Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces

Curs
8.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 12459
Mărime: 1.62MB (arhivat)
Publicat de: Irina Manole
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Obiective:

- Noţiuni generale

- Prezentarea aplicaţiei

- Lansarea şi închiderea programului

- Proiectarea structurii bazei de date

- Operaţii cu tabele

- Operaţii cu datele tabelelor

- Crearea relaţiilor între tabele

- Sortarea, filtrarea şi indexarea datelor

La sfârşitul acestui curs va trebui să ştii următoarele:

- Lansarea şi închiderea programului

- Crearea şi deschiderea unei baze de date

- Crearea, salvarea şi editarea tabelelor

- Comutarea între modurile de vizualizare

- Operaţii principale cu înregistrările unei tabele

- Formatarea tabelelor

- Definirea relaţiilor

- Sortarea şi filtrarea datelor

- Operaţii cu cereri

- Operaţii cu formulare

- Operaţii cu rapoarte

- Operaţii cu etichete

Lecţia 1

Obiectivele lecţiei

- Noţiuni generale

- Prezentarea aplicaţiei

- Lansarea şi închiderea programului

- Proiectarea structurii bazei de date

- Operaţii cu tabele

- Operaţii cu datele tabelelor

- Crearea relaţiilor între tabele

- Sortarea, filtrarea şi indexarea datelor

La sfârşitul acestei lecţii va trebui să ştii următoarele:

- Lansarea si inchiderea programului

- Crearea si deschiderea unei baze dedate

- Crearea, salvarea si editarea tabelelor

- Comutarea intre modurile de vizualizare

- Operatii principale cu inregistrarile unei tabele

- Formatarea tabelelor

- Definirea relatiilor

- Sortarea si filtrarea datelor

NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE BAZE DE DATE

DEFINIREA TERMENILOR

O bază de date reprezintă o colecţie de date înrudite, care se referă la un anumit subiect sau obiectiv, împreuna cu instrumentele folosite pentru manipularea acestor date.

O baza de date conţine următoarele elemente:

- Tabelul (table) – colecţie de date înrudite, stocate pe linii şi coloane;

- Câmpul (field) – coloana din cadrul tabelului, care reprezintă cea mai mică unitate de date din cadrul bazei de date.

- Înregistrarea (record) – linia din cadrul tabelului. Linia este compusă din câmpuri şi conţine toate datele referitoare la un anumit element (dimensiuni, culori, greutăţi şi alte caracteristici).

- Obiect (object) – componentă individuală Access, cum ar fi un tabel, un formular, o interogare sau un raport.

- Formular (form) – un obiect Access care afişează informaţiile dintr-un tabel într-un format diferit de cel al tabelului (altfel decât pe linii sau coloane).

- Interogare (query) – Un obiect Access care stochează întrebări cu privire la datele stocate în baza de date.

- Raport (report) – Un obiect Access care stochează detalii pentru afişarea sau tipărirea datelor în mod organizat.

Fără a-şi propune să schiţeze o metodologie sau să stabilească reguli, acest capitol încearcă să puncteze etapele principale ale dezvoltării de aplicaţii de baze de date şi să exemplifice utilizarea unor instrumente specifice şi va aborda proiectarea modelului conceptual.

Dezvoltarea de aplicaţii de baze de date de mari dimensiuni este în acelaşi timp un fapt banal, dar şi un fapt extraordinar. Banalitatea constă în faptul că un procent semnificativ din efortul de dezvoltare de aplicaţii se îndreaptă spre acest domeniu. Extraordinarul se leagă de complexitatea deosebită a acestor aplicaţii, care implică echipe mari de proiectanţi, necesită atât experienţă în domeniu cât şi adaptarea la condiţii mereu noi. Şi nu în ultimul rând, reprezintă o mare responsabilitate. Cu toate că industria de software cunoaşte o adevărată explozie, cu toate că suntem literalmente bombardaţi cu sute şi sute de aplicaţii din ce în ce mai complexe şi mai specializate, încă nu a fost „inventat” un pachet software care să satisfacă necesităţile generale ale unei întreprinderi. Chiar dacă ne restrângem pretenţiile la partea numită de obicei „de gestiune economică”, un astfel de software nu se întrezăreşte la orizont, cu toate că în linii mari, toate întreprinderile funcţionează pe aceleaşi principii. Există pachete „de gata” care satisfac anumite nevoi specifice dar, la noi ca şi în alte părţi, elemente specifice primează şi în consecinţă marea majoritate a întreprinderilor preferă să-şi construiască „la comandă” sistemul informatic.

Această abordare implică însă un efort substanţial şi nu lipsit de riscuri. În ţările cu o economie „normală” procesul se desfăşoară cam în felul următor. În primul rând, compania îşi evaluează la modul general nevoile informatice şi posibilităţile organizatorice şi financiare. Apoi se angajează o firmă specializată de consultanţă care, pe baza unei expertize, stabileşte cu mai mare precizie cerinţele şi posibilităţile, după care sugerează un număr de propuneri. Acestea se referă atât la principiile tehnologice de bază cât şi la costurile evaluate şi eşalonarea lor în timp. Acum începe o nouă iteraţie. Compania analizează propunerile şi alege una dintre ele (sau o combinaţie din mai multe) şi se trece la treabă. „Treaba” constă de obicei şi în acest caz în contactarea unei terţe firme (de consultanţă şi integrare) care va prelua contractual sarcini, începând cu proiectarea de ansamblu a sistemului, achiziţionarea echipamentelor şi a soft-ului de bază, şi terminând cu training, asistenţă tehnică, mentenanţă hard şi soft. etc. Sunt foarte rare situaţiile când o companie poate să-şi permită să realizeze toate acestea prin forţe proprii. Explicaţia este extrem de simplă, în perspectivă occidentală: banii. A plăti la modul permanent oameni cu o foarte înaltă calificare şi experienţă în domeniu este un lux pe care foarte puţini şi-l pot permite, mai ales când nu informatica este obiectul afacerii. Ideea este de a păstra doar o echipă restrânsă care să asigure exploatarea şi întreţinerea curentă a sistemului informatic, pentru activităţile speciale apelând la competenţe externe, orientate pe problemă. Revenind la realitatea economică românească, constatăm că lucrurile stau cu totul altfel. Scenariile clasice corespund situaţiilor tipice: întreprinderea

Preview document

Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 1
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 2
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 3
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 4
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 5
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 6
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 7
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 8
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 9
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 10
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 11
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 12
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 13
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 14
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 15
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 16
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 17
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 18
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 19
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 20
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 21
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 22
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 23
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 24
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 25
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 26
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 27
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 28
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 29
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 30
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 31
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 32
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 33
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 34
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 35
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 36
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 37
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 38
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 39
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 40
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 41
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 42
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 43
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 44
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 45
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 46
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 47
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 48
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 49
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 50
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 51
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 52
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 53
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 54
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 55
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 56
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 57
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 58
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 59
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 60
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 61
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 62
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 63
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 64
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 65
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 66
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 67
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 68
Noțiuni introductive despre baze de date - Microsoft Acces - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Notiuni Introductive despre Baze de Date - Microsoft Acces.doc

Alții au mai descărcat și

Casa de schimb valutar - Raiffeisen Roman - Access

1. INTRODUCERE. 1.1 Scurta descriere a institutiei sau ariei vizate. Scurt istoric Prezenta Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) în România...

Baze de Date în Access

1.ANALIZA STRUCTURALA 1.1 Identificarea entitatilor S-au creat trei entitati : - Clienti - Comenzi - Produse Entitatea CLIENTI contine : -...

Structuri de Date

Definirea problemei: In acest proiect am realizat o baza de date care satisface nevoile de informatizare ale unei agentii imobiliare. Trebuie sa...

Microsoft Acces

Mediul de lucru Microsoft Access 1. Definirea componentelor principale ale SGBD Microsoft Access SGBD Microsoft Access 2003 (XP, 2000) asigură...

Introducere în C Sharp

Noţiuni generale Pentru gruparea fişierelor sursă şi a altor resurse utilizate în cadrul aplicaţiei, mediul Visual Studio .Net (VS) utilizează...

Crearea unei Baze de Date

1. Exemplu de baze de date. Sa se creeze BD Lista documetelor Nr de rind Denumirea documentului Comentariu N(2) C(40) C(20) 1 Sinteza - 2...

Sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft Acces

Pentru crearea unei baze de date, pentru actualizarea conţinutului acesteia, pentru consultarea şi prelucrarea datelor stocate aici este utilizat...

Baze de Date

BAZE DE DATE Noţiuni (cam) generale Organizarea datelor în fişiere independente Dezavantaje ale organizării datelor în fişiere independente -...

Ai nevoie de altceva?