Software de Sistem

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 19495
Mărime: 119.08KB (arhivat)
Publicat de: Livia Vasilescu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Stanescu
note de curs

Cuprins

 1. 1 INTRODUCERE 2
 2. 1.1 DEFINIŢII 2
 3. 1.2 SISTEME DE OPERARE ŞI SOFTWARE DE SISTEM 4
 4. 1.3 ISTORIC AL SISTEMELOR DE OPERARE 8
 5. 2 ASAMBLOARE 9
 6. 2.1 DEFINIŢII 9
 7. 2.2 FORMATE DE FIŞIERE 10
 8. 2.3 STRUCTURI DE DATE ŞI ALGORITMI DE ASAMBLOARE 11
 9. 2.4 RELOCATAREA 13
 10. 2.5 EDITOARE DE LEGĂTURI ŞI ÎNCĂRCĂTOARE 15
 11. 2.5.1 UTILIZAREA BIBLIOTECILOR DE MODULE OBIECT 16
 12. 2.5.2 CONDUCEREA PROCESULUI DE INCĂRCARE DE PROGRAME 17
 13. 2.5.3 STRUCTURI OVERLAY 17
 14. 2.6 STRUCTURI DE EDITOARE DE LEGĂTURI ŞI ÎNCĂRCĂTOARE 20
 15. 2.7 STRUCTURI DE ÎNCĂRCĂTOARE DE ÎNCĂRCĂTOARE 21
 16. 3 MACROPROCESOARE 22
 17. 3.1 DEFINIŢII 22
 18. 3.2 COMPARAŢIE ÎNTRE MACROINSTRUCŢIUNI ŞI APEL MACRO 24
 19. 3.3 STRUCTURA UNUI MACROPROCESOR 25
 20. 3.4 FACILITAŢI ATAŞATE MACROPROCESOARELOR 27
 21. 3.5 MACROPROCESOARE ŞI TRANSLATOARE 28
 22. 4 COMPILATOARE 30
 23. 4.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 30
 24. 4.2 GENERATORUL DE COD 32
 25. 4.3 ANALIZA LEXICALĂ 34
 26. 4.4 ANALIZA SINTACTICĂ 36
 27. 4.4.1 METODA ASCENDENTĂ (JOS-SUS) 36
 28. 4.4.2 METODA DESCENDENTĂ (COBORIREA RECURSIVĂ) 37
 29. 4.5 GENERAREA CODULUI OBIECT 38
 30. 4.6 VARIANTE DE CONSTRUCŢIE A COMPILATOARELOR 40
 31. 4.7 COMPILATOARE DE COMPILATOARE 41
 32. 5 GESTIUNEA DE PROCESE 44
 33. 5.1 COMUNICAŢII ÎNTRE PROCESE ŞI EXCLUDERE RECIPROCĂ 44
 34. 5.2 METODE DE EXCLUDERE MUTUALA CU AŞTEPTARE 46
 35. 5.2.1 INHIBAREA ÎNTRERUPERILOR 46
 36. 5.2.2 VARIABILE DE ÎNCHIDERE-POARTĂ 46
 37. 5.2.3 ALTERNARE FORŢATĂ CU VARIABILĂ COMUTATOR COMUNĂ 47
 38. 5.2.4 ALTERNARE CU VARIABILĂ LOCALĂ VIZIBILĂ 47
 39. 5.2.5 ALTERNARE CU VARIABILĂ LOCALĂ MODIFICATĂ 48
 40. 5.2.6 METODA DEKKER 48
 41. 5.2.7 METODA PETERSON 49
 42. 5.2.8 EXCLUDEREA CU AJUTORUL INSTRUCŢIUNILOR SPECIALE
 43. DE BLOCARE A MAGISTRALEI 49
 44. 5.3 EXCLUDEREA MUTUALĂ FĂRĂ AŞTEPTARE ACTIVĂ 50
 45. 5.3.1 EXCLUDEREA PRIN SLEEP-WAKEUP 50
 46. 5.3.2 SEMAFOARE 51
 47. 5.3.3 MONITOARE 52
 48. 5.3.4 MESSAGE PASSING 53
 49. 5.3.5 ECHIVALENŢA ÎNTRE METODELE DE EXCLUDERE
 50. RECIPROCĂ (SEMAFOARE - MONITOARE - MESSAGE-PASSING) 55

Extras din curs

Cap.1 - INTRODUCERE

1.1 DEFINIŢII

Propoziţia simplă este o aserţiune, o afirmaţie, exprimată minimal printr-o acţiune concretă, un predicat, aplicat unui subiect precizat.

Judecata este operaţia de atribuire de valoare de adevăr unei propoziţii, stabilind relaţia de ordine în mulţimea perechilor subiect-predicat.

Inferenţa este o operaţie elementară de derivare a unei propoziţii din alta, care să conserve judecata iniţială.

Ştiinţa logicii stabileşte regulile de combinare a inferenţelor, în vederea obţinerii de noi propoziţii adevărate, pe baza operaţiilor în mulţimea subiectelor şi a predicatelor.

Algoritmul este o structură intelectuală elementară, definită ca o construcţie eficientă bazată pe combinaţii de inferenţe, respectând legile logicii.

Activităţile intelectuale elementare sunt colecţii de algoritmi simpli necesari în rezolvarea unor probleme elementare concrete.

Activităţile intelectuale complexe sunt îmbinări interactive de activităţi intelectuale elementare, adunate în scopul rezolvarii unei probleme complexe concrete. Activităţile intelectuale se fixeaza pe o zonă de propoziţii cunoscută informaţional, cu judecăţi stabilite, căutând în zone adiacente, asupra cărora efectuează judecăţi, conform legilor logicii.

Programul este o activitate intelectuală complexă constrânsă la o reprezentare într-o formă standardizată.

Procesul , task-ul, este un program în execuţie.

Sistemul de calcul este un echipament destinat păstrării, prelucrării şi reproducerii rapide şi eficiente, în condiţii noi, a unor programe. Se observă evoluţia conceptului de calcul de la accepţiunea sa iniţială a calculelor matematice spre exprimarea unor activităţi intelectuale complexe.

Reprezentarea standardizată oferă vehiculul pentru transportul acumulării locale de experienţă, în vederea măririi eficienţei activităţii intelectuale umane, atât spre utilizatori diferiţi, cât şi ulterior în timp. Ea oferă un limbaj comun pentru asigurarea compatibilităţii între produse software produse în circumstanţe hardware diferite local sau modificate ulterior.

Obiectul activităţii unui sistem de calcul îl constituie programele, pentru păstrarea, prelucrarea şi reproducerea cărora are la dispoziţie mijloace şi metode ale tehnicii de calcul.

Componentele unui sistem de calcul, reunite pentru a îndeplini destinaţia precizată anterior, se împart în două grupuri: echipamente hardware şi echipamente software.

- Echipamentele hardware reprezintă mijloace şi procedee de păstrare, prelucrare şi reproducere a unor programe, caracterizate prin remanenţă şi permanenţă, ca atribute ale unei logici materializate, substanţializate. Structura unui microprocesor, de exemplu, fixată prin configuraţia suprafeţei pastilei semiconductoare, implementează mijloace de calcul definitiv stabilite, principial inflexibile, care oferă o mare siguranţă asupra corectitudinii în funcţionarea facilităţilor puse la dispoziţie.

- Componentele software reprezintă procedee de utilizare ale resurselor hardware, care se dedică unei aplicaţii specificate, generală sau concretă, fiind constituite din structuri logice neremanente, de structură modificabilă. Ordinea de utilizare a diferitelor resurse ale unui microprocesor, în exemplul dat, este stabilită pentru un anumit algoritm de calcul dedicat, care poate intra în structura unui program aplicativ concret. O alta aplicaţie, ulterioară, poate modifica ordinea de utilizare a resurselor microprocesorului, într-un program diferit.

Echipamentele hardware şi componentele software implementează aceleaşi legi logice, necesare pentru dirijarea prelucrării proceselor intelectuale, având ca elemente propoziţiile, în vederea obţinerii de judecăţi asupra unor propoziţii finale solicitate. Echipamentele hardware folosesc logica în forma cablată, fixată, iar produsele software implică structuri logice flexibile, dar care au nevoie de un suport pe care să-l comande pentru executarea operaţiilor elementare. Echipamentele hardware reprezintă suportul instanţierii logicii volatile, atât pentru desfăşurarea actuală, prezentă, cât şi pentru rularea ulterioară, oferind totodată un canal de comunicaţie temporală. Structurile hardware adaptate operaţiilor de memorare diferă constructiv de structurile dedicate operaţiilor de reproducere, prin succesiuni de inferenţe, a proceselor intelectuale. Primele oferă configuraţii repetitive masive, pentru păstrarea spaţială a reprezentărilor standardizate, pe când celelalte implementează legile de compoziţie logică asigurate de echipamente de calcul, de adunare sau înmulţire, de exemplu.

În concluzie, sistemul de calcul devine un spaţiu de reproducere, prelucrare şi conservare a unor activităţi intelectuale, asigurând un mediu de propagare temporală şi spaţiala a acestora. În acest fel, experienţa statistica dobândita prin încercări locale, de conştientizare a ordinii prezente în natură, este pusa la dispoziţie spaţial global şi ulterior temporal.

Pentru utilizatorul unui sistem de calcul, termenul generic de software desemnează acel complex de mijloace şi metode care sunt specifice rezolvării problemei sale concrete, îndeobşte remarcate ca pachet de programe din domeniului său de interes, care înmagazinează experienţa dobândita în rezolvarea unei categorii largi de probleme asemănătoare dar delimitate.

Termenul de hardware este perceput ca un suport material, de dispozitive şi ansambluri mecanice, electrice, magnetice sau electronice, constituind echipamentul comun tuturor aplicaţiilor care rulează pe un sistem de calcul.

Termenul de software de sistem se aplică la acea parte de programe atât de legate de suportul material, încât apar nemodificate în toate aplicaţiile pe diferite domenii concrete.

Programele de software de sistem urmăresc mărirea eficienţei utilizării resurselor de tehnica de calcul disponibile. O mare parte a acestor programe sunt grupate în sistemul de operare al maşinii. Celelalte sunt diferite programe utilitare, care asistă mai ales pe specialiştii în exploatarea sistemelor de calcul, de la creatorii de programe aplicative, operatori de sistem, personal de instalare, întreţinere şi depanare, până la specialişti în crearea unor alte module de software de sistem. Aceasta ultimă categorie de programe sunt cunoscute sub numele de utilitare de sistem.

Preview document

Software de Sistem - Pagina 1
Software de Sistem - Pagina 2
Software de Sistem - Pagina 3
Software de Sistem - Pagina 4
Software de Sistem - Pagina 5
Software de Sistem - Pagina 6
Software de Sistem - Pagina 7
Software de Sistem - Pagina 8
Software de Sistem - Pagina 9
Software de Sistem - Pagina 10
Software de Sistem - Pagina 11
Software de Sistem - Pagina 12
Software de Sistem - Pagina 13
Software de Sistem - Pagina 14
Software de Sistem - Pagina 15
Software de Sistem - Pagina 16
Software de Sistem - Pagina 17
Software de Sistem - Pagina 18
Software de Sistem - Pagina 19
Software de Sistem - Pagina 20
Software de Sistem - Pagina 21
Software de Sistem - Pagina 22
Software de Sistem - Pagina 23
Software de Sistem - Pagina 24
Software de Sistem - Pagina 25
Software de Sistem - Pagina 26
Software de Sistem - Pagina 27
Software de Sistem - Pagina 28
Software de Sistem - Pagina 29
Software de Sistem - Pagina 30
Software de Sistem - Pagina 31
Software de Sistem - Pagina 32
Software de Sistem - Pagina 33
Software de Sistem - Pagina 34
Software de Sistem - Pagina 35
Software de Sistem - Pagina 36
Software de Sistem - Pagina 37
Software de Sistem - Pagina 38
Software de Sistem - Pagina 39
Software de Sistem - Pagina 40
Software de Sistem - Pagina 41
Software de Sistem - Pagina 42
Software de Sistem - Pagina 43
Software de Sistem - Pagina 44
Software de Sistem - Pagina 45
Software de Sistem - Pagina 46
Software de Sistem - Pagina 47
Software de Sistem - Pagina 48
Software de Sistem - Pagina 49
Software de Sistem - Pagina 50
Software de Sistem - Pagina 51
Software de Sistem - Pagina 52
Software de Sistem - Pagina 53
Software de Sistem - Pagina 54
Software de Sistem - Pagina 55
Software de Sistem - Pagina 56
Software de Sistem - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Software de Sistem.doc

Alții au mai descărcat și

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Sisteme de Operare

1.PREZENTARE GENERALA Sistemul de operare reprezinta ansamblul de programe care asigura utilizarea optima a resurselor fizice si logice ale unui...

Arhitectura calculatoarelor - software-ul

CAPITOLUL I SISTEME DE OPERARE Introducere Sistemul de operare este un software care asigură interconectarea funcţională dintre toate elementele...

Limbaje Formale și Translatoare

1. Introducere Curs1 LFT Limbajele de nivel înalt au o serie de avantaje în raport cu limbajele de asamblare. Pentru a putea însă folosi limbaje...

Programare HTML și XML

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE [13, 28, 78, 77] 1.1 INTERNET Internet-ul, sau reteaua mondială de calculatotore, reprezintă un puternic instrument...

Inginerie Software

Fazele dezvoltării unui produs software 1 Ce este ingineria programării? 2. Fazele ingineriei programării 2.1. Faza de analiză 2.2. Faza de...

Limbaje de Asamblare

Introducere. Necesitatea programării în limbaje de asamblare Modalităţile de programare s-au schimbat imens de la inventarea calculatorului, în...

Algoritmi

ETAPELE REZOLVARII UNEI PROBLEME ALGORITMUL – reprezintă o succesiune finită şi ordonată de operaţii univoc determinate, efectuate mecanic, care...

Te-ar putea interesa și

Creșterea Performanțelor Centralei Telefonice Topex 1000D

INTRODUCERE În domeniile tehnice care au impulsionat dezvoltarea societăţii informaţionale, calculatoare, comunicaţii şi microelectronică,...

Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Sisteme de supraveghere la trecerea la nivel

Capitolul 1.Introducere Clasificarea și descrierea instalațiilor de asigurare a circulației la trecerile la nivel O aplicare mai largă au...

Parcare controlată prin microsistem Arduino și aplicație Android

Capitolul 1. Parcare inteligentă, principii de funcționare 1.1 Introducere Acest proiect își propune să ușureze căutarea unui loc de parcare...

Auditarea Sistemului Informatic

Capitolul 1 Auditul sistemelor informatice, componentă a sistemului de audit 1.1. Definirea şi conceptul auditului sistemelor informatice În...

Informatizarea sistemului administrativ în licee - Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir Iași

1. Prezentare generală a Liceului ”Dimitrie Cantemir” 1.1. Profilul Scurt istoric Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iasi s-a infiintat în anul...

Detectarea și afișarea componentelor hardware și software ale sistemului

Conţinut 1.CE ESTE LINUX? Linux este un sistem de operare derivat din sistemul UNIX,acesta din urmã având la bazã un kernel. Kernelul sistemului...

Analiza critică a sistemului informațional bazat pe analiza software și hardware

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA COLEGIULUI NATIONAL “FERDINAND I” BACAU 1.1 Prezentare generala Printre unităţile şcolare din judeţ şi din ţară,...

Ai nevoie de altceva?