Proiectare baza de date relationare

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Proiectare baza de date relationare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere pdf de 259 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

Modelarea informaţională

- Modelarea informaţională constituie un proces de realizare şi utilizare a unui ansamblu de modele ce caracterizează un sistem informaţional.

- Modelul informaţional constituie o reprezentare simplificată, abstractă a unui sistem informaţional care pune în evidenţă aspectele semnificative, relevante şi elimină aspectele de detaliu.

- Pentru definirea tipului modelului se utilizează un set de concepte de modelare şi o serie de reguli de formare. Conceptele de modelare sunt abstractizări a unor elemente de structură sau funcţionalitate ale sistemului informaţional.

- In funcţie de tipul sistemului informaţional modelat există modele descriptive şi modele prescriptive.

- Modelele descriptive vizează sistemul existent, prin intermediul lor fiind relevate o serie de aspecte ascunse ale sistemului, dar semnificative pentru evaluarea vechiului sistem.

- Modelele prescriptive permit reprezentarea noului sistem în special în termenii informatici, de strictă specialitate.

- În funcţie de modul de desfăşurare a etapelor de realizare a sistemului sunt modele ale sistemului informaţional şi modele ale sistemului informatic.

Tipologia modelelor informaţionale

- În funcţie de componenta sistemului sunt modele ale datelor, modele ale prelucrărilor şi modele ale dinamicii sistemului.

- Modelele datelor pun în evidenţă entităţile, clasele de obiecte şi legăturile dintre ele.

- Modelele prelucrărilor asigură reprezentarea proceselor prin care sunt realizate funcţiile sistemului. Ele mai sunt cunoscute şi sub denumirea de modele funcţionale statice şi modele funcţionale dinamice.

- Modelele de dinamică ale sistemului prezintă modifIcarea în timp a stării sistemului.

- În funcţie de gradul de abstractizare există modele fizice, modele semantice (conceptuale), modele logice.

- Modelele fizice prezintă sistemul într-o anumită implementare. Ele reprezintă sistemul real şi au un grad de abstractizare scăzut. Se mai numesc modele tehnice sau modele operaţionale.

- Modelele semantice sau conceptuale ignoră modul de implementare a sistemului şi au un grad de abstarctizare ridicat. Ele răspund la întrebarea “ce semnifică datele, respectiv prelucrările din sistem?”.

- Modelele logice permit reprezentarea sistemului la un grad de abstractizare intermediar între modelele fizice şi cele conceptuale. Ele elimină aspectele referitoare la cum se desfăşoară activităţile în cadrul sistemului. Mai poartă denumirea de modele datologice sau modele organice.

- În funcţie de gradul de detaliere există modele analitice şi modele sintetice.

- În funcţie de gradul de acoperire a sistemului modelat sunt modele globale şi modele locale.

- În funcţie de gradul de elaborare a modelelor există modele brute şi modele rafinate sau prelucrate.

MODELE DE DATE

- Conform lucrării [MACL99] în ingineria software modelul de date este un model abstract care descrie modul în care datele sunt reprezentate şi accesate. Modelele de date definesc formal datele şi legăturile între date pentru un domeniu de interes In ştiinţe, un model este un mod în care procesele gândirii sunt amplificate.

- O altă viziune, exprimată în [ZAHA98] priveşte modelul de date ca o abstractizare matematică a datelor şi a operaţiilor care pot fi efectuate asupra lor.

Tipologia modelelor de date dupa ANSI

- Conform [ANSI75] modelele de date pot fi conceptuale, logice şi fizice în concordanţă cu nivelele de organizare a bazelor de date.

- Modelul conceptual se reprezintă printr-o schemă conceptuală care descrie semantica domeniului. Schema conţine entităţi ale claselor, reprezentând lucruri de interes pentru domeniu precum şi afirmaţii despre asocierile dintre entităţi. O schemă conceptuală specifică tipurile de fapte şi afirmaţii care pot fi exprimate folosind modelul.

- Modelul conceptual al unei baze de date este reprezentat prin modelul entitate - asociere (Entity-Relationship Model), introdus în 1976 de P.S. Chen [CHEN76]. Modelul entitate - asociere extins (Enhanced Entity-Relationship Model) cuprinde extensii ale modelului lui Chen

- Modelele de date semantice sunt utilizate în primul rând ca mijloace de proiectare a bazelor de date. Modelarea entitate-legatura este utilizata şi în analiza şi proiectarea sistemelor orientate pe obiecte. De cele mai multe ori structura unei baze de date este proiectata utilizând modelul entitate-legatura şi apoi este pusa în corespondenta cu o schema relationala utilizând limbajul de definire a datelor (LDD) al unui SGBD relational.

- Modelul logic descrie semanticile aşa cum sunt reprezentate de o anumită tehnologie. Schema poate conţine descriptori ai tabelelor, coloanelor, claselor precum şi alte elemete similare.

- Modelul fizic descrie modul fizic în care datele sunt stocate. Descrierea unei baze de date la nivel de implementare alcatuieste asa numita schema de implementare a bazei de date

Fisiere in arhiva (8):

  • c1-modelarea bd.pdf
  • c2-proiectare bdr.pdf
  • c3-pl-sql.pdf
  • cap4.pdf
  • cap5.pdf
  • cap6.pdf
  • cap7.pdf
  • cap8.pdf