Senzori și traductoare

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 18 fișiere: doc, ppt
Pagini : 167 în total
Cuvinte : 29350
Mărime: 3.18MB (arhivat)
Publicat de: Birsan D.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Introducere

1.1. Noţiuni definitorii

Orice activitate tehnică industrială necesită măsurarea parametrilor de proces.

Orice activitate de măsurare se fundamentează pe noţiunea de unitate de măsură.

A măsura = a stabili experimental valoarea numerică a unei mărimi fizice prin comparaţie cu o mărime de aceeaşi natură, aleasă convenţional ca unitate de măsură.

Operaţiile de măsurare se fac de obicei cu aparate de măsură.

Aparatul de măsurat este dispozitivul care stabileşte o dependenţă între mărimea de măsurat şi o altă mărime ce poate fi percepută nemijlocit de către operator. Percepţia trebuie să se realizeze astfel încât să se poată stabili valoarea mărimii de măsurat în raport cu unitatea de măsură.

Măsurarea este specifică atât proceselor neautomatizate cât şi celor automatizate. în cazul sistemului automatizat informaţia nu mai este citită de operator, ci este transmisă de la aparatul de măsurat, prin intermediul altor dispozitive, la elementele componente ale S.A.* (S.R.A.*).

în acest caz ansamblul aparatelor de măsurat, sistemul de adaptare, eventual şi alte sisteme constitue TR* (traductorul). Acesta informează S.A. asupra valorii măsurate, urmând ca S.A. să reacţioneze în consecinţă. De aceea, în sensul perceput de automatică, TR sunt dispozitive de automatizare ce stabilesc o corespondenţă între mărimea de măsură (ce poate avea orice natură şi orice domeniu de valori) şi o mărime bine stabilită ca domeniu de variaţie şi natură. Prima mărime este mărimea de intrare în TR, a doua fiind mărimea de ieşire din TR.

Faptul că TR lucrează într-un S.A., pe când informaţia aparatului de măsură se adresează unui operator, conduce la o serie de diferenţe între aparatul de măsură şi TR Astfel:

• la un aparat de măsură mărimea de ieşire poate varia neliniar cu

mărimea de intrare;

• la un aparat de măsură domeniul mărimii de ieşire poate să difere în

funcţie de domeniul mărimii de intrare;

• în structura TR aparatul de măsură poate juca rolul de sesizor (captor),

intrând în componenţa TR.

Lucrul în S.A. impune pentru TR două cerinţe fundamentale:

- dependenţă liniară între intrare şi ieşire pentru un domeniu al valorilor de ieşire foarte strict precizat;

- dinamica proprie TR să nu influenţeze în mod negativ dinamica S.R.A.

(S.A.).

Toate operaţiile de reglare şi conducere a unui proces automat se bazează pe aceste două restricţii severe la care sunt supuse traductoarele. Se caută ca informaţia transmisă de TR să se producă într-un timp cât mai scurt, mult mai mic decât timpul total de răspuns al S.A. Toate relaţiile de calcul folosite în analiza şl sinteza S.A. pleacă de la premisa că erorile introduse de TR în sistem sunt minime. Precizia ridicată cerută traductorului se justifică prin faptul că orice informaţie greşită nu poate fi sesizată de operatorul uman, pentru a restabiliza funcţionarea corectă a sistemului.

1.2. Clasificarea traductoarelor

• Din punct de vedere al necesităţii de a fi alimentat cu energie din exterior:

- TR pasive - alimentate cu energie din exterior;

- TR active - nu trebuie alimentate cu energie din exterior;

TR active folosesc energia procesului pentru a asigura energia necesară transmiterii informaţiei. Dacă această cantitate de energie este foarte mică, procesul nu este destabilizat. Dacă se depăşeşte o valoare limită admisă, această energie trebuie compensată de la o sursă exterioară.

• După felul mărimii de ieşire:

- TR pneumatice;

- TR electrice - cu structură clasică;

- integrate,

sau:

- TR analogice;

- TR numerice.

• După natura mărimii de intrare:

- electrică, mecanică, pneumatică, hidraulică, optică, magnetică,

electromagnetică etc;

• După scopul în care sunt folosite TR acestea pot fi folosite pentru:

-mărimi electrice: - TR de curent continuu sau alternativ;

- TR de tensiune (în curent continuu sau alternativ);

- TR de putere - activă

- reactivă Acestea pot fi monofazate sau trifazate.

- TR pentru frecvenţă

- TR pentru defazaj şi factor de putere;

- TR pentru mărimi electromagnetice: H, B, frecvenţă;

- TR pentru vibraţii şl acceleraţii;

- TR de forţă şl momente mecanice: - prin măsurare directă;

- prin efecte secundare.

-TR pentru mărimi geometrice: - pentru deplasări mici;

- pentru deplasări mari.

- pentru deplasări liniare;

- pentru deplasări unghiulare.

- TR de debit;

- TR de presiune;

- TR de timp;

- TR de temperatură;

- TR de umiditate;

- TR pentru deformaţii şl tensiuni interne;

- TR pentru controlul calităţii: - pentru controlul dimensional;

- pentru controlul defectelor.

- TR. pentru dotare senzorială a roboţilor perfecţionaţi;

- TR. de viteză: - pentru viteză unghiulară;

- pentru viteză liniară.

Senzori sunt numite, de obicei, traductoarele ce echipează roboţii (denumirea a fost dată în analogie cu sistemul senzorial uman).

într-o accepţiune mai largă, senzorul face parte din traductor, fiind elementul captor al informaţiei.

Senzorii ce echipează roboţii pot fi: de efort, tactili, pentru determinarea proximităţii, pentru localizare, pentru măsurarea distanţei, pentru centrare automată şi vizuali, care pot fi, la rândul lor:

- de orientare în teren;

- de trecere de la două la trei dimensiuni;

- de evitare a obstacolelor;

- de recunoaştere a obiectelor.

Preview document

Senzori și traductoare - Pagina 1
Senzori și traductoare - Pagina 2
Senzori și traductoare - Pagina 3
Senzori și traductoare - Pagina 4
Senzori și traductoare - Pagina 5
Senzori și traductoare - Pagina 6
Senzori și traductoare - Pagina 7
Senzori și traductoare - Pagina 8
Senzori și traductoare - Pagina 9
Senzori și traductoare - Pagina 10
Senzori și traductoare - Pagina 11
Senzori și traductoare - Pagina 12
Senzori și traductoare - Pagina 13
Senzori și traductoare - Pagina 14
Senzori și traductoare - Pagina 15
Senzori și traductoare - Pagina 16
Senzori și traductoare - Pagina 17
Senzori și traductoare - Pagina 18
Senzori și traductoare - Pagina 19
Senzori și traductoare - Pagina 20
Senzori și traductoare - Pagina 21
Senzori și traductoare - Pagina 22
Senzori și traductoare - Pagina 23
Senzori și traductoare - Pagina 24
Senzori și traductoare - Pagina 25
Senzori și traductoare - Pagina 26
Senzori și traductoare - Pagina 27
Senzori și traductoare - Pagina 28
Senzori și traductoare - Pagina 29
Senzori și traductoare - Pagina 30
Senzori și traductoare - Pagina 31
Senzori și traductoare - Pagina 32
Senzori și traductoare - Pagina 33
Senzori și traductoare - Pagina 34
Senzori și traductoare - Pagina 35
Senzori și traductoare - Pagina 36
Senzori și traductoare - Pagina 37
Senzori și traductoare - Pagina 38
Senzori și traductoare - Pagina 39
Senzori și traductoare - Pagina 40
Senzori și traductoare - Pagina 41
Senzori și traductoare - Pagina 42
Senzori și traductoare - Pagina 43
Senzori și traductoare - Pagina 44
Senzori și traductoare - Pagina 45
Senzori și traductoare - Pagina 46
Senzori și traductoare - Pagina 47
Senzori și traductoare - Pagina 48
Senzori și traductoare - Pagina 49
Senzori și traductoare - Pagina 50
Senzori și traductoare - Pagina 51
Senzori și traductoare - Pagina 52
Senzori și traductoare - Pagina 53
Senzori și traductoare - Pagina 54
Senzori și traductoare - Pagina 55
Senzori și traductoare - Pagina 56
Senzori și traductoare - Pagina 57
Senzori și traductoare - Pagina 58
Senzori și traductoare - Pagina 59
Senzori și traductoare - Pagina 60
Senzori și traductoare - Pagina 61
Senzori și traductoare - Pagina 62
Senzori și traductoare - Pagina 63
Senzori și traductoare - Pagina 64
Senzori și traductoare - Pagina 65
Senzori și traductoare - Pagina 66
Senzori și traductoare - Pagina 67
Senzori și traductoare - Pagina 68
Senzori și traductoare - Pagina 69
Senzori și traductoare - Pagina 70
Senzori și traductoare - Pagina 71
Senzori și traductoare - Pagina 72
Senzori și traductoare - Pagina 73
Senzori și traductoare - Pagina 74
Senzori și traductoare - Pagina 75
Senzori și traductoare - Pagina 76
Senzori și traductoare - Pagina 77
Senzori și traductoare - Pagina 78
Senzori și traductoare - Pagina 79
Senzori și traductoare - Pagina 80
Senzori și traductoare - Pagina 81
Senzori și traductoare - Pagina 82
Senzori și traductoare - Pagina 83
Senzori și traductoare - Pagina 84
Senzori și traductoare - Pagina 85
Senzori și traductoare - Pagina 86
Senzori și traductoare - Pagina 87
Senzori și traductoare - Pagina 88
Senzori și traductoare - Pagina 89
Senzori și traductoare - Pagina 90
Senzori și traductoare - Pagina 91
Senzori și traductoare - Pagina 92
Senzori și traductoare - Pagina 93
Senzori și traductoare - Pagina 94
Senzori și traductoare - Pagina 95
Senzori și traductoare - Pagina 96
Senzori și traductoare - Pagina 97
Senzori și traductoare - Pagina 98
Senzori și traductoare - Pagina 99
Senzori și traductoare - Pagina 100
Senzori și traductoare - Pagina 101
Senzori și traductoare - Pagina 102
Senzori și traductoare - Pagina 103
Senzori și traductoare - Pagina 104
Senzori și traductoare - Pagina 105
Senzori și traductoare - Pagina 106
Senzori și traductoare - Pagina 107
Senzori și traductoare - Pagina 108
Senzori și traductoare - Pagina 109
Senzori și traductoare - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • Curs 1 Introducere.doc
 • Curs 1 ST.ppt
 • Curs 10 Traductoare pentru controlul dimensional.doc
 • Curs 11 Traductoare de viteza si turatie.doc
 • Curs 12 Traductoare de viteza si turatie (continuare).doc
 • Curs 13 Traductoare de vibratii si acceleratii .doc
 • Curs 2 Caracteristicile si performantele traductoarelor.doc
 • Curs 2 ST.ppt
 • Curs 3 Componentele principale ale traductoarelor.doc
 • Curs 3 ST.ppt
 • Curs 4 ST.ppt
 • Curs 4 Traductoare pentru deplasari.doc
 • Curs 5 ST.ppt
 • Curs 5 Traductoare pentru marimi geometrice.doc
 • Curs 6 Traductoare pentru marimi geometrice (continuare).doc
 • Curs 7 Traductoare pentru deplasari unghiulare.doc
 • Curs 8 Traductoare pentru deplasari unghiulare(continuare).doc
 • Curs 9 Traductoare de proximitate.doc

Alții au mai descărcat și

Arhitectura calculatoarelor

Scopul lucrării a) Elemente de limbaj de asamblare. b) Instructiuni de transfer. c) Instructiuni aritmetice. Desfășurarea lucrării...

Ingineria programării

În “Ghidul cunoștințelor esențiale referitoare la Ingineria Programării” (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge -...

Securitatea bazelor de date

Astăzi vom discuta despre sucuritatea bazelor de date. Ne vom uita în mod deosebit la diferite comenzi şi construcţii SQL care să ne ajute să...

Microprocesoare

1)initiarea in programare ASM. 2)stodierea modului periferic GPIO. Problema: Sa se dezvolte o aplicatie care ar permite trecerea starii unui led...

Sisteme Multimedia

Scopul lucrării Familiarizarea cu produsul Director, studierea principalelor componente necesare dezvoltării unei aplicaţii multimedia. Sarcina...

Laboratoare programarea orientată pe obiecte

1. Obiective - Formarea unei imagini generale, preliminare, despre programarea orientată pe obiecte (POO) și deprinderea cu noile facilitați...

Inițiere în limbajul de programare VBA (Visual Basic for Applications)

Sarcina lucrării: Sarcina lucrării este de a face cunoștință cu limbajul de programare Visual Basic for Applications (VBA) și mediul de dezvoltare...

Bazele utilizării calculatoarelor

Un computer (calculator sau sistem de calcul) poate fi definit ca un echipament electronic de prelucrare automată a datelor, pe bază de program....

Te-ar putea interesa și

Senzori

INTRODUCERE Senzorul este definit ca fiind “un dispozitiv care detectează sau măsoară unele condiţii sau proprietăţi şi înregistrează, indică sau...

Senzori și traductoare de temperatură

INTRODUCERE Preluarea de catre om a informatiilor din lumea inconjuratoare s-a bazat, initial, pe cele cinci organe de simt. Prin originea latina...

Măsurători de Nivel și Debit în Procese de Umplere

Capitolul 1 Introducere În instalatiile hidraulice de diferite tipuri, este de multe ori nevoia de a controla valorile de debit dintr-o teavã...

Utilizarea Senzorilor de Proximitate

Argument Tema proiectului meu „Utilizarea senzorilor de proximitate” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru...

Senzori și Traductoare Folosite în Industrie

ARGUMENT Scopul lucrării este de a face o prezentare a pricipiilor de funcţionare ale celor mai uzuali senzori din compunerea traductoarelor...

Traductoare Rezistive

INTRODUCERE Progresele din domeniul tehnicii măsurării sunt strâns legate de progresele din domeniul senzorilor şi traductoarelor şi de cele din...

Senzori de Parcare

Argument În acest proiect mi-am propus să prezint mai multe variante constructive de senzori de parcare şi principiul care sta la baza...

Senzori și Traductoare

Ultimele decenii in evolutia societaţii au cunoscut,fara indoiala mutaţii considerabile calitative cantitative rod unor spectaculoase evolutii in...

Ai nevoie de altceva?