Rețele de calculatoare

Curs
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 7 fișiere: pdf
Pagini : 187 în total
Cuvinte : 21352
Mărime: 1.78MB (arhivat)
Publicat de: Silvia Dinu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Craciun Marian

Extras din curs

ReCele de calculatoare

– Curs 1 –

Cuprins

ReCele de calculatoare – introducere

- caracteristici

- clasificare

- protocoale

Standardizare si modele de referinCa

- modelul de referinCa ISO-OSI

- stiva de protocoale TCP/IP

Caracteristici ale reCelelor de calculatoare

În ultimii 20 de ani RC au cunoscut o evoluCie extrem de spectaculoasa de la proiectul de

cercetare ce urmarea conectarea unor baze militare la casa IP în care toate dispozitivele casnice

pot fi accesate printr-o interfaCa web.

În zilele noastre RC pot fi privite ca fiind:

- o mulCime de calculatoare conectate prin linii de comunicaCii = cel mai simplu mod de a defini

o reCea (calculatoare + linii de comunicaCii)

- o infrastructura software/hardware care permite accesul partajat la resursele de calcul

(calculatoare, imprimante, fisiere, etc.)

- o reCea pentru comunicaCii de date – un mediu prin care utilizatorii dispersaCi geografic pot

comunica (posta electronica, teleconferinCe, televiziune digitala, telefonie digitala, telefonie

mobila), etc.

Alte utilizari ale RC: divertisment (jocuri pe calculator).

Criterii de clasificare

Exista mai multe criterii de clasificare a RC dupa cum urmeaza:

- din punctul de vedere al tehnologiei folosite: reCele punct-la-punct, reCele cu difuzare;

- din punctul de vedere al modului de acces la mediul de transmisie a datelor: reCele cu alocare

statica, reCele cu alocare dinamica, reCele cu alocare aleatoare

- din punctul de vedere al întinderii / marimii: reCele locale (LAN), reCele de arie larga (WAN);

- din punctul de vedere al topologiei: reCele magistrala, inel, stea, stea extinsa, plasa.

ReCelele punct-la-punct sunt alcatuite din perechi de masini care comunica între ele. Un exemplu

îl constituie o firma care are doua locaCii conectate între ele prin fibra optica (direct, nu prin

intermediul unui provider).

ReCelele bazate pe difuzare au drept principala caracteristica asigurarea unui mediu comun la

care sa aiba acces toate dispozitivele din reCea. Acest mediu comun se traduce prin constrângerea

ca oricare dintre mesajele trimise de un membru al acestui tip de reCea sa poata fi recepCionat de

toCi ceilalCi membri din reCea. Un avantaj semnificativ al reCelelor cu difuzare este posibilitatea

trimiterii mesajelor catre toCi membrii reCelei sau numai catre un grup de membri (analogie cu

anunCurile din gara sau din aeroport).

2

Accesul la mediu se refera la un set de reguli pentru a permite accesul tuturor staCiilor la mediul

comun. Aceasta alocare poate fi de 3 tipuri: alocare statica (TDMA, FDMA), dinamica (Token

Ring/Bus), aleatoare (CSMA, CSMA/CD).

În cazul alocarii statice, fiecarei staCii sau fiecarui modul i se aloca o cuanta de timp (în cazul

TDMA - Time Division Multiple Access) sau o banda de frecvenCa (FDMA - Frequency

Division Multiple Access). Aceasta alocare este statica, în sensul ca daca jumatate din staCii nu

transmit, cuantele alocate lor nu sunt reutilizate.

În cazul alocarii dinamice, se aloca pe rând o cuanta de timp staCiilor care vor sa transmita. De

exemplu, în cazul tehnologiilor de tip Token Passing, exista o secvenCa de biCi, un mesaj de fapt,

numit jeton.

În cazul alocarii aleatoare, fiecare staCie procedeaza astfel: asculta sa vada daca nu cumva alta

staCie transmite în acel moment. Daca da, asteapta pâna când nu mai transmite nimeni. Dupa ce

aude ca e "liniste", se apuca de transmis. Fiecare staCie procedeaza exact la fel, nu exista staCii

preferenCiale, toate au drept egal de a începe transmisia. Exista, evident, riscul ca doua staCii sa

asculte simultan si când nimeni nu mai transmite, sa înceapa ambele transmisia în acelasi timp.

În acest caz, mesajele celor doua staCii se "ciocnesc" pe fir, dând nastere unei coliziuni.

Desi, considerând drept criteriu marimea unei reCele, exista mai multe categorii de reCele, se va

considera în continuare cea mai simpla clasificare: LAN (Local Area Network) si WAN (Wide

Area Network).

ReCelele locale sunt reCele private localizate într-o singura cladire sau într-un campus de cel mult

câCiva kilometri. (Ex. o reCea de bloc, în care doi sau mai mulCi vecini pun mâna de la mâna,

cumpara cablu si un hub/concentrator si îsi "leaga" toate calculatoarele din acel bloc în reCea.)

O reCea larg raspândita geografic acopera deseori o Cara sau un continent. Ex. o reCea care leaga

FranCa de Statele Unite pe sub Atlantic. Aceasta reCea aparCine de obicei unei companii de

telefonie sau unui furnizor de servicii Internet (ISP - Internet Service Provider).

Un alt tip de reCele, uneori tratat separat, îl reprezinta reCelele metropolitane (MAN -

Metropolitan Area Network) care acopera un oras. Am ales sa tratam acest tip de reCele la

categoria WAN deoarece sunt foarte multe asemanari între cele doua, dintre care amintim:

reCeaua metropolitana aparCine unui furnizor de servicii, accesul la aceasta reCea se face prin

intermediul unui contract cu furnizorul de servicii.

Topologiile definesc structura reCelei în ceea ce priveste modalitatea de interconectare a

componentelor active si pasive ale reCelei, relativ la plasarea mediilor de transfer si la ordinea

existenta între componente: servere, staCii de lucru, dispozitive de interconectare, linii de

comunicaCie. Adica, topologia unei reCele se refera la structura acesteia, la modul de asezare al

nodurilor reCelei, precum si la logica prin care acestea comunica.

Topologiile determina caracteristici ale reCelei cum ar fi: comportarea la extensii si la restrângeri

ale reCelei; costurile implicate de extinderi; modul în care reacCioneaza reCeaua la caderea unei

staCii sau linii; dificultaCile si modalitaCile de reconectare a unei staCii dupa defect; locuri de

congestie a traficului (gâtuiri).

Acestea se pot împarCi în doua categorii: topologii fizice si topologii logice.

Cele fizice se refera la aspectul spaCial si organizarea fizica / configuraCia mediilor de transmisie,

a calculatoarelor si a perifericelor, pe când cele logice se refera la modul în care se realizeaza

comunicarea în reCea, la modul în care datele circula între noduri. Cu alte cuvinte, topologia

logica face referire la metoda folosita pentru transferul informaCiilor de la un calculator la altul).

Preview document

Rețele de calculatoare - Pagina 1
Rețele de calculatoare - Pagina 2
Rețele de calculatoare - Pagina 3
Rețele de calculatoare - Pagina 4
Rețele de calculatoare - Pagina 5
Rețele de calculatoare - Pagina 6
Rețele de calculatoare - Pagina 7
Rețele de calculatoare - Pagina 8
Rețele de calculatoare - Pagina 9
Rețele de calculatoare - Pagina 10
Rețele de calculatoare - Pagina 11
Rețele de calculatoare - Pagina 12
Rețele de calculatoare - Pagina 13
Rețele de calculatoare - Pagina 14
Rețele de calculatoare - Pagina 15
Rețele de calculatoare - Pagina 16
Rețele de calculatoare - Pagina 17
Rețele de calculatoare - Pagina 18
Rețele de calculatoare - Pagina 19
Rețele de calculatoare - Pagina 20
Rețele de calculatoare - Pagina 21
Rețele de calculatoare - Pagina 22
Rețele de calculatoare - Pagina 23
Rețele de calculatoare - Pagina 24
Rețele de calculatoare - Pagina 25
Rețele de calculatoare - Pagina 26
Rețele de calculatoare - Pagina 27
Rețele de calculatoare - Pagina 28
Rețele de calculatoare - Pagina 29
Rețele de calculatoare - Pagina 30
Rețele de calculatoare - Pagina 31
Rețele de calculatoare - Pagina 32
Rețele de calculatoare - Pagina 33
Rețele de calculatoare - Pagina 34
Rețele de calculatoare - Pagina 35
Rețele de calculatoare - Pagina 36
Rețele de calculatoare - Pagina 37
Rețele de calculatoare - Pagina 38
Rețele de calculatoare - Pagina 39
Rețele de calculatoare - Pagina 40
Rețele de calculatoare - Pagina 41
Rețele de calculatoare - Pagina 42
Rețele de calculatoare - Pagina 43
Rețele de calculatoare - Pagina 44
Rețele de calculatoare - Pagina 45
Rețele de calculatoare - Pagina 46
Rețele de calculatoare - Pagina 47
Rețele de calculatoare - Pagina 48
Rețele de calculatoare - Pagina 49
Rețele de calculatoare - Pagina 50
Rețele de calculatoare - Pagina 51
Rețele de calculatoare - Pagina 52
Rețele de calculatoare - Pagina 53
Rețele de calculatoare - Pagina 54
Rețele de calculatoare - Pagina 55
Rețele de calculatoare - Pagina 56
Rețele de calculatoare - Pagina 57
Rețele de calculatoare - Pagina 58
Rețele de calculatoare - Pagina 59
Rețele de calculatoare - Pagina 60
Rețele de calculatoare - Pagina 61
Rețele de calculatoare - Pagina 62
Rețele de calculatoare - Pagina 63
Rețele de calculatoare - Pagina 64
Rețele de calculatoare - Pagina 65
Rețele de calculatoare - Pagina 66
Rețele de calculatoare - Pagina 67
Rețele de calculatoare - Pagina 68
Rețele de calculatoare - Pagina 69
Rețele de calculatoare - Pagina 70
Rețele de calculatoare - Pagina 71
Rețele de calculatoare - Pagina 72
Rețele de calculatoare - Pagina 73
Rețele de calculatoare - Pagina 74
Rețele de calculatoare - Pagina 75
Rețele de calculatoare - Pagina 76
Rețele de calculatoare - Pagina 77
Rețele de calculatoare - Pagina 78
Rețele de calculatoare - Pagina 79
Rețele de calculatoare - Pagina 80
Rețele de calculatoare - Pagina 81
Rețele de calculatoare - Pagina 82
Rețele de calculatoare - Pagina 83
Rețele de calculatoare - Pagina 84
Rețele de calculatoare - Pagina 85
Rețele de calculatoare - Pagina 86
Rețele de calculatoare - Pagina 87
Rețele de calculatoare - Pagina 88
Rețele de calculatoare - Pagina 89
Rețele de calculatoare - Pagina 90
Rețele de calculatoare - Pagina 91
Rețele de calculatoare - Pagina 92
Rețele de calculatoare - Pagina 93
Rețele de calculatoare - Pagina 94
Rețele de calculatoare - Pagina 95
Rețele de calculatoare - Pagina 96
Rețele de calculatoare - Pagina 97
Rețele de calculatoare - Pagina 98
Rețele de calculatoare - Pagina 99
Rețele de calculatoare - Pagina 100
Rețele de calculatoare - Pagina 101
Rețele de calculatoare - Pagina 102
Rețele de calculatoare - Pagina 103
Rețele de calculatoare - Pagina 104
Rețele de calculatoare - Pagina 105
Rețele de calculatoare - Pagina 106
Rețele de calculatoare - Pagina 107
Rețele de calculatoare - Pagina 108
Rețele de calculatoare - Pagina 109
Rețele de calculatoare - Pagina 110
Rețele de calculatoare - Pagina 111
Rețele de calculatoare - Pagina 112
Rețele de calculatoare - Pagina 113
Rețele de calculatoare - Pagina 114
Rețele de calculatoare - Pagina 115
Rețele de calculatoare - Pagina 116
Rețele de calculatoare - Pagina 117
Rețele de calculatoare - Pagina 118
Rețele de calculatoare - Pagina 119
Rețele de calculatoare - Pagina 120
Rețele de calculatoare - Pagina 121
Rețele de calculatoare - Pagina 122
Rețele de calculatoare - Pagina 123
Rețele de calculatoare - Pagina 124
Rețele de calculatoare - Pagina 125
Rețele de calculatoare - Pagina 126
Rețele de calculatoare - Pagina 127
Rețele de calculatoare - Pagina 128
Rețele de calculatoare - Pagina 129
Rețele de calculatoare - Pagina 130
Rețele de calculatoare - Pagina 131
Rețele de calculatoare - Pagina 132
Rețele de calculatoare - Pagina 133
Rețele de calculatoare - Pagina 134
Rețele de calculatoare - Pagina 135
Rețele de calculatoare - Pagina 136
Rețele de calculatoare - Pagina 137
Rețele de calculatoare - Pagina 138
Rețele de calculatoare - Pagina 139
Rețele de calculatoare - Pagina 140
Rețele de calculatoare - Pagina 141
Rețele de calculatoare - Pagina 142
Rețele de calculatoare - Pagina 143
Rețele de calculatoare - Pagina 144
Rețele de calculatoare - Pagina 145
Rețele de calculatoare - Pagina 146
Rețele de calculatoare - Pagina 147
Rețele de calculatoare - Pagina 148
Rețele de calculatoare - Pagina 149
Rețele de calculatoare - Pagina 150
Rețele de calculatoare - Pagina 151
Rețele de calculatoare - Pagina 152
Rețele de calculatoare - Pagina 153
Rețele de calculatoare - Pagina 154
Rețele de calculatoare - Pagina 155
Rețele de calculatoare - Pagina 156
Rețele de calculatoare - Pagina 157
Rețele de calculatoare - Pagina 158
Rețele de calculatoare - Pagina 159
Rețele de calculatoare - Pagina 160
Rețele de calculatoare - Pagina 161
Rețele de calculatoare - Pagina 162
Rețele de calculatoare - Pagina 163
Rețele de calculatoare - Pagina 164
Rețele de calculatoare - Pagina 165
Rețele de calculatoare - Pagina 166
Rețele de calculatoare - Pagina 167
Rețele de calculatoare - Pagina 168
Rețele de calculatoare - Pagina 169
Rețele de calculatoare - Pagina 170
Rețele de calculatoare - Pagina 171
Rețele de calculatoare - Pagina 172
Rețele de calculatoare - Pagina 173
Rețele de calculatoare - Pagina 174
Rețele de calculatoare - Pagina 175
Rețele de calculatoare - Pagina 176
Rețele de calculatoare - Pagina 177
Rețele de calculatoare - Pagina 178
Rețele de calculatoare - Pagina 179
Rețele de calculatoare - Pagina 180
Rețele de calculatoare - Pagina 181
Rețele de calculatoare - Pagina 182
Rețele de calculatoare - Pagina 183
Rețele de calculatoare - Pagina 184
Rețele de calculatoare - Pagina 185
Rețele de calculatoare - Pagina 186
Rețele de calculatoare - Pagina 187

Conținut arhivă zip

 • Retele de Calculatoare
  • 2.pdf
  • 3.pdf
  • 4.pdf
  • 5.pdf
  • 6.pdf
  • 7.pdf
  • 8.pdf

Alții au mai descărcat și

Rețele

1.INTERNET Pentru a intelege Internet-ul, trebuie mai intai sa stii ce este.Internet-ul este o grupare de diverse retele, ARPANET (o retea WAN...

Rețele de calculatoare - Modele fundamentale - Nivelul fizic

1. Niveluri și protocoale în rețele de calculatoare. Fluxuri de date între niveluri. Majoritatea rețelelor sunt organizate pe niveluri. Numărul...

Rețele de calculatoare

1. Rețeaua de calculatoare 1.1Definiție rețea de calculatoare. Rețeaua de comunicație reprezintă un ansamblu de calculatoare/terminale...

Curs Excel pentru începători

1.1 Scopul cursului Cursul se adreseaza angajatilor care au un nivel elementar de cunostinte Excel, pentru a ajunge la nivelul mediu pentru ca mai...

Programare în Limbaj de Asamblare

Bitii din registrul Flag sunt indicatori de stare care se pozitioneaza functie de rezultatul ultimei operatii aritmetice sau logice si se testeaza...

Curs HTML

Curs – Programare WEB Curs – 1 Elemente de baza Pentru inceput sa descoperim originea abrevierii HTML - Hypertext Markup Language . Acest limbaj...

Meniuri în Java

Metode add (MenuItem) Adds the specified item to this menu. add(String) Adds an item with with the specified label to this menu....

Serializarea Obiectelor în Java

Clasa ObjectInputStream Constructor public ObjectInputStream( java.io.InputStream in ) throws java.io.IOException,...

Te-ar putea interesa și

Rețele de calculatoare

Introducere Raspandirea informatiilor printre grupurile de calculatoare si utilizatorii lor constituie un sector principal al societatii...

Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare

INTRODUCERE La nivel fizic, unitatea de organizare a datelor este bitul. Biţii pot fi reprezentaţi şi transmişi printr-un canal de comunicaţie cu...

Rețele de Calculatoare și Internet

RETELE DE CALCULATOARE Secolul XX este caracterizat de aparitia si dezvoltarea tehnologiei informatiei – colectarea, prelucrarea si distributia...

Rețele de Calculatoare

Introducere Cele mai multe calculatoare sunt folosite azi în interconectare, în retele locale si de arie larga, ceea ce confera informaticii un...

Rețele de calculatoare

-Introducere- Dezvoltarea extraordinară în ultimii ani a industriei calculatoarelor şi a comunicaţiilor a făcut ca în zilele noastre majoritatea...

Rețele de calculatoare

INTRODUCERE Din punct de vedere fiziologic, sunetul constituie senzaţia produsă asupra organului auditiv de către vibraţiile materiale ale...

Rețele de calculatoare

INTRODUCERE Reteaua de calculatoare (network) este un ansamblu de calculatoare (sisteme de calcul) interconectate prin intermediul unor medii de...

Rețele de calculatoare

1. Rețeaua de calculatoare 1.1Definiție rețea de calculatoare. Rețeaua de comunicație reprezintă un ansamblu de calculatoare/terminale...

Ai nevoie de altceva?