Proiectarea Sistemelor Informatice

Imagine preview
(8/10 din 13 voturi)

Acest curs prezinta Proiectarea Sistemelor Informatice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 126 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

Capitolul 1
Sisteme informatice 3
1.1. Sistem, Sistem informaţional, Sistem informatic 3
1.1.1. Componentele sistemului informatic 5
1.1.2. Clasificarea sistemelor informatice 6
1.1.3. Obiectivele sistemelor informatice 7
1.1.4. Ciclul de viaţă a unui sistem informatic 7
1.1.5. Conţinutul bazei informaţionale a unei întreprinderi 9
1.1.6. Ciclul prelucrării datelor pentru sistemul informatic 9
1.1.7. Sistemele informatice de gestiune 10
1.2. Metodologii de realizare a sistemelor informatice 11
1.2.1. Conţinutul metodologiilor de realizare a sistemelor informatice 11
1.2.2. Metode şi tehnici de realizare a sistemelor informatice 12
1.3. Instrumente CASE 14
1.3.1. Funcţiile CASE 15
1.3.2. Trăsături definitorii ale CASE-ului 15
1.3.3. Exemple de instrumente CASE 16
Capitolul 2
Iniţierea şi planificarea realizării unui sistem informatic 18
2.1. Identificarea, selecţia, iniţierea şi planificarea proiectelor.. 18
2.2. Analizele de fezabilitate 20
2.3. Tehnici de reprezentare a planurilor şi programarea calendaristică 21
Capitolul 3
Analiza sistemului existent şi definirea cerinţelor noului sistem 23
3.1. Studiul sistemului informaţional existent 23
3.2. Determinarea cerinţelor sistemului 24
3.2.1. Metodele tradiţionale utilizate în analiza şi determinarea cerinţelor sistemului.. 25
3.2.2. Metode moderne de analiză şi determinare a cerinţelor sistemului 25
3.3. Structurarea cerinţelor sistemului - modelarea logică a datelor şi prelucrărilor 26
3.3.1. Diagramele fluxurilor de date (DFD) 27
3.3.2. Descompunerea funcţională şi rafinarea DFD 28
3.3.3. Modelarea sistemului current 31
3.3.4. Modelarea logicii proceselor 33
3.4. Modelarea conceptuală a datelor (diagramele entitate – relaţie, DER) 35
3.4.1. Modelul Entitate/Relaţie (E/R) 43
3.5. Selectarea celei mai bune variante strategice de proiectare 47
Capitolul 4
Proiectarea logică a sistemelor informatice 48
4.1. Proiectarea formularelor/formatelor şi a rapoartelor 48
4.1.1. Proiectarea situaţiilor cu rezultate finale (rapoartelor) 48
4.1.2. Proiectarea codurilor 51
4.1.3. Proiectarea intrărilor în sistemul informatic 52
4.2. Proiectarea interfeţelor şi a dialogurilor 54
4.3. Proiectarea logică a bazelor de date 55
4.3.1. Normalizarea relaţiilor - Forme normale 59
4.3.2. Simplificarea structurii datelor prin normalizare 63
4.3.3. Transformarea diagramelor entitate-relaţie în relaţii 65
Capitolul 5
Proiectarea fizică a sistemelor informatice 66
5.1. Proiectarea fizică a bazelor de date şi a fişierelor 66
5.1.1. Obiectivele fundamentale ale unei baze de date 67
5.1.2. Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD) 67
5.1.3. Administratorul bazei de date 68
5.1.4. Proiectarea securităţii bazelor de date şi a fişierelor 69
5.1.5. Limbajul SQL – crearea, administrarea, interogarea bazelor de date relaţionale. 70
5.2. Proiectarea programelor şi a procedurilor 81
5.2.1. Atributele modulelor 82
5.2.2. Structurile de control ale programelor 83
5.2.3. Proiectarea şi realizarea programelor 87
5.3. Proiectarea sistemelor distribuite 87
Teste 2006 93
Bibliografie 107

Extras din document

CAPITOLUL 1. SISTEME INFORMATICE

1.1. Sistem, Sistem informaţional, Sistem informatic

Un sistem reprezintă un ansamblu de elemente (componente) interdependente între care se stabileşte o interacţiune dinamică, pe baza unor reguli prestabilite, cu scopul atingerii unui anumit obiectiv [4]. Conform teoriei sistemelor orice organism economic este un sistem.

Organizaţie – o intreprindere, instituţie, societate comercială.

În orice organizaţie se disting 3 componente:

- sistemul de conducere sau de decizie;

- sistemul informaţional;

- sistemul operaţional.

Sistemul informaţional cuprinde ansamblul informaţiilor interne şi externe utilizate în cadrul organizaţiei precum şi datele care au stat la baza obţinerii lor, procedurile şi tehnicile de obţinere a informaţiilor (plecând de la datele primare) şi de difuzare a informaţiilor, precum şi personalul implicat în culegerea, transmiterea, stocarea şi prelucrarea datelor.

Sistemul informaţional are două componente:

- componenta pentru stocarea (memorarea informaţiilor);

- componenta pentru prelucrarea informaţiilor.

Orice organizaţie interacţionează cu alte organizaţii externe ei primind informaţii din exterior şi furnizând informaţii către lumea exterioară.

Funcţiile unui sistem informaţional sunt:

- să colecteze informaţii din sistemele operaţional şi decizional precum şi informaţiile ce provin din mediul extern;

- să memoreze aceste informaţii precum şi informaţii rezultate din prelucrarea lor;

- să asigure accesul la memorie în vederea comunicării informaţiilor stocate;

- să prelucreze informaţiile la cererea sistemului operaţional şi a sistemului de conducere.

Noţiunea de sistem informatic este legată de informatizarea activităţii organizaţiei, deci folosirea echipamentelor hardware şi a produselor software pentru organizarea şi administrarea informaţiilor. Utilizarea calculatoarelor în cadrul sistemului informaţional (SI) al unei organizaţii conduce la definirea componentei Sistem Informaţional Automatizat (SIA) – care cuprinde numai lucrările realizate cu ajutorul calculatoarelor. Relaţia SI – SIA este reprezentată în figura 1.1.

Sistem informatizat Procesor de informaţii Informaţie Reguli

Fig. 1.1. Relaţia SI – SIA (Sursa: [10])

Definiţie.

Un sistem informatic este un sistem utilizator-calculator integrat, care furnizează informaţii pentru a sprijini activităţile de la nivel operaţional şi activităţile de management într-o organizaţie, utilizând echipamente hardware şi produse software, proceduri manuale, o bază de date şi modele matematice pentru analiză, planificare, control şi luarea deciziilor [10].

Elaborarea sistemelor informatice impune modelarea sistemului informaţional al organizaţiei cu ajutorul unui formalism prin care să poată fi reprezentată cât mai sugestiv şi fidel realitatea din cadrul sistemului informaţional.

Sistemele informatice complexe pot fi descompuse în subsisteme, care la rândul lor pot fi descompuse în aplicaţii destinate unor categorii de utilizatori, aplicaţii care la rândul lor pot fi constituite din unul sau mai multe programe scrise în diverse limbaje de programare după cum este ilustrat în figura 1.2.

Fig.1.2. Sistem informatic, subsisteme, aplicaţii, programe

Pentru organizaţii de complexitate mică, informatizarea poate însemna realizarea unei singure aplicaţii informatice referită de asemenea ca sistem informatic.

Sistemele, subsistemele şi aplicaţiile informatice sunt produse informatice numite şi produse software.

Un produs informatic este constituit din programe care accesează baza de date şi din documentaţia necesară pentru utilizarea şi întreţinerea programelor. Acestea se realizează în baza unor metodologii şi necesită parcurgerea unor etape începând cu specificarea cerinţelor şi terminând cu implementarea, exploatarea şi întreţinerea lor.

Sistemul informatic economic este un ansamblu structurat de elemente intercorelate funcţional pentru automatizarea procesului de obţinere a informaţiilor şi pentru fundamentarea deciziilor. Sistemul informatic este inclus în sfera sistemului informaţional atâta vreme cât în cadrul sistemului informaţional vor exista o serie de activităţi care nu vor putea fi automatizate [2].

Fisiere in arhiva (2):

  • Proiectarea Sistemelor Informatice.doc
  • Proiectarea Sistemelor Informatice .doc