Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare

Curs
9.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 316 în total
Cuvinte : 117952
Mărime: 5.18MB (arhivat)
Publicat de: Valer-Florea Alecu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Dragomir
Cursul de faţă are ca scop acoperirea nevoilor programatorului de aplicaţie practică inginereasca de proiectare.

Cuprins

 1. Introducere.1
 2. Cap.1. Elemente de bază în informatică.3
 3. §.1.1. Definiţii de bază.3
 4. §.1.2. Sisteme de numeraţie.3
 5. §.1.3. Reprezentarea informaţiei în calculator.5
 6. §.1.4. Codificarea informaţiei în calculator.5
 7. §.1.5. Reprezentarea datelor.6
 8. §.1.6. Structura fizică (hardware) a unui calculator.9
 9. §.1.7. Structura operaţională a unui sistem de calcul.13
 10. §.1.8. Organizarea funcţională a unui sistem de calcul.15
 11. §.1.9. Dispozitive periferice.17
 12. §.1.10. Organizarea datelor în memoria externă. Fişiere.25
 13. §.1.11. Noţiuni privind structura software a calculatorului.29
 14. §.1.12. Elemente de ingineria programării.30
 15. §.1.13. Programe şi limbaje de programare.37
 16. Cap.2. Limbajul C.43
 17. §2.1. Caractere.43
 18. §2.2. Atomi lexicali.43
 19. §2.3. Tipuri de date standard.50
 20. §2.4. Conversii de tipuri de date.54
 21. §2.5. Instrucţiuni.55
 22. §2.6. Tablouri.59
 23. §2.7. Adrese şi pointeri.60
 24. §2.8. Funcţii.63
 25. §2.9. Directive preprocesor.69
 26. Cap.3. Elemente de limbaj C++.72
 27. §3.1. Operaţii de intrare/ieşire cu consola.72
 28. §3.2. Supraîncărcarea funcţiilor.72
 29. §3.3. Utilizarea argumentelor prestabilite.73
 30. §3.4. Alocarea dinamică a memoriei.73
 31. §3.5. Conceptul de clasă.73
 32. Cap.4. Programarea în limbajul C sub sistemul DOS.83
 33. §.4.1. Structura unui program C.83
 34. §.4.2. Fişiere antet.83
 35. §.4.3. Funcţii de bibliotecă standard.83
 36. Cap.5. Elemente de operabilitate sub Windows.107
 37. §5.1. Relaţia calculator – mediu de execuţie.107
 38. §5.2. Sarcini şi tehnici de realizare a sarcinilor.108
 39. §5.3. Mediul obiectual.112
 40. §5.4. Mediu de programare.115
 41. Cap. 6. Mediul Visual BASIC pentru EXCEL.119
 42. §6.1. Generalităţi.119
 43. §6.2. Obiecte şi colecţii.119
 44. §6.3. Tipuri de date.123
 45. §6.4. Constante şi variabile.123
 46. §6.5. Tipuri de date definite de utilizator.127
 47. §6.6. Expresii.127
 48. §6.7. Conversii de tip.128
 49. §6.8. Enunţurile Visual BASIC.130
 50. §6.9. Comentarii.130
 51. §6.10. Proceduri.131
 52. §6.11. Foile pentru module.133
 53. §6.12. Structuri de control al execuţiei în Visual BASIC.134
 54. §6.13. Pseudoprocedura.138
 55. Cap. 7. Resurse de interfaţare grafică.139
 56. §7.1. Generalităţi.139
 57. §7.2. Tehnici de interacţiune.140
 58. §7.3. Resurse de dialog.143
 59. §7.4. Integrarea unei aplicaţii în mediul de aplicaţie.147
 60. ....
 61. Cap.10. Aplicaţii de programare în C şi C++.204
 62. §10.1. Elaborarea unui program în limbaj C într-un mediu de programare integrat.204
 63. §10.2. Programe simple în C.209
 64. §10.3. Folosirea structurilor ca tipuri de date complexe.211
 65. §10.4. Aplicaţii simple în C++.212
 66. §10.5. Aplicaţii de utilizare a tablourilor.213
 67. §10.6. Aplicaţii la transmiterea tablourilor ca pointeri.214
 68. §10.7. Alocarea dinamică a memoriei.215
 69. §10.8. Funcţii de acces la ecranul text.218
 70. §10.9. Accesul la ecranul grafic.220
 71. §10.10. Aplicaţie grafică pentru construcţia diagramelor.223
 72. §10.11. Aplicaţie grafică la utilizarea claselor.227
 73. Cap.11. Aplicaţii în mediul de programare Visual Basic sub EXCEL.232
 74. §11.1. Generalităţi privind lucrul în EXCEL.232
 75. §11.2. Utilizarea programului EXCEL pentru crearea unui document de calcul simplu: calculul variaţiilor unor funcţii şi crearea unei diagrame centralizatoare.237
 76. §11.3. Folosirea înregistrărilor de macrocomenzi în construirea aplicaţiilor.245
 77. §11.4. Folosirea funcţiilor definite de utilizator sub EXCEL.250
 78. §11.5. Folosirea obiectelor simple de interacţiune grafică din EXCEL.254
 79. §11.6. Folosirea obiectelor de interacţiune grafică programabile din EXCEL.259
 80. §11.7. Aplicaţie de folosire programată a instrumentelor pentru rezolvarea şi aproximarea funcţiilor.266
 81. §11.8. Aplicaţie la integrarea ecuaţiilor diferenţiale prin metode Euler.273
 82. Cap.12. Aplicaţii în FORTRAN.279
 83. §12.1. Calculul unei plutiri drepte folosind FORTRAN.279
 84. §12.2. Lucrul cu fişiere în FORTRAN.283
 85. §12.3. Conversia datelor între fişiere în FORTRAN.285
 86. §12.4. Aplicaţii interactive sub Windows în FORTRAN.292
 87. Cap.13. Aplicaţii în AutoLISP.296
 88. §13.1. Desenarea unor drapele folosind AutoLISP.296
 89. §13.2. Calculul aproximativ al soluţiilor unei ecuaţii.297
 90. §13.3. Desenul secţiunii printr-un arbore cu canal de pană.299
 91. §13.4. Generarea unui fişier de date.301
 92. §13.5. Desenarea unei diagrame cu date citite din fişier.302
 93. Bibliografie .304

Extras din curs

Introducere

Lucrarea de faţă îşi propune să acopere, nevoile programatorului de aplicaţie inginerească care, spre deosebire de informaticianul de specialitate pură, are de făcut faţă unor sarcini practice izvorâte, cel mai adesea, din specificul interdisciplinar al programelor folosite în activitatea de proiectare.

Într-o asemenea conjunctură profesională, programatorul de aplicaţie este mai puţin solicitat de sarcini de profunzime informatică şi mai mult de nevoia de a acoperi o arie aplicativă cu extindere mare. Într-adevăr, fiind obligat să lucreze cu mai multe programe în cadrul aceleiaşi teme de proiectare, una dintre sarcinile mari consumatoare de efort este aceea de a realiza o serie de acţiuni cum ar fi:

- Suplinirea lipsurilor unui produs soft prin crearea de programe de aplicaţie în mediul de dezvoltare integrat oferit de produsul soft respectiv;

- Atunci când produsul soft nu conţine un mediu integrat de dezvoltare a aplicaţiilor, crearea unui instrument adiţional folosind resurse externe produsului soft în cauză;

- Interfaţarea diverselor produse soft folosite, prin instrumente de tip import/export de date între aplicaţii diferite folosind convertoare de date existente sau create prin acţiuni de programare, transfer de comenzi între aplicaţii prin tehnici specifice aplicaţiilor folosite.

Acţiunile enumerate mai sus sunt numai câteva dintre posibilele opţiuni de urmat şi ele evidenţiază necesitatea cunoaşterii mai multor limbaje şi tehnici de programare în medii de lucru diferite.

Din acest motiv autorul şi-a propus să expună câteva dintre limbajele mai des folosite de către programatorii de aplicaţie inginerească, optând pentru limbajele C, C++, Visual Basic for Applications (VBA) în Excel, Fortran şi AutoLISP.

Raţiunile acestei alegeri sunt următoarele:

- Larga răspândire a limbajului C la acest moment;

- Uşurinţa în manipulare a limbajului Visual Basic în Excel şi gradul mare de compatibilitate a acestuia cu dialectele folosite în AutoCAD şi MicroStation V8;

- Tezaurul acumulat de programatorii de Fortran în cei peste 50 de ani de la apariţia acestui limbaj, tezaur concretizat în imense biblioteci de programe, multe dintre ele uşor accesibile;

- Flexibilitatea şi puterea limbajului AutoLISP ca generator de funcţii de comandă în AutoCAD menite să lărgească posibilităţile acestuia, şi posibilitatea interfaţării lui uşoare cu dialectul VBA din AutoCAD.

2 Dumitru Dragomir

Evident că, prin această alegere, lucrarea nu epuizează domeniul de opţiuni ale programatorului de aplicaţie inginerească dar poate constitui un ghid pentru formarea unei orientări corecte.

Pentru a veni în ajutorul cititorului acestei lucrări au fost incluse şi o serie de aplicaţii în sprijinul materialului de bază.

Autorul îşi exprimă speranţa de a fi putut împărtăşi ceva din experienţa de peste 30 de ani în programarea aplicativă acelora care au nevoie de îndrumare în acest domeniu.

Autorul

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 3

Capitolul 1. Elemente de bază în informatică

§.1.1. Definiţii de bază

Informaţia este un mesaj obiectiv (concret) care elimină nedeterminările în cunoaştere.

Informaţia variază în funcţie de contextul la care se referă.

Se poate vorbi despre:

- Natura informaţiei, legată de domeniul la care se referă;

- Canalul (sau uneori suportul) informaţiei, reprezentând modalitatea de transmitere a informaţiei.

Orice proces de transmitere a unei informaţii presupune existenţa a doi parteneri:

- un emiţător de informaţie;

- un receptor de informaţie.

Informatica reprezintă un complex de discipline prin care se asigură prelucrarea raţională a informaţiilor prin intermediul maşinilor automate.

Ca urmare a dezvoltării sale ca ştiinţă, informatica este divizată în următoarele subdomenii:

- Arhitectura calculatoarelor, disciplină care se ocupă cu organizarea componentelor fizice (hardware) ale calculatoarelor;

- Sisteme de operare, disciplină care se ocupă cu organizarea programelor care controlează resursele şi acţiunile calculatorului;

- Algoritmi şi structuri de date, disciplină care se ocupă cu metodele de obţinere a aplicaţiilor, reprezentarea informaţiilor, optimizarea aplicaţiilor;

- Limbaje de programare, disciplină care se ocupă cu regulile care guvernează notaţiile de reprezentare a algoritmilor şi structurilor de date;

- Ingineria programării, disciplină care se ocupă cu automatizarea şi eficientizarea activităţilor de proiectare şi realizare a aplicaţiilor;

- Calcule numerice şi simbolice, disciplină care se ocupă cu elaborarea de modele matematice destinate simulării obiectelor şi fenomenelor reale;

- Sisteme de gestiune a bazelor de date, disciplină care se ocupă cu organizarea cantităţilor mari de date;

- Inteligenţă artificială, disciplină care se ocupă cu simularea comportamentelor inteligente;

- Animaţie şi robotică, disciplină care se ocupă cu generarea şi prelucrarea imaginilor şi, respectiv, acţionarea roboţilor.

§.1.2. Sisteme de numeraţie

În general se vorbeşte despre un "sistem de numeraţie în baza q" ca despre un sistem care are următoarele caracteristici:

1. Foloseşte un alfabet cu un număr de q simboluri diferite între ele, numite cifre, care formează un şir de numere consecutive;

2. Prima cifră din şir este 0;

3. Cifra cu valoarea cea mai mare este cu o unitate mai mică decât baza sistemului, deci are valoarea q-1;

4. În funcţie de poziţia lor în numărul N, cifrele se înmulţesc cu puteri crescătoare ale bazei q, obţinându-se dezvoltarea numărului N după puterile bazei în forma:

N(q) = an an-1 an-2 … a2 a1 a0 = an · qn + an-1 · qn-1 + an-2 · qn-2 + … + a2 · q2 + a1 · q1 + a0 · q0

Notaţia N(q) arată că numărul N este scris în baza q.

Bibliografie

[1]. Cris H. Pappas & William H. Murray, III, "Borland C++ Handbook, Second Edition, Osborne Mc Graw-Hill, Berkeley, California, USA, 1992.

[2]. Dan Manolea, Programare în AutoLISP sub AutoCAD, Grupul MicroINFORMATICA, Cluj-Napoca, 1996.

[3]. Dan Roman, Ingineria programării obiectuale, Grupul MicroINFORMATICA, Cluj-Napoca, 1996.

[4]. Dumitru Dragomir, Îndrumar de lucrări practice pentru proiectare asistată de calculator, Editura Evrika, Brăila, 1999.

[5]. Dumitru Dragomir, Ovidiu Ionaş, Leonard Domnişoru, Ionel Gavrilescu, Lucrări de tehnici de calcul numeric în ingineria asistată de calculator, Editura Evrika, Brăila, 1999.

[6]. Dumitru Dragomir, Proiectare asistată de calculator pentru inginerie mecanică, Editura Teora, Bucureşti, 1996.

[7]. Gheorghe Curelet-Bălan, "Visual BASIC, introducere în programarea uzuaĺă a aplicaţiilor Windows", Editura DONE, Bucureşti, 1994.

[8]. Ioan Salomie, Tehnici orientate pe obiecte, Grupul MicroINFORMATICA, Cluj-Napoca, 1995.

[9]. Michael Metcalf, John Reid, Fortran 90/95 Explained, Second Edition, Oxford University Press Inc., New York, 1999.

[10]. Mihai Anton Cerghizan, "EXCEL 7.0 pentru Windows 95", Editura TEHNICĂ, Bucureşti, 1996.

[11]. Namir C. Shammas, "Curs rapid de Borland C++", Teora, Bucureşti, 1996.

[12]. Octavian Catrina, Iuliana Cojocaru, Turbo C++, Editura Teora, Bucureşti, 1993.

[13]. Ovidiu Ionaş, Leonard Domnişoru, Ionel Gavrilescu, Dumitru Dragomir, Tehnici de calcul în construcţii navale, Editura Evrika, Brăila, 1999.

[14]. Teodor Tiuca, Tudor Precup, Tiberiu Antal, Dezvoltarea Aplicaţiilor cu AutoCAD şi AutoLISP, Editura ProMedia Plus, Cluj Napoca, 1995.

[15]. Tom Swan, "Învăţăm C... pas cu pas", Editura Tehnică, Bucureşti, 1996.

[16]. Valentin C., Cristian G., Eugenia K., Alexandru P., "Limbajul C Standard", Teora, Bucureşti, 1992.

[17]. Vasile Petrovici, Florin Goicea, Programarea în Limbajul C, Editura Tehnică, Bucureşti,

Preview document

Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 1
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 2
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 3
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 4
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 5
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 6
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 7
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 8
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 9
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 10
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 11
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 12
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 13
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 14
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 15
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 16
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 17
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 18
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 19
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 20
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 21
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 22
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 23
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 24
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 25
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 26
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 27
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 28
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 29
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 30
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 31
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 32
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 33
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 34
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 35
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 36
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 37
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 38
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 39
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 40
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 41
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 42
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 43
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 44
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 45
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 46
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 47
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 48
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 49
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 50
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 51
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 52
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 53
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 54
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 55
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 56
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 57
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 58
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 59
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 60
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 61
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 62
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 63
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 64
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 65
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 66
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 67
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 68
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 69
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 70
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 71
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 72
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 73
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 74
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 75
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 76
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 77
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 78
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 79
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 80
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 81
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 82
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 83
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 84
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 85
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 86
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 87
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 88
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 89
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 90
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 91
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 92
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 93
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 94
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 95
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 96
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 97
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 98
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 99
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 100
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 101
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 102
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 103
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 104
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 105
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 106
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 107
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 108
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 109
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 110
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 111
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 112
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 113
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 114
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 115
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 116
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 117
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 118
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 119
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 120
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 121
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 122
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 123
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 124
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 125
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 126
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 127
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 128
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 129
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 130
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 131
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 132
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 133
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 134
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 135
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 136
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 137
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 138
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 139
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 140
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 141
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 142
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 143
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 144
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 145
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 146
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 147
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 148
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 149
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 150
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 151
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 152
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 153
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 154
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 155
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 156
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 157
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 158
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 159
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 160
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 161
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 162
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 163
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 164
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 165
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 166
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 167
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 168
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 169
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 170
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 171
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 172
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 173
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 174
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 175
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 176
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 177
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 178
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 179
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 180
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 181
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 182
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 183
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 184
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 185
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 186
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 187
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 188
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 189
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 190
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 191
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 192
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 193
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 194
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 195
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 196
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 197
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 198
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 199
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 200
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 201
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 202
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 203
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 204
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 205
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 206
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 207
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 208
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 209
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 210
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 211
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 212
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 213
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 214
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 215
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 216
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 217
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 218
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 219
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 220
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 221
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 222
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 223
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 224
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 225
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 226
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 227
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 228
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 229
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 230
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 231
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 232
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 233
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 234
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 235
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 236
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 237
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 238
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 239
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 240
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 241
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 242
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 243
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 244
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 245
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 246
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 247
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 248
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 249
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 250
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 251
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 252
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 253
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 254
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 255
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 256
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 257
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 258
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 259
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 260
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 261
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 262
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 263
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 264
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 265
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 266
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 267
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 268
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 269
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 270
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 271
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 272
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 273
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 274
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 275
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 276
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 277
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 278
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 279
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 280
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 281
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 282
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 283
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 284
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 285
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 286
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 287
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 288
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 289
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 290
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 291
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 292
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 293
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 294
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 295
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 296
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 297
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 298
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 299
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 300
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 301
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 302
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 303
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 304
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 305
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 306
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 307
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 308
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 309
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 310
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 311
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 312
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 313
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 314
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 315
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Pagina 316

Conținut arhivă zip

 • Programarea Calculatoarelor si Limbaje de Programare.pdf

Alții au mai descărcat și

Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi

INTRODUCERE În această lucrare sunt descrise uele dintre cele mai populare servicii ale Internet-ului World Wide Web (Pînza de Păiangen Mondială),...

Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă

1 Introducere Trebuie menţionat faptul că lucrarea de faţă îşi propune înainte de toate să identifice cele mai importante aspecte şi probleme ale...

Implementarea bazei de date a unui policlinici - listă dublu înlănțuită circulară

1. Introducere 1.1. Istoria bazelor de date Când vine vorba despre stocarea informaţiilor, pentru unii acest termen înseamnă o agenda veche în...

Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie

1 INTRODUCERE Gestiunea datelor a stat in atentia majoritatii utilizatorilor calculatoarelor inca de la incerputul folosirii acestora. La inceput...

Structuri de Date în Limbajul Java

Motivaţia lucrării Structurile de date reprezintă modalitatea în care datele sunt dispuse în memoria calculatorului(sau păstrate pe disc)....

Soft educațional pentru învățarea limbii engleze

ARGUMENT Continua dezvoltare şi răspândire a tehnologiei informaţiei continuă să surprindă încă şi astăzi. Dacă în anii ‚’70 sau ’80 oamenii când...

Probleme Rezolvate în C

1. Calculati suma elementelor unui vector #include <stdio.h> #include <conio.h> void main() { int v[10], n, i, s=0; clrscr(); printf ("dati...

Arhitectura calculatoarelor - configurația hardware a unui PC compatibil IBM

CAPITOLUL I CONFIGURATIA HARDWARE A UNUI P.C. COMPATIBIL I.B.M. Configuratia unui PC compatibil IBM Introducere Au trecut mai bine de doua...

Te-ar putea interesa și

Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql

INTRODUCERE Tehnologiile şi aplicaţiile de pe Internet se extind extraordinar de rapid, capătând o atenţie deosebită, deoarece Internetul...

Utilizarea tehnologiilor informaționale în scopul informatizării

Introducere Prin elaborarea acestei lucrări mi-am propus să evidențiez impactul tehonologiilor moderne în alcătuirea analizelor...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Implementarea Algoritumului Dijkstra pentru Calcularea Drumului Optim Folosind Java

1. Introducere 1.1 Ce este un algoritm?Tipuri de algoritmi folositi pentru calcularea drumului optim Scurt istoric: “Originile teoriei...

Procesarea informației nestructurate

I. EXPRESII REGULATE 1. Introducere Ce este o expresie regulată- O expresie regulată, pe scurt denumită şi RegEx sau RegExp, este un şir de...

Programarea calculatoarelor și limbaje

Specificatii: - Programul pe care l-am prezantat este construit din patru functii: functia main, functia criptare Caesar,functia decriptare...

Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare

MODULUL 1. ALGORITMI 1.1. GENERALITATI Termenul de produs program desemneazã atât programul sursã propiu-zis cât ºi documentaþia necesarã pentru...

Arhitectura calculatoarelor

1. INTRODUCERE OBIECTIVE Principalele obiective ale acestui capitol introductiv sunt urmatoarele: caracterizarea notiunii de informatie,...

Ai nevoie de altceva?