Progamarea Calculatoarelor - 2 -

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2517
Mărime: 217.09KB (arhivat)
Cost: Gratis
curs 2

Extras din document

Operatii de intrare / iesire în C . 1. Fisiere standard (fluxuri de intrare/iesire). În C nu sunt definite operatiile de intrare / iesire si nici notiunea de fisier. Exista o biblioteca de functii stdio.h care defineste un tip fisier si operatii pe intrarea si iesirea standard. Includerea acestei biblioteci în program se face cu directiva: #include <stdio.h> Exista urmatoarele fisiere standard: fisierul standard de intrare (tastatura) stdin si fisierul standard de iesire (ecranul) stdout, fisierul standard de eroare stderr. Fisierele standard de intrare si de iesire sunt fisiere text si constau din fluxuri de caractere. Un flux text este o secventa de caractere impartita în linii, fiecare linie fiind formata din 0 sau mai multe caractere si terminata prin caracterul linie noua. Biblioteca standard asigura functii de citire si scriere a unui caracter (getchar() si putchar()). 2. Scrierea cu format. În limbajul C putem depune în fluxul de iesire valorile unor expresii apartinând unor tipuri primitive si anume caractere, întregi, reali si siruri de caractere. Functia printf() realizeaza transferul si conversia de reprezentare a valorii întregi / reale în sir de caractere sub controlul unui format (specificat ca un sir de caractere): printf( format, e1, e2, …, en) Pentru fiecare ei exista în format un descriptor care începe prin %. Afisarea fiecarei expresii se face corespunzator descriptorului. Sintaxa descriptorului este: % [ - ] [ Lung ] [ .frac ] [ l ] descriptor Descriptorul indica ce conversie (în sir de caractere) se face: d - întreg cu semn în baza 10 o - întreg fara semn în baza 8 u - întreg fara semn în baza 10 x sau X - întreg cu semn în baza 16, cu cifrele A-F mici sau mari c - caracter s - sir de caractere f - real zecimal de forma [-]xxx.yyyyyy (implicit 6 cifre) e sau E - real afisat sub forma [-]x.yyyyyye+zz g - realizeaza conversia si afisarea ca descriptorul f sau e astfel încât sa apara un numar minim de cifre afisate Semnul - dupa % indica o aliniere la stânga în câmpul de lungime Lung (implicit alinierea se face la dreapta). Daca expresia contine mai putin de Lung caractere, ea este precedata de spatii sau zerouri, daca Lung începe printr-un zero. Daca expresia contine mai mult de Lung caractere, câmpul de afisare este extins.În absenta lui Lung, expresia va fi afisata cu atâtea caractere câte le contine. frac - indica numarul de cifre dupa virgula (precizia) cu care se face afisarea l - marcheaza un long int (h - un short int). Pentru reali acestia sunt double. L - precede unul din descriptorii f,e,E,g,G pentru afisarea unei valori de tip long double Functia furnizeaza numarul de caractere afisate. Exemple: printf(“%10dn”, x); /* afisare valoare în 10 pozitii,

Preview document

Progamarea Calculatoarelor - 2 - - Pagina 1
Progamarea Calculatoarelor - 2 - - Pagina 2
Progamarea Calculatoarelor - 2 - - Pagina 3
Progamarea Calculatoarelor - 2 - - Pagina 4
Progamarea Calculatoarelor - 2 - - Pagina 5
Progamarea Calculatoarelor - 2 - - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Progamarea Calculatoarelor.pdf

Alții au mai descărcat și

Programarea Calculatoarelor și Algoritmi

Dev C++ este un mediu integrat de dezvoltare pentru limbajul de programare C/C++. Soft-ul este free si poate fi obtinut si instalat urmand...

Operatori Aritmetici C++

1. SCOPUL LUCRĂRII În această lucrare se vor studia următoarele: -Funcţii de citire / scriere: -Instrucţiunea de atribuire -Operatori...

Curs Calculatoare Sem 1

Prin calculator personal se poate întelege orice calculator monoutilizator cu destinatie generala. Calculatoarele cu destinatie generala sunt...

Structuri de Date și Algoritmi

Curs 1 Structuri de date Structurile de date erau definite în limbajul C drept organizarea datelor primare. În limbajul C++, acestea reprezinta o...

Programarea Calculatoarelor

Lucrarea nr. 1 Determinarea experimentala a timpului de execuţie al unui program 1. Scopul lucrării - lucrarea prezintă aspecte legate de...

Probleme POO

/*Implementati o clasa pentru realizarea de operatii cu numere complexe, o functie friend care calculeaza distanta dintre 2 numere complexe si...

Programarea Calculatoarelor - 3 -

5. Instructiuni. 5.1. Instructiunea expresie. O instructiune expresie se obtine punând terminatorul de instructiune (punct-virgula) dupa o...

Programarea Calculatoarelor - 5 -

8. Tablouri si pointeri. 8.1. Tablouri cu o dimensiune (vectori). Un tablou cu o singura dimensiune este o succesiune de variabile având toate de...

Ai nevoie de altceva?