Prezentare Generală a MathCad-ului

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 15524
Mărime: 488.89KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion nitu

Cuprins

I. INTRODUCERE 4

I.1. PREZENTARE GENERALĂ A MATHCAD-ULUI 4

I.2. PREZENTAREA ECRANULUI 5

I.3. MENIUL PRINCIPAL 6

I.3.1. Meniul File 6

I.3.2. Meniul Edit 8

I.3.3. Meniul Text 11

I.3.4. Meniul Math 12

I.3.5. Meniul Graphics 15

I.3.6. Meniul Symbolic 17

I.3.7. Meniul Window 21

I.3.8. Meniul Books 22

I.3.9. Meniul Help 23

I.4. PALETA MATEMATICĂ 24

I.5. BARA CU UNELTE 25

I.6. BARA PENTRU FONTURI 25

I.7. LINIA DE MESAJ 26

II. ARITMETICA 26

II.1. OPERAŢII ARITMETICE SIMPLE 26

II.2. FUNCŢII TRIGONOMETRICE FUNDAMENTALE (ARGUMENT ÎN RADIANI) 27

II.3. FUNCŢII TRIGONOMETRICE FUNDAMENTALE (ARGUMENT ÎN GRADE) 28

II.4. LOGARITMUL NATURAL ŞI LOGARITMUL ZECIMAL 28

II.5. LOGARITMUL ÎNTR-O BAZĂ OARECARE 29

II.6.DESCOMPUNEREA ÎN FACTORI PRIMI 30

II.7. OPERAŢII ELEMENTARE CU NUMERE COMPLEXE 30

II.8. CALCULAREA COEFICIENŢILOR BINOMIALI 31

III. OPERAŢII CU VECTORI ŞI MATRICE 32

III.1. OPERAŢII CU MATRICI PĂTRATICE 32

III.2. EXTRAGEREA LINIILOR ŞI COLOANELOR DINTR-O MATRICE DATĂ 33

III.3. TABELAREA VALORILOR UNEI FUNCŢII 33

III.4. CREAREA UNEI MATRICI A CĂREI ELEMENTE SUNT VALORILE UNEI FUNCŢII 34

IV. REZOLVAREA ECUAŢIILOR 35

IV.1. GĂSIREA SOLUŢIILOR UNEI ECUAŢII PĂTRATICE 36

IV.2. REZOLVAREA ECUAŢIILOR CU O SINGURĂ NECUNOSCUTĂ 36

IV.3. REZOLVAREA SISTEMULUI DE ECUAŢII LINIARE 37

IV.4. REZOLVAREA SISTEMULUI DE ECUAŢII NELINIARE 38

V. REALIZAREA GRAFICELOR 39

V.1. TRASAREA GRAFICULUI UNEI FUNCŢII DE O SINGURĂ VARIABILĂ 39

V.2. TRASAREA GRAFICULUI UNEI FUNCŢII DE O SINGURĂ VARIABILĂ ŞI A DERIVATEI DE ORDINUL ÎNTÂI 39

V.3. REPREZENTAREA GRAFICĂ A PUNCTELOR SPECIFICATE ÎNTR-O MATRICE 40

V.4. TRASAREA CURBELOR PARAMETRICE 41

V.5. TRASAREA CURBELOR FUNCŢIILOR DE DOUĂ VARIABILE 42

V.6. DESENAREA SUPRAFEŢEI DE ROTAŢIE 43

V.7. DISTRIBUIREA SPAŢIALĂ A PUNCTELOR DEFINITE DE TREI VECTORI 44

V.8. REALIZAREA CÂMPULUI DE GRADIENT A UNEI FUNCŢII DE DOUĂ VARIABILE 45

VI. PROBLEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ REZOLVATE CU MATHCAD 46

VI.1. CALCULAREA DERIVATEI UNEI FUNCŢII ÎNTR-UN PUNCT 46

VI.2. INTEGRALA DEFINITĂ A UNEI FUNCŢII 47

VI.3. DEZVOLTAREA UNEI FUNCŢII ÎN SERIE DE PUTERI 48

VI.4. CALCULUL LIMITEI UNEI FUNCŢII ÎNTR-UN PUNCT 48

VI.5. REZOLVAREA ECUAŢIILOR DIFERENŢIALE 49

VII. ANALIZE DE DATE ÎN MATHCAD 50

VII.1. INTERPOLAREA LINARĂ 50

VII.2. FUNCŢIA DE INTERPOLARE SPLINE CUBICĂ 51

VII.3. REGRESIA LINIARĂ 52

VII.4. REGRESIA POLINOMIALĂ 54

VII.5. FITAREA CU AJUTORUL COMBINAŢIILOR LINIARE DE FUNCŢII 55

VII.6. FUNCŢII PREDEFINITE PENTRU STATISTICĂ 56

VIII. ELEMENTE DE PROGRAMARE 57

VIII.1. AVANTAJELE FOLOSIRII PROGRAMĂRII ÎN MATHCAD 57

IX. ANIMAŢIA 60

ANEXA 1. PRINCIPALELE SIMBOLURI ÎN MATHCAD 61

ANEXA 2. PRINCIPALELE VARIABILE PREDEFINITE 62

ANEXA 3. PRINCIPALELE MESAJE DE EROARE 63

Extras din document

I. INTRODUCERE

I.1. Prezentare generală a MathCad-ului

Produsul software sau sistemul de programare MathCad este un instrument destinat proiectării asistate de calculator. Programele de tip CAD (Computer Aided Design) sunt astăzi un instrument aproape comun pentru cele mai diverse cercetări aplicative de toate tipurile.

Produsul MathCad este un utilitar din categoria celor avansate EUREKA [Borland], MATLAB [MathWorks], MATHEMATICA [Wolfram Research], DERIVE [Soft Warehouse], dedicate soluţionării problemelor matematice prevăzut cu procedee de calcul simbolic şi cu metodele analizei numerice. Este realizat de cercetătorii de la M.I.T. şi comercializat de Math Soft Inc., Cambridge Massachusetts. în cele ce urmează vom prezenta pe larg versiunea MathCad 6PLUS (Professional Edition) operând sub Windows 3.1 sau versiuni mai noi. Pe de altă parte vom prezenta şi utilizarea MathCad-ului în rezolvarea problemelor de calcul numeric, simbolic, statistic, diferenţial, matricial etc. Pachetul de programe MathCad oferă posibilitatea de a lucra simplu cu formule, numere, texte şi grafice. Utilitarul permite scrierea directă la tastatura şi pe ecran a expresiilor algebrice aşa cum sunt acestea scrise uzual realizând calculul valoric sau simbolic ale acestora. în aceste expresii se pot folosi toate operaţiile uzuale din aritmetică şi funcţiile utilizate curent în analiza matematică. în timp ce expresiile se scriu la tastatură conform convenţiilor MathCad (ce vor fi prezentate), pe ecran apar transcrise în formatul matematic uzual. Calculele în MathCad sunt la fel de simple ca scrierea expresiilor. Prin definirea variabilelor, calculele expresiilor se realizează automat şi astfel se poate folosi MathCad-ul la rezolvarea problemelor concrete. El combină modul elegant de afişare a problemei cu puterea de calcul a calculatorului. Dar, toate formulele introduse în sesiunea de lucru cu MathCad devin componente ale documentului de lucru şi vor putea fi salvate pentru utilizări ulterioare, adăugând după dorinţă comentarii şi grafice, aranjând ecuaţiile în pagină, completând descrierea operaţiilor. în felul acesta se poate obţine la imprimantă chiar textul unei lucrări de publicat. Dintre performanţele de calcul ale MathCad-ului trebuie menţionate:

• precizia de calcul până la 15 cifre zecimale în rezultat;

• posibilitatea de a schimba unităţile de măsură şi dimensiunile;

• posibilitatea de a lucra cu numere şi variabile complexe;

• calcul de derivate, integrale, limite, produse, sume, serii şi iteraţii atât numeric cât şi simbolic;

• recunoaşte toate funcţiile trigonometrice, hiperbolice, exponenţiale etc.;

• printre funcţiile statistice acceptă: regresia liniară, funcţia gamma, nenumărate funcţii de distribuţii etc.;

• permite aproximarea cu curbe spline cubice, execută interpolări etc.;

• acceptă transformări Fourie rapide şi inversele lor atât numeric cât şi simbolic;

• permite definirea de către utilizator a funcţiilor şi operatorilor;

• poate fi utilizat în operaţii cu vectori, matrici şi tensori având operaţiile de înmulţire matriceală, inversare, transpunere, calculul determinantului, calcul de vectori şi valori proprii şi multe altele;

• foarte important, este faptul că MathCad are un sistem Help bine pus la punct şi accesibil prin meniu;

I.2. Prezentarea ecranului

Accesul în MathCad se realizează prin executarea următorilor paşi:

• se apasă un click pe butonul START din ecranul Windows;

• se apelează apoi MathCad din submeniul PROGRAMS;

La intrarea în MathCad va apare:

• Meniul principal:

• Paleta matematică:

• Bara cu unelte:

• Bara pentru fonturi:

• Linia de mesaj:

• Suprafaţa de lucru;

I.3. Meniul Principal

Fiecare dintre meniurile ce alcătuiesc meniul principal, precum şi submeniurile aferente pot fi apelate, în cadrul programului MathCad fie tastând combinaţia de taste ALT+ litera subliniată, fie apăsând un simplu click pe numele meniului respectiv. în continuare vom descrie pe larg rolul fiecărei comenzi din componenţa unui meniu.

Preview document

Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 1
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 2
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 3
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 4
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 5
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 6
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 7
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 8
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 9
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 10
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 11
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 12
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 13
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 14
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 15
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 16
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 17
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 18
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 19
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 20
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 21
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 22
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 23
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 24
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 25
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 26
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 27
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 28
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 29
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 30
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 31
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 32
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 33
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 34
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 35
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 36
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 37
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 38
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 39
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 40
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 41
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 42
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 43
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 44
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 45
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 46
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 47
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 48
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 49
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 50
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 51
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 52
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 53
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 54
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 55
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 56
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 57
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 58
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 59
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 60
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 61
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 62
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 63
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 64
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Prezentare Generala a MathCad-ului.DOC

Alții au mai descărcat și

Aplicații MathCAD

Optimizari în MathCAD Secventele MathCAD care urmeaza arata cum se poate utiliza aceasta aplicatie în optimizarea unor probleme care modeleaza...

Curs Excel pentru începători

1.1 Scopul cursului Cursul se adreseaza angajatilor care au un nivel elementar de cunostinte Excel, pentru a ajunge la nivelul mediu pentru ca mai...

Programare în Limbaj de Asamblare

Bitii din registrul Flag sunt indicatori de stare care se pozitioneaza functie de rezultatul ultimei operatii aritmetice sau logice si se testeaza...

Curs HTML

Curs – Programare WEB Curs – 1 Elemente de baza Pentru inceput sa descoperim originea abrevierii HTML - Hypertext Markup Language . Acest limbaj...

Meniuri în Java

Metode add (MenuItem) Adds the specified item to this menu. add(String) Adds an item with with the specified label to this menu....

Serializarea Obiectelor în Java

Clasa ObjectInputStream Constructor public ObjectInputStream( java.io.InputStream in ) throws java.io.IOException,...

Șiruri de caractere în C și C++

Functii de intrare / iesire relative la siruri de caractere. Pentru a citi un sir de caractere de la intrarea standard se foloseste functia gets()...

Curs Word

Primul obiectiv specific Participantii trebuie sa aiba o vedere de ansamblu asupra functionarii, caracteristicilor de performanta ale sistemului...

Ai nevoie de altceva?