Sisteme de fișiere distribuite

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 19657
Mărime: 2.11MB (arhivat)
Publicat de: Bernard Ivan
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL 1 - SISTEME DISTRIBUITE, ASPECTE TEORETICE 3
 3. 1.1 Introducere în sisteme distribuite 3
 4. 1.2 Comunicarea în sistemele distribuite 6
 5. 1.3 Sincronizarea în sistemele distribuite 12
 6. 1.3.1 Sincronizarea ceasurilor 12
 7. 1.3.2 Excluziunea mutualã 14
 8. 1.3.3 Tranzactiile 16
 9. 1.3.4 Interblocajul în sistemele distribuite 17
 10. 1.4 Consistenta datelor 19
 11. 1.4.1 Replicare si consistentã 19
 12. 1.4.2 Modele de consistentã a datelor 19
 13. 1.4.3 Protocoale de distribuire si consistentã 21
 14. 1.5 Securitatea în sistemele distribuite 23
 15. 1.5.1 Politici si mecanisme de securitate 23
 16. 1.5.2 Canale securizate 23
 17. 1.5.3 Controlul accesului 24
 18. CAPITOLUL 2 - MODELUL SISTEMULUI INFOSTUDENT 25
 19. 1.1 Prezentare generalã a aplicatiei 25
 20. 1.2 Modelul de comunicare 28
 21. 1.3 Sincronizare 30
 22. 1.4 Replicarea si consistenta datelor 33
 23. 1.5 Securitate 34
 24. CAPITOLUL 3 - IMPLEMENTAREA APLICAtIEI 36
 25. 3.1 Structura aplicatiei nod 36
 26. 3.1.1 Modulul de comunicare 37
 27. 3.1.2 Modulul de procesare a mesajelor 41
 28. 3.1.3 Accesul la baza de date 44
 29. 3.1.4 Alte clase 45
 30. 3.2 Aplicatia client 47
 31. CONCLUZII 48

Extras din curs

BIBLIOGRAFIE 51

Introducere 1

Introducere

Sistemele de fisiere distribuite constituie o categorie aparte a sistemelor distribuite si oferã utilizatorilor sãi facilitãti specifice unui sistem de fisiere transpuse într-o retea de calculatoare. Dintre facilitãtile sistemelor de fisiere amintim: crearea de fisiere, deschiderea sau închiderea fisierelor, crearea directoarelor, redenumirea fisierelor sau directoarelor, stergerea fisierelor sau directoarelor, scrierea sau citirea din fisiere, si alele. Pentru implementarea lor existã mai multe alternative, alegerea uneia dintre ele fãcându-se în functie de scopul urmãrit si de restrictiile pe care trebuie sã le respecte sistemul. Comunicarea se face prin apelul procedurii la distantã sau mesaje, iar modelul ales este, în general, unul de tip client-server. Pentru accesul la fisiere se utilizeazã un model de tipul acces la distanta în cele mai multe din cazuri, dar existã si posibilitatea utilizãrii unui model bazat pe încãrcare-descãrcare. În multe dintre ele nu existã replicare, sau dacã totusi existã se face într-o formã minimalã. Spatiul de nume este în general global, iar modul în care este asiguratã securitatea comunicatiilor si controlul accesului variazã de la un sistem la altul. Sistemul distribuit prezentat în continuare nu oferã toate facilitãtile specifice sistemelor de fisiere, dar cu toate acestea el poate fi inclus în aceastã categorie.

Structura documentului

Capitolul 1 prezintã câteva chestiuni teoretice legate de sistemele distribuite. Începe cu o introducere în problematica sistemelor distribuite, avantajelor si dezavantajele lor în comparatie cu sistemele centralizate, câteva aspecte care trebuie avute în vedere la proiectarea lor. În continuare este abordatã problema comunicãrii în sistemele distribuite, se prezintã pe scurt suportul de comunicare folosit si câteva modele de comunicare client-server, RPC, RMI. Urmeazã câteva notiuni legate de sincronizarea ceasurilor, excluziunea mutualã, tranzactii si interblocaj. În ceea ce priveste replicarea datelor sunt prezentate câteva modele de consistentã si protocoale pentru distribuirea si asigurarea consistentei datelor. Capitolul se încheie cu prezentarea câtorva notiuni legate de securitate: politici de securitate, canale securizate si controlul accesului.

Universitatea "Petru Maior" 2005

Capitolul 2 este dedicat modelului sistemului distribuit. Se prezintã modelul de comunicare ales, arhitectura sistemului, stabilirea conexiunilor, structura mesajelor schimbate în interiorul sistemului si protocolul de comunicare. În continuare sunt descrise mecanismele

Introducere 2

de sincronizare, replicarea si consistenta datelor, iar în final câteva chestiuni legate de securitate mai exact autentificarea si controlul accesului.

Capitolul 3 prezintã implementarea sistemului. Începe cu descrierea structurii aplicatiei nod, pãrtile componente, diagramele de clase pentru fiecare parte, descrierea claselor, câteva diagrame de stare si de colaborare între obiecte. Este prezentatã structura bazei de date si modul în care se acceseazã datele. Capitolul se încheie cu prezentarea pe scurt a aplicatiei client, interfata dintre utilizator si sistem.

Capitolul 4 contine câteva concluzii legate de performantele, fiabilitatea, scalabilitatea, transparenta si securitatea sistemului.

Universitatea "Petru Maior" 2005

Anexele cuprind descrierea protocolului de comunicare, o prezentare detaliatã a mesajelor utilizate în sistem, diagrama de clase pentru aplicatia nod, o diagramã de colaborare pentru obiectele din aplicatia nod, o diagramã de secventã pentru firele de executie, schema conceptualã a bazei de date si o scurtã prezentare a interfetei grafice pentru aplicatia client.

Preview document

Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 1
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 2
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 3
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 4
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 5
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 6
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 7
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 8
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 9
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 10
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 11
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 12
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 13
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 14
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 15
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 16
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 17
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 18
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 19
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 20
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 21
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 22
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 23
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 24
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 25
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 26
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 27
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 28
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 29
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 30
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 31
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 32
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 33
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 34
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 35
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 36
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 37
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 38
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 39
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 40
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 41
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 42
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 43
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 44
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 45
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 46
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 47
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 48
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 49
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 50
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 51
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 52
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 53
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 54
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 55
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 56
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 57
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 58
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 59
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 60
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 61
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 62
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 63
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 64
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 65
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 66
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 67
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 68
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 69
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 70
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 71
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 72
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 73
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 74
Sisteme de fișiere distribuite - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Sisteme de Fisiere Ditribuite.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unei soluții de comerț electronic

Comertul electronic reprezinta multitudinea proceselor software si comerciale necesare proceselor business sa functioneze numai, sau în primul...

Sistem de Calculare a Drumului Optim pentru Autoturisme

INTRODUCERE Prezentul Proiect de licenţă şi-a propus să definească şi să realizeze un sistem informatizat pentru calcularea drumului optim între...

Șabloane de proiectare a interfețelor utilizator pentru aplicații web

Capitolul 1 Introducere Lucrarea prezinta sabloanele de proiectare , ce sunt acestea si cum ne ajuta ele in rezolvarea problemelor de proiectare...

Criptarea Datelor

INTRODUCERE Criptarea este procesul de ascundere a informatiei pentru a o face ilizibilã fãrã cunostinte speciale. Criptarea a fost folositã...

Microsoft Excel

Obiective: 1. Crearea, redenumirea, utilizarea şi ştergerea foilor de calcul tabelar; 2. Definirea şi formatarea celulelor; 3. Definirea...

Design-ul și Machetarea Paginilor Web

Trei reguli faţă de un sit 1. Respectarea strictă a standardelor internet. 2. Alegerea riguroasă a conţinutului paginilor web. 3. Asigurarea...

Excel - Baze de Date

CALCUL TABELAR. PROCESOARE DE TABELE. EXCEL Prezentare generală a calculului tabelar Procesoarele de calcul tabelar sau generatoarele de foi de...

Tehnici de Programare a Datelor

1. Care este diferenta intre un semnal continuu si un semnal continuu cuantificat? In functie de evolutia temporala semnalele se clasifica in...

Te-ar putea interesa și

Securitatea bazelor de date

1. SECURITATEA DATELOR Securitatea este o preocupare constanta in proiectarea si dezvoltarea bazelor de date. In mod uzual, nu se pun probleme...

Comunicarea în rețea - aplicație client-server

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Încă din 1945, când a început era calculatoarelor şi până în 1985, calculatoarele erau foarte mari şi costisitori. Chiar...

Sistem informatic pentru firmă

CAPITOLUL I. INTRODUCERE 1. BAZELE MANAGEMENTULUI 1.1. GENERALITĂŢI Baza obiectivă a apariţiei şi dezvoltării activităţii de management ca...

Procesor JAVA în Baza Arhitecturii RISC

1. Necesitatea utilizării şi particularităţile de funcţionare a Java Virtual Machine 1.1. Noţiuni generale JAVA este un limbaj de programare...

Domain Name Service

1. Introducere Desi stau la baza transferului de informatii in Internet, adresele IP sunt dificil de folosit de catre utilizatori. in plus, simpla...

Sisteme de Fișiere

SISTEME DE FISIERE Un sistem de administrare al fisierelor consta într-o asociatie de date abstracte necesare pentru memorarea, organizarea...

Programare paralelă în sisteme distrbuite

Retelele de interconectare sunt de 2 tipuri: a)retele statice la care conexiunile intre noduri sunt fixe si punct la punct-transferul informatiei...

Noțiuni introductive în baze de date

1. INTRODUCERE 1.1. Definiţii Datele reprezintă informaţii fixate pe un anumit suport fizic în vederea utilizării şi prelucrării într-un anumit...

Ai nevoie de altceva?