Programare structurată

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 7922
Mărime: 72.24KB (arhivat)
Publicat de: Gelu Tamaș
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Furdu

Extras din curs

Limbajul în general este un mijloc de comunicare. Limbajul folosit între oameni pentru a comunica între ei este limbajul natural. Un limbaj artificial este utilizat atunci cand unul natural un poate fi folosit în mod adecvat ca şi în cazul comunicării om - maşină.

Tipuri de limbaje artificiale: limbaje construite (în vederea simplificării comunicării interlingvistice: Esperanto, Lojban etc), limbaje formale (semantică şi sintaxă precis definite), limbaje de calcul (limbaj de comandă, limbaj de programare, limbaj de marcare).

Limbajul de programare este un limbaj artificial care prin exprimări simbolice bine definite (instrucţiuni, directive, comenzi) descrie operaţiile de prelucrare automată a datelor necesare pentru rezolvarea unei anumite probleme a utilizatorului.

Un limbaj de programare operează cu elemente concrete numite programe.

Instrucţiunea face parte din program şi este o comandă care se dă calculatorului pentru a efectua o anumită operaţie de calcul, de transfer de date, de intrareieşire a datelor etc.

Calculatorul manevrează informaţia în formă binară. Codul în care este scrisă informaţia este codul binar, iar limbajul este limbajul maşină sau limbajul procesorului.

Etapele creării unei aplicaţii (în C):

Figura 1. Paşii pentru construirea unei aplicaţii (http://control.aut.utcluj.ro/iatr/lab3/cintro.htm, de completat cu mediu de programare)

Editarea fişierului sursă (presupune existenţa unui editor de text)

Compilare.

Editare de legături (link edit)

Rezultă fişierul executabil

Etapa de depanare (debug)

O clasificare a limbajelor:

a) După tipul (paradigma) programării: ezoterice, ex. (Brainfuck), procedurale; ex. C, Java, Perl, funcţionale: ex. ML, Haskell, pentru programarea logică ex. Prolog, DATALOG, limbaje mixte: ex. LISP (programare imperativă şi programare functională). Limbajele de programare care descriu algoritmul de rezolvare a unei probleme sub forma unei secvenţe de instrucţiuni (care se vor executa în ordinea scrierii) se numesc limbaje procedurale sau algoritmice. Replica acestor limbaje de programare procedurală sunt cele neprocedurale gen LISP, Prolog etc.

b) După nivelul de abstractizare (exprima printre altele uşurinţa cu care programele pot fi citite şi înţelese de către programatori):

limbaje de generaţia întâia: limbajele cod-maşină (limbaj maşină proprii fiecarui tip de procesor)

limbaje de generaţia a doua: limbajele de asamblare (în locul codului maşină folosesc o desemnare simbolică a elementelor programului, relativ uşor de citit şi interpretat de către om). Limbajele din primele două generaţii = limbaje de nivel scăzut.

limbaje de generaţia a treia: cum ar fi C-ul (şi toate derivatele sale: C++, Java, ...), Pascal, Fortran ş.a. Obs: C, C++ = limbaje de nivel mediu.

limbaje de generaţia a patra: limbajele neprocedurale, orientate pe rezolvarea unei anumite clase de probleme: SQL ş.a. limbaje de generaţia a cincea: limbaje utilizate în domenii precum logica fuzzy, inteligenţa artificială sau şi reţelele neuronale: Prolog, LISP. Java, Pascal, SQL, Prolog sunt limbaje de nivel înalt întrucât necesită existenţa unuia sau mai multor filtre de translare din limbaj înalt în limbaj cod maşină. Aceste programe se numesc translatoare şi sunt de 2 tipuri: compilatoare şi interpretoare. Compilatoarele traduc întreg programul, după care acesta se poate executa la nevoie; interpretoarele traduc şi execută pe rând fiecare instrucţiune.

Preview document

Programare structurată - Pagina 1
Programare structurată - Pagina 2
Programare structurată - Pagina 3
Programare structurată - Pagina 4
Programare structurată - Pagina 5
Programare structurată - Pagina 6
Programare structurată - Pagina 7
Programare structurată - Pagina 8
Programare structurată - Pagina 9
Programare structurată - Pagina 10
Programare structurată - Pagina 11
Programare structurată - Pagina 12
Programare structurată - Pagina 13
Programare structurată - Pagina 14
Programare structurată - Pagina 15
Programare structurată - Pagina 16
Programare structurată - Pagina 17
Programare structurată - Pagina 18
Programare structurată - Pagina 19
Programare structurată - Pagina 20
Programare structurată - Pagina 21
Programare structurată - Pagina 22
Programare structurată - Pagina 23
Programare structurată - Pagina 24
Programare structurată - Pagina 25
Programare structurată - Pagina 26
Programare structurată - Pagina 27
Programare structurată - Pagina 28
Programare structurată - Pagina 29
Programare structurată - Pagina 30
Programare structurată - Pagina 31
Programare structurată - Pagina 32
Programare structurată - Pagina 33
Programare structurată - Pagina 34
Programare structurată - Pagina 35
Programare structurată - Pagina 36
Programare structurată - Pagina 37
Programare structurată - Pagina 38
Programare structurată - Pagina 39
Programare structurată - Pagina 40
Programare structurată - Pagina 41
Programare structurată - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Programare Structurata.doc

Alții au mai descărcat și

Conceptele Fundamentale ale Limbajelor de Programare

INTRODUCERE Obiectul disciplinei: limbajele de programare Obiective: · Studiul conceptelor fundamentale care stau la baza proiectării...

Utilizarea și Programarea Calculatoarelor

Introducere în programarea calculatoarelor - Circuitele electronice ale calculatoarelor sunt capabile sa efectueze un numar limitat de operaCii...

Programare orientată pe obiect C++

1. INTRODUCERE ÎN C++ Exista limbaje concepute strict pe baza conceptelor programării orientate pe obiecte (POO), de exemplu Simula sau Smalltalk....

Programele de Aplicație Microsoft Office

Capitolul 3 Programele de aplicaţie MICROSOFT OFFICE 3.1. Microsoft Office WORD Un calculator pe care rulează aplicaţia Word înlocuieşte cu...

Inițiere în Limbajul de Programare Delphi

1.1 INTRODUCERE „Clasele şi obiectele sunt noţiuni strâns legate una de alta. În particular fiecare obiect este un exemplu a unei careva clase,...

Programare pe componente

Obiectul cursului " Cerinte " Bibliografie MODULE 1. Componentele Visual Sudio si .net2003; arhitectura three-tier 2. Dezvoltarea aplicatiilor...

Capitolul 5 - Elemente de Programare - Realizarea Programelor - FoxPro

CAPITOLUL 5 ELEMENTE DE PROGRAMARE –REALIZAREA PROGRAMELOR 5.1. Introducere De-a lungul timpului, tehnicile şi metodele de programare a...

Limbaje de Programare

4. LIMBAJE DE PROGRAMARE 4.1. Scurta prezentare a limbajelor de programare Calculatorul “stie” sa execute un set de operatii simple, ca de...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal

1.Memoriu justificativ 1.1. Definirea exploataţiei Ferma agrozootehnică pe care o deţin este amplasată in satul Crasnaleuca, având coordonatele...

Elaborarea proiectului tehnologic - creșterea ovinelor

pe care o conduc este amplasată la periferia municipiului Paşcani (jud. Iaşi),în N-E ţării, mai exact la 4 Km. de oraş, în Lunca-Paşcani, pe valea...

Înființarea unei ferme de ovine, de rasa Karakul de Botoșani, cu un efectiv rulat anual de 300 capete

1. Memoriu justificativ 1.1. IMPORTANŢA CREŞTERII OVINELOR Diversitatea produselor, valoarea biologică deosebită şi economicitatea obţinerii...

Proiect tehnologic pentru o fermă de producție cu ovine de rasă țurcană neagra

1. MEMORIU JUSTIFICATIV Importanta, oportunitatea si eficienta investitiei Importanta investitiei este motivata de faptul ca in zona respectiva...

Medii de Programare

MODULUL 1. INTRODUCERE IN STUDIUL LIMBAJELOR DE PROGRAMARE 1.1 Notiuni generale privind limbajele de programare 1.2 Clasificarea limbajelor de...

Algoritmi de Calcul

Capitolul I Sistem Informaţional – Sistem Informatic I.1. Sistemul Informaţional. Un sistem poate fi privit ca un ansamblu de elemente...

Impozitele și Taxele

. Scurt istoric Istoria umanităţii a fost marcată de mari proiecte pornind de la apeductele specifice Imperiului Roman şi mergând până la liniile...

Algoritmi și Structuri de Date

Introducere: Semiotica se ocupã cu studiul semnelor în natura si în societate. Semnul nu este o calitate în sine a unui obiect, ci o functie pe...

Ai nevoie de altceva?