Sisteme de Operare

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 8 fișiere: pdf
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 31251
Mărime: 1.60MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mindruta Cristina

Extras din document

CURS 1 - SISTEME DE OPERARE

1. INTRODUCERE

Complexitatea crescută a componentei hardware necesită eliberarea

programatorului de un control direct asupra acesteia.

Pentru realizarea acestui deziderat s-a dezvoltat un software la contactul

dintre componenta hardware și programator, soft ce realizează gestionarea

resurselor și prezintă utilizatorului o mașină virtuală, mai ușor de înțeles și de

programat. SO este deci un intermediar între utilizatorul calculatorului și

resursele oferite de acesta. În contextul oferit de SO utilizatorul va executa

programe într-o manieră efcientă și convenabilă.

1.1 Modelul funcțional al unui sistem de calcul

Dacă privim sistemul de calcul prin prisma funcțiilor pe care acesta le

realizează, atunci îl vom descrie folosind următoarea reprezentare:

X1, X2, , Xm Y1, Y2, , Yn

Fig. 1.3 Modelul funcțional al unui sistem de calcul

Pornind de la această reprezentare, obiectivul principal al unui sistem de

calcul constă în determinare valorilor:

Xi = Fi ( X1 ... Xm )

valori pe care acesta le va furniza în mod unic la ieșire atunci când la intrare i se

oferă setul de valori X1 ... Xm.

F1, F2, , Fn

Compilator Editor Browser Web

Software de sistem și software de aplicație

Sistemul de operare

Componenta fizică a

sistemului de calcul

(hardware)

Utilizator 1 Utilizator n

. . .

Utilizator 2

Fig 1.1 Componente esențiale ale unui sistem de calcul

Funcțiile Fi sunt, în general, foarte complexe.

Pentru a fi accesibile sistemului de calcul ele trebuie descompuse în

relații matematice și logice elementare.

Relațiile matematice și logice care rezolvă sistemul de ecuații de mai sus

se descriu utilizând o serie de comenzi standard, denumite instrucțiuni.

Totalitatea instrucțiunilor implicate în rezolvarea unei probleme formează

un program.

Pentru a fi executate, setul de funcții F1, , Fn sunt încărcate în memoria

principală, sub formă de program. Datele de intrare (setul X1,, , Xm ), ca și

rezultatele (setul Y1, Yn) pot fi preluate, respectiv transmise, direct pe unitățile

de intrare/ieșire. Totuși, performanțele canalelor de comunicație cu mediul extern

sunt mult mai reduse față de transferurile directe cu memoria. De aceea, datele

de prelucrat sunt, de regulă, încărcate mai întâi în memoria principală și apoi

supuse prelucrărilor din unitatea aritmetico-logică (UAL), iar rezultatele parțiale

sunt depozitate tot în memoria principală, pentru ca în finalul prelucrărilor să fie

comunicate în exterior.

Principala problemă ce poate să apară aici este legată de faptul că

memoria principală are conținut volatil, astfel încât informațiile nu supraviețuiesc

întreruperii alimentării electrice. De asemenea, o altă problemă este generată de

insuficienta capacitate de memorare de la acest nivel în raport cu cerințele pe

care le au programele complexe ce prelucrează seturi mari de date.

Soluția a fost oferită de un nou nivel de memorare, format din dispozitivele

de memorie secundară, atașate sistemelor de calcul. Informațiile memorate aici

au o organizare specifică, care se “vede” de la nivelul sistemului de operare.

Exemple de operații de I/E din care rezultă că SO ascunde

programatorului complexitatea arhitecturilor hardware și oferă un set de

instrucțiuni (obiecte abstracte și operații asupra acestora).

1.2 Caracteristici și funcții ale sistemului de operare

Locul sistemului de operare în arhitectura multinivel a sistemelor de calcul

moderne.

Modelul startificat al unui sistem de calcul.

În acest context definim limbajul mașină ca fiind setul de instrucțiuni pe

care le poate executa o anumită mașină de calcul.

- operații

- operanzi (abstractizările nivelului)

Tipuri de instrucțiuni ale MV3 și mecanismul de realizare a acestora.

DEF. SO este elementul fundamental al componentei software, ce

realizează funcții de interfață între componenta hardware și componentele

soft de nivel superior și/sau utilizator.

Preview document

Sisteme de Operare - Pagina 1
Sisteme de Operare - Pagina 2
Sisteme de Operare - Pagina 3
Sisteme de Operare - Pagina 4
Sisteme de Operare - Pagina 5
Sisteme de Operare - Pagina 6
Sisteme de Operare - Pagina 7
Sisteme de Operare - Pagina 8
Sisteme de Operare - Pagina 9
Sisteme de Operare - Pagina 10
Sisteme de Operare - Pagina 11
Sisteme de Operare - Pagina 12
Sisteme de Operare - Pagina 13
Sisteme de Operare - Pagina 14
Sisteme de Operare - Pagina 15
Sisteme de Operare - Pagina 16
Sisteme de Operare - Pagina 17
Sisteme de Operare - Pagina 18
Sisteme de Operare - Pagina 19
Sisteme de Operare - Pagina 20
Sisteme de Operare - Pagina 21
Sisteme de Operare - Pagina 22
Sisteme de Operare - Pagina 23
Sisteme de Operare - Pagina 24
Sisteme de Operare - Pagina 25
Sisteme de Operare - Pagina 26
Sisteme de Operare - Pagina 27
Sisteme de Operare - Pagina 28
Sisteme de Operare - Pagina 29
Sisteme de Operare - Pagina 30
Sisteme de Operare - Pagina 31
Sisteme de Operare - Pagina 32
Sisteme de Operare - Pagina 33
Sisteme de Operare - Pagina 34
Sisteme de Operare - Pagina 35
Sisteme de Operare - Pagina 36
Sisteme de Operare - Pagina 37
Sisteme de Operare - Pagina 38
Sisteme de Operare - Pagina 39
Sisteme de Operare - Pagina 40
Sisteme de Operare - Pagina 41
Sisteme de Operare - Pagina 42
Sisteme de Operare - Pagina 43
Sisteme de Operare - Pagina 44
Sisteme de Operare - Pagina 45
Sisteme de Operare - Pagina 46
Sisteme de Operare - Pagina 47
Sisteme de Operare - Pagina 48
Sisteme de Operare - Pagina 49
Sisteme de Operare - Pagina 50
Sisteme de Operare - Pagina 51
Sisteme de Operare - Pagina 52
Sisteme de Operare - Pagina 53
Sisteme de Operare - Pagina 54
Sisteme de Operare - Pagina 55
Sisteme de Operare - Pagina 56
Sisteme de Operare - Pagina 57
Sisteme de Operare - Pagina 58
Sisteme de Operare - Pagina 59
Sisteme de Operare - Pagina 60
Sisteme de Operare - Pagina 61
Sisteme de Operare - Pagina 62
Sisteme de Operare - Pagina 63
Sisteme de Operare - Pagina 64
Sisteme de Operare - Pagina 65
Sisteme de Operare - Pagina 66
Sisteme de Operare - Pagina 67
Sisteme de Operare - Pagina 68
Sisteme de Operare - Pagina 69
Sisteme de Operare - Pagina 70
Sisteme de Operare - Pagina 71
Sisteme de Operare - Pagina 72
Sisteme de Operare - Pagina 73
Sisteme de Operare - Pagina 74
Sisteme de Operare - Pagina 75
Sisteme de Operare - Pagina 76
Sisteme de Operare - Pagina 77
Sisteme de Operare - Pagina 78
Sisteme de Operare - Pagina 79
Sisteme de Operare - Pagina 80
Sisteme de Operare - Pagina 81
Sisteme de Operare - Pagina 82
Sisteme de Operare - Pagina 83
Sisteme de Operare - Pagina 84
Sisteme de Operare - Pagina 85
Sisteme de Operare - Pagina 86
Sisteme de Operare - Pagina 87
Sisteme de Operare - Pagina 88
Sisteme de Operare - Pagina 89
Sisteme de Operare - Pagina 90
Sisteme de Operare - Pagina 91
Sisteme de Operare - Pagina 92
Sisteme de Operare - Pagina 93
Sisteme de Operare - Pagina 94
Sisteme de Operare - Pagina 95
Sisteme de Operare - Pagina 96
Sisteme de Operare - Pagina 97
Sisteme de Operare - Pagina 98
Sisteme de Operare - Pagina 99
Sisteme de Operare - Pagina 100
Sisteme de Operare - Pagina 101
Sisteme de Operare - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Curs_8-14.pdf
  • Curs1.pdf
  • Curs2.pdf
  • Curs3.pdf
  • Curs4.pdf
  • Curs5.pdf
  • Curs6.pdf
  • Curs7.pdf

Alții au mai descărcat și

Curs Excel

1. Noţiuni de bază 1.1. Lansarea în execuţie a programului Programul Excel, la fel ca şi programul Word, face parte din pachetul Microsoft...

Programare Orientata pe Obiect C++

1. INTRODUCERE ÎN C++ Exista limbaje concepute strict pe baza conceptelor programării orientate pe obiecte (POO), de exemplu Simula sau Smalltalk....

Securitatea Informationala a Business-ului

Lecţia 1 Introducere în securitatea informaţională 1.Informaţia ca obiect de valoare şi protecţie 4 2.Conceptele de bază ale Securităţii...

Algoritmi

ETAPELE REZOLVARII UNEI PROBLEME ALGORITMUL – reprezintă o succesiune finită şi ordonată de operaţii univoc determinate, efectuate mecanic, care...

Utilizarea Calculatoarelor

MODULUL 1 1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 1.1 HARDWARE, SOFTWARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (TI) “Modul cum culegi, administrezi...

Curs Pachete Software

Pachete software– noţiuni de bază 2. Elemente constitutive ale software-ului de aplicaţie 3. Clasificarea produselor program 4. Criterii de...

Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000

Concepte de bază Un sistem de baze de date: este un sistem computerizat de păstrare a înregistrărilor al cărui scop principal este să stocheze...

Bazele utilizării calculatoarelor

Un computer (calculator sau sistem de calcul) poate fi definit ca un echipament electronic de prelucrare automată a datelor, pe bază de program....

Ai nevoie de altceva?