Proiectarea Sistemelor Informatice

Curs
8.8/10 (13 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 40628
Mărime: 391.37KB (arhivat)
Publicat de: Nae Anghel
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Capitolul 1
 2. Sisteme informatice 3
 3. 1.1. Sistem, Sistem informaţional, Sistem informatic 3
 4. 1.1.1. Componentele sistemului informatic 5
 5. 1.1.2. Clasificarea sistemelor informatice 6
 6. 1.1.3. Obiectivele sistemelor informatice 7
 7. 1.1.4. Ciclul de viaţă a unui sistem informatic 7
 8. 1.1.5. Conţinutul bazei informaţionale a unei întreprinderi 9
 9. 1.1.6. Ciclul prelucrării datelor pentru sistemul informatic 9
 10. 1.1.7. Sistemele informatice de gestiune 10
 11. 1.2. Metodologii de realizare a sistemelor informatice 11
 12. 1.2.1. Conţinutul metodologiilor de realizare a sistemelor informatice 11
 13. 1.2.2. Metode şi tehnici de realizare a sistemelor informatice 12
 14. 1.3. Instrumente CASE 14
 15. 1.3.1. Funcţiile CASE 15
 16. 1.3.2. Trăsături definitorii ale CASE-ului 15
 17. 1.3.3. Exemple de instrumente CASE 16
 18. Capitolul 2
 19. Iniţierea şi planificarea realizării unui sistem informatic 18
 20. 2.1. Identificarea, selecţia, iniţierea şi planificarea proiectelor.. 18
 21. 2.2. Analizele de fezabilitate 20
 22. 2.3. Tehnici de reprezentare a planurilor şi programarea calendaristică 21
 23. Capitolul 3
 24. Analiza sistemului existent şi definirea cerinţelor noului sistem 23
 25. 3.1. Studiul sistemului informaţional existent 23
 26. 3.2. Determinarea cerinţelor sistemului 24
 27. 3.2.1. Metodele tradiţionale utilizate în analiza şi determinarea cerinţelor sistemului.. 25
 28. 3.2.2. Metode moderne de analiză şi determinare a cerinţelor sistemului 25
 29. 3.3. Structurarea cerinţelor sistemului - modelarea logică a datelor şi prelucrărilor 26
 30. 3.3.1. Diagramele fluxurilor de date (DFD) 27
 31. 3.3.2. Descompunerea funcţională şi rafinarea DFD 28
 32. 3.3.3. Modelarea sistemului current 31
 33. 3.3.4. Modelarea logicii proceselor 33
 34. 3.4. Modelarea conceptuală a datelor (diagramele entitate – relaţie, DER) 35
 35. 3.4.1. Modelul Entitate/Relaţie (E/R) 43
 36. 3.5. Selectarea celei mai bune variante strategice de proiectare 47
 37. Capitolul 4
 38. Proiectarea logică a sistemelor informatice 48
 39. 4.1. Proiectarea formularelor/formatelor şi a rapoartelor 48
 40. 4.1.1. Proiectarea situaţiilor cu rezultate finale (rapoartelor) 48
 41. 4.1.2. Proiectarea codurilor 51
 42. 4.1.3. Proiectarea intrărilor în sistemul informatic 52
 43. 4.2. Proiectarea interfeţelor şi a dialogurilor 54
 44. 4.3. Proiectarea logică a bazelor de date 55
 45. 4.3.1. Normalizarea relaţiilor - Forme normale 59
 46. 4.3.2. Simplificarea structurii datelor prin normalizare 63
 47. 4.3.3. Transformarea diagramelor entitate-relaţie în relaţii 65
 48. Capitolul 5
 49. Proiectarea fizică a sistemelor informatice 66
 50. 5.1. Proiectarea fizică a bazelor de date şi a fişierelor 66
 51. 5.1.1. Obiectivele fundamentale ale unei baze de date 67
 52. 5.1.2. Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD) 67
 53. 5.1.3. Administratorul bazei de date 68
 54. 5.1.4. Proiectarea securităţii bazelor de date şi a fişierelor 69
 55. 5.1.5. Limbajul SQL – crearea, administrarea, interogarea bazelor de date relaţionale. 70
 56. 5.2. Proiectarea programelor şi a procedurilor 81
 57. 5.2.1. Atributele modulelor 82
 58. 5.2.2. Structurile de control ale programelor 83
 59. 5.2.3. Proiectarea şi realizarea programelor 87
 60. 5.3. Proiectarea sistemelor distribuite 87
 61. Teste 2006 93
 62. Bibliografie 107

Extras din curs

CAPITOLUL 1. SISTEME INFORMATICE

1.1. Sistem, Sistem informaţional, Sistem informatic

Un sistem reprezintă un ansamblu de elemente (componente) interdependente între care se stabileşte o interacţiune dinamică, pe baza unor reguli prestabilite, cu scopul atingerii unui anumit obiectiv [4]. Conform teoriei sistemelor orice organism economic este un sistem.

Organizaţie – o intreprindere, instituţie, societate comercială.

În orice organizaţie se disting 3 componente:

- sistemul de conducere sau de decizie;

- sistemul informaţional;

- sistemul operaţional.

Sistemul informaţional cuprinde ansamblul informaţiilor interne şi externe utilizate în cadrul organizaţiei precum şi datele care au stat la baza obţinerii lor, procedurile şi tehnicile de obţinere a informaţiilor (plecând de la datele primare) şi de difuzare a informaţiilor, precum şi personalul implicat în culegerea, transmiterea, stocarea şi prelucrarea datelor.

Sistemul informaţional are două componente:

- componenta pentru stocarea (memorarea informaţiilor);

- componenta pentru prelucrarea informaţiilor.

Orice organizaţie interacţionează cu alte organizaţii externe ei primind informaţii din exterior şi furnizând informaţii către lumea exterioară.

Funcţiile unui sistem informaţional sunt:

- să colecteze informaţii din sistemele operaţional şi decizional precum şi informaţiile ce provin din mediul extern;

- să memoreze aceste informaţii precum şi informaţii rezultate din prelucrarea lor;

- să asigure accesul la memorie în vederea comunicării informaţiilor stocate;

- să prelucreze informaţiile la cererea sistemului operaţional şi a sistemului de conducere.

Noţiunea de sistem informatic este legată de informatizarea activităţii organizaţiei, deci folosirea echipamentelor hardware şi a produselor software pentru organizarea şi administrarea informaţiilor. Utilizarea calculatoarelor în cadrul sistemului informaţional (SI) al unei organizaţii conduce la definirea componentei Sistem Informaţional Automatizat (SIA) – care cuprinde numai lucrările realizate cu ajutorul calculatoarelor. Relaţia SI – SIA este reprezentată în figura 1.1.

Sistem informatizat Procesor de informaţii Informaţie Reguli

Fig. 1.1. Relaţia SI – SIA (Sursa: [10])

Definiţie.

Un sistem informatic este un sistem utilizator-calculator integrat, care furnizează informaţii pentru a sprijini activităţile de la nivel operaţional şi activităţile de management într-o organizaţie, utilizând echipamente hardware şi produse software, proceduri manuale, o bază de date şi modele matematice pentru analiză, planificare, control şi luarea deciziilor [10].

Elaborarea sistemelor informatice impune modelarea sistemului informaţional al organizaţiei cu ajutorul unui formalism prin care să poată fi reprezentată cât mai sugestiv şi fidel realitatea din cadrul sistemului informaţional.

Sistemele informatice complexe pot fi descompuse în subsisteme, care la rândul lor pot fi descompuse în aplicaţii destinate unor categorii de utilizatori, aplicaţii care la rândul lor pot fi constituite din unul sau mai multe programe scrise în diverse limbaje de programare după cum este ilustrat în figura 1.2.

Fig.1.2. Sistem informatic, subsisteme, aplicaţii, programe

Pentru organizaţii de complexitate mică, informatizarea poate însemna realizarea unei singure aplicaţii informatice referită de asemenea ca sistem informatic.

Sistemele, subsistemele şi aplicaţiile informatice sunt produse informatice numite şi produse software.

Un produs informatic este constituit din programe care accesează baza de date şi din documentaţia necesară pentru utilizarea şi întreţinerea programelor. Acestea se realizează în baza unor metodologii şi necesită parcurgerea unor etape începând cu specificarea cerinţelor şi terminând cu implementarea, exploatarea şi întreţinerea lor.

Sistemul informatic economic este un ansamblu structurat de elemente intercorelate funcţional pentru automatizarea procesului de obţinere a informaţiilor şi pentru fundamentarea deciziilor. Sistemul informatic este inclus în sfera sistemului informaţional atâta vreme cât în cadrul sistemului informaţional vor exista o serie de activităţi care nu vor putea fi automatizate [2].

Preview document

Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 1
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 2
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 3
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 4
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 5
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 6
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 7
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 8
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 9
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 10
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 11
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 12
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 13
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 14
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 15
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 16
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 17
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 18
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 19
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 20
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 21
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 22
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 23
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 24
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 25
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 26
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 27
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 28
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 29
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 30
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 31
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 32
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 33
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 34
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 35
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 36
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 37
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 38
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 39
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 40
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 41
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 42
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 43
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 44
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 45
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 46
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 47
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 48
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 49
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 50
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 51
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 52
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 53
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 54
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 55
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 56
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 57
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 58
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 59
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 60
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 61
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 62
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 63
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 64
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 65
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 66
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 67
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 68
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 69
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 70
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 71
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 72
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 73
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 74
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 75
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 76
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 77
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 78
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 79
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 80
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 81
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 82
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 83
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 84
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 85
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 86
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 87
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 88
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 89
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 90
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 91
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 92
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 93
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 94
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 95
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 96
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 97
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 98
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 99
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 100
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 101
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 102
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 103
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 104
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 105
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 106
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 107
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 108
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 109
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 110
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 111
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 112
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 113
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 114
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 115
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 116
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 117
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 118
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 119
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 120
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 121
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 122
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 123
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 124
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 125
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 126
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 127
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 128
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 129
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 130
Proiectarea Sistemelor Informatice - Pagina 131

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea Sistemelor Informatice.doc
 • Proiectarea Sistemelor Informatice .doc

Alții au mai descărcat și

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Proiectarea unui Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor

Introducere Tema proiectului ”Proiecatarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor” este în strânsă legătură atât cu disciplina...

Sisteme informatice și sisteme informaționale

1. Sistemul informatic versus sistemul informational de conducere Un sistem informational este un ansamblu de oameni, echipamente, software,...

Sistem informatic de gestiune a aprovizionărilor cu materiale

1. INTRODUCERE: Societatea zilelor noastre se bucura de un timp al informatizari, informatizare ce in unele cazuri este chiar indispensabila....

Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date

Introducere MOTO: Programatorul este un creator de universuri pentru care este în întregime responsabil. (Joseph Weizenbaum) Odatǎ cu apariţia...

Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale

INTRODUCERE În noua economie, producătorii de soluţii IT sunt confruntaţi cu o nouă cerinţă care îi obligă să schimbe total modul de construcţie a...

Folosirea MySQL și PHP în Gestionarea unei Baze de Date pe Web

Introducere Conţinutul lucrării este dat de construcţia de legături dintre World Wide Web şi baze de date, dintre tehnologia veche şi cea nouă,...

Site Web Dinamic-Educational Sportiv

INTRODUCERE Utilizarea unui serviciu de un tip oarecare in Internet implica prezenta a doi parteneri hardware (calculatoare ) care comunica: •...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile

CAPITOLUL I. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL 1.1. Dezvoltarea tehnicii de calcul şi creşterea nevoii de informaţii Noi toţi trăim în prezent...

Analiza și Proiectarea Sistemelor Informatice

ANALIZA SI PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE INTRODUCERE Analiza si proiectarea sistemelor informatice comporta o varietate mare de activitati...

Metode de Proiectare a Sistemelor Informatice

Metode de proiectare a sistemelor informatice Capitolul 1 - Prezentare generala Sistemul informatic - este un sistem care permite introducerea de...

Raport privind laboratoarele la disciplina proiectarea sistemelor informatice

INTRODUCERE Avem marea şansă să trăim una din cele mai importante şi totodată rapide revoluţii din istoria civilizaţiei, similară ca impact, după...

Analiza și proiectarea sistemelor informatice - Gestiunea unui magazin de haine

1. OBIECTIVELE APLICAȚIEI: Se cere proiectarea unui sistem pentru gestionarea activității unui magazin al producătorului din cadrul unei fabrici...

Proiectarea Sistemelor Informatice

I. Introducere: Scoala cu Clasele I-VIII Nr. 3 din Craiova se afla asezata in centrul civic al orasului , inconjurata de instiutii ca : Biserica...

Proiectarea Sistemelor Informatice de Gestiune

INTRODUCERE Baza de date reprezintă o colecție de date organizate pentru a facilita căutarea și regăsirea rapidă prin intermediul calculatorului....

Ai nevoie de altceva?