Proiectare baza de date relationare

Curs
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 8 fișiere: pdf
Pagini : 259 în total
Cuvinte : 21030
Mărime: 3.46MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Modelarea informaţională

- Modelarea informaţională constituie un proces de realizare şi utilizare a unui ansamblu de modele ce caracterizează un sistem informaţional.

- Modelul informaţional constituie o reprezentare simplificată, abstractă a unui sistem informaţional care pune în evidenţă aspectele semnificative, relevante şi elimină aspectele de detaliu.

- Pentru definirea tipului modelului se utilizează un set de concepte de modelare şi o serie de reguli de formare. Conceptele de modelare sunt abstractizări a unor elemente de structură sau funcţionalitate ale sistemului informaţional.

- In funcţie de tipul sistemului informaţional modelat există modele descriptive şi modele prescriptive.

- Modelele descriptive vizează sistemul existent, prin intermediul lor fiind relevate o serie de aspecte ascunse ale sistemului, dar semnificative pentru evaluarea vechiului sistem.

- Modelele prescriptive permit reprezentarea noului sistem în special în termenii informatici, de strictă specialitate.

- În funcţie de modul de desfăşurare a etapelor de realizare a sistemului sunt modele ale sistemului informaţional şi modele ale sistemului informatic.

Tipologia modelelor informaţionale

- În funcţie de componenta sistemului sunt modele ale datelor, modele ale prelucrărilor şi modele ale dinamicii sistemului.

- Modelele datelor pun în evidenţă entităţile, clasele de obiecte şi legăturile dintre ele.

- Modelele prelucrărilor asigură reprezentarea proceselor prin care sunt realizate funcţiile sistemului. Ele mai sunt cunoscute şi sub denumirea de modele funcţionale statice şi modele funcţionale dinamice.

- Modelele de dinamică ale sistemului prezintă modifIcarea în timp a stării sistemului.

- În funcţie de gradul de abstractizare există modele fizice, modele semantice (conceptuale), modele logice.

- Modelele fizice prezintă sistemul într-o anumită implementare. Ele reprezintă sistemul real şi au un grad de abstractizare scăzut. Se mai numesc modele tehnice sau modele operaţionale.

- Modelele semantice sau conceptuale ignoră modul de implementare a sistemului şi au un grad de abstarctizare ridicat. Ele răspund la întrebarea “ce semnifică datele, respectiv prelucrările din sistem?”.

- Modelele logice permit reprezentarea sistemului la un grad de abstractizare intermediar între modelele fizice şi cele conceptuale. Ele elimină aspectele referitoare la cum se desfăşoară activităţile în cadrul sistemului. Mai poartă denumirea de modele datologice sau modele organice.

- În funcţie de gradul de detaliere există modele analitice şi modele sintetice.

- În funcţie de gradul de acoperire a sistemului modelat sunt modele globale şi modele locale.

- În funcţie de gradul de elaborare a modelelor există modele brute şi modele rafinate sau prelucrate.

MODELE DE DATE

- Conform lucrării [MACL99] în ingineria software modelul de date este un model abstract care descrie modul în care datele sunt reprezentate şi accesate. Modelele de date definesc formal datele şi legăturile între date pentru un domeniu de interes In ştiinţe, un model este un mod în care procesele gândirii sunt amplificate.

- O altă viziune, exprimată în [ZAHA98] priveşte modelul de date ca o abstractizare matematică a datelor şi a operaţiilor care pot fi efectuate asupra lor.

Tipologia modelelor de date dupa ANSI

- Conform [ANSI75] modelele de date pot fi conceptuale, logice şi fizice în concordanţă cu nivelele de organizare a bazelor de date.

- Modelul conceptual se reprezintă printr-o schemă conceptuală care descrie semantica domeniului. Schema conţine entităţi ale claselor, reprezentând lucruri de interes pentru domeniu precum şi afirmaţii despre asocierile dintre entităţi. O schemă conceptuală specifică tipurile de fapte şi afirmaţii care pot fi exprimate folosind modelul.

- Modelul conceptual al unei baze de date este reprezentat prin modelul entitate - asociere (Entity-Relationship Model), introdus în 1976 de P.S. Chen [CHEN76]. Modelul entitate - asociere extins (Enhanced Entity-Relationship Model) cuprinde extensii ale modelului lui Chen

- Modelele de date semantice sunt utilizate în primul rând ca mijloace de proiectare a bazelor de date. Modelarea entitate-legatura este utilizata şi în analiza şi proiectarea sistemelor orientate pe obiecte. De cele mai multe ori structura unei baze de date este proiectata utilizând modelul entitate-legatura şi apoi este pusa în corespondenta cu o schema relationala utilizând limbajul de definire a datelor (LDD) al unui SGBD relational.

- Modelul logic descrie semanticile aşa cum sunt reprezentate de o anumită tehnologie. Schema poate conţine descriptori ai tabelelor, coloanelor, claselor precum şi alte elemete similare.

- Modelul fizic descrie modul fizic în care datele sunt stocate. Descrierea unei baze de date la nivel de implementare alcatuieste asa numita schema de implementare a bazei de date

Preview document

Proiectare baza de date relationare - Pagina 1
Proiectare baza de date relationare - Pagina 2
Proiectare baza de date relationare - Pagina 3
Proiectare baza de date relationare - Pagina 4
Proiectare baza de date relationare - Pagina 5
Proiectare baza de date relationare - Pagina 6
Proiectare baza de date relationare - Pagina 7
Proiectare baza de date relationare - Pagina 8
Proiectare baza de date relationare - Pagina 9
Proiectare baza de date relationare - Pagina 10
Proiectare baza de date relationare - Pagina 11
Proiectare baza de date relationare - Pagina 12
Proiectare baza de date relationare - Pagina 13
Proiectare baza de date relationare - Pagina 14
Proiectare baza de date relationare - Pagina 15
Proiectare baza de date relationare - Pagina 16
Proiectare baza de date relationare - Pagina 17
Proiectare baza de date relationare - Pagina 18
Proiectare baza de date relationare - Pagina 19
Proiectare baza de date relationare - Pagina 20
Proiectare baza de date relationare - Pagina 21
Proiectare baza de date relationare - Pagina 22
Proiectare baza de date relationare - Pagina 23
Proiectare baza de date relationare - Pagina 24
Proiectare baza de date relationare - Pagina 25
Proiectare baza de date relationare - Pagina 26
Proiectare baza de date relationare - Pagina 27
Proiectare baza de date relationare - Pagina 28
Proiectare baza de date relationare - Pagina 29
Proiectare baza de date relationare - Pagina 30
Proiectare baza de date relationare - Pagina 31
Proiectare baza de date relationare - Pagina 32
Proiectare baza de date relationare - Pagina 33
Proiectare baza de date relationare - Pagina 34
Proiectare baza de date relationare - Pagina 35
Proiectare baza de date relationare - Pagina 36
Proiectare baza de date relationare - Pagina 37
Proiectare baza de date relationare - Pagina 38
Proiectare baza de date relationare - Pagina 39
Proiectare baza de date relationare - Pagina 40
Proiectare baza de date relationare - Pagina 41
Proiectare baza de date relationare - Pagina 42
Proiectare baza de date relationare - Pagina 43
Proiectare baza de date relationare - Pagina 44
Proiectare baza de date relationare - Pagina 45
Proiectare baza de date relationare - Pagina 46
Proiectare baza de date relationare - Pagina 47
Proiectare baza de date relationare - Pagina 48
Proiectare baza de date relationare - Pagina 49
Proiectare baza de date relationare - Pagina 50
Proiectare baza de date relationare - Pagina 51
Proiectare baza de date relationare - Pagina 52
Proiectare baza de date relationare - Pagina 53
Proiectare baza de date relationare - Pagina 54
Proiectare baza de date relationare - Pagina 55
Proiectare baza de date relationare - Pagina 56
Proiectare baza de date relationare - Pagina 57
Proiectare baza de date relationare - Pagina 58
Proiectare baza de date relationare - Pagina 59
Proiectare baza de date relationare - Pagina 60
Proiectare baza de date relationare - Pagina 61
Proiectare baza de date relationare - Pagina 62
Proiectare baza de date relationare - Pagina 63
Proiectare baza de date relationare - Pagina 64
Proiectare baza de date relationare - Pagina 65
Proiectare baza de date relationare - Pagina 66
Proiectare baza de date relationare - Pagina 67
Proiectare baza de date relationare - Pagina 68
Proiectare baza de date relationare - Pagina 69
Proiectare baza de date relationare - Pagina 70
Proiectare baza de date relationare - Pagina 71
Proiectare baza de date relationare - Pagina 72
Proiectare baza de date relationare - Pagina 73
Proiectare baza de date relationare - Pagina 74
Proiectare baza de date relationare - Pagina 75
Proiectare baza de date relationare - Pagina 76
Proiectare baza de date relationare - Pagina 77
Proiectare baza de date relationare - Pagina 78
Proiectare baza de date relationare - Pagina 79
Proiectare baza de date relationare - Pagina 80
Proiectare baza de date relationare - Pagina 81
Proiectare baza de date relationare - Pagina 82
Proiectare baza de date relationare - Pagina 83
Proiectare baza de date relationare - Pagina 84
Proiectare baza de date relationare - Pagina 85
Proiectare baza de date relationare - Pagina 86
Proiectare baza de date relationare - Pagina 87
Proiectare baza de date relationare - Pagina 88
Proiectare baza de date relationare - Pagina 89
Proiectare baza de date relationare - Pagina 90
Proiectare baza de date relationare - Pagina 91
Proiectare baza de date relationare - Pagina 92
Proiectare baza de date relationare - Pagina 93
Proiectare baza de date relationare - Pagina 94
Proiectare baza de date relationare - Pagina 95
Proiectare baza de date relationare - Pagina 96
Proiectare baza de date relationare - Pagina 97
Proiectare baza de date relationare - Pagina 98
Proiectare baza de date relationare - Pagina 99
Proiectare baza de date relationare - Pagina 100
Proiectare baza de date relationare - Pagina 101
Proiectare baza de date relationare - Pagina 102
Proiectare baza de date relationare - Pagina 103
Proiectare baza de date relationare - Pagina 104
Proiectare baza de date relationare - Pagina 105
Proiectare baza de date relationare - Pagina 106
Proiectare baza de date relationare - Pagina 107
Proiectare baza de date relationare - Pagina 108
Proiectare baza de date relationare - Pagina 109
Proiectare baza de date relationare - Pagina 110
Proiectare baza de date relationare - Pagina 111
Proiectare baza de date relationare - Pagina 112
Proiectare baza de date relationare - Pagina 113
Proiectare baza de date relationare - Pagina 114
Proiectare baza de date relationare - Pagina 115
Proiectare baza de date relationare - Pagina 116
Proiectare baza de date relationare - Pagina 117
Proiectare baza de date relationare - Pagina 118
Proiectare baza de date relationare - Pagina 119
Proiectare baza de date relationare - Pagina 120
Proiectare baza de date relationare - Pagina 121
Proiectare baza de date relationare - Pagina 122
Proiectare baza de date relationare - Pagina 123
Proiectare baza de date relationare - Pagina 124
Proiectare baza de date relationare - Pagina 125
Proiectare baza de date relationare - Pagina 126
Proiectare baza de date relationare - Pagina 127
Proiectare baza de date relationare - Pagina 128
Proiectare baza de date relationare - Pagina 129
Proiectare baza de date relationare - Pagina 130
Proiectare baza de date relationare - Pagina 131
Proiectare baza de date relationare - Pagina 132
Proiectare baza de date relationare - Pagina 133
Proiectare baza de date relationare - Pagina 134
Proiectare baza de date relationare - Pagina 135
Proiectare baza de date relationare - Pagina 136
Proiectare baza de date relationare - Pagina 137
Proiectare baza de date relationare - Pagina 138
Proiectare baza de date relationare - Pagina 139
Proiectare baza de date relationare - Pagina 140
Proiectare baza de date relationare - Pagina 141
Proiectare baza de date relationare - Pagina 142
Proiectare baza de date relationare - Pagina 143
Proiectare baza de date relationare - Pagina 144
Proiectare baza de date relationare - Pagina 145
Proiectare baza de date relationare - Pagina 146
Proiectare baza de date relationare - Pagina 147
Proiectare baza de date relationare - Pagina 148
Proiectare baza de date relationare - Pagina 149
Proiectare baza de date relationare - Pagina 150
Proiectare baza de date relationare - Pagina 151
Proiectare baza de date relationare - Pagina 152
Proiectare baza de date relationare - Pagina 153
Proiectare baza de date relationare - Pagina 154
Proiectare baza de date relationare - Pagina 155
Proiectare baza de date relationare - Pagina 156
Proiectare baza de date relationare - Pagina 157
Proiectare baza de date relationare - Pagina 158
Proiectare baza de date relationare - Pagina 159
Proiectare baza de date relationare - Pagina 160
Proiectare baza de date relationare - Pagina 161
Proiectare baza de date relationare - Pagina 162
Proiectare baza de date relationare - Pagina 163
Proiectare baza de date relationare - Pagina 164
Proiectare baza de date relationare - Pagina 165
Proiectare baza de date relationare - Pagina 166
Proiectare baza de date relationare - Pagina 167
Proiectare baza de date relationare - Pagina 168
Proiectare baza de date relationare - Pagina 169
Proiectare baza de date relationare - Pagina 170
Proiectare baza de date relationare - Pagina 171
Proiectare baza de date relationare - Pagina 172
Proiectare baza de date relationare - Pagina 173
Proiectare baza de date relationare - Pagina 174
Proiectare baza de date relationare - Pagina 175
Proiectare baza de date relationare - Pagina 176
Proiectare baza de date relationare - Pagina 177
Proiectare baza de date relationare - Pagina 178
Proiectare baza de date relationare - Pagina 179
Proiectare baza de date relationare - Pagina 180
Proiectare baza de date relationare - Pagina 181
Proiectare baza de date relationare - Pagina 182
Proiectare baza de date relationare - Pagina 183
Proiectare baza de date relationare - Pagina 184
Proiectare baza de date relationare - Pagina 185
Proiectare baza de date relationare - Pagina 186
Proiectare baza de date relationare - Pagina 187
Proiectare baza de date relationare - Pagina 188
Proiectare baza de date relationare - Pagina 189
Proiectare baza de date relationare - Pagina 190
Proiectare baza de date relationare - Pagina 191
Proiectare baza de date relationare - Pagina 192
Proiectare baza de date relationare - Pagina 193
Proiectare baza de date relationare - Pagina 194
Proiectare baza de date relationare - Pagina 195
Proiectare baza de date relationare - Pagina 196
Proiectare baza de date relationare - Pagina 197
Proiectare baza de date relationare - Pagina 198
Proiectare baza de date relationare - Pagina 199
Proiectare baza de date relationare - Pagina 200
Proiectare baza de date relationare - Pagina 201
Proiectare baza de date relationare - Pagina 202
Proiectare baza de date relationare - Pagina 203
Proiectare baza de date relationare - Pagina 204
Proiectare baza de date relationare - Pagina 205
Proiectare baza de date relationare - Pagina 206
Proiectare baza de date relationare - Pagina 207
Proiectare baza de date relationare - Pagina 208
Proiectare baza de date relationare - Pagina 209
Proiectare baza de date relationare - Pagina 210
Proiectare baza de date relationare - Pagina 211
Proiectare baza de date relationare - Pagina 212
Proiectare baza de date relationare - Pagina 213
Proiectare baza de date relationare - Pagina 214
Proiectare baza de date relationare - Pagina 215
Proiectare baza de date relationare - Pagina 216
Proiectare baza de date relationare - Pagina 217
Proiectare baza de date relationare - Pagina 218
Proiectare baza de date relationare - Pagina 219
Proiectare baza de date relationare - Pagina 220
Proiectare baza de date relationare - Pagina 221
Proiectare baza de date relationare - Pagina 222
Proiectare baza de date relationare - Pagina 223
Proiectare baza de date relationare - Pagina 224
Proiectare baza de date relationare - Pagina 225
Proiectare baza de date relationare - Pagina 226
Proiectare baza de date relationare - Pagina 227
Proiectare baza de date relationare - Pagina 228
Proiectare baza de date relationare - Pagina 229
Proiectare baza de date relationare - Pagina 230
Proiectare baza de date relationare - Pagina 231
Proiectare baza de date relationare - Pagina 232
Proiectare baza de date relationare - Pagina 233
Proiectare baza de date relationare - Pagina 234
Proiectare baza de date relationare - Pagina 235
Proiectare baza de date relationare - Pagina 236
Proiectare baza de date relationare - Pagina 237
Proiectare baza de date relationare - Pagina 238
Proiectare baza de date relationare - Pagina 239
Proiectare baza de date relationare - Pagina 240
Proiectare baza de date relationare - Pagina 241
Proiectare baza de date relationare - Pagina 242
Proiectare baza de date relationare - Pagina 243
Proiectare baza de date relationare - Pagina 244
Proiectare baza de date relationare - Pagina 245
Proiectare baza de date relationare - Pagina 246
Proiectare baza de date relationare - Pagina 247
Proiectare baza de date relationare - Pagina 248
Proiectare baza de date relationare - Pagina 249
Proiectare baza de date relationare - Pagina 250
Proiectare baza de date relationare - Pagina 251
Proiectare baza de date relationare - Pagina 252
Proiectare baza de date relationare - Pagina 253
Proiectare baza de date relationare - Pagina 254
Proiectare baza de date relationare - Pagina 255
Proiectare baza de date relationare - Pagina 256
Proiectare baza de date relationare - Pagina 257
Proiectare baza de date relationare - Pagina 258
Proiectare baza de date relationare - Pagina 259

Conținut arhivă zip

  • c1-modelarea bd.pdf
  • c2-proiectare bdr.pdf
  • c3-pl-sql.pdf
  • cap4.pdf
  • cap5.pdf
  • cap6.pdf
  • cap7.pdf
  • cap8.pdf

Alții au mai descărcat și

Transmisii Voce prin Protocol IP - Voice Over Internet Protocol

De când s-a inventat telefonul, pentru a face apeluri ne-am bazat pe reteaua telefonica publica (PSTN - Public Switched Telephone Network). Acest...

Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare

1. CRITERII DE APROXIMARE A FUNCŢIILOR 1.1. Introducere În foarte multe aplicaţii practice apare necesitatea aproximării unei funcţii f:a,b →R...

Medii de Programare Vizuala (JAVA) - Evidenta Autovehiculelor Inmatriculate

1. Enuntul temei: Sa se realizeze un proiect pentru evidenta autovehiculelor inmatriculate in circulatie. Pentru fiecare autoturism se considera...

Baze de Date - Gestionarea Cartilor intr-o Biblioteca

1 Introducere Trebuie menţionat faptul că lucrarea de faţă îşi propune înainte de toate să identifice cele mai importante aspecte şi probleme ale...

Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic

Cap.1.Introducere Atunci când este în pericol atât viaţa oamenilor cât şi bunurile pe care aceştia le deţin, se îndreptăţeşte ca fiecare persoană...

Rețele de Calculatoare

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN REŢELE 1.1. Clasificare În zilele noastre vechiul model al unui singur calculator (mainframe) care serveşte...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Baze de date - Dealer masini

Introducere In cadrul acestei documentatii sunt descrisi pasii facuti pentru a elabora tema aleasa si a rezolva cerintele asociate temei. Tema:...

Ai nevoie de altceva?