Sisteme Informatice de Gestiune

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 192 în total
Cuvinte : 36788
Mărime: 559.38KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Georgescu Cristian

Cuprins

CUPRINS

1.Abordarea sistemica

1.1.-Sistem; noţiuni generale

1.2.-Conceptul de analiză sistemică

2.Sisteme informaţionale

2.1.-Comunicarea în sistemele informaţionale

2.2.-Fluxuri de informaţii

2.3.-Locul şi rolul sistemului informaţional

3.Sisteme informatice

3.1. -Definire

3.2. -Ciclul de viaţă al unui sistem informatic

4.Metoda MERISE

4.1. –Prezentare

4.2. –Ciclul de viaţă

4.2.1. –Elaborarea temei de realizare a sistemului informatic

4.2.2. –Proiectarea logică

4.2.3. –Proiectarea tehnică

4.2.4. –Elaborarea programelor

4.2.5. –Implementarea, exploatarea şi întreţinerea

4.3. –Ciclul de abstractizare

4.3.1. -Modelul conceptual al datelor

4.3.2. –Modelul logic al datelor

4.3.3. –Modelul fizic al datelor

4.3.4. –Modelul conceptual al comunicaţiilor

4.3.5. –Modelul conceptual al prelucrărilor

4.3.6. –Modelul organizaţional al prelucrărilor

4.3.7. –Modelul operaţional al prelucrărilor

4.4. –Ciclul de decizie

5.Abordări orientate spre date şi spre prelucrări

Bibliografie

Extras din document

Sisteme informatice de gestiune

1. ABORDAREA SISTEMICĂ

1.1. Sistem; noţiuni generale

Conceptul de sistem apare în forme embrionare în filosofia antică greacă. Afirmând că "întregul este mai mult decât suma păţilor", Aristotel dă o primă definiţie noţiunii de sistem care se va dezvolta şi va evolua timp de peste 2000 de ani pentru a ajunge la forma actuală abia la începutul secolului XX.

Cel care începe închegarea unei teorii privind sistemele este biologul german L. von Bertalanffy care între 1928 şi 1950 publică o serie de lucrări ce postulează că "universul este organizat în sisteme şi ansambluri de elemente aflate în interacţiune" şi care reprezintă începuturile teoriei generale a sistemelor.

Economistul american E. Boulding pune bazele teoriei sistemelor în 1956, teorie reluată şi dezvoltată de atunci de foarte mulţi cercetători.

Un sistem poate fi definit ca o secţiune a realităţii în care se identifică un ansamblu de fenomene, obiecte, procese, fiinţe sau grupuri, interconectate printr-o mulţime de relaţii reciproce, precum şi cu mediul înconjurător şi care acţionează în comun în vederea realizării unor obiective bine definite.

Caracteristic pentru noţiunea de sistem este posibilitatea ca ansamblul de elemente componente ale sistemului să poata fi divizat în subsisteme.

Structurarea sistemului în subsisteme se face după reguli stabilite în funcţie de scopul urmărit.

Sisteme informatice de gestiune

Mulţimea relaţiilor dintre componentele unui sistem precum şi relaţiile între componente şi ansamblu formează structura sistemului, iar mulţimea caracteristicilor unui sistem, la un moment dat, determină starea sa.

Relaţiile dintre elemente se analizează observând şi studiind logic funcţiile şi mecanismele lor individuale. După precizarea acestor funcţii şi mecanisme, orice soluţie avută în vedere poate fi evaluată pentru întregul sistem, tinând seama de diverse criterii de eficienţă şi de restricţiile practice asociate elementelor funcţionale.

Elementele unui sistem pot avea relaţii între ele (relaţii endogene) cât şi relaţii cu mediul înconjurător (relaţii exogene).

Ca urmare, pentru a caracteriza noţiunea de sistem este necesar să punem în evidenţă următoarele 5 laturi:

- mulţimea elementelor

- relaţiile între elemente -relaţii endogene

- intrările şi ieşirile în şi din sistem-relaţii exogene

- caracterul variabil în timp al elementelor sistemului

- scopul, finalitatea sistemului

Pentru descrierea unui sistem şi a evoluţiei sale se asociază "starea sistemului" care este un şir de variabile, un vector ale cărui componente variabile în timp permit cunoaşterea sistemului în orice moment.

Folosind vectorul de stare al sistemului, şi vectorii de intrare, ieşire, comandă etc. se poate asocia sistemului un sistem de ecuaţii de stare care permit studiul şi sinteza unor clase de sisteme.

Pentru analiza comportamentului sistemelor, în ansamblul lor, s-a propus conceptul de "cutie neagră" care reprezintă sistemul ca un tot, făcând abstracţie de procesele sale interne.

Preview document

Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 1
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 2
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 3
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 4
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 5
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 6
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 7
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 8
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 9
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 10
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 11
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 12
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 13
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 14
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 15
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 16
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 17
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 18
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 19
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 20
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 21
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 22
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 23
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 24
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 25
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 26
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 27
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 28
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 29
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 30
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 31
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 32
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 33
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 34
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 35
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 36
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 37
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 38
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 39
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 40
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 41
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 42
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 43
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 44
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 45
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 46
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 47
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 48
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 49
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 50
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 51
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 52
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 53
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 54
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 55
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 56
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 57
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 58
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 59
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 60
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 61
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 62
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 63
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 64
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 65
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 66
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 67
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 68
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 69
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 70
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 71
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 72
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 73
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 74
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 75
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 76
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 77
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 78
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 79
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 80
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 81
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 82
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 83
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 84
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 85
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 86
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 87
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 88
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 89
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 90
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 91
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 92
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 93
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 94
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 95
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 96
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 97
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 98
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 99
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 100
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 101
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 102
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 103
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 104
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 105
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 106
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 107
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 108
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 109
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 110
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 111
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 112
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 113
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 114
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 115
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 116
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 117
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 118
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 119
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 120
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 121
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 122
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 123
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 124
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 125
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 126
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 127
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 128
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 129
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 130
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 131
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 132
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 133
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 134
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 135
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 136
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 137
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 138
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 139
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 140
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 141
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 142
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 143
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 144
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 145
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 146
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 147
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 148
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 149
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 150
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 151
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 152
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 153
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 154
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 155
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 156
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 157
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 158
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 159
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 160
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 161
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 162
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 163
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 164
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 165
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 166
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 167
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 168
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 169
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 170
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 171
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 172
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 173
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 174
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 175
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 176
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 177
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 178
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 179
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 180
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 181
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 182
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 183
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 184
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 185
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 186
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 187
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 188
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 189
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 190
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 191
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 192

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Informatice de Gestiune.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor

Introducere Tema proiectului ”Proiecatarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor” este în strânsă legătură atât cu disciplina...

Sisteme Informatice si Sisteme Informationale

1. Sistemul informatic versus sistemul informational de conducere Un sistem informational este un ansamblu de oameni, echipamente, software,...

Sistem Informatic de Gestiune a Aprovizionarilor cu Materiale

1. INTRODUCERE: Societatea zilelor noastre se bucura de un timp al informatizari, informatizare ce in unele cazuri este chiar indispensabila....

Evidenta Salariatilor - Access

1. INTRODUCERE. 1.1 Scurta descriere a institutiei sau ariei vizate. Programul reprezinta un sistem de informatizare pentru „Evidenta...

Gestiunea unei Pensiuni

1. Motivaţia alegerii temei, utilitatea aplicaţiei O bază de date reprezintă o modalitate de stocare a unor informaţii (date) pe un suport extern,...

Analiza și Proiectarea Sistemelor Informatice

ANALIZA SI PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE INTRODUCERE Analiza si proiectarea sistemelor informatice comporta o varietate mare de activitati...

Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari

1. Prezentarea generală a aplicatiei Asociatia de locatari nr. 100 din Baia Mare a fost înfiintată în anul 1986, având ca si obiect de activitate...

Proiect Sisteme Informatice de Asistare a Deciziei

Punct 1 O societate comerciala deţine 4 filiale. Pentru activitatea de desfacere societatea comercială utilizează agenţi comerciali. Aceştia sunt...

Ai nevoie de altceva?