Prezentare Generală a MathCad-ului

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 15524
Mărime: 488.89KB (arhivat)
Publicat de: Elvira Marginean
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion nitu

Cuprins

 1. I. INTRODUCERE 4
 2. I.1. PREZENTARE GENERALĂ A MATHCAD-ULUI 4
 3. I.2. PREZENTAREA ECRANULUI 5
 4. I.3. MENIUL PRINCIPAL 6
 5. I.3.1. Meniul File 6
 6. I.3.2. Meniul Edit 8
 7. I.3.3. Meniul Text 11
 8. I.3.4. Meniul Math 12
 9. I.3.5. Meniul Graphics 15
 10. I.3.6. Meniul Symbolic 17
 11. I.3.7. Meniul Window 21
 12. I.3.8. Meniul Books 22
 13. I.3.9. Meniul Help 23
 14. I.4. PALETA MATEMATICĂ 24
 15. I.5. BARA CU UNELTE 25
 16. I.6. BARA PENTRU FONTURI 25
 17. I.7. LINIA DE MESAJ 26
 18. II. ARITMETICA 26
 19. II.1. OPERAŢII ARITMETICE SIMPLE 26
 20. II.2. FUNCŢII TRIGONOMETRICE FUNDAMENTALE (ARGUMENT ÎN RADIANI) 27
 21. II.3. FUNCŢII TRIGONOMETRICE FUNDAMENTALE (ARGUMENT ÎN GRADE) 28
 22. II.4. LOGARITMUL NATURAL ŞI LOGARITMUL ZECIMAL 28
 23. II.5. LOGARITMUL ÎNTR-O BAZĂ OARECARE 29
 24. II.6.DESCOMPUNEREA ÎN FACTORI PRIMI 30
 25. II.7. OPERAŢII ELEMENTARE CU NUMERE COMPLEXE 30
 26. II.8. CALCULAREA COEFICIENŢILOR BINOMIALI 31
 27. III. OPERAŢII CU VECTORI ŞI MATRICE 32
 28. III.1. OPERAŢII CU MATRICI PĂTRATICE 32
 29. III.2. EXTRAGEREA LINIILOR ŞI COLOANELOR DINTR-O MATRICE DATĂ 33
 30. III.3. TABELAREA VALORILOR UNEI FUNCŢII 33
 31. III.4. CREAREA UNEI MATRICI A CĂREI ELEMENTE SUNT VALORILE UNEI FUNCŢII 34
 32. IV. REZOLVAREA ECUAŢIILOR 35
 33. IV.1. GĂSIREA SOLUŢIILOR UNEI ECUAŢII PĂTRATICE 36
 34. IV.2. REZOLVAREA ECUAŢIILOR CU O SINGURĂ NECUNOSCUTĂ 36
 35. IV.3. REZOLVAREA SISTEMULUI DE ECUAŢII LINIARE 37
 36. IV.4. REZOLVAREA SISTEMULUI DE ECUAŢII NELINIARE 38
 37. V. REALIZAREA GRAFICELOR 39
 38. V.1. TRASAREA GRAFICULUI UNEI FUNCŢII DE O SINGURĂ VARIABILĂ 39
 39. V.2. TRASAREA GRAFICULUI UNEI FUNCŢII DE O SINGURĂ VARIABILĂ ŞI A DERIVATEI DE ORDINUL ÎNTÂI 39
 40. V.3. REPREZENTAREA GRAFICĂ A PUNCTELOR SPECIFICATE ÎNTR-O MATRICE 40
 41. V.4. TRASAREA CURBELOR PARAMETRICE 41
 42. V.5. TRASAREA CURBELOR FUNCŢIILOR DE DOUĂ VARIABILE 42
 43. V.6. DESENAREA SUPRAFEŢEI DE ROTAŢIE 43
 44. V.7. DISTRIBUIREA SPAŢIALĂ A PUNCTELOR DEFINITE DE TREI VECTORI 44
 45. V.8. REALIZAREA CÂMPULUI DE GRADIENT A UNEI FUNCŢII DE DOUĂ VARIABILE 45
 46. VI. PROBLEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ REZOLVATE CU MATHCAD 46
 47. VI.1. CALCULAREA DERIVATEI UNEI FUNCŢII ÎNTR-UN PUNCT 46
 48. VI.2. INTEGRALA DEFINITĂ A UNEI FUNCŢII 47
 49. VI.3. DEZVOLTAREA UNEI FUNCŢII ÎN SERIE DE PUTERI 48
 50. VI.4. CALCULUL LIMITEI UNEI FUNCŢII ÎNTR-UN PUNCT 48
 51. VI.5. REZOLVAREA ECUAŢIILOR DIFERENŢIALE 49
 52. VII. ANALIZE DE DATE ÎN MATHCAD 50
 53. VII.1. INTERPOLAREA LINARĂ 50
 54. VII.2. FUNCŢIA DE INTERPOLARE SPLINE CUBICĂ 51
 55. VII.3. REGRESIA LINIARĂ 52
 56. VII.4. REGRESIA POLINOMIALĂ 54
 57. VII.5. FITAREA CU AJUTORUL COMBINAŢIILOR LINIARE DE FUNCŢII 55
 58. VII.6. FUNCŢII PREDEFINITE PENTRU STATISTICĂ 56
 59. VIII. ELEMENTE DE PROGRAMARE 57
 60. VIII.1. AVANTAJELE FOLOSIRII PROGRAMĂRII ÎN MATHCAD 57
 61. IX. ANIMAŢIA 60
 62. ANEXA 1. PRINCIPALELE SIMBOLURI ÎN MATHCAD 61
 63. ANEXA 2. PRINCIPALELE VARIABILE PREDEFINITE 62
 64. ANEXA 3. PRINCIPALELE MESAJE DE EROARE 63

Extras din curs

I. INTRODUCERE

I.1. Prezentare generală a MathCad-ului

Produsul software sau sistemul de programare MathCad este un instrument destinat proiectării asistate de calculator. Programele de tip CAD (Computer Aided Design) sunt astăzi un instrument aproape comun pentru cele mai diverse cercetări aplicative de toate tipurile.

Produsul MathCad este un utilitar din categoria celor avansate EUREKA [Borland], MATLAB [MathWorks], MATHEMATICA [Wolfram Research], DERIVE [Soft Warehouse], dedicate soluţionării problemelor matematice prevăzut cu procedee de calcul simbolic şi cu metodele analizei numerice. Este realizat de cercetătorii de la M.I.T. şi comercializat de Math Soft Inc., Cambridge Massachusetts. în cele ce urmează vom prezenta pe larg versiunea MathCad 6PLUS (Professional Edition) operând sub Windows 3.1 sau versiuni mai noi. Pe de altă parte vom prezenta şi utilizarea MathCad-ului în rezolvarea problemelor de calcul numeric, simbolic, statistic, diferenţial, matricial etc. Pachetul de programe MathCad oferă posibilitatea de a lucra simplu cu formule, numere, texte şi grafice. Utilitarul permite scrierea directă la tastatura şi pe ecran a expresiilor algebrice aşa cum sunt acestea scrise uzual realizând calculul valoric sau simbolic ale acestora. în aceste expresii se pot folosi toate operaţiile uzuale din aritmetică şi funcţiile utilizate curent în analiza matematică. în timp ce expresiile se scriu la tastatură conform convenţiilor MathCad (ce vor fi prezentate), pe ecran apar transcrise în formatul matematic uzual. Calculele în MathCad sunt la fel de simple ca scrierea expresiilor. Prin definirea variabilelor, calculele expresiilor se realizează automat şi astfel se poate folosi MathCad-ul la rezolvarea problemelor concrete. El combină modul elegant de afişare a problemei cu puterea de calcul a calculatorului. Dar, toate formulele introduse în sesiunea de lucru cu MathCad devin componente ale documentului de lucru şi vor putea fi salvate pentru utilizări ulterioare, adăugând după dorinţă comentarii şi grafice, aranjând ecuaţiile în pagină, completând descrierea operaţiilor. în felul acesta se poate obţine la imprimantă chiar textul unei lucrări de publicat. Dintre performanţele de calcul ale MathCad-ului trebuie menţionate:

• precizia de calcul până la 15 cifre zecimale în rezultat;

• posibilitatea de a schimba unităţile de măsură şi dimensiunile;

• posibilitatea de a lucra cu numere şi variabile complexe;

• calcul de derivate, integrale, limite, produse, sume, serii şi iteraţii atât numeric cât şi simbolic;

• recunoaşte toate funcţiile trigonometrice, hiperbolice, exponenţiale etc.;

• printre funcţiile statistice acceptă: regresia liniară, funcţia gamma, nenumărate funcţii de distribuţii etc.;

• permite aproximarea cu curbe spline cubice, execută interpolări etc.;

• acceptă transformări Fourie rapide şi inversele lor atât numeric cât şi simbolic;

• permite definirea de către utilizator a funcţiilor şi operatorilor;

• poate fi utilizat în operaţii cu vectori, matrici şi tensori având operaţiile de înmulţire matriceală, inversare, transpunere, calculul determinantului, calcul de vectori şi valori proprii şi multe altele;

• foarte important, este faptul că MathCad are un sistem Help bine pus la punct şi accesibil prin meniu;

I.2. Prezentarea ecranului

Accesul în MathCad se realizează prin executarea următorilor paşi:

• se apasă un click pe butonul START din ecranul Windows;

• se apelează apoi MathCad din submeniul PROGRAMS;

La intrarea în MathCad va apare:

• Meniul principal:

• Paleta matematică:

• Bara cu unelte:

• Bara pentru fonturi:

• Linia de mesaj:

• Suprafaţa de lucru;

I.3. Meniul Principal

Fiecare dintre meniurile ce alcătuiesc meniul principal, precum şi submeniurile aferente pot fi apelate, în cadrul programului MathCad fie tastând combinaţia de taste ALT+ litera subliniată, fie apăsând un simplu click pe numele meniului respectiv. în continuare vom descrie pe larg rolul fiecărei comenzi din componenţa unui meniu.

Preview document

Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 1
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 2
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 3
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 4
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 5
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 6
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 7
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 8
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 9
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 10
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 11
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 12
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 13
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 14
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 15
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 16
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 17
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 18
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 19
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 20
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 21
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 22
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 23
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 24
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 25
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 26
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 27
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 28
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 29
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 30
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 31
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 32
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 33
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 34
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 35
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 36
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 37
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 38
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 39
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 40
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 41
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 42
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 43
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 44
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 45
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 46
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 47
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 48
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 49
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 50
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 51
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 52
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 53
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 54
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 55
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 56
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 57
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 58
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 59
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 60
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 61
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 62
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 63
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 64
Prezentare Generală a MathCad-ului - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Prezentare Generala a MathCad-ului.DOC

Alții au mai descărcat și

Autocad pentru începători

C1.1.CONCEPTUL DE CAD TERMINOLOGIE - COMPUTER AIDED ENGINEERING -CAE-vizeazăetapeledecercetare,inovaresiconcepţie; - COMPUTER AIDED DRAWING/...

Programare orientată pe obiect C++

1. INTRODUCERE ÎN C++ Exista limbaje concepute strict pe baza conceptelor programării orientate pe obiecte (POO), de exemplu Simula sau Smalltalk....

Inginerie Software

Fazele dezvoltării unui produs software 1 Ce este ingineria programării? 2. Fazele ingineriei programării 2.1. Faza de analiză 2.2. Faza de...

Limbaje de Asamblare

Introducere. Necesitatea programării în limbaje de asamblare Modalităţile de programare s-au schimbat imens de la inventarea calculatorului, în...

Rețele de Calculatoare

O reţea de calculatoare (computer network) este un ansamblu de calculatoare interconectate prin intermediul unui mediu de comunicaţie (cablu...

Algoritmi

ETAPELE REZOLVARII UNEI PROBLEME ALGORITMUL – reprezintă o succesiune finită şi ordonată de operaţii univoc determinate, efectuate mecanic, care...

Administrare rețele de calculatoare

ELEMENTELE COMPONENTE ALE UNUI SISTEM DE CALCUL Monitorul Este o periferica de iesire/intrare si este caracterizat prin: - Diagonala ecranului...

Bazele programării

Introducere Organizarea datelor - Proces complex care presupune identificarea, clasificarea si descrierea proprietatilor acestora, gruparea...

Ai nevoie de altceva?