Proiectare bază de date relaționare

Curs
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 8 fișiere: pdf
Pagini : 259 în total
Cuvinte : 21030
Mărime: 3.46MB (arhivat)
Publicat de: Anamaria Gheorghiu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Modelarea informaţională

- Modelarea informaţională constituie un proces de realizare şi utilizare a unui ansamblu de modele ce caracterizează un sistem informaţional.

- Modelul informaţional constituie o reprezentare simplificată, abstractă a unui sistem informaţional care pune în evidenţă aspectele semnificative, relevante şi elimină aspectele de detaliu.

- Pentru definirea tipului modelului se utilizează un set de concepte de modelare şi o serie de reguli de formare. Conceptele de modelare sunt abstractizări a unor elemente de structură sau funcţionalitate ale sistemului informaţional.

- In funcţie de tipul sistemului informaţional modelat există modele descriptive şi modele prescriptive.

- Modelele descriptive vizează sistemul existent, prin intermediul lor fiind relevate o serie de aspecte ascunse ale sistemului, dar semnificative pentru evaluarea vechiului sistem.

- Modelele prescriptive permit reprezentarea noului sistem în special în termenii informatici, de strictă specialitate.

- În funcţie de modul de desfăşurare a etapelor de realizare a sistemului sunt modele ale sistemului informaţional şi modele ale sistemului informatic.

Tipologia modelelor informaţionale

- În funcţie de componenta sistemului sunt modele ale datelor, modele ale prelucrărilor şi modele ale dinamicii sistemului.

- Modelele datelor pun în evidenţă entităţile, clasele de obiecte şi legăturile dintre ele.

- Modelele prelucrărilor asigură reprezentarea proceselor prin care sunt realizate funcţiile sistemului. Ele mai sunt cunoscute şi sub denumirea de modele funcţionale statice şi modele funcţionale dinamice.

- Modelele de dinamică ale sistemului prezintă modifIcarea în timp a stării sistemului.

- În funcţie de gradul de abstractizare există modele fizice, modele semantice (conceptuale), modele logice.

- Modelele fizice prezintă sistemul într-o anumită implementare. Ele reprezintă sistemul real şi au un grad de abstractizare scăzut. Se mai numesc modele tehnice sau modele operaţionale.

- Modelele semantice sau conceptuale ignoră modul de implementare a sistemului şi au un grad de abstarctizare ridicat. Ele răspund la întrebarea “ce semnifică datele, respectiv prelucrările din sistem?”.

- Modelele logice permit reprezentarea sistemului la un grad de abstractizare intermediar între modelele fizice şi cele conceptuale. Ele elimină aspectele referitoare la cum se desfăşoară activităţile în cadrul sistemului. Mai poartă denumirea de modele datologice sau modele organice.

- În funcţie de gradul de detaliere există modele analitice şi modele sintetice.

- În funcţie de gradul de acoperire a sistemului modelat sunt modele globale şi modele locale.

- În funcţie de gradul de elaborare a modelelor există modele brute şi modele rafinate sau prelucrate.

MODELE DE DATE

- Conform lucrării [MACL99] în ingineria software modelul de date este un model abstract care descrie modul în care datele sunt reprezentate şi accesate. Modelele de date definesc formal datele şi legăturile între date pentru un domeniu de interes In ştiinţe, un model este un mod în care procesele gândirii sunt amplificate.

- O altă viziune, exprimată în [ZAHA98] priveşte modelul de date ca o abstractizare matematică a datelor şi a operaţiilor care pot fi efectuate asupra lor.

Tipologia modelelor de date dupa ANSI

- Conform [ANSI75] modelele de date pot fi conceptuale, logice şi fizice în concordanţă cu nivelele de organizare a bazelor de date.

- Modelul conceptual se reprezintă printr-o schemă conceptuală care descrie semantica domeniului. Schema conţine entităţi ale claselor, reprezentând lucruri de interes pentru domeniu precum şi afirmaţii despre asocierile dintre entităţi. O schemă conceptuală specifică tipurile de fapte şi afirmaţii care pot fi exprimate folosind modelul.

- Modelul conceptual al unei baze de date este reprezentat prin modelul entitate - asociere (Entity-Relationship Model), introdus în 1976 de P.S. Chen [CHEN76]. Modelul entitate - asociere extins (Enhanced Entity-Relationship Model) cuprinde extensii ale modelului lui Chen

- Modelele de date semantice sunt utilizate în primul rând ca mijloace de proiectare a bazelor de date. Modelarea entitate-legatura este utilizata şi în analiza şi proiectarea sistemelor orientate pe obiecte. De cele mai multe ori structura unei baze de date este proiectata utilizând modelul entitate-legatura şi apoi este pusa în corespondenta cu o schema relationala utilizând limbajul de definire a datelor (LDD) al unui SGBD relational.

- Modelul logic descrie semanticile aşa cum sunt reprezentate de o anumită tehnologie. Schema poate conţine descriptori ai tabelelor, coloanelor, claselor precum şi alte elemete similare.

- Modelul fizic descrie modul fizic în care datele sunt stocate. Descrierea unei baze de date la nivel de implementare alcatuieste asa numita schema de implementare a bazei de date

Preview document

Proiectare bază de date relaționare - Pagina 1
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 2
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 3
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 4
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 5
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 6
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 7
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 8
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 9
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 10
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 11
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 12
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 13
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 14
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 15
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 16
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 17
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 18
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 19
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 20
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 21
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 22
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 23
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 24
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 25
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 26
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 27
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 28
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 29
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 30
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 31
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 32
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 33
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 34
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 35
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 36
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 37
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 38
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 39
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 40
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 41
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 42
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 43
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 44
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 45
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 46
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 47
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 48
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 49
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 50
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 51
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 52
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 53
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 54
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 55
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 56
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 57
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 58
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 59
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 60
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 61
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 62
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 63
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 64
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 65
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 66
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 67
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 68
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 69
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 70
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 71
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 72
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 73
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 74
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 75
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 76
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 77
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 78
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 79
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 80
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 81
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 82
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 83
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 84
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 85
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 86
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 87
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 88
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 89
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 90
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 91
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 92
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 93
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 94
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 95
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 96
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 97
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 98
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 99
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 100
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 101
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 102
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 103
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 104
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 105
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 106
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 107
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 108
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 109
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 110
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 111
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 112
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 113
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 114
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 115
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 116
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 117
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 118
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 119
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 120
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 121
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 122
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 123
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 124
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 125
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 126
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 127
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 128
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 129
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 130
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 131
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 132
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 133
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 134
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 135
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 136
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 137
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 138
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 139
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 140
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 141
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 142
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 143
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 144
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 145
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 146
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 147
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 148
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 149
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 150
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 151
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 152
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 153
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 154
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 155
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 156
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 157
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 158
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 159
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 160
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 161
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 162
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 163
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 164
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 165
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 166
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 167
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 168
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 169
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 170
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 171
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 172
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 173
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 174
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 175
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 176
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 177
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 178
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 179
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 180
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 181
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 182
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 183
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 184
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 185
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 186
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 187
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 188
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 189
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 190
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 191
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 192
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 193
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 194
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 195
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 196
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 197
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 198
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 199
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 200
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 201
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 202
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 203
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 204
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 205
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 206
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 207
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 208
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 209
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 210
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 211
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 212
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 213
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 214
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 215
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 216
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 217
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 218
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 219
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 220
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 221
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 222
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 223
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 224
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 225
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 226
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 227
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 228
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 229
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 230
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 231
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 232
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 233
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 234
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 235
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 236
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 237
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 238
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 239
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 240
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 241
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 242
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 243
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 244
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 245
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 246
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 247
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 248
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 249
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 250
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 251
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 252
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 253
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 254
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 255
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 256
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 257
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 258
Proiectare bază de date relaționare - Pagina 259

Conținut arhivă zip

  • c1-modelarea bd.pdf
  • c2-proiectare bdr.pdf
  • c3-pl-sql.pdf
  • cap4.pdf
  • cap5.pdf
  • cap6.pdf
  • cap7.pdf
  • cap8.pdf

Alții au mai descărcat și

Baze de date - agenție imobiliară

TEMĂ PROIECT BD : AGENȚIE IMOBILIARĂ Se va proiecta si implementa in MS Acces 2007 o bază de date care să gestioneze proprietățile închiriate de...

Arhitectura calculatoarelor

Scopul lucrării a) Elemente de limbaj de asamblare. b) Instructiuni de transfer. c) Instructiuni aritmetice. Desfășurarea lucrării...

Ingineria programării

În “Ghidul cunoștințelor esențiale referitoare la Ingineria Programării” (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge -...

Securitatea bazelor de date

Astăzi vom discuta despre sucuritatea bazelor de date. Ne vom uita în mod deosebit la diferite comenzi şi construcţii SQL care să ne ajute să...

Microprocesoare

1)initiarea in programare ASM. 2)stodierea modului periferic GPIO. Problema: Sa se dezvolte o aplicatie care ar permite trecerea starii unui led...

Laboratoare programarea orientată pe obiecte

1. Obiective - Formarea unei imagini generale, preliminare, despre programarea orientată pe obiecte (POO) și deprinderea cu noile facilitați...

Inițiere în limbajul de programare VBA (Visual Basic for Applications)

Sarcina lucrării: Sarcina lucrării este de a face cunoștință cu limbajul de programare Visual Basic for Applications (VBA) și mediul de dezvoltare...

Bazele utilizării calculatoarelor

Un computer (calculator sau sistem de calcul) poate fi definit ca un echipament electronic de prelucrare automată a datelor, pe bază de program....

Te-ar putea interesa și

Motoare de căutare pe web

Introducere Pana in 1990 Internetul a fost folosit cu precadere de catre cercetatori din domeniul academic, guvernamental si industrial. Cateva...

Studiu pentru Implementarea unei Afaceri în Mediul Electronic

E-COMMERCE Capitolul 1. Introducere O definitie succinta si larg acceptata este urmatoarea: Comertul electronic (e-commerce, pe scurt EC) este...

Bază de Date pentru Informatizarea și Contabilizarea Salariilor și a Altor Drepturi de Personal

„Din adevărata creaţie nu se obţine totul perfect, ci perfectibil.” Capitolul 1 BAZĂ DE DATE PENTRU INFORMATIZAREA ŞI CONTABILIZAREA SALARIILOR...

Proiect Informatică pentru Afaceri

INTRODUCERE Sistemul Microsoft Office 2007 este un set complet de software de birou și server care vă poate ajuta să simplificați modul în care...

Evidența produselor Avon

Capitolul I Elemente de baza despre Acces Utilizatorii traditionali ai bazelor de date sunt organizatii guvernamentale, banci, spitale, scoli...

Evidența Angajaților unei Firme

1. Enuntul problemei de rezolvat Sa se realizeze un program pentru evidenta angajatilor unei firme. Scopul este proiectarea unui sistem soft a...

Prezentarea Proiectului din MS - Access

Majoritatea sistemelor de baze de date actuale au ca model bazele de date relationate. Microsoft Access este un sistem de gestiune a bazelor de...

Proiectarea rețelelor de calculatoare

Proiectarea retelelor de calculatoare (curs 1) Toate retele de calculatoare indifferent de marimea lor sunt create ptr. ca utilizatorii lor sa...

Ai nevoie de altceva?