Proiectarea Sistemelor Informatice

Curs
8.8/10 (13 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 40628
Mărime: 391.37KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Capitolul 1

Sisteme informatice 3

1.1. Sistem, Sistem informaţional, Sistem informatic 3

1.1.1. Componentele sistemului informatic 5

1.1.2. Clasificarea sistemelor informatice 6

1.1.3. Obiectivele sistemelor informatice 7

1.1.4. Ciclul de viaţă a unui sistem informatic 7

1.1.5. Conţinutul bazei informaţionale a unei întreprinderi 9

1.1.6. Ciclul prelucrării datelor pentru sistemul informatic 9

1.1.7. Sistemele informatice de gestiune 10

1.2. Metodologii de realizare a sistemelor informatice 11

1.2.1. Conţinutul metodologiilor de realizare a sistemelor informatice 11

1.2.2. Metode şi tehnici de realizare a sistemelor informatice 12

1.3. Instrumente CASE 14

1.3.1. Funcţiile CASE 15

1.3.2. Trăsături definitorii ale CASE-ului 15

1.3.3. Exemple de instrumente CASE 16

Capitolul 2

Iniţierea şi planificarea realizării unui sistem informatic 18

2.1. Identificarea, selecţia, iniţierea şi planificarea proiectelor.. 18

2.2. Analizele de fezabilitate 20

2.3. Tehnici de reprezentare a planurilor şi programarea calendaristică 21

Capitolul 3

Analiza sistemului existent şi definirea cerinţelor noului sistem 23

3.1. Studiul sistemului informaţional existent 23

3.2. Determinarea cerinţelor sistemului 24

3.2.1. Metodele tradiţionale utilizate în analiza şi determinarea cerinţelor sistemului.. 25

3.2.2. Metode moderne de analiză şi determinare a cerinţelor sistemului 25

3.3. Structurarea cerinţelor sistemului - modelarea logică a datelor şi prelucrărilor 26

3.3.1. Diagramele fluxurilor de date (DFD) 27

3.3.2. Descompunerea funcţională şi rafinarea DFD 28

3.3.3. Modelarea sistemului current 31

3.3.4. Modelarea logicii proceselor 33

3.4. Modelarea conceptuală a datelor (diagramele entitate – relaţie, DER) 35

3.4.1. Modelul Entitate/Relaţie (E/R) 43

3.5. Selectarea celei mai bune variante strategice de proiectare 47

Capitolul 4

Proiectarea logică a sistemelor informatice 48

4.1. Proiectarea formularelor/formatelor şi a rapoartelor 48

4.1.1. Proiectarea situaţiilor cu rezultate finale (rapoartelor) 48

4.1.2. Proiectarea codurilor 51

4.1.3. Proiectarea intrărilor în sistemul informatic 52

4.2. Proiectarea interfeţelor şi a dialogurilor 54

4.3. Proiectarea logică a bazelor de date 55

4.3.1. Normalizarea relaţiilor - Forme normale 59

4.3.2. Simplificarea structurii datelor prin normalizare 63

4.3.3. Transformarea diagramelor entitate-relaţie în relaţii 65

Capitolul 5

Proiectarea fizică a sistemelor informatice 66

5.1. Proiectarea fizică a bazelor de date şi a fişierelor 66

5.1.1. Obiectivele fundamentale ale unei baze de date 67

5.1.2. Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD) 67

5.1.3. Administratorul bazei de date 68

5.1.4. Proiectarea securităţii bazelor de date şi a fişierelor 69

5.1.5. Limbajul SQL – crearea, administrarea, interogarea bazelor de date relaţionale. 70

5.2. Proiectarea programelor şi a procedurilor 81

5.2.1. Atributele modulelor 82

5.2.2. Structurile de control ale programelor 83

5.2.3. Proiectarea şi realizarea programelor 87

5.3. Proiectarea sistemelor distribuite 87

Teste 2006 93

Bibliografie 107

Extras din document

CAPITOLUL 1. SISTEME INFORMATICE

1.1. Sistem, Sistem informaţional, Sistem informatic

Un sistem reprezintă un ansamblu de elemente (componente) interdependente între care se stabileşte o interacţiune dinamică, pe baza unor reguli prestabilite, cu scopul atingerii unui anumit obiectiv [4]. Conform teoriei sistemelor orice organism economic este un sistem.

Organizaţie – o intreprindere, instituţie, societate comercială.

În orice organizaţie se disting 3 componente:

- sistemul de conducere sau de decizie;

- sistemul informaţional;

- sistemul operaţional.

Sistemul informaţional cuprinde ansamblul informaţiilor interne şi externe utilizate în cadrul organizaţiei precum şi datele care au stat la baza obţinerii lor, procedurile şi tehnicile de obţinere a informaţiilor (plecând de la datele primare) şi de difuzare a informaţiilor, precum şi personalul implicat în culegerea, transmiterea, stocarea şi prelucrarea datelor.

Sistemul informaţional are două componente:

- componenta pentru stocarea (memorarea informaţiilor);

- componenta pentru prelucrarea informaţiilor.

Orice organizaţie interacţionează cu alte organizaţii externe ei primind informaţii din exterior şi furnizând informaţii către lumea exterioară.

Funcţiile unui sistem informaţional sunt:

- să colecteze informaţii din sistemele operaţional şi decizional precum şi informaţiile ce provin din mediul extern;

- să memoreze aceste informaţii precum şi informaţii rezultate din prelucrarea lor;

- să asigure accesul la memorie în vederea comunicării informaţiilor stocate;

- să prelucreze informaţiile la cererea sistemului operaţional şi a sistemului de conducere.

Noţiunea de sistem informatic este legată de informatizarea activităţii organizaţiei, deci folosirea echipamentelor hardware şi a produselor software pentru organizarea şi administrarea informaţiilor. Utilizarea calculatoarelor în cadrul sistemului informaţional (SI) al unei organizaţii conduce la definirea componentei Sistem Informaţional Automatizat (SIA) – care cuprinde numai lucrările realizate cu ajutorul calculatoarelor. Relaţia SI – SIA este reprezentată în figura 1.1.

Sistem informatizat Procesor de informaţii Informaţie Reguli

Fig. 1.1. Relaţia SI – SIA (Sursa: [10])

Definiţie.

Un sistem informatic este un sistem utilizator-calculator integrat, care furnizează informaţii pentru a sprijini activităţile de la nivel operaţional şi activităţile de management într-o organizaţie, utilizând echipamente hardware şi produse software, proceduri manuale, o bază de date şi modele matematice pentru analiză, planificare, control şi luarea deciziilor [10].

Elaborarea sistemelor informatice impune modelarea sistemului informaţional al organizaţiei cu ajutorul unui formalism prin care să poată fi reprezentată cât mai sugestiv şi fidel realitatea din cadrul sistemului informaţional.

Sistemele informatice complexe pot fi descompuse în subsisteme, care la rândul lor pot fi descompuse în aplicaţii destinate unor categorii de utilizatori, aplicaţii care la rândul lor pot fi constituite din unul sau mai multe programe scrise în diverse limbaje de programare după cum este ilustrat în figura 1.2.

Fig.1.2. Sistem informatic, subsisteme, aplicaţii, programe

Pentru organizaţii de complexitate mică, informatizarea poate însemna realizarea unei singure aplicaţii informatice referită de asemenea ca sistem informatic.

Sistemele, subsistemele şi aplicaţiile informatice sunt produse informatice numite şi produse software.

Un produs informatic este constituit din programe care accesează baza de date şi din documentaţia necesară pentru utilizarea şi întreţinerea programelor. Acestea se realizează în baza unor metodologii şi necesită parcurgerea unor etape începând cu specificarea cerinţelor şi terminând cu implementarea, exploatarea şi întreţinerea lor.

Sistemul informatic economic este un ansamblu structurat de elemente intercorelate funcţional pentru automatizarea procesului de obţinere a informaţiilor şi pentru fundamentarea deciziilor. Sistemul informatic este inclus în sfera sistemului informaţional atâta vreme cât în cadrul sistemului informaţional vor exista o serie de activităţi care nu vor putea fi automatizate [2].

Preview document

Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 1
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 2
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 3
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 4
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 5
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 6
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 7
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 8
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 9
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 10
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 11
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 12
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 13
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 14
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 15
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 16
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 17
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 18
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 19
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 20
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 21
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 22
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 23
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 24
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 25
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 26
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 27
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 28
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 29
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 30
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 31
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 32
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 33
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 34
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 35
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 36
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 37
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 38
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 39
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 40
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 41
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 42
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 43
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 44
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 45
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 46
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 47
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 48
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 49
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 50
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 51
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 52
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 53
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 54
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 55
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 56
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 57
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 58
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 59
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 60
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 61
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 62
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 63
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 64
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 65
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 66
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 67
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 68
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 69
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 70
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 71
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 72
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 73
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 74
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 75
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 76
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 77
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 78
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 79
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 80
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 81
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 82
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 83
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 84
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 85
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 86
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 87
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 88
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 89
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 90
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 91
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 92
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 93
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 94
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 95
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 96
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 97
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 98
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 99
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 100
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 101
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 102
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 103
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 104
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 105
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 106
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 107
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 108
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 109
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 110
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 111
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 112
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 113
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 114
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 115
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 116
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 117
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 118
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 119
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 120
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 121
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 122
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 123
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 124
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 125
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 126
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 127
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 128
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 129
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 130
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 131

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Sistemelor Informatice.doc
  • Proiectarea Sistemelor Informatice .doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Proceselor Neliniare Utilizând Automate Programabile

Introducere Odata cu progresul tehnicii, calculatoarele au devenit elemente esentiale pentru implementarea sistemelor de reglare automata....

Proiectarea unui Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor

Introducere Tema proiectului ”Proiecatarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor” este în strânsă legătură atât cu disciplina...

Auditarea Sistemelor Informatice

1.Având în vedere modificarile intervenite în economia româneasca si europeana agentii economici care folosesc în contabilitate si finante-banci...

Analiza și Proiectarea Sistemelor Informatice

ANALIZA SI PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE INTRODUCERE Analiza si proiectarea sistemelor informatice comporta o varietate mare de activitati...

Criminalitatea și Terorismul Informaticii

I. Criminalitatea informatică Criminalitatea informatică reprezintă un fenomen al zilelor noastre, reflectat în mod frecvent în mass-media. Un...

Cercetarea și Modelarea Sistemelor de Calcul Multiprocesuale

Introducere În ultimii ani, nevoia de a partaja informaţiile şi resursele între diferite calculatoare a condus la ideea conectării...

Proiect Practica Informatica Economica

1. Diagrame pentru analiza Diagrama descompunerii functionale Diagrama de context Diagrama de nivel 0 Diagrama de nivel 1 pentru procesul de...

Consideratii privind Securitatea Sistemului Informatic

Conceptul de securitate informatica a devenit foarte important in special pentru internet. Analisti au sesizat o contradictie intre nevoia de...

Ai nevoie de altceva?