Modele ale Ciclului de Viață al Sistemului Informatic

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2688
Mărime: 125.22KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: T. Zacon
Cibernetica, Informatica economica

Extras din document

În ultima perioadă de timp, datorită apariţiei unei noi concepţii în abordarea sistemelor informatice:

orientarea-obiect, s-au înregistrat câteva fenomene îngrijorătoare. Două dintre ele fiind cele mai semnificative:

1. Neglijarea sau sfidarea multor realizări anterioare pe plan procedural şi/sau ştiinţific;

2. Supralicitarea (supraoferta) tuturor teoriilor lansate în anii ′90 , în jurul noului concept.

Din acest motiv, în continuare, va fi analizată esenţa activităţii de analiză şi proiectare a SI, adică a Ciclului

de viaţă al dezvoltării sistemelor informatice (CVDSI) sau Ciclul dezvoltării (CDSI). Motivaţia acestei analize este

datorată şi unor păreri total eronate privind conceptul menţionat anterior. De exemplu, CVDSI este confundat, de

unii specialişti, cu metodele de abordare a SI (acest aspect a fost abordat în tema precedentă), considerându-l ca o

treaptă incipientă (iniţială) în acţiunea de abordare a activităţilor specifice SI. Alţi specialişti (care sfidează toate

lucrurile din trecutul ştiinţelor), apreciază, că este chiar o blasfemie (batjocoră, defăimare) adusă obiectelor, dacă

sunt asociate cu învechitul concept de CVDSI. Prin urmare, se impune efortul de lămurire a lucrurilor (nu de

altceva, dar parafrazând o cunoscută zicală, am putea spune că „cine nu cunoaşte istoria, riscă să o ...denigreze”).

Din start, trebuie menţionat că, indiferent de etapa istorică sau metodologică, SI sunt abordate prin prisma

ciclului de viaţă. Ele apar, se dezvoltă, descresc şi pier sau, printr-un nou ciclu, se perfecţionează, dând naştere unei

alte versiuni sau chiar unui nou SI. Prin urmare, nu prezenţa CVDSI trebuie discutată, ci formele de regăsire a

acestuia în timp, în funcţie de cadrul în care se realizează sistemul. Mutaţiile din domeniul TI şi al metodelor de

abordare a SI s-au reflectat şi în CVDSI, fie prin schimbarea etapelor acestuia, fie prim modificare succesiunii de

parcurgere a lor.

În continuare, se va face o referinţă, doar la câteva dintre modelele concrete în care se poate regăsi CVDSI,

nu înainte de a face următoarele precizări:

· CVDSI este o „metodologie comună de dezvoltare a sistemelor din unităţile social-economice

(USE), caracterizată prin câteva etape (faze) care marchează evoluţia eforturilor de analiză şi

proiectare a SI”;

· Etapele (fazele) ciclului de viaţă sunt greu de prezentat, nu numai ca denumire, ci şi ca număr,

ultimul variind de la 3 (de exemplu, analiză, proiectare, implementare), la peste 20.

În acelaşi context, de menţionat că, indiferent de numărul şi denumirea etapelor, CVDSI rămâne o

problemă destul de importantă în special, succesiunea şi felul în care se parcurg etapele respective, ceea ce în

literatura de specialitate se tratează sub numele de modele ale CVDSI, ca de exemplu: Cascadă, V, X, Incremental,

Spirală, Evolutiv, Tridimensional, Minge de baseball (sau de oină), Fântână arteziană, Piramidă, Pinball (bila

magică), etc.

De remarcat că, multe dintre aceste modele sunt asociate ciclului de viaţă al obiectelor, sau ciclului de viaţă

al dezvoltării obiectelor, ceea ce este cu totul altceva, deşi din experienţa multor specialişti, ele s-ar putea aplica şi

unor sisteme.

2. Modelul „Cascada”.

Modelul „Cascada” constă într-o divizare a ciclului de viaţă în faze secvenţiale. La rândul lor, fazele sunt

structurate pe activităţi şi subactivităţi. Trecerea de la o etapă la alta se realizează după ce precedenta este parcursă

în întregime. Modelul se aplică la nivel de sistem şi poate fi reprezentat ca în Figura 1.

Printre avantajele modelului pot fi enumerate:

· Un control total asupra etapelor (fazelor), în sensul că ele sunt ordonate şi, deci sunt previzibile, prin

evidenţierea clară a ariei de cuprindere a fiecărei etape sau subetape;

· Este uşor de însuşit de către membrii echipelor de analiză şi proiectare, inclusiv de cei noi, cu o experienţă

mai mică;

· Fiecare etapă este însoţită de o documentaţie perfect structurată (controlată).

Dezavantajele modelului :

· Sistemul se predă doar după parcurgerea etapelor anterioare, ceea ce înseamnă o lungă perioadă de timp,

suficient ca beneficiarul să-şi schimbe pretenţiile;

· Nu reprezintă o abordare dinamică a sistemelor;

· Nu este deschis schimbărilor ce pot interveni pe parcurs.

De asemenea, trebuie menţionat că, modelul este folosit şi în proiectarea orientată-obiect. Ideea de bază a modelului

este regăsită şi în alte modele, cum ar fi: în „V”, în „X”, fântână arteziană sau cel incremental.

Preview document

Modele ale Ciclului de Viață al Sistemului Informatic - Pagina 1
Modele ale Ciclului de Viață al Sistemului Informatic - Pagina 2
Modele ale Ciclului de Viață al Sistemului Informatic - Pagina 3
Modele ale Ciclului de Viață al Sistemului Informatic - Pagina 4
Modele ale Ciclului de Viață al Sistemului Informatic - Pagina 5
Modele ale Ciclului de Viață al Sistemului Informatic - Pagina 6
Modele ale Ciclului de Viață al Sistemului Informatic - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Modele ale Ciclului de Viata al Sistemului Informatic.pdf

Alții au mai descărcat și

Modele ale Ciclului de Viata a unui Sistem Informatic

Elementele componente ale ciclului de viata a unui sistem informatic Sistemele informatice se caracterizeaza printr-un ciclu de viata care incepe...

Implementarea Modelului Cascada - Waterfall

Tunelul Şeican a intrat în Cartea Recordurilor pentru cel mai lung tunel feroviar din lume având o lungime totală de 53,85 km, din care partea...

Inginerie Soft - Modelarea Aplicatiilor Soft

Modelarea reprezinta o metoda utilizata în stiinta si tehnica care consta în reproducerea schematica a unui obiect sau sistem sub forma unui sistem...

Cursuri Baze de Date

1. Concepte Distinctia între date, informatii si cunostinte : - datele sunt definite de trei elemente: un identificator, atribute si valoare ; -...

Caracteristicile de Bază ale PSI

Ieşirile SIE 1.1.Proiectarea indicatorilor sintetici. Realizarea practică a obiectivelor unui sistemului informatic se caracterizează prin...

Standardul ISO-IEC privind Ciclul de Viata al SI

International Organizational for Standardization, International Electro technical Commission) 1. Procesele primare ale ciclului de viaţă 2....

Proiectarea de Detaliu a Sistemelor Informatice

Prin proiectarea de detaliu se realizeaza practic detalierea, pentru fiecare subsistem în parte sau aplicatie informatica definita, a tuturor...

Managenmentul și Proiectarea Sistemelor Informatice

1.1.Sisteme, sistemul informational si abordarea sistemica V.M. Gluseav spune ca, expresia neuniformitatii distributiei substantei si energiei în...

Ai nevoie de altceva?