Programarea Calculatoarelor - 5 -

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3360
Mărime: 301.69KB (arhivat)
Publicat de: Flora Toader
Puncte necesare: 0

Extras din curs

8. Tablouri si pointeri. 8.1. Tablouri cu o dimensiune (vectori). Un tablou cu o singura dimensiune este o succesiune de variabile având toate de acelasi tip (tipul de baza al tabloului), care ocupa o zona contigua de memorie. Un tablou are: o dimensiune (egala cu numarul de elemente al tabloului) un nume (care identifica global tabloul) o clasa de alocare un tip comun tuturor elementelor tabloului Dimensiunea tabloului precizeaza numarul de elemente printr-o constanta întreaga sau printr-o expresie constanta. La declararea unui tablou se specifica: numele, tipul de baza, clasa de alocare si dimensiunea. tip nume[dimensiune]; sau clasa tip nume[dimensiune]; Exemple: int x[10]; /* tablou de 10 intregi */ char litere[2*26]; /* tablou de 52 caractere */ Tipul elementelor tabloului poate fi un tip fundamental, enumerat, inregistrare, pointer sau un tip definit. Numele tabloului este adresa primului element din tablou (de exemplu x este adresa primului element, adica @x[0] ). Aceasta explica de ce nu este permisa o atribuire între doua tablouri. Accesul la un element din tablou se face printr-o variabila indexata, formata din numele tabloului si un index - o expresie cuprinsa între 0 si dimensiune-1. Primul element va fi desemnat prin x[0], al doilea element prin x[1], al N-lea prin x[N-1]. Un tablou declarat în interiorul unei functii are implicit clasa auto, în timp ce tablourile declarate în exteriorul tuturor functiilor au în mod implicit clasa extern. Un tablou declarat în exteriorul tuturor functiilor cu specificatorul static este alocat la adrese fixe, fiind vizibil numai în fisierul în care este declarat. Un tablou declarat în interiorul unei functii cu specificatorul static este alocat la adrese fixe, fiind vizibil numai în interiorul functiei. Prelucrarile pe tablouri se implementeaza cu cicluri for. Exemplul 15: Sa se afiseze elementele unui tablou citit de la intrarea standard, câte 10 pe un rând. #include <stdio.h> void main(void) /* citirea si afisarea elementelor unui vector */ { int x[10], n, j; scanf(“%d”, &n); for (j=0; j < n; j++) scanf(“%d”, &x[j]); for (j=0; j < n; j++) printf(“%5d%c”, x[j],(j%10==9||j==n-1)?’n’:’ ‘); } La declararea unui tablou, acesta poate fi si initializat, daca declaratia este urmata de semnul = si de o lista de valori initiale, separate prin virgule si incluse între acolade. Exemple:int prime[5]={2,3,5,7,11}; char vocale[5]={‘a’,’e’,’i’,’o’,’u’}; La declararea unui tablou initializat se poate omite dimensionarea, situatie în care se ia ca dimensiune numarul de valori initiale: char operator[]={‘+’,’-‘,’*’,’/’}; long x[]={1,10,100,1000,10000,100000}; Tablourile vor avea 4, respectiv 6 elemente. Exemplul 16: Scrieti un program care converteste un sir de caractere reprezentând un numar scris cu cifre romane în corespondentul sau cu cifre arabe. Notatia cu cifre romane este un sistem nepozitional, care foloseste cifrele: M, D, C, L, X, V, I, având respectiv valorile: 1000, 500, 100,50, 10, 5, 1. Pentru a obtine valoarea numarului, se pleaca cu acesta de la 0 si se adauga pe rând contributiile cifrelor astfel: daca valoarea cifrei romane curente este mai mare sau egala cu cifra care urmeaza, atunci valoarea cifrei curente se adauga la valoarea numarului arab, altfel se scade din acesta. De exemplu numarul roman MCMXCVIII are ca valoare pe 1998

Preview document

Programarea Calculatoarelor - 5 - - Pagina 1
Programarea Calculatoarelor - 5 - - Pagina 2
Programarea Calculatoarelor - 5 - - Pagina 3
Programarea Calculatoarelor - 5 - - Pagina 4
Programarea Calculatoarelor - 5 - - Pagina 5
Programarea Calculatoarelor - 5 - - Pagina 6
Programarea Calculatoarelor - 5 - - Pagina 7
Programarea Calculatoarelor - 5 - - Pagina 8
Programarea Calculatoarelor - 5 - - Pagina 9
Programarea Calculatoarelor - 5 - - Pagina 10
Programarea Calculatoarelor - 5 - - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Programarea Calculatoarelor - 5 -.pdf

Alții au mai descărcat și

Baze de Date Access

Capitolul 1. Utilizarea aplicaţiei Access Concepte generale privind bazele de date Evoluţia diferitelor metode şi tehnici de organizare a...

Bazele Matematice ale Graficii 2D

Transformarea de vizualizare. Pentru a prezenta grafic figuri şi imagini trebuie să dispunem de informaţii despre acestea. În general, aceste...

Ingineria programării

În “Ghidul cunoștințelor esențiale referitoare la Ingineria Programării” (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge -...

Sisteme informatice și gestiunea bazelor de date

Capitolul 1 Sisteme de gestiune a bazelor de date. Funcţii. Arhitectură. Tipuri de SGBD-uri Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD)...

Instrumentație virtuală și programare grafică

INSTRUMENTA.IE VIRTUALA .I PROGRAMARE GRAFICA Revolu.ia programarii grafice a permis dezvoltarea sistemelor dedicate analizei datelor. Aceasta...

Tehnici avansate de programare

Capitolul 1. Algoritmi. Elemente de analiză a complexităţii algoritmilor 1.1. Algoritmi. Recapitulare Etapele rezolvării unei probleme cu...

Algoritmi și Structuri de Date

ALGORITMI. METODE DE DESCRIERE A ALGORITMILOR 1.1 Scurt istoric În secolul al IX-lea d.Hr., un matematician persan, Abu Abdullah Muhammed bin...

Baze de Date

CAPITOLUL I. PROIECTARE (DESIGN) DE DATE CURS 1. Preliminarii Bazele de date reprezintă un instrument indispensabil pentru sistemele...

Te-ar putea interesa și

Proprietatea intelectuală pe plan național și internațional - probleme și realizări

I n t r o d u c e r e. Existenţa unei structuri bine organizate şi funcţionale a sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale constituie...

Dreptul de Autor pe Internet

1. Introducere Modalitatea în care Internetul a devenit fenomenul pe care astăzi îl considerăm un element omniprezent în existenţa umana pare a fi...

Economia Subterană în Lume și în România

1. ECONOMIA SUBTERANĂ - FACTOR PERTURBATOR ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAŢIONALE 1.1. Conceptul de economie subterană Diversele analize făcute până...

Reproducerea neautorizată a programelor de calculator - forme și modalități în Administrația Publică

Capitolul I Conceptul de infracţiune şi trăsăturile ei esenţiale 1.1. Infracţiunea – instituţie fundamentală a dreptului penal INFRACŢIUNEA-...

Dreptul de Autor

INTRODUCERE Pentru a raspunde cerintelor societatii contemporane si obligatiilor asumate pe plan international de catre statul nostru, Parlamentul...

Actele de Autoritate cu Caracter Militar

Introducere În mai putin de o generatie, revolutia informationala si introducerea calculatoarelor în aproape fiecare dimensiune a societatii a...

Protecția juridică a programelor pe calculator

De o natură aparte între creaţiile spiritului protejate prin intermediul Legii 8 din 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe,...

Inițierea unei afaceri - proiect economia întreprinderii

1. Studiu de piata asupra industriei romanesti de software si servicii. Privire de ansamblu Industria IT romaneasca se afla in stadiul timpuriu al...

Ai nevoie de altceva?