Regulile definitorii ale bazelor de date relationale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Regulile definitorii ale bazelor de date relationale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

Modelul relaţional definit de dr. Codd (1969-1970) avea sa fie încrustat în memoria comunităţii IT prin următoarele 13 reguli:

1. Informaţiile din baza de date sunt reprezentate exclusiv sub forma tabelara.

2. Toate datele individuale dintr-un tabel sunt oricând accesibile prin specificarea numelui tabelului, a liniei şi a coloanei.

3. Baza de date relaţională poate include ca valide valorile nule (reprezentând lipsa informaţiilor din celulele respective).

4. Baza de date reprezintă descrierea informaţiilor înmagazinate intr-un format logic simplificat de genul tabelelor.

5. Modelul relaţional are ca limbaj principal de interfaţare SQL, însă poate suporta şi alte limbaje (eventual incluzând in cod instrucţiuni Embedded SQL).

6.Vederile sunt actualizabile, dacă vederea curenta este un tabel.

7. Modelul relaţional tratează toate relaţiile (de baza sau derivate) ca un singur operand pentru operaţiile de actualizare (update), inserare (insert) şi eliminare (delete) efectuate asupra datelor (precum şi asupra datelor recuperate).

8. Aspectele logice ale bazei de date sunt complet separate de aspectele fizice.

9. Datele sunt conservate atunci când bazei de date i se aduc modificări ilogice.

10. Regulile de integritate sunt create in SQL, fiind stocate in catalogul bazei de date şi nu in aplicaţii individuale (aşa cum se poate întâmpla la mediile independente).

11. Distribuţia datelor (copierea datelor într-o baza de date aflata la distanţă) de către programele de aplicaţie are loc continuu.

12. Regulile şi restricţiile de integritate nu pot fi ocolite de nici un limbaj de acces.

13. Sistemul manevrează bazele de date folosind exclusiv caracteristicile relaţionale.

BLOB - Binary Large Object

Într-o bază de date sunt înregistrate datele despre obiectele reale sau abstracte, dar şi asocierile ( relaţiile ) care se pot stabili între acestea. ( astfel o bază de date conţine descrierea datelor şi înregistrările de date = tuplurile ).

Luarea în calcul a interdependenţelor ce se pot stabili între colecţiile de date memorate într-o bază de date contribuie la asigurarea integrităţii funcţionale a bazei de date. Spre exemplu, înregistrarea datelor de porozitate ale solurilor este posibilă numai dacă în prealabil datele despre soluri deja există în baza de date. Între colecţiile de date despre porozitate şi caracteristicile solurilor există o relaţie logică. Datele sunt descrise o singură dată şi utilizate, chir simultan, de mai mulţi utilizatori ( fără ca aceştia să se preocupe de descrierea acestora şi de modul cum sunt memorate fizic datele pe suporturile tehnice).

Organizarea datelor în baze de date are ca principale particularităţi :

1. asigurarea interdependenţei între date şi programe;

2. descrierea bazei de date pe niveluri ierarhice folosind formalisme şi, respectiv, limbaje uşor accesibile utilizatorilor;

3. utilizarea unui formalism relativ riguros în modelarea datelor ( aplicând acest formalism la datele de care au nevoie utilizatorii, se obţine modelul datelor ce urmează a fi organizate în baza de date);

4. reducerea la minimum a redundanţelor;

5. viziune unitară şi globală asupra colecţiilor de date ( permisă în abordarea integratoare a sistemelor informaţionale );

Esenţial este faptul că utilizatorii au un acces rapid şi, eventual, simultan la date ( Figura. 17).

Figura 17. Sistem de gestiune a bazelor de date

SGBD- urile pun al dispoziţia utilizatorilor limbaje distincte pentru :

- Descrierea bazei de date ( Limbaj de Descriere a Datelor: LDD );

- Utilizarea ( manipularea) bazelor de date ( Limbaj de manipulare a datelor: LMD);

Limbajele de manipulare ( interogare) a bazelor de date pot fi:

- declarative, care permit utilizatorului să declare de ce informaţii are nevoie;

- procedurale, care obligă utilizatorul să descrie procedura de obţinere a informaţiilor

Baza de date asigură o abordare globală (interogare) a datelor . Complexitatea procesului de descriere a datelor impune abordarea sa pe niveluri ierarhice ( Figura18).

Fisiere in arhiva (1):

  • Regulile definitorii ale bazelor de date relationale.docx