Retele de Calculatoare

Curs
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 7 fișiere: pdf
Pagini : 187 în total
Cuvinte : 21352
Mărime: 1.78MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Craciun Marian

Extras din document

ReCele de calculatoare

– Curs 1 –

Cuprins

ReCele de calculatoare – introducere

- caracteristici

- clasificare

- protocoale

Standardizare si modele de referinCa

- modelul de referinCa ISO-OSI

- stiva de protocoale TCP/IP

Caracteristici ale reCelelor de calculatoare

În ultimii 20 de ani RC au cunoscut o evoluCie extrem de spectaculoasa de la proiectul de

cercetare ce urmarea conectarea unor baze militare la casa IP în care toate dispozitivele casnice

pot fi accesate printr-o interfaCa web.

În zilele noastre RC pot fi privite ca fiind:

- o mulCime de calculatoare conectate prin linii de comunicaCii = cel mai simplu mod de a defini

o reCea (calculatoare + linii de comunicaCii)

- o infrastructura software/hardware care permite accesul partajat la resursele de calcul

(calculatoare, imprimante, fisiere, etc.)

- o reCea pentru comunicaCii de date – un mediu prin care utilizatorii dispersaCi geografic pot

comunica (posta electronica, teleconferinCe, televiziune digitala, telefonie digitala, telefonie

mobila), etc.

Alte utilizari ale RC: divertisment (jocuri pe calculator).

Criterii de clasificare

Exista mai multe criterii de clasificare a RC dupa cum urmeaza:

- din punctul de vedere al tehnologiei folosite: reCele punct-la-punct, reCele cu difuzare;

- din punctul de vedere al modului de acces la mediul de transmisie a datelor: reCele cu alocare

statica, reCele cu alocare dinamica, reCele cu alocare aleatoare

- din punctul de vedere al întinderii / marimii: reCele locale (LAN), reCele de arie larga (WAN);

- din punctul de vedere al topologiei: reCele magistrala, inel, stea, stea extinsa, plasa.

ReCelele punct-la-punct sunt alcatuite din perechi de masini care comunica între ele. Un exemplu

îl constituie o firma care are doua locaCii conectate între ele prin fibra optica (direct, nu prin

intermediul unui provider).

ReCelele bazate pe difuzare au drept principala caracteristica asigurarea unui mediu comun la

care sa aiba acces toate dispozitivele din reCea. Acest mediu comun se traduce prin constrângerea

ca oricare dintre mesajele trimise de un membru al acestui tip de reCea sa poata fi recepCionat de

toCi ceilalCi membri din reCea. Un avantaj semnificativ al reCelelor cu difuzare este posibilitatea

trimiterii mesajelor catre toCi membrii reCelei sau numai catre un grup de membri (analogie cu

anunCurile din gara sau din aeroport).

2

Accesul la mediu se refera la un set de reguli pentru a permite accesul tuturor staCiilor la mediul

comun. Aceasta alocare poate fi de 3 tipuri: alocare statica (TDMA, FDMA), dinamica (Token

Ring/Bus), aleatoare (CSMA, CSMA/CD).

În cazul alocarii statice, fiecarei staCii sau fiecarui modul i se aloca o cuanta de timp (în cazul

TDMA - Time Division Multiple Access) sau o banda de frecvenCa (FDMA - Frequency

Division Multiple Access). Aceasta alocare este statica, în sensul ca daca jumatate din staCii nu

transmit, cuantele alocate lor nu sunt reutilizate.

În cazul alocarii dinamice, se aloca pe rând o cuanta de timp staCiilor care vor sa transmita. De

exemplu, în cazul tehnologiilor de tip Token Passing, exista o secvenCa de biCi, un mesaj de fapt,

numit jeton.

În cazul alocarii aleatoare, fiecare staCie procedeaza astfel: asculta sa vada daca nu cumva alta

staCie transmite în acel moment. Daca da, asteapta pâna când nu mai transmite nimeni. Dupa ce

aude ca e "liniste", se apuca de transmis. Fiecare staCie procedeaza exact la fel, nu exista staCii

preferenCiale, toate au drept egal de a începe transmisia. Exista, evident, riscul ca doua staCii sa

asculte simultan si când nimeni nu mai transmite, sa înceapa ambele transmisia în acelasi timp.

În acest caz, mesajele celor doua staCii se "ciocnesc" pe fir, dând nastere unei coliziuni.

Desi, considerând drept criteriu marimea unei reCele, exista mai multe categorii de reCele, se va

considera în continuare cea mai simpla clasificare: LAN (Local Area Network) si WAN (Wide

Area Network).

ReCelele locale sunt reCele private localizate într-o singura cladire sau într-un campus de cel mult

câCiva kilometri. (Ex. o reCea de bloc, în care doi sau mai mulCi vecini pun mâna de la mâna,

cumpara cablu si un hub/concentrator si îsi "leaga" toate calculatoarele din acel bloc în reCea.)

O reCea larg raspândita geografic acopera deseori o Cara sau un continent. Ex. o reCea care leaga

FranCa de Statele Unite pe sub Atlantic. Aceasta reCea aparCine de obicei unei companii de

telefonie sau unui furnizor de servicii Internet (ISP - Internet Service Provider).

Un alt tip de reCele, uneori tratat separat, îl reprezinta reCelele metropolitane (MAN -

Metropolitan Area Network) care acopera un oras. Am ales sa tratam acest tip de reCele la

categoria WAN deoarece sunt foarte multe asemanari între cele doua, dintre care amintim:

reCeaua metropolitana aparCine unui furnizor de servicii, accesul la aceasta reCea se face prin

intermediul unui contract cu furnizorul de servicii.

Topologiile definesc structura reCelei în ceea ce priveste modalitatea de interconectare a

componentelor active si pasive ale reCelei, relativ la plasarea mediilor de transfer si la ordinea

existenta între componente: servere, staCii de lucru, dispozitive de interconectare, linii de

comunicaCie. Adica, topologia unei reCele se refera la structura acesteia, la modul de asezare al

nodurilor reCelei, precum si la logica prin care acestea comunica.

Topologiile determina caracteristici ale reCelei cum ar fi: comportarea la extensii si la restrângeri

ale reCelei; costurile implicate de extinderi; modul în care reacCioneaza reCeaua la caderea unei

staCii sau linii; dificultaCile si modalitaCile de reconectare a unei staCii dupa defect; locuri de

congestie a traficului (gâtuiri).

Acestea se pot împarCi în doua categorii: topologii fizice si topologii logice.

Cele fizice se refera la aspectul spaCial si organizarea fizica / configuraCia mediilor de transmisie,

a calculatoarelor si a perifericelor, pe când cele logice se refera la modul în care se realizeaza

comunicarea în reCea, la modul în care datele circula între noduri. Cu alte cuvinte, topologia

logica face referire la metoda folosita pentru transferul informaCiilor de la un calculator la altul).

Preview document

Retele de Calculatoare - Pagina 1
Retele de Calculatoare - Pagina 2
Retele de Calculatoare - Pagina 3
Retele de Calculatoare - Pagina 4
Retele de Calculatoare - Pagina 5
Retele de Calculatoare - Pagina 6
Retele de Calculatoare - Pagina 7
Retele de Calculatoare - Pagina 8
Retele de Calculatoare - Pagina 9
Retele de Calculatoare - Pagina 10
Retele de Calculatoare - Pagina 11
Retele de Calculatoare - Pagina 12
Retele de Calculatoare - Pagina 13
Retele de Calculatoare - Pagina 14
Retele de Calculatoare - Pagina 15
Retele de Calculatoare - Pagina 16
Retele de Calculatoare - Pagina 17
Retele de Calculatoare - Pagina 18
Retele de Calculatoare - Pagina 19
Retele de Calculatoare - Pagina 20
Retele de Calculatoare - Pagina 21
Retele de Calculatoare - Pagina 22
Retele de Calculatoare - Pagina 23
Retele de Calculatoare - Pagina 24
Retele de Calculatoare - Pagina 25
Retele de Calculatoare - Pagina 26
Retele de Calculatoare - Pagina 27
Retele de Calculatoare - Pagina 28
Retele de Calculatoare - Pagina 29
Retele de Calculatoare - Pagina 30
Retele de Calculatoare - Pagina 31
Retele de Calculatoare - Pagina 32
Retele de Calculatoare - Pagina 33
Retele de Calculatoare - Pagina 34
Retele de Calculatoare - Pagina 35
Retele de Calculatoare - Pagina 36
Retele de Calculatoare - Pagina 37
Retele de Calculatoare - Pagina 38
Retele de Calculatoare - Pagina 39
Retele de Calculatoare - Pagina 40
Retele de Calculatoare - Pagina 41
Retele de Calculatoare - Pagina 42
Retele de Calculatoare - Pagina 43
Retele de Calculatoare - Pagina 44
Retele de Calculatoare - Pagina 45
Retele de Calculatoare - Pagina 46
Retele de Calculatoare - Pagina 47
Retele de Calculatoare - Pagina 48
Retele de Calculatoare - Pagina 49
Retele de Calculatoare - Pagina 50
Retele de Calculatoare - Pagina 51
Retele de Calculatoare - Pagina 52
Retele de Calculatoare - Pagina 53
Retele de Calculatoare - Pagina 54
Retele de Calculatoare - Pagina 55
Retele de Calculatoare - Pagina 56
Retele de Calculatoare - Pagina 57
Retele de Calculatoare - Pagina 58
Retele de Calculatoare - Pagina 59
Retele de Calculatoare - Pagina 60
Retele de Calculatoare - Pagina 61
Retele de Calculatoare - Pagina 62
Retele de Calculatoare - Pagina 63
Retele de Calculatoare - Pagina 64
Retele de Calculatoare - Pagina 65
Retele de Calculatoare - Pagina 66
Retele de Calculatoare - Pagina 67
Retele de Calculatoare - Pagina 68
Retele de Calculatoare - Pagina 69
Retele de Calculatoare - Pagina 70
Retele de Calculatoare - Pagina 71
Retele de Calculatoare - Pagina 72
Retele de Calculatoare - Pagina 73
Retele de Calculatoare - Pagina 74
Retele de Calculatoare - Pagina 75
Retele de Calculatoare - Pagina 76
Retele de Calculatoare - Pagina 77
Retele de Calculatoare - Pagina 78
Retele de Calculatoare - Pagina 79
Retele de Calculatoare - Pagina 80
Retele de Calculatoare - Pagina 81
Retele de Calculatoare - Pagina 82
Retele de Calculatoare - Pagina 83
Retele de Calculatoare - Pagina 84
Retele de Calculatoare - Pagina 85
Retele de Calculatoare - Pagina 86
Retele de Calculatoare - Pagina 87
Retele de Calculatoare - Pagina 88
Retele de Calculatoare - Pagina 89
Retele de Calculatoare - Pagina 90
Retele de Calculatoare - Pagina 91
Retele de Calculatoare - Pagina 92
Retele de Calculatoare - Pagina 93
Retele de Calculatoare - Pagina 94
Retele de Calculatoare - Pagina 95
Retele de Calculatoare - Pagina 96
Retele de Calculatoare - Pagina 97
Retele de Calculatoare - Pagina 98
Retele de Calculatoare - Pagina 99
Retele de Calculatoare - Pagina 100
Retele de Calculatoare - Pagina 101
Retele de Calculatoare - Pagina 102
Retele de Calculatoare - Pagina 103
Retele de Calculatoare - Pagina 104
Retele de Calculatoare - Pagina 105
Retele de Calculatoare - Pagina 106
Retele de Calculatoare - Pagina 107
Retele de Calculatoare - Pagina 108
Retele de Calculatoare - Pagina 109
Retele de Calculatoare - Pagina 110
Retele de Calculatoare - Pagina 111
Retele de Calculatoare - Pagina 112
Retele de Calculatoare - Pagina 113
Retele de Calculatoare - Pagina 114
Retele de Calculatoare - Pagina 115
Retele de Calculatoare - Pagina 116
Retele de Calculatoare - Pagina 117
Retele de Calculatoare - Pagina 118
Retele de Calculatoare - Pagina 119
Retele de Calculatoare - Pagina 120
Retele de Calculatoare - Pagina 121
Retele de Calculatoare - Pagina 122
Retele de Calculatoare - Pagina 123
Retele de Calculatoare - Pagina 124
Retele de Calculatoare - Pagina 125
Retele de Calculatoare - Pagina 126
Retele de Calculatoare - Pagina 127
Retele de Calculatoare - Pagina 128
Retele de Calculatoare - Pagina 129
Retele de Calculatoare - Pagina 130
Retele de Calculatoare - Pagina 131
Retele de Calculatoare - Pagina 132
Retele de Calculatoare - Pagina 133
Retele de Calculatoare - Pagina 134
Retele de Calculatoare - Pagina 135
Retele de Calculatoare - Pagina 136
Retele de Calculatoare - Pagina 137
Retele de Calculatoare - Pagina 138
Retele de Calculatoare - Pagina 139
Retele de Calculatoare - Pagina 140
Retele de Calculatoare - Pagina 141
Retele de Calculatoare - Pagina 142
Retele de Calculatoare - Pagina 143
Retele de Calculatoare - Pagina 144
Retele de Calculatoare - Pagina 145
Retele de Calculatoare - Pagina 146
Retele de Calculatoare - Pagina 147
Retele de Calculatoare - Pagina 148
Retele de Calculatoare - Pagina 149
Retele de Calculatoare - Pagina 150
Retele de Calculatoare - Pagina 151
Retele de Calculatoare - Pagina 152
Retele de Calculatoare - Pagina 153
Retele de Calculatoare - Pagina 154
Retele de Calculatoare - Pagina 155
Retele de Calculatoare - Pagina 156
Retele de Calculatoare - Pagina 157
Retele de Calculatoare - Pagina 158
Retele de Calculatoare - Pagina 159
Retele de Calculatoare - Pagina 160
Retele de Calculatoare - Pagina 161
Retele de Calculatoare - Pagina 162
Retele de Calculatoare - Pagina 163
Retele de Calculatoare - Pagina 164
Retele de Calculatoare - Pagina 165
Retele de Calculatoare - Pagina 166
Retele de Calculatoare - Pagina 167
Retele de Calculatoare - Pagina 168
Retele de Calculatoare - Pagina 169
Retele de Calculatoare - Pagina 170
Retele de Calculatoare - Pagina 171
Retele de Calculatoare - Pagina 172
Retele de Calculatoare - Pagina 173
Retele de Calculatoare - Pagina 174
Retele de Calculatoare - Pagina 175
Retele de Calculatoare - Pagina 176
Retele de Calculatoare - Pagina 177
Retele de Calculatoare - Pagina 178
Retele de Calculatoare - Pagina 179
Retele de Calculatoare - Pagina 180
Retele de Calculatoare - Pagina 181
Retele de Calculatoare - Pagina 182
Retele de Calculatoare - Pagina 183
Retele de Calculatoare - Pagina 184
Retele de Calculatoare - Pagina 185
Retele de Calculatoare - Pagina 186
Retele de Calculatoare - Pagina 187

Conținut arhivă zip

 • Retele de Calculatoare
  • 2.pdf
  • 3.pdf
  • 4.pdf
  • 5.pdf
  • 6.pdf
  • 7.pdf
  • 8.pdf

Alții au mai descărcat și

Firewall

Securitatea afacerilor electronice:Firewall 1. Introducere În economia actuală informaţia este unul dintre cele mai importante bunuri ale unei...

Evidența Pacienților dintr-un Cabinet Medical

I. Despre baze de date Datorita implicarii tot mai accentuate a calculatoarelor in multe domenii de activitate , sfera problemelor rezolvate cu...

Rețele de Calculatoare

Lucrarea Modele si solutii pentru administrarea reteleor de calculatoare contine o prezentare succinta a protocolului de administrare SNMP...

Sisteme de Securitate in Retele de Calculatoare

1. Introducere in retelele cu acces la Internet TIPURI DE RISCURI - VEDERE GENERALA Conectarea unui sistem de calcul la Internet il expune la...

Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari

1. Prezentarea generală a aplicatiei Asociatia de locatari nr. 100 din Baia Mare a fost înfiintată în anul 1986, având ca si obiect de activitate...

Retele

1.INTERNET Pentru a intelege Internet-ul, trebuie mai intai sa stii ce este.Internet-ul este o grupare de diverse retele, ARPANET (o retea WAN...

Proiectarea unei Baze de Date în Visual Fox Pro

Proiectarea unei baze de date in Visual FoxPro 1. Introducere Aplicatia a fost realizata folosind un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD)...

Proiect Retele - Configurare Boson

1. Proiectarea fizică a reţelei 2. Alegere server: - W2003 Server - SQL Server 2005 - FTP min 100 Gb 3. Configurarea reţelei (BOSON) 4....

Ai nevoie de altceva?