

Vă prezentăm în continuare (vezi tabelul 1) o metodologie de modelare a unei aplicaţii web cu UML 2, adaptată după Pascal Roques[1].

Tabelul 1

Nr.

crt. Denumire etapă

(subetapă) Document/Diagrama UML Comentarii

1. Definirea cerinţelor utilizatorului Caiet de sarcini

2. Modelarea prin cazuri de utilizare:

Identificarea actorilor

Identificarea cazurilor de utilizare

Structurarea cazurilor de utilizare în pachete (pachetarea cazurilor de utilizare)

Adăugarea relaţiilor între cazurile de utilizare şi actori

Planificarea proiectului (prioritate, risc, ordine de abordare);

Descrierea cu text narativ a cazurilor de utilizare:

scenariul nominal

alternative

cerinţe suplimentare Diagrama cazurilor de utilizare

Diagrama de pachete Cerinţele utilizatorului generează cazurile de utilizare

3. Realizarea machetei de interfaţă om - maşină (IOM) Machete IOM Cerinţele utilizatorului generează macheta IOM, destinată interacţiunii cu viitorii utilizatori

4. Descrierea cazurilor de utilizare cu ajutorul diagramelor de secvenţă sistem (DSS) Diagramele DSS În cadrul diagramelor DSS, sistemul figurează ca o „cutie neagră”. Comportamentul sistemului este văzut din exterior, fără a lua în considerare modul cum a fost realizat. Diagrama DSS va fi detaliată în cadrul diagramelor de interacţiune.

5. Realizarea diagramelor claselor participante (DCP) Diagramele DCP Diagrama DCP descrie prin intermediul cazurilor de utilizare, cele trei principale clase de analiză: dialog (boundary), control, entitate şi relaţiile dintre ele

6. Realizarea diagramelor de navigare Diagramele de navigare Pentru a modela navigarea într-un site web se pot utiliza diagramele de stare sau diagramele de activitate de navigare. Se preferă diagrama de stare deoarece se modelează un comportament al evenimentelor.

7. Realizarea diagramelor de interacţiune Diagramele de secvenţă

Diagramele de comunicare Diagrama de secvenţă vizualizează comportamentul obiectelor în cadrul scenariului nominal al unui caz de utilizare. Diagrama de comunicare pune în evidenţă organizarea obiectelor care participă la o acţiune.

8. Realizarea diagramelor claselor de concepţie Diagramele claselor de concepţie Diagramele claselor de concepţie detaliază specificaţiile de interfaţă cu programele, pachetele de programe care vor realiza aplicaţiile web.

9. Generare cod (Java, C#, PHP etc.) Cod sursa (Java, C#, PHP etc.) Generarea codului (Java, C#, PHP etc.) poate fi realizată manual sau cu ajutorul unor programe dedicate : Rational Rose, Visual Paradigm, Entreprise Arhitect.

Schema completă a metodologiei de modelare a aplicaţiilor web, a UML

În figura 4.1 este prezentată schema completă a metodologiei de modelare a aplicaţiilor web, cu UML 2, adaptată după Pascal Roques.

Figura 4.1

Preview document

Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 1
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 2
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 3
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 4
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 5
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 6
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 7
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 8
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 9
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 10
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 11
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 12
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 13
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 14
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 15
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 16
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 17
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 18
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 19
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 20
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 21
Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2 - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Modelarea Aplicatiilor Web cu UML 2.doc

Alții au mai descărcat și

Transmisii Voce prin Protocol IP - Voice Over Internet Protocol

De când s-a inventat telefonul, pentru a face apeluri ne-am bazat pe reteaua telefonica publica (PSTN - Public Switched Telephone Network). Acest...

Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare

1. CRITERII DE APROXIMARE A FUNCŢIILOR 1.1. Introducere În foarte multe aplicaţii practice apare necesitatea aproximării unei funcţii f:a,b →R...

Servicii Internet Magazine Virtulale

1. REŢEAUA INTERNET SERVICII INTERNET 1.1. Internet - descriere Internet-ul este o gigantică reţea de calculatoare – mai precis o reţea de reţele...

Proiectarea unei Solutii de Comert Electronic

Comertul electronic reprezinta multitudinea proceselor software si comerciale necesare proceselor business sa functioneze numai, sau în primul...

Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic

Cap.1.Introducere Atunci când este în pericol atât viaţa oamenilor cât şi bunurile pe care aceştia le deţin, se îndreptăţeşte ca fiecare persoană...

Rețele de Calculatoare

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN REŢELE 1.1. Clasificare În zilele noastre vechiul model al unui singur calculator (mainframe) care serveşte...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Ai nevoie de altceva?